Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Sinemilli Oymağı

Burada Türkmen Aşiretleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Sinemilli Oymağı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ara 2010, 21:10

SİNEMİLLİ OYMAĞI

Bu gün Kürmanç olarak konuştukları gibi, Türkçeyi de çok güzel bilen bu boy Conbey Uruğuna bağlıdır. Doç. Dr. M. Eröz «Sinemilli'lerin ileri gelen kişilerinden Mustafa Buyrukcan'la yaptığımız görüşmede çok zengin bilgiler verdiler» derken, bunları şöyle anlatmaktadır: «Mustafa Buyrukcaya göre Sinemilli'ler, Milli'lere akrabadır. Horasan'dan Türkistan'dan gelmişlerdir. Gelirken bir kısmı Elazığ, Keban civarında kalmıştır. Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail mücadelesi sırasında buralara sığınmışlardır». Burada bir duruma müdahale edeceğiz, şöyleki, kendilerinin Horasan'dan geldiklerini söylemeleri ve Milli ile akrabalıkları aslında tam bir akrabalık değildir. Çünkü Milli oymağı daha çok Batıdan gelmişler ve Yörüktürler. Ancak buradaki akrabalık, daha çok bu Milli topluluğu içinde uzun zaman kalmaları daha sonra da evlenmeler nedeniyle doğan durumdur. Yoksa geliş yolları aynı değildir.
Dedelerinin Türkçe konuştuklarına dair ip ucu elde ettiğini, M. Eröz söylemektedir. Bütün örf ve adetleri, giyim ve kuşamları Türk boylarının aynıdır. Şamanizm bakiyeleri, gelenek ve inançları arasında halen yasamaktadır.

Orta Asya Türklerinde kadınların ata kolayca binmelerine elverişli olsun diye «üç etekli» bir giyim şekli vardır. Bu günde hala Barak Türkmenlerinde ve Sinemilli oymağındaki kadınlarda aynen bu üç etek giyimini görmekteyiz.

Sinemilliler önce dört kola daha sonra da on iki kola ayrılmaktadır:

1 — Haydar,
2 — Nadar,
3 — Kalender,
4 — Aziz.

Nadarlar Erzincan'da kalmışlar.

Kalender boyundan gelenler:

1 — Maksut uşağı,
2 — Kantarma köyünde bulunmaktadırlar.

Maksut uşağı, daha evvelce Zazalar bölümünde Sitanlı'ların Türklüğü anlatılırken bunların içinde «Maksut uşağı» da vardı. Ayrıca Erzincan Tarihi Maksut uşaklarını Gevanlı oymağının bir boyu olarak göstermektedir ki, bunların da Türklüğünü anlatmıştık. Burada Kalender soyundan gelenlerin yerleştikleri köye.«Maksut uşağı adını vermeleri, Erzincan'dakilerle ilgisini gösterir.
Kantarma sözüne gelince, Evlerin cephelerine yarım daire şeklinde konan taşlara verilen bir ad olduğu gibi, çok eski bir Türkçe kelime olarakta, süvarilikte, atın ağzına, gemden ayrı olarak konan ve aşağı yukarı hilali andıran demire «Kantarma» denilmektedir.

Çin tarihçileri, Orta Asya'da yaşayan Türk göçebelerinin Sosyo-Ekonomik yönünü açıklarken «Halı dokurlar, erkekler, yay, ok, kantarma ve eğer yaparlar, demir işlerini bilirler». Burada da gördüğümüz gibi Kantarma, çok eski Türkçe bir kelimedir.
Kalender, Yörükler arasında da olup ve kökü eski Türk kayıtlarına kadar gitmektedir. Mesela Z. V. Togan «Harzemde Aral halkı Karakalpak ve Başkurt Türkleri, Subhan Kuliye tabi olmayıp, kendilerine Çingiz oğullarından Kalender Sultanı Han edindiler» der.

Kaynakça
Kitap: DOĞU AŞİRETLERİ VE EMPERYALİZM
Yazar: MAHMUT RİŞVANOĞLU
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: SİNEMİLLİ OYMAĞI

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Ara 2010, 03:34

Sinemilli'ler önce dört kola, sonra on iki kola ayrılırlar. Sinemilli'nin dört oğlu şunlardır:

1 — Haydar,
2 — Nadar (Erzincan'da, Mamahatun civarında kalmışlar),
3 — Kalender,
4 — Aziz.

HAYDAR'lardan Gelenler:

1 — Ceyhhiraş veya Sayhiraş (Karaşeh demektir) . Yeni adı: Çığrasanlı. Bu ismi de kendileri koymuş.

Seyhhiraş'lıların oturduğu köyler şunlardır:

a) Başpınar Köyü,
b) Musolar Köyü. (Yeni adı: Payramlıbağ),
c) Esmepuru Köyü. (Yeni adı: Karaağaç),
ç) Çamlıca Köyü (Nasırlı ve Kıllıvelolar obalarından ibaret),
d) Armutlu Köyü,
e) Haraba Köyü, (Yeni adı: Yarbaşı),
f) Söğütlü Köyü,
g) Topaluşağı Köyü,
h) Usolar Köyü, (Yeni adı: Cennetpınarı),
i) Şakuluşağı Köyü, (Yeni adı: Bayramgazi).
Nadar'lar Erzincan'da kaldıkları için burada köyleri yok.

KALENDER'in Soyundan Gelenler:

1 — Maksutuşağı Köyü,
2 — Kantarma Köyü, (Elbistan'a bağlı).

Buralarda, evlerin cephesine, yarım daire şeklinde konan taşlara «Kantarma» adı veriliyor. Böyle evlere de «Kantarmalı ev» deniyor. Kantarma, çok eski Türkçe bir kelimedir. Süvarilikte kullanılır. Atın ağzına, gemden başka konan ve aşağı yukarı hilali andıran demire «kantarma» denir. Bu kantarmayı, «sağ ve sol kantarma dizgini» tutar. Ayrıca, «sağ ve sol gem dizgini» vardır.

Çin tarihçileri, milattan önce Orta Asya'da yaşayan göçebelerden bir boyun hayatım anlatırken şu ifadeleri kullanır:

«Hah dokurlar. Erkekler yay, ok, kantarma ve eyer yaparlar. Demir işlerini bilirler.» Görülüyor ki, Pazarcık'taki kantarma köyünün adı çok eski Türkçeden gelmedir. Kalender ismine gelince, kelimenin kökü Türk ve Moğol kaynaklarına gider.

Şu kayıtlardan bunu anlıyoruz:

«Horezmde Arol halkı (bunlar Karakalpak'lardan ibarettir ve oradaki Başkurt'lar da bunlara dahildi), Subhan Kuliya tabi olmayıp, kendilerine Çingiz oğullarından Kalender Sultan'ı han edindiler.»

Yörükler arasında da Kalender is-minin olduğu anlaşılıyor:

«Tekri dağı Yörükleri subaşısı Kalender'e hüküm ki...» Sinemilli'nin çocuklarından olan Kalender'in adı öz Türkçedir. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yedi adet Kalender köyü vardır.

AZİZ'den Gelenler:

1 — Mamatlı Köyü, (yeni adı: Bozlar. Bu ismi de kendileri almış),
2 — Emiruşağı Köyü, (Avşar'ların Koca-Naili Oymağının kurduğu köyün adı da Emiruşağı'dır.)
3 — Zeynepuşağı Köyü,
4 — Alibeyuşağı Köyü,
5 — Çiğil Köyü, (yeni adı: Avanuşağı). Bu köy halkı, Kürtçe (!) olarak, «Ame Çiğilliyem = Ben Çiğiniyim» der, öğünürmüş. Çiğil'ler büyük bir Türk Ulusu'dur. Göktürk'ler devrine kadar çıkar. Yağma Uruğu ile çok zaman bir arada bulunmuşlardır. İzmir ve Denizli taraflarında, Çiğil isimli köy ve nahiyeler vardır. Konya'nın Ilgın kazasına bağlı, Çiğil isimli bir köy ve nahiye mevcuttur. Trabzon'un bir köyünün adı «Çığıl»'dır. (Bu misaller de gösteriyor ki, milli kültür fukaralığımız ve şuursuzluğumuz, Çiğil Türkünün bile zamanla kaybolup, erimesine, benliğini kaybetmesine yol açıyor.)
6 — Fituşağı Köyü. Yakın zamanlarda Sünnileşmiştir.
7 — Sofular Köyü, (yeni adı: Halkaçayırı. İdareciler ne akla hizmet etmişlerse etmişler, köyün adını değiştirmişler, kendilerine göre yakışıklı bir isim bulmuşlar. Halbuki Türkmen aşiretleri arasında Sofular Oymağı olduğu gibi, birçok da Sofular isimli köy vardır. Söke'de Sofular Köyünü Çepniler kurmuştur.),
8 — Nergile Köyü, (Elbistan'a bağlıdır),
9 — Ambar Köyü, (Elbistan'a bağlıdır),
10 — Çiftlik Köyü,
11 — Gürsel (Yeni kurulmuştur. Gürsel Paşa'ya izafeten verilmiş isim),
12 — Pulyanlı Köyü, (yeni adı: Akdemir).

Kaynakça
Kitap: Doğu Anadolu Türklüğü
Yazar: Mehmet Eröz
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Türkmen Aşiretleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir