Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Karalar Oymağı

Burada Türkmen Aşiretleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Karalar Oymağı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ara 2010, 21:09

KARALAR

Çepni Türklerinden bahsederken, ana kollarından birinin «Adıyaman ile Gaziantep ve Kahramanmaraş arasında bulunduğu söylemiştik. İşte buraya yerleşmiş olan Çepni'ler, Sultan İbrahim devrinde Deniz Kethüda tarafında idare edilmekte idi. Çepni Kolu, «Karabasalar, Korkmazlu, Sarılu, Karalar, Köseler, Şuayyiblu» adında obalara ayrılmakta idi. Ayrıca Oğuzların Yazır boyunun Teke Sancağı içinde iki kola ayrıldığını ve birinin isminin «Kara» olduğunu görmekteyiz. Buradaki izahlar bize Karalar'ın hem Çepnilerin bir obası olduğunu ve hem de Türkmen olduklarını en belirli şekilde göstermektedir.

Kaynakça
Kitap: DOĞU AŞİRETLERİ VE EMPERYALİZM
Yazar: MAHMUT RİŞVANOĞLU
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: KARALAR OYMAĞI

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Ara 2010, 03:26

KARALAR: Sünnileşmişlerdir.

Kaynakça
Kitap: Doğu Anadolu Türklüğü
Yazar: Mehmet Eröz
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Karalar Oymağı

Mesajgönderen Avşaroğlu » 16 Mar 2011, 02:23

Adnan Menderes Kaya'nın Avşar Türkmenleri kitabında Karalı obası için Avşar Türkmenleri'ne mensup yazmakta.
Kullanıcı avatarı
Avşaroğlu
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 62
Kayıt: 16 Mar 2011, 00:17

Re: Karalar Oymağı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 16 Mar 2011, 03:12

Merhaba Oğuz Yabgu,

Öncelikle sitemize hoşgeldin.

Sayın Mahmut Rişvanoğlu burada tam olarak emin olmamakla beraber, ilk olarak Karalar Oymağının Türkmen olup olmadığını kanıtlamak istemiştir. Bu konuda doğruları bulmak için en önemli kaynak Sayın Yusuf Halaçoğlu'nun 15.-17. Yüzyıldaki Aşiretler kayıtlarıdır. Bu kayıtlarda, Karalar ismini taşıyan birçok Aşiret/Cemaat ve köy adları var.

Çepni Boyundan olan "Karesi Sancağı - Giresun Nahiyesindeki" Karalar Köyü var. Bu köyde yaşıyanlar Giresun Yörükleri Cemaatindenler.

Avşar Boyundan olan Cemaatlerin isimleri:

1.
Başı Karalar Yörükleri Cemaati
Hüdâvendigâr (Bursa) Sancağı- Kebe Nahiyesi

2.
Emirze v. İlbeğlü Cemaati
Sivas Sancağı, Karalar Köyü

3.
Kalaycı Cemaati
Konya Sancağı - Turgud Kazası, Kuyucu Karalar Köyü

4.
Karalar (Canıbek) Cemaati(Çöplü Yörükleri Taifesinden)
Kayseri Sancağı

5.
Karalar Cemaati(Dulkadırlı Türkmenleri Taifesinden)
Maraş Sancağı

6.
Karalar Cemaati(Haymene Taifesi Taifesinden) (Aydın Beğlü Cemaati Grubundan)
Beğ Sancağı- Sivrihisar Kazası

Ayrıca Sayın Mahmut Rişvanoğlu'nun bahsettiği Teke Sancağı içindeki Karalar ise Karalar Cemaatinden(Teke Türkmenleri Grubundan) ve Yüreğir Boyundan. Ve Teke Türkmenleri grubundan olan birçok Karalar Cemaatleri vardır.

Siz hangi şehirdeki Karalar Obası'nın boyunu öğrenmek istiyorsunuz?
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Karalar Oymağı

Mesajgönderen Avşaroğlu » 16 Mar 2011, 20:07

Benim bahsettiğim Karalar koyu Bulgaristanda. Aslinda Gumulcineye bagli gorunuyor eski kaynaklarda yani Edirne vilayeti Gumulcine sancagi Egridere kazasi Karalar koyu olarak gecer.
Kullanıcı avatarı
Avşaroğlu
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 62
Kayıt: 16 Mar 2011, 00:17

Re: Karalar Oymağı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 16 Mar 2011, 22:07

İlk olarak Çepni Boyuyla ilgili, diğer kaynaklarada baktığımda Sayın Faruk Sümerin kayıtlarında(http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=55&t=2003&p=4063&hilit=karalar#p4063), Haleb ve Antep'teki(Rum-Kale yöresinde) Karalar'ın Çepni Boyundan yazıyor.

Sayın Yusuf Halaçoğlu'nun çalışmasında Rum Eli kayıtları olmadığı için Bulgaristan veya Edirne'ye ait kayıtlar yok orada.
Sayın Adnan Menderes Kaya'nın kayıtlarını baktım. Karalar Oymaklarının kaldığı yerlerde Gümülcine veya Edirne yazmıyor.

Ancak Gümülcine'ye ve Edirne'ye göç etmiş olan 5 tane Avşar Cemaat/Aşiret ismi var.
Bu cemaatleri Sayın Yusuf Halaçoğlu'nun kayıtlarıyla karşılaştırdım.

Cemaatler:

1. İsalu:

Adnan Menderes Kaya Kayıtları: İsalı cemaatinin bazı bölükleri aynı yüzyılda Dulkadır Türkmenleri arasında da bulunuyordu. Adana ve Sis bölgesinde bulunan cemaat, dağılarak Kayseri, Maraş, Halep, Edirne, Yeni-İl ve Dulkadır’a gitmiş, bir kısmı da Edirne ve daha ilerde Gümülcine ve Selanik’te yerleşmiştir.

Yusuf Halaçoğlu Kayıtları: Dulkadırlı Türkmenleri Taifesinden ve Avşar Boyundan olan Karalar Cemaati/Aşireti(Maraş'ta) var.

2. Köse-li Avşarı:

Adnan Menderes Kaya Kayıtları:
-Adana ve Misis bölgesi sakini olup İç-El taraflarına doğru sarkarak yayılan ve burada Boz-Doğan cemaatine tabi olan Köselilerden bazı gruplar Kıbrıs’ın fethi (1571) üzerine bölgeyi Türkleştirme politikası doğrultusunda 1576 yılında Kıbrıs’a sürülmüştür.
-Karaman’da sakin Atçeken oymakları arasında da Eskil kazası Türkmenlerinden Köseler cemaati bulunmaktadır.
-1700 yılında Yahyalı kazası köylerine zarar veren Danişmentli’den Adana’nın Misis derbendine derbentçi kaydedilen Köseli Avşarı, Şerefli ve Çöplü ile Yeni-ilden Karagündüzlü ve Çöplü Avşarı hac yolunu korumaları karşılığı vergiden muaf tutulmuşlar.
-Köseli, Köseler, Kösebey ve Kösecili şeklinde anılan cemaat Adana, Alanya, Ankara, Avunya – Biga, Aydın, Balıkesir, Balya, Boz-Ok, Bursa, Dağardı – Kütahya, Dulkadır, Ermenek, Gönen, Gördük – Saruhan, Halep, Hamit, Harmancık, İç-El, İncesu, İznikmid – Kocaeli, Karahisar-ı Şarki, Karaman, Kars-ı Dulkadır, Kemah, Konya, Manavgat, Maraş, Mihalıç, Misis, Ordu, Payas, Saruhan, Selmanlı – Boz-Ok, Sığla, Silifke, Sis, Sultanhisarı – Aydın, Tarsus, Teke, Turgut, Yeni-İl ve Yüreğir bölgesinde yayılmış, cemaatten bazı gruplar iskan politikası sebebiyle Balkanlara göçürülerek Florine, Gümülcine, Filibe, Köstendil’in Radovişte ve Niğbolu’nun Hezargrat kazasında yerleştirilmiştir.


Yusuf Halaçoğlu Kayıtları:
-Kayseri'deki Karalar (Canıbek) Cemaati/Aşireti Avşar Boyundandır ve Çöplü Yörükleri Taifesindendir.
- Bozdoğan Yörükleri Taifesinden ve Varsak Boyundan olan "Melemenci Cemaati t-i Habib Çelebi Kethüda" Cemaati/Aşireti'nin İçel Sacağı-Silindi Kazası-Karalar Köyünde kaldığı yazıyor.
- Firuzlu Cemaati/Aşireti(Atçeken Yörükleri Taifesinden)(Atçeken Grubundan) Beğdili Boyundandır ve Konya S.- Eski İl Kazası, Karalar mezrasında bu cemaat yaşamaktadır.

3. Mahmud-Oğlu (Sofular):

Adnan Menderes Kaya Kayıtları:
-Recepli Avşarlarının bir obası. 1699 yılında İç-El Yörükleri arasında bulunan Sofulu cemaati diğerleriyle birlikte 1701’de Yahyalı köylerini talan etmişti.
-Sofu-lar-lu (Kerimli) adıyla kayıtlı diğer grup ise Adana, Sis, Kars-ı Maraş, Tarhala, Sivas, Kırşehir, Karahisar-ı Şarki, Karaman, Aydın, Saruhan, Konya, İç-El, Alanya, Diyarbakır, Edirne, Gümülcine, Tatarpazarı, Dimetoka, Akçakızanlık, Düşenbe, Manavgat, Emirdağı, Gülnar, Şorba – Ankara, Darende, Tire, Zile, Söğüt, Şumnu, Dedeağaç, Göynük, Eğridir ve Yalvaç’ta bulunuyordu.

Yusuf Halaçoğlu Kayıtları:
-Bozdoğan Yörükleri Taifesinden ve Varsak Boyundan olan "Melemenci Cemaati t-i Habib Çelebi Kethüda" Cemaati/Aşireti'nin İçel Sacağı-Silindi Kazası-Karalar Köyünde kaldığı yazıyor.

4. Saruhanlı:

Adnan Menderes Kaya Kayıtları:
-Recepli Avşarlarının bir kolu. 16. Yüzyılda Maraş Türkmenleri arasında görülen Saruhanlılar, Salmanlılara tabi idiler. Ayrıca aynı yüzyılda Karaman’da sakin Atçeken oymakları arasında Bayburt kazası Türkmenlerinden Saruhanlı (diğer adı Türkmenli) cemaati bulunmaktadır.
-Cemaat Anamur, Ankara, Diyarbakır, Kadirli, Kara İsalı, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mardin, Rakka, Sis, Tavşanlı, Tire ve Yalova’da yerleşmiş, Bir kısmı Trakya’da Edirne ve Sultanyeri’ne ve daha ilerde Balkanlarda Yenice-i Kızılağaç – Paşa, Filibe, Gümülcine, Kızanlık – Çirmen, Serfice – Manastır ve Tatarpazarı’nda iskan edilmiştir.

Yusuf Halaçoğlu Kayıtları:
-Eldelik Ellici Yörükleri Cemaati/Aşireti, Saruhan Yörükleri Taifesindendir ve Karkın Boyundandır. Bu cemaat Saruhan Sancağı- Adala Kazası- Karalar köyünde kalıyor.
-Yunddağı Ellici Yörükleri Cemaati/Aşireti, Saruhan Yörükleri Taifesindendir ve Karkın Boyundandır. Bu cemaat Saruhan Sancağı- Manisa Kazasıı.- Yunddağı Nahiyesi- Karalar köyünde kalıyor.
-Konya'da 4 köyde Atçeken Yörüklerine ait Karalar köyleri vardır.

5. Taş-Oğlu / Taşlı-Uşağı:

Adnan Menderes Kaya Kayıtları:
-Recepli Avşarının bir kolu. Taşlı adlı bir cemaat 16. Yy’ın ilk yarısında Sis yöresinde görülüyor ve Eğlenoğlu taifesine mensup bulunuyordu. 1519 tahririnde adına rastlanmayan cemaat, 1523-4’te 17 hane olup defter harici kaydedilmiştir. 1525-6’da 19 hane, 1536-7’de ise 26 hane nüfusu görülüyor. Çavuş Cafer’in timarında olan cemaat Dulkadır Sancağında Taşlıca mezrasında ziraat yapıyordu. Bu grubun Dulkadır Türkmenlerine dahil edildiğini anlıyoruz. Çünkü İfraz-ı Dulkadır’a dahil olup şekavet yaparak çevre köylere zarar veren cemaatler arasında (14 cemaat) Taşlı cemaati de vardı. Bu cemaatler, Kurtkulağı bölgesine derbentçi olarak yerleştirildiler (1705).
-Taş-Oğlu cemaati Rakka, Karaman, Kırşehir, Sis, Kayseri, Kars-ı Maraş, Kadirli ve Zamantı’da yerleşmiştir. Taşlı adıyla kayıtlı bulunan kısım ise Maraş, Adana, Sis, Rakka, Dulkadır, Edirne, Gümülcine, Yüreğir, Kütahya’da Dağardı ve Yeni-İl’de gözüküyor.

Yusuf Halaçoğlu Kayıtları:
-Maraş'taki Karalar Cemaati/Aşireti, Dulkadırlı Türkmenleri Taifesindendir ve Avşar Boyundandır.

Eğer siz, Karalar Obanızın ismi dışında bu oba'nın hangi aşirete bağlı olduğunu biliyorsanız, Karalar Obanızın yukarıda saydığım beş aşiretten hangisinden geldiğini tespit edebilirsiniz.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Karalar Oymağı

Mesajgönderen Avşaroğlu » 16 Mar 2011, 23:13

Malesef hangi aşiretten olduğu ile ilgili bir bilgim yok. Tek bildiğim Gümülcine tarafına son giden oymaklardan olduğu. Çünkü dedemin dediğine göre annesinin dedesi Anadolu'dan geldiği için Eğridere'de "muhacir" lakabıyla tanınıyormuş. Belki Fırka-i İslahiye olayıyla bir alakası olabilir son gidenlerden olduğuna göre. Ayrıca Gümülcine yöresinde Dur Ali isimli bir oymak daha var o da dedemin babasının bağlı olduğu kol. Durallar ismiyle kurulmuş bir köyde yaşamaktalar. Yörük adetleri yaşanmakta halen; keçi kılından yatak yorgan, çadır, keçicilik, bazlama gibi orta ve güney Anadolu'ya özgü adetler sürdürülmekteymiş dedemler gelmeden önce. Dur Ali oymağı geçiyor mu Gümülcine kayıtlarında?
Kullanıcı avatarı
Avşaroğlu
Çavuş
Çavuş
 
Mesajlar: 62
Kayıt: 16 Mar 2011, 00:17

Re: Karalar Oymağı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 Mar 2011, 02:11

Durali(Tur Ali), Dur Ali, Durali Hacılu ve Duralilü isimleri var. Yusuf Halaçoğlu kayıtlarında Rum Eli Cemaatleri ile ilgili malesef bilgi yok, Gümülcine ile ilgili bilgiler yok. Adnan Menderes Kaya Kayıtlarında'da Durali(Tur Ali) isimleri geçiyor. Açık olan birşey varki, Atalarımız Türkmen aşiretleri birçok yerlere iskan edilmişler, ve sizin Atalarınızda mutlaka Anadolu(Tümünde) kayıtlarında geçen bu aşiretlerden birisindendir.

Yusuf Halaçoğlu'nun Gümülcine ve Yörük Türkmenler ile ilgili verdiği bir bilgi(devamı için buradan okuyunuz: http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=61&t=3155&p=5857&hilit=g%C3%BCm%C3%BClcine#p5857):

3- Konar-göçerler:

Aslında reayadan sayılan, fakat hayat tarzları bakımından şehirli ve köylülerden ayrılan konar-göçerler, dolayısiyle yerleşik halkın vermekle mükellef tutuldukları vergileri vermez, buna karşılık kendilerine mahsus bir nizam içinde telakki olunurlardı.

Kuruluş devrinde bir iskan unsuru olarak yeni fethedilen memleketlerin Türkleştirilmesinde kullanılan konar-göçerler, yerleşik halka göre daha disiplinli ve daha savaşçı bir yapıya sahip idiler. Bununla beraber 1357'den itibaren Rumeli'ye geçirilip, I. Bayezid döneminde gittikçe artan bir şekilde devam eden bu nakiller, Rumeli'de önemli miktarda yerleşik bir Türk nüfusu meydana getirmiştir. Nitekim Fatih devrinde hazırlanmış tahrir defterlerinden Ru-meli'ye sevk edilmiş bu aşiretlerin çoktan yerleşmiş ve toprağa bağlanarak köyler kurmuş oldukları anlaşılmaktadır. Öte yandan Anadolu'da da daha Selçuklu Devleti zamanından başlayarak beylikler zamanında da devam eden bir konar-göçer yerleşmesi olduğu kaynaklarda belirtiliyor. Bu durum Osmanlı Devleti tarafından da sürdürülmüştür. Nitekim Merhum Faruk Sümer tarafından yapılan araştırmalarda tahrir defterlerine göre 24 Oğuz boyuna ait yer adlarının hayli yaygın olduğu görülmektedir. Bunlardan Kayı ismini taşıyan 94, Afşar 86, Kınık 81, Eymir 71, Karkın 62, Bayındır 52, Salur 51, Yüregir 44, Çepni 43, İğdir 43, Bayat 42, Alayuntlu 29, Kızık 28, Yazır 24/üodurga 24, Begdili 23, Büğdüz 22, Çavuldur 21, Yıva 19, Döğer 19, Karaevli 8 ve Peçenek 4 aded idi1. Mükerrerleriyle birlikte tarafımızdan yapılan bu çalışmada ise yer isimleri hayli önemli sayıya ulaşmaktadır. Buna göre Kayı isminde 221, Avşar (Afşar) 181, Kınık 286, Eymür (Eymir) 152, Karkın 101, Bayındır 156, Salur 136, Yüreğir 88, Çepni 93, İğdir 70, Bayad 78, Alayundlu 51, Kızık 65, Yazır 54, Dodurga (Todurga) 34, Beğdili 46, Büğdüz 29, Çavuldur (Çavundur) 31, Yıva 72, Döğer 48, Karaevli 10, Peçenek 15, Barak 42 köy veya mezraa bulunmaktadır. Ayrıca Kürd adını taşiyan köy sayısı 79, Arap veya Arapla ilgili 204 isim bulunmaktadır. Bunun yanısıra cemaat kethüdalarının ismini taşıyan oldukça önemli sayılara ulaşan bir köy topluluğunun da var olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.

Osmanlılarda ilk kanun metinlerinde Yörük veya konar-göçerlerden bahsedilmezken, XV. yüzyıla ait olanlarında onlarla ilgili bazı hükümlere rastlanmaktadır. Kanuni devrinde ise Yörük nizamlarını, idari ve mali mükellefiyetlerini ortaya koyan mufassal Yörük kanunnameleri ortaya çıkmıştır. Bu tarihte, Anadolu'da Yörük kelimesi ile etnik bir mefhum ifade edilirken, Rumeli'de ordu hizmetinde kullanılan askeri bir teşkilat düşünülmüştür. Yörüklerin Rumeli'de yerleşme ve yayılışlarından bahseden 1456-1467 yıllarına ait Dimetoka, Gümülcine, Firecik, İpsala, Keşan ve Yanbolu havalisine ait emlak, evkaf ve timarları ihtiva eden tahrir defterleri bu hususta daha aydınlatıcı bilgiler vermektedir. XIV. asrın ortalarından itibaren Rumeli'de batı ve kuzey yönlerinde yayılan Yörükler, gittikleri yerlerde bir timar, has veya evkaf toprağında raiyyet olarak mükellefiyet altına girmişler veya yağcı, küreci v.s. gibi teşekküllere katılarak ayrı bir hukuki nizama dahil olmuşlardır. Önceleri cemaat reislerinin isimleriyle anılırlarken, sonradan yoğun olarak bulundukları yerlere göre Selanik, Vize, Ofçabolu Yörükleri v.s. gibi adlandırılmışlardır. Yörükler XVII. yüzyıldan itibaren Evlad-ı Fatihan şeklinde ifade edilmiş ve orduya lojistik destek sağlayan bir kısım işlerde görevlendirilmişlerdir.

İl veya ulus adı altında gruplandırılan konar-göçerler, sırasiyle boy (kabile), aşiret, cemaat, oymak, mahalle, oba (aile) şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Her boyun başında da Bey (Boybeyi) ismi verilen ve boyun idari işlerini yürüten bir kişi bulunurdu. Aşiretlerde ise bu görevi aşiret beyi anlamında "mir-i aşiret"leri yürütürdü. Beyler, boy içerisinden cesareti, mali kudreti, doğruluğu ile tanınan kimseler arasından seçim yolu ile iş başına gelirlerdi. Arap aşiretlerinde bu beylere ŞŞŞŞ adı verilmektedir. Bu seçim devlet tarafından tasdik edildikten sonra, bir beylik beratı gönderilirdi. Gerektiği zaman, yani yönetimde acizlik göstermeleri veya kendisine bağlı olan aşiretlere zulmettikleri zamanlarda, devletin bunları azletme yetkisi vardı. Rışvan aşireti gibi bazı teşekküllerde ise, kethüdaları, ihtiyarları ve diğer söz sahiplerinin istedikleri şahısları boybeyi yapma yetkisine sahip oldukları görülmektedir. Aşiret kethüdaları ise, tabi bulundukları boybeyi tarafından tayin edilirlerdi. Buna rağmen kethüdalığm ırsi bir müessese olduğu da ileri sürülmüştür.

Konar-göçerler her ne kadar hayat tarzları açısından aynı karakterde görünmekte iseler de, yapısal olarak değişik topluluklar şeklinde bulundukları göze çarpmaktadırlar.

Gelelim isimlere...

Adnan Menderes Kaya Kayıtlarında:

1.
Sis Afşarları obaları şunlardı: 1.Alembeyli 2.Aydoğmuşlu a.Alp-Ağıl-oğlu b.Bahşayışlu c.Canbaz (-lı, -oğlu) ç.Çandık d.Kara Mehmet (Kara Mihmadlu) 3.Aydoğmuş Oğlanları 4.Bay Temürlü (-Hacılı) 5.Bostancı-lı-yan 6.Doyranlu (Toyran-lı / Doyuran-lı) a.Hariklü 7.Elsüz Oğlanları (Elsüzler) 8.Garib-Şah (Garib-Şah Oğlanları) a. Hüseyin Hacılı b. Süleyman Kethüda 9.İsalu 10.Paşa-Oğlu (Paşalı) 11.Sait 12.Sübhan 13.Tur Ali (Durali) Hacılı 14.Uzun İsa Oğlu 15.Yahşi-Hanlu 16.Zekeriyyalu 17.Yemliha(n)lu. Bu cemaatlerle ilgili başlıklara bakınız.

2.
Tur Ali (Durali) Hacılı: Sis Avşarlarındandır. Bu bölgede 1519’da 49 hane, 5 mücerret, 1523-4’te 56 hane, 14 mücerret, 1525-6’da 64 hane, 24 mücerret, 1536-7’de ise 66 hane, 43 mücerret nüfusa sahip olup Handeresi (bugün Hakkıbeyli) mezrasında oturuyordu. Göçer-evler olarak kaydedilen diğer bir kol ise, 1519’da 109 hane, 1523-4’te 105 hane, 46 mücerret, 1525-6’da 97 hane, 55 mücerret, 1536-7’de ise 110 hane, 51 mücerret nüfusa sahipti.[997] Cemaatin bazı kollarına Maraş civarında da rastlanıyor. 1579 tarihli Türkmen Sancak beyinin Trablus sancak beyine yardım etmesi için gönderilen bir hükümde Tur Ali Hacılı’nın adı geçmektedir. Karaman Eyaletinde bulunan Atçeken oymakları arasında da Turgut kazasında sakin olan Tur Ali Hacılı cemaati bulunmaktadır. Bunlar Kozan’dan buraya bazı Sis Avşarı obalarıyla birlikte göç etmişlerdir. Ayrıca Tarsus civarında Salur taifesine tabi olan Tur Alili cemaati, Tur Ali Hacılı’nın bir uzantısıdır. 1519’da 32 hane, 1526’da 24 hane, 1536’da 50 hane, 1543’te 47 hane, 1572’de 41 hane nüfusa sahip cemaat İbrişim ve Kızılcaköy’de oturuyordu.

Cemaat, bulunduğu bölgeden yayılarak Niğde, Maraş, Dulkadır, Antalya, Ordu ve Söğüt’te yerleşmiş gözükmektedir. Ayrıca cemaatten bazı bölüklerin Balkanlara gönderilerek Yanya’nın Girenebe ve Köstendil’in Toyran (Toyran adında Sis Avşarlarının bir obası var) kazalarında da iskan edildiği anlaşılıyor.

SONUÇ:

-Bu altını çizdiğim cümle bence çok önemli, Tur Ali (Durali) Hacılı Cemaatinin bazı bölümleri Köstendil'e göç etmişler. Köstendil'de açık olarak Bulgaristan'ın en batısında bulunan Köstendil ilinin merkezi olan şehirdir. Sizin verdiğiniz bilgilerdede Atalarınızın Bulgaristan'dan geldiğini söylemiştiniz.
-Tur Ali (Durali) Hacılı Cemaatinin Sis Avşarlarından olduğu Yusuf Halaçoğlu Kayıtlarında'da doğrulanıyor. Sis (Kozan) Sancağında (Adana'da) 9 tane Tur Ali (Durali) Hacılı Cemaatleri var. Bunların hepside Avşar Boyundan. Bence sizin Atalarınız, Adana'dan Edirne'ye göç etmiş, buradanda Bulgaristan'a göç etmişler. Ve alttaki kayıtlarda geçen Cemaatlerde sizi Atalarınız olmalıdır. Siz ne düşünüyorsunuz?
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Karalar Oymağı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 Mar 2011, 02:15

Yusuf Halaçoğlu Kayıtları:

Durali Cemaatler isimleri listesi baya büyük. Size öncelikle Adnan Menderes Kaya Kayıtlarında geçen Sis Afşarlarından olan Durali Hacılı Cemaatlerinin listesini yazıyım. Ayrıca önceki yazımda yazan, Gümülcine ve Edirneye göç eden Atçeken Yörükleri Taifesinden olan Karalar Cemaatleriyle'de alakalı olabilecek yine Atçeken Yörükleri Taifesinden olan Durali Hacılu Cemaatleri var.

Sis Afşarlarından olan Dur Ali Hacılu Cemaatleri:

CEMAATTAIFEGRUPBOYSHMYURTSANCAKKAYNAK
Durali Hacılu CemaatiAvşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT18394Deli Ömer, Han deresi, Yağlı oluk mezraalarıSis (Kozan) S. (Adana)BOA, TD, nr. 178, s. 60-62, sene 1536-37
Durali Hacılu CemaatiAvşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT10946-Sis (Kozan) S.- Merkez (Adana)BOA, TD, nr. 450, s. 899-901, sene 930 (1523-24)
Durali Hacılu CemaatiAvşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT10355Deli Ömer m. ekinlikSis (Kozan) S. (Adana)BOA, TD, nr. 969, s. 735-737, sene 932 (1525-26)
Durali Hacılu CemaatiAvşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT486-Sis (Kozan) S.- Merkez (Adana)BOA, TD, nr. 69, s. 711-712, sene 925 (1519)
Durali Hacılu CemaatiAvşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT1080Göçer evdir Adana S. mütemekkinlerSis (Kozan) S.- Merkez (Adana)BOA, TD, nr. 69, s. 719-721, sene 925 (1519)
Durali Hacılu CemaatiAvşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT11735-Sis (Kozan) S. (Adana)TKA, TD, nr. 150, s. 41b, sene 980 (1572-73)
Durali Hacılu CemaatiAvşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT6214-Sis (Kozan) S.- Merkez (Adana)BOA, TD, nr. 450, s. 870-871, sene 930 (1523-24)
Durali Hacılu-ı diğer Cemaati (Avşar)Avşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT5619Han Deresi m.Sis (Kozan) S. (Adana)TKA, TD, nr. 150, s. 42a, sene 980 (1572-73)
Durali Hacılu-i diğer CemaatiAvşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT6624Yağlı oluk y. (yaylak)Sis (Kozan) S. (Adana)BOA, TD, nr. 969, s. 737-738, sene 932 (1525-26)Atçeken Yörüklerinden olan Dur Ali Hacılu Cemaatleri:

CEMAATTAIFEGRUPBOYSHMYURTSANCAKKAYNAK
Durali Hacı CemaatiAtçeken YörükleriAtçekenEymürT130Uzunca Kuyu m.Karaman V.- Turgud Kaz.BOA, TD, nr. 1061, s. 129, sene 928 (1521-22)
Durali Hacı CemaatiTurgud YörükleriAtçekenEymürT100Uzunca Kuyu m.Karaman V.- Turgud Nah.BOA, TD, nr. 32, s. 135, sene 906 (1500-1501)
Durali Hacılu CemaatiAtçeken YörükleriAtçekenEymürT110Uzunca Kuyu k.Konya S.- Mahmudlar Nah.BOA, MAD, nr. 5512, s. 16, Sene 1052 (1642-43)
Durali Hacılu CemaatiAtçeken YörükleriAtçekenEymürT00Kara Teküs m.Konya S.- Turgud Kaz.TKA, TD, nr. 149, vr. 27b, sene 992 (1584-85)
Durali Hacılu CemaatiAtçeken YörükleriAtçekenEymürT2510Uzunca Kuyu k.Konya S.- Mahmudlar Kaz.BOA, TD, nr. 636, s. 47b-48a, sene Evâhir-i M 1000 (Kasım 1591)
Durali Hacılu CemaatiAtçeken YörükleriAtçekenEymürT10Reis k.Akşehir S.BOA, TD, nr. 636, s. 56b, sene Evâhir-i M 1000 (Kasım 1591)
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Karalar Oymağı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 Mar 2011, 02:30

Cemaatlerin tamamının listesi:

CEMAATTAIFEGRUPBOYSHMYURTSANCAKKAYNAK
Bay Durali CemaatiBozulus TürkmenleriBayadT80GöçerDiyarbekir (Amid) S.BOA, TD, nr. 561, s. 247, II. Selim
Benday-ı diğer Oymağı Cemaati tabi-i Durali--T181-Mardin S.- Mardin Kaz.BOA, TD, nr. 998, s. 17, sene 928-29 (1521-23)
...? Cemaati (tabi-i Durali Kethüda)Haleb TürkmenleriT132-Haleb S.BOA, TD, nr. 280, s. 334, sene 959 (1551-52)
Çimelü Cemaati Tealluk: Durali KethüdaBozulus TürkmenleriÇimelüBeğdiliT50-Dulkadır S.BOA, TD, nr. 200, s. 998, sene 947 (1540-41)
Durali Beğ Oymağı CemaatiAlucı UlusuYıvaT00Sefni k. ?Diyarbekir (Amid) S.-Geykî Nah.TKA, TD, nr. 168, s. 139a, sene 25 Z 975 (22 Mayıs 1568)
Durali Beğ Ulusu CemaatiAlucı UlusuYıvaT83Kır Hasan k.Diyarbekir (Amid) S.-Geykî Nah.TKA, TD, nr. 168, s. 140b, sene 25 Z 975 (22 Mayıs 1568)
Durali CemaatiPinekci CemaatiEymürT150-Menteşe S.- Çine Kaz.BOA, TD, nr. 337, s. 228a, sene 970 (1562-63)
Durali Hacı CemaatiUlu Yörük TaifesiEymürT8573Kızıl Eşme m.Ankara S.BOA, TD, nr. 117, s. 466-467, sene 929 (1522-23)
Durali Hacı CemaatiAtçeken YörükleriAtçekenEymürT130Uzunca Kuyu m.Karaman V.- Turgud Kaz.BOA, TD, nr. 1061, s. 129, sene 928 (1521-22)
Durali Hacı CemaatiUlu Yörük TaifesiEymürT1421Kızıl Eşme m. Anıyaruz ? (t-i Bacı)Ankara S.- Bacı Kaz.TKA, TD, nr. 76, vr. 20a-b, sene 979 (1571-72)
Durali Hacı CemaatiTurgud YörükleriAtçekenEymürT100Uzunca Kuyu m.Karaman V.- Turgud Nah.BOA, TD, nr. 32, s. 135, sene 906 (1500-1501)
Durali Hacılu CemaatiAvşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT18394Deli Ömer, Han deresi, Yağlı oluk mezraalarıSis (Kozan) S. (Adana)BOA, TD, nr. 178, s. 60-62, sene 1536-37
Durali Hacılu CemaatiAvşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT10946-Sis (Kozan) S.- Merkez (Adana)BOA, TD, nr. 450, s. 899-901, sene 930 (1523-24)
Durali Hacılu CemaatiAvşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT10355Deli Ömer m. ekinlikSis (Kozan) S. (Adana)BOA, TD, nr. 969, s. 735-737, sene 932 (1525-26)
Durali Hacılu CemaatiAvşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT486-Sis (Kozan) S.- Merkez (Adana)BOA, TD, nr. 69, s. 711-712, sene 925 (1519)
Durali Hacılu CemaatiAvşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT1080Göçer evdir Adana S. mütemekkinlerSis (Kozan) S.- Merkez (Adana)BOA, TD, nr. 69, s. 719-721, sene 925 (1519)
Durali Hacılu CemaatiAtçeken YörükleriAtçekenEymürT110Uzunca Kuyu k.Konya S.- Mahmudlar Nah.BOA, MAD, nr. 5512, s. 16, Sene 1052 (1642-43)
Durali Hacılu CemaatiAtçeken YörükleriAtçekenEymürT00Kara Teküs m.Konya S.- Turgud Kaz.TKA, TD, nr. 149, vr. 27b, sene 992 (1584-85)
Durali Hacılu CemaatiAvşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT11735-Sis (Kozan) S. (Adana)TKA, TD, nr. 150, s. 41b, sene 980 (1572-73)
Durali Hacılu CemaatiMaraş YörükleriAvşarT34-Kars-ı Maraş S.- Andırın Nah. (Adana-Kadirli)TKA, TD, nr. 168, s. 44b, sene 971 (1563-64)
Durali Hacılu CemaatiAvşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT6214-Sis (Kozan) S.- Merkez (Adana)BOA, TD, nr. 450, s. 870-871, sene 930 (1523-24)
Durali Hacılu CemaatiAtçeken YörükleriAtçekenEymürT2510Uzunca Kuyu k.Konya S.- Mahmudlar Kaz.BOA, TD, nr. 636, s. 47b-48a, sene Evâhir-i M 1000 (Kasım 1591)
Durali Hacılu CemaatiAtçeken YörükleriAtçekenEymürT10Reis k.Akşehir S.BOA, TD, nr. 636, s. 56b, sene Evâhir-i M 1000 (Kasım 1591)
Durali Hacılu CemaatiMaraş YörükleriCerid bayırAvşarT50DiyarbekirMaraş S.BOA, TD, nr. 402, s. 361, sene 938 (1532)
Durali Hacılu-ı diğer Cemaati (Avşar)Avşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT5619Han Deresi m.Sis (Kozan) S. (Adana)TKA, TD, nr. 150, s. 42a, sene 980 (1572-73)
Durali Hacılu-i diğer CemaatiAvşar TaifesiAydoğmuşluAvşarT6624Yağlı oluk y. (yaylak)Sis (Kozan) S. (Adana)BOA, TD, nr. 969, s. 737-738, sene 932 (1525-26)
Durali oğlu CemaatiDulkadırlı TürkmenleriCeridAvşarT50-Maraş S.BOA, TD, nr. 402, s. 361, sene 938 (1532)
Durali Oymağı CemaatiMetinlü EkradıBayındırT72-Haleb V.- Ağzaz Kaz.BOA, TD, nr. 181, s. 165, sene 943 (1536-37)
Durali Taylu CemaatiKızıl Kocalu KabilesiAvşarT283-Bozok S. (Yozgat)BOA, TD, nr. 155, s. 21, sene 936 (1529-30)
Durali Taylu CemaatiKızıl Kocalu KabilesiAvşarT4123Kozca m.Bozok S. (Yozgat)- Sorkun Nah.BOA, TD, nr. 389, s. 75-76, sene Kanuni Dönemi
Durali Taylu CemaatiKızıl Kocalu KabilesiAvşarT5011-Bozok S. (Yozgat)- Sorkun Nah.BOA, TD, nr. 218, s. 164, sene 949 (1542-43)
Duraliler CemaatiSalur TaifesiSalurT2810İbrişim m. der-nezd-i Hamamek ekinlikTarsus S.- Ulaş Nah.BOA, TD, nr. 969, s. 646, sene 932 (1525-26)
Duraliler CemaatiCanşa Ellici YörükleriKarkınT54-Saruhan S.- Manisa Kaz.- Yunddağı Nah.TKA, TD, nr. 125, vr. 112b, sene 983 (1575-76)
Duralilü CemaatiSalur TaifesiSalurT5216-Tarsus S.- Ulaş Nah.BOA, TD, nr. 1067, s. 214-215, sene 943 (1536-37)
Duralilü CemaatiSalur TaifesiSalurT345İbrişim m.Tarsus S.- Ulaş Nah.TKA, TD, nr. 134, s. 181a, sene 980 (1572-73)
Duralilü CemaatiSalur TaifesiSalurT94Kızılcaköy m. (nezd-i Tat Boğazı)Tarsus S.- Ulaş Nah.TKA, TD, nr. 134, s. 181b, sene 980 (1572-73)
Duralilü CemaatiSalur TaifesiSalurT4310İbrişim m.Tarsus S.- Ulaş Nah.BOA, TD, nr. 229, s. 433-434, sene 1 M 950 (6 Nisan 1543)
Duralilü CemaatiSalur TaifesiSalurT50Kızılcaköy m. der nezd-i Tat BoğazıTarsus S.- Ulaş Nah.BOA, TD, nr. 229, s. 434-435, sene 1 M 950 (6 Nisan 1543)
Harbendelü Cemaati (tabi-i Üveys Kethüda b. Durali)Haleb TürkmenleriHarbendelüBayadT25727-Vilayet-i Şark S.BOA, TD, nr. 397, s. 795-796, sene 942 (1535-36)
Karaçayan Cemaati Tealluk: Durali MuhammedKaraçayan YörükleriKaraçayanKarkınT250-Diyarbekir (Amid) S.BOA, TD, nr. 200, s. 1054, sene 947 (1540-41)
Kassâb Durali v. Musa Cemaati--T800-Menteşe S.- Çine Kaz.- Madran N.BOA, TD, nr. 61, s. 527-528, sene 923 (1517-18)
Lek Cemaati, tabi-i Durali KethüdaUlusha-i Müteferrika-T2515-Mardin S.BOA, TD, nr. 200, s. 1017, sene 947 (1540-41)
Menteşe (Tetimme) ve Durali CemaatiKayı CemaatiKayıT730-Menteşe S.- Peçin Kaz.BOA, TD, nr. 337, s. 32b-33a, sene 970 (1562-63)
Menteşe Cemaati ve Durali n. diğer Ekizce CemaatiKayı CemaatiKayıT1140-Menteşe S.- Peçin Kaz.BOA, TD, nr. 337, s. 32a, sene 970 (1562-63)
Menteşe v. Durali Cemaati (tir-i Cedid Mustafa v. İbrahim)Kayı CemaatiKayıT1409-Menteşe S.- Milas Kaz.BOA, TD, nr. 61, s. 26-27, sene 923 (1517-18)
Menteşe v. Durali Cemaati, tir-i cedid Mustafa v. İbrahim der-tir-i cedid Salih v. Yunus ve Hızır v. Selim tiriKayı CemaatiKayıT1120-Menteşe S.- Milas Kaz.BOA, TD, nr. 176, s. 26-27, sene 939 (1532-33)
Menteşe v. Durali Tiri CemaatiKayı CemaatiKayıT10Mazun Kaz.Menteşe S.- Mazun Kaz.TKA, TD, nr. 110, s. 29a-b, sene Evahir-i M 991 (Şubat 1583)
Menteşe v. Durali Tiri CemaatiKayı CemaatiKayıT21MilasMenteşe S.- Milas Kaz.TKA, TD, nr. 110, s. 29a-b, sene Evahir-i M 991 (Şubat 1583)
Menteşe v. Durali Tiri CemaatiKayı CemaatiKayıT32MilasMenteşe S.- Milas Kaz.TKA, TD, nr. 110, s. 29b, sene Evahir-i M 991 (Şubat 1583)
Menteşe v. Durali Tiri CemaatiKayı CemaatiKayıT2313-Menteşe S.- Peçin Kaz.TKA, TD, nr. 110, s. 29b, sene Evahir-i M 991 (Şubat 1583)
Menteşe v. Durali Tiri Cemaati n.diğer EkizceKayı CemaatiKayıT3536-Menteşe S.- Peçin Kaz.TKA, TD, nr. 110, s. 29a-b, sene Evahir-i M 991 (Şubat 1583)
Seydiler Cemaati, Ivaz v. Can DuraliGüne Barza CemaatiGüne Barza CemaatiYıvaT400Akçaşehir'deMenteşe S.- Peçin Kaz.BOA, TD, nr. 337, s. 17b, sene 970 (1562-63)
Su Sevenlü Cemaati (Durali cemaatiyle beraber)Dulkadırlı TürkmenleriCeridBeğdiliT40-Maraş S.BOA, TD, nr. 402, s. 344, sene 938 (1532)
Turali (Durali) CemaatiA'râb Cemaati-T6224-Aydın S.- Tire Kaz.BOA, TD, nr. 8, s. 681-682, sene 883-888 (1478-84)


CEMAATTAIFEGRUPBOYSHMYURTSANCAKKAYNAK
Rışvan CemaatiRışvanİğdirT00Dur Ali Burcu m. mütemekkin, ziraat yeri)Malatya S.- Kâhta Kaz.- Teros Nah.TKA, TD, nr. 142, s. 251b, sene 967 (1559-60)
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Sonraki

Dön Türkmen Aşiretleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir