Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Badıllı/Bekdili/Beğdili Oymakları

Burada Türkmen Aşiretleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Badıllı/Bekdili/Beğdili Oymakları

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ara 2010, 21:11

BADILLI/BEKDİLİ/BEĞDİLİ

En fazla Siverek - Urfa arasında bulunduğu gibi Anadolu'nun her tarafında ve Türkiye haricinde bulunan büyük bir Türk boyudur. F. Kırzıoğlu «Siverek'teki Badıllı'lar kendilerinin Türkmen olduklarını bilirler» demektedir.
Kaşgarlı Mahmut'un «Oğuzlar'ın» listesinde 7. Oğuz boyu olarak «Beğdili/Bedilli» olarak geçer. «Reşidüddin'in» Oğuzlar listesinde, Bozoklardan, Yıldız Han neslinden (Avşar, Kızık, Karkın'da bu boydandır) gösterilmektedir. «Yazıcıoğlu'nun» Oğuzlar boyu listesinde de yine aynı Boz-Oklar'a bağlı olarak gösterilmiş büyük bir Türk boyudur.

Bu boy, «Reşidüddin Oğuz-namesinde Hükümdarlar çıkaran beş boydan biri olarak da zikredilmektedir.
XIV. yüzyılın ikinci yarısında yazılmış olan «İnşa» kitabında Türkmen boyları ve ailelerine ait listede yine de Beğdilliler geçmektedir.

İran'daki Türk - Safevi devletinin kuruluşuna Beğdilli boyu'nun büyük bir katkısı olmuştur. Kanuni devrinin ilk yıllarında, Halep Türkmenleri arasında büyük bir topluluk halinde bulunmuşlardır. Bu zamanda 40 obadan ibaret idiler. Bunlardan birinci oba boyun adını taşımakta ve 260 vergi nüfusuna sahip bulunmakta idi. «Küçük - Karacalu ve Büyük Karacalu'dan sonra «Kürtler obası» gelmektedir ki, bunun mühim bir koludur. Boz-ulus türkmenleri arasında da bulunmaktadır. Beğdili obasının beşinci sıradaki «Kuzucaklu», 13. sıradaki «Balabanlı» (Dersim oymaklarından Balaban oymağının, bunlarla aynı oluşu dikkat çekicidir), 15. sıradaki «Taş - baş», 19. «Dimleklu», 22. sırada «Ulaşlu» (Bu Oba'dan çok bilgin ve büyük adamlar yetişmiştir. Erzurum kongresini hazırlayanlardan Av. Hüseyin Avni Ulaş bunlardandır.), 25. sıradaki «Tatalu».

26. ve 27. sıradaki Beğ-dili obalarının, din ve tarikat adamlarından meydana geldiğini öğrenmekteyiz. Bunlardan birincisi, «Hoca Ali Bey», ikincisi, «Boz Geyikli» adını taşımaktadır. Bu kayıtlar, bu gün Gaziantep ve Suriye'deki Türkmenlerin yakından tanıyıp ve saydıkları «Boz-Geyiklu» dedenin hangi boya mensup olduğu meydana çıkmaktadır. «Müverrih Naima», Beğdilli Türkmenlerinin Halep'den Diyarbakır'a kadar uzanan sahanın en güzel yaylaklarına sahip olduklarını yazmaktadır.

Beg-dilli'lerin büyük bir kısmı uzun zaman Rakka'da iskan edilmişlerdi. Harran'ın altındaki «Ayn - aruz ve Ağca - kaleden», Rakka'ya varıncaya kadar. Belik çayı boylarında yerleşmiş olan Beğdilli'lerin başlarında Ulubeğleri Akkoyunlu'Iardan Firuz Beğ oğlu Şahin Beğ, kardeşi Kenan Beğ ve Kurt Beğ vardı. Daha sonra Rakka'nın iklimine dayanamıyan bazı Beğ-dilli obalarının Firuz beğ'in başkanlığında İran'a göç etmiş olduklarını görmekteyiz. «Beğ-dilli'lerin bir çokları bu beğlerinin gidişini unutmamış ve çocuklarının bir çoğuna «Feriz» şeklinde ad koyarak bu eski hatıralarını zamanımıza kadar yaşatmışlardır. (Gaziantep Barak Beğdili Türkmenleri arasında-bu hatıraya ait izlenimler hala yaşamaktadır, bunları yaptığım araştırmalarda tesbit etmiştim).

Boz-ulus Türkmenleri arasında (Diyarbakır - Urfa arasında), kuzey Suriye'de «Beğ-dilli/Badıllı» boyundan bir oymağın buraya gelerek bu topluluğa katılmış olduğunu, yine Tarsus'da «Varsak Türk (Farsak) boylarının» en büyüklerinden olan «Kusun» teşekkülü arasında, 54 vergi nüfuslu bir Beğ-dili oymağını» da görmekteyiz.

Bu gün «Beğ-dili'ler/Badıllı'lar» en çok kuzey Suriye'de Gaziantep Barak bölgesinde, Urfa - Diyarbakır havalisinde bulunurlar. Bazıları Kürmanç lisanı ile konuşmaktadır. Fakat şu tarihi gerçek hiç bir zaman kendilerinin 24 Oğuz boyundan biri olduğunu inkar ettiremez. Emperyalist kültürlerin köleliğini, kabul edenlerin, Kürtçe konuşmalarına bakarak ayrı bir urug olarak görmek istemeleri bu Türk boyuna olan düşmanlıklarının bir tezahürüdür.

Kaynakça
Kitap: DOĞU AŞİRETLERİ VE EMPERYALİZM
Yazar: MAHMUT RİŞVANOĞLU
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Türkmen Aşiretleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir