1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

İzollu Oymağı

MesajGönderilme zamanı: 19 Ara 2010, 20:53
gönderen TurkmenCopur
İZOLLU OYMAĞI

Yukardaki Hormek oymağının Şarik soy kütüğünde adı geçen 12 Türk oymağından biridir.

Şu şekilde bildirilmektedir:

«Abdullah min Kabile-ti İzol el müsemma üç ayak Bi-Lakab-i iki bölük». Yani geldikleri yer olan «Üç ayakta adlanan lakabı iki bölük olan İzol kabilesinden Abdullah» demektir.

Urfa'nın Birecik kazasında Üçayak adında bir köy vardır.
E. Yavuz «Bu şecerenin yazıldığı Hicri 1186 tarihinden önce ve bu gün hala orada bulunan Milli oymağı ile birlikte Urfa'da bulunuyormuş. Sonraları bunlardan bir kol Elazığ'a gelerek Başkil'in İzolu köyüne adını verdikten sonra Malatya'nın Besni Merkez ve Keysun bucaklarında yerleşmişlerdir. Erzincan tarihinde «Hazollu» diye adlandırılan aynı oymağın bir bölümü de Diyarbakır ve Siverek - Elazığ ve Malatya arasında yerleşmişlerdir» demektedir.

İki bölük soy adı alması durumu ise, daha evvelce de, bazı Türk oymaklarının sayı adları ile anıldığını izah ettiğimiz gibi, burdada bu oymağın iki bölük adını alması bundandır.

Kaynakça
Kitap: DOĞU AŞİRETLERİ VE EMPERYALİZM
Yazar: MAHMUT RİŞVANOĞLU