Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Kureyşanlılar Oymağı

Burada Türkmen Aşiretleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Kureyşanlılar Oymağı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ara 2010, 20:54

KUREYŞANLILAR OYMAĞI

Gerçekten Araplıkla hiç bir ilgisi olmayan ve Kurmanç'lar arasındaki aynı karakteri ve aynı fizyonomiyi taşıyan bu oymağın Arap yani Kureyşi, olamayacağını göz önüne alırsak bu adın da aslı üzerinde durmak gerekir.

E. Yavuz «bu oymağın adını Kureyşan olarak alması, yani Hz. Muhammed (S.A.V.')in soyu Kureyş'e nisbet ederek adlanması, ad yakınlığından faydalanarak kutsal bir şeref kazanmak için bir isim değişikliği yapmalarından başka bir şey değildir» demektedir. Nitekim, Z. V. Togan Rusya'da Hıristiyan olmuş ve sayıları yüzbinleri aşan Türk asıllı bir oymak olan «Küresin» den bahsetmektedir. Bunun yanında, Şikak oymağından bahsederken, bu oymağa bağlı Küresin oymağınında bulunduğunu görmüştük. Şerefnamenin de Dersim oymakları arasında gösterdiği «Kures/Kuriş» oymağının olduğunu bilmekteyiz. Buradaki «Kureş/Kuriş/Kureşin» isimli bu oymakların, Kureyş'e hem ses ve hem de Arap harfleriyle yazılış benzerliği olduğundan yukarıda bahsettiğimiz gibi bir yaklaştırma olmuştur.

Kureyşan, Kureysin'den türeyen Kureyş'in çoğuludur. Bunların dışında Tunceli'nde dağınık olarak yaşayan ve Seyit Küreyşün de vardır. Kendilerini İmam Musa - Kazım'a ve Şeyh Mahmut - Hayrani'ye dayarlar ki, aslında bunların da diğer Seyyit Kureyşan oymaklarından bir farkı yoktur. Çünkü İmam Musa - Kazım, Ehli - Beyt'tendir. Peygamberimizin ailesindendir ve dolayısıyla Arapdır. Halbuki Küreyşan oymağı Turanidir.. Irki olarak hiç bir ilgisi ve alakası olamaz. Ancak, mezher itibariyle onun yolunda olmaları mümkündür ki, bu. da onun soyundan olmanın bir neticesini göstermez.

Varto Tarihinde, Şarik seceresinde geçen «Hacı Kureyş'ın» Horasanlı Şeyh Mahmut Hayran'ın oğlu olduğunu kaydetmesi de bunların geliş yolu ile de kökenlerini izah etmektedir.

Şerefnamenin Dersim aşiretlerini sayarken Balabanlı, Gulabilerle birlikte Kuriş oymağını da saydığını söylemiştik. Ayrıca Dr. Friç Türkiye'deki Kürmanç aşiretlerini sayarken de Kureyşi'leride göstermektedir. Bunlardan da anlaşılıyorki, bu ad değişimleri (1003 - 1596) tarihinden sonra yapılmıştır.

İslam Ansiklopedisi de «Süleymaniye ve Savuçbulak'da bulunan bir Küresin» oymağından bahseder.
Peçenek Tarihinde, Macarlar tarafından Tisa nehrinin sol kolu olan Aranka boyuna yerleştirilen ve Peçenek grubundan olan bir «Kereş» oymağından da bahsedilmektedir. Kereş'lerin Kureş/Kuresin'lerle alakası üzerinde durulduğunda ve Kiğı'daki Kereşan köyünün de bulunuşu bize bazı ip uçları vermektedir. Nitekim E. Yavuz «Kereş ve Kureş denilen bu oymağın Doğu Anadolu'daki Kureyşan ile aynı oymak olduğunu» söylemektedir. Bu da oymağın Türk oğlu Türk olduğunun bir delilidir.

Erzincan Tarihi'nde Kureyşan'lılar ayrıca bir çok şubelere ayrılmıştır. Aslında bu şubeleri teşkil eden, «Hüseynan, Gulnan, Kalyan, Valyan, Aliyan, Heman, Süleymanıyan, Çitan, Güdan, Seyhan, Gaziyon» lar açıkladığımız Kaller yani «Kal uşaklaradır. Kali'nin, esk; Oğuz Türkçesinde ihtiyar anlamına geldiğini söylemiştik.

Valyanlar, Val:

Bal olduğundan bal uşaklarının bir nevi değişik adıdır.

Gülnan:

Güllüler anlamınadır. Peçenek oymaklarından Gula'lar da yine bunlardandır. Heman. Hem adındaki oymağın çoğuludur. Dr. Friç'in «Hem - a - vend »le Hem - Vend» adlı oymaklardan bahsedişi, Hem adında bir oymağın varlığını da ortaya koymaktadır.

Çıtan:

Sitanlı'lar oymağından bahsederken bunların Şit Türklerinden olduğunu izah etmiştik. Bunlara ilaveten, <3üdan, Seyhan, Gaziyan oymaklarının isimleri Türkçedir.

Dersimli topluluğuna giren bütün oymaklar bu Kureyşanlı Seyitlere mürit olduklarını E. Yavuz Bey söylemektedir. Bu da bize gösteriyorki Kurişler/Kureşler/Kereş'ler/Kuresin'ler bu ad değiştirmeden büyük bir üstünlük ve nüfuz sağlamışlardır.

Oymakların isimleri üzerinde dururken, ilk bakışta, Abbasiler, Haydariler, Khaldiler, Kureyşiler, Caferiler gibi her biri İslam büyüğünün adını taşıyan bu oymaklar gelip geçen seyyah yazarlara Kürtler arasında Arap oymaklarının da bulunduğu anlamını verebilir. Hatta İslami etkiler altında kalıp da, Kürt'ün Karra'dan geldiğini söyleyerek. Araplaşmayı bir fazilet kabul edenler tarafından Arap oymakların varlığını savunanlar olmuştur. Bu durum bize şunu ikaz etmektedir. Oymaklar eğer ayrı ayrı ele alınıp incelenmezse verilecek hükümler daima yanlış sonuçlar doğuracaktır. Şimdiye kadar yerli ve yabancı bir çok eserler, kaynağını genel görüşlerden aldığı için kanaatimizce yanlış yollara sapmışlardır. Kürmanç Türklerine böyle bir tepeden bakış, gerçekler ortada dururken hayal kurmağa benzer.

Kaynakça
Kitap: DOĞU AŞİRETLERİ VE EMPERYALİZM
Yazar: MAHMUT RİŞVANOĞLU
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Türkmen Aşiretleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir