Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Zaza Oymakları

ZAZALAR'IN TÜRKLÜĞÜ

Burada Türkmen Aşiretleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Zaza Oymakları

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ara 2010, 20:15

Zazalar önce iki büyük bölüme ayrılmaktadır:

A — ZAZALAR
B — DÜMBELİLER

1 — Şeyh Hasanlılar,
2 — Dersimliler.

Erzincan Tarihi, Şeyh Hasanlıları da iki bölüme ayırmaktadır:

1 — Şeyh Hasanlılar,
2 — Seydanlılar veya Sidanlılar.

Öyle sanıyoruz ki, Şeyh Hasanlıların bu adı İslamiyetten sonra almış olmalarıdır. Nitekim E. Yavuz'a göre bu ad «Anadolu'da İlhanlıların hakim bulundukları çağlarda vaki bulunan Emir Çoban oğullarından Küçük Şeyh Hasan'dan kalma bir addır... İlhanlılar Ebu Sait Bahadır Hanın Emirül ümerası Çobanbey oğlu Timürtaş Anadolu'da vali bulunduğu sıralarda, babasının ve kardeşi Dımışk Hoca'nın İran'da Han tarafından idam edilmesi üzerine ayaklanmış ve yanında bulunan bütün ilhanlı büyüklerini idam ettirdikten sonra, Anadolu'nun idaresini yanındaki beğlerden Alaeddin Ertena adında bir emire bırakarak Mısır'a kaçmıştı. Ebu Sait Bahadır Han'ın 1335 yılında ölümü üzerine iyi idaresi ile köse peygamber diye anılan Ertena Beğ ilk anlarda son valilerden Büyük Şeyh Hasan'a bağlı kalmıştır» demektedir.

İşte Zazalardan bir bölümüne Şeyh Hasan'lı denmesinin sebebi bu oymakların bu savaşlarda Şeyh Hasan tarafını tutmuş olmalarıdır. Nitekim, bunların da Celaliler gibi ayrıca Şeyh Hasanlı diye özel ad almış bir oymakları yoktur.

Bu gün Tuncelinde doğrudan doğruya Şeyh Hasanlı bölümüne giren oymaklar şunlardır:

1 — Abbas Uşakları (Abbasan),
2 — Bahtiyari Uşakları,
3 — Beyt Uşakları,
4 — Bütikanlı (Putikanlı),
5 — Ferhat Uşağı,
6 — Gülabi Uşağı,
7 — İksorlu (İkisurlu),
8 — Karaballı Uşağı,
9 — Karikali Uşağı,
10 — Kormeşli,
11 — Laçin Uşağı,
12 — Seyit Kemal Uşağı, (burada yine Eski Türk töresine uygun olarak 12'li bir bölünme görmekteyiz.)

Kaynakça
Kitap: DOĞU AŞİRETLERİ VE EMPERYALİZM
Yazar: MAHMUT RİŞVANOĞLU
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: ZAZA OYMAKLARI

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ara 2010, 20:29

DERSİMLİLER:

Zazaların ikinci bir koludur. Dersim sözünün anlamı hakkında şimdiye kadar araştırdığımız kaynaklarda belirli bir şey bulamadık. Tunceli'nde valilik yapmış Edip Yavuz Bey «Dersimlilerin de bu ad üzerinde doğru dürüst bir bilgileri yoktur» demektedir. Şerefname'de bu hususta pek bir şey açıklamamaktadır.

Erzincan Tarihine göre Dersim oymakları şunlardır:

1 — Abdalanlı,
2 — Alanlı,
3 — Arelli (Anlı),
4 — Balaban,
5 — Caferan (Cafran),
6 — Yarekli (Çarıklı),
7 — Demenan,
8 — Elhanlı,
9 — Hadıkan (Hedik uşağı),
10 — Haydaran,
11 — Hormekli,
12 — İzollu,
13 — Karsanlı,
14 — Kemanlı,
15 — Kabanlı,
16 — Kureyşanlı,
17 — Lolanlı,
18 — Pilvekli,
19 — Butanlı,
20 — Silanlı (Zilanlı),
21 — Sisanlı,
22 — Şavalanlı,
23 — Yusufhanlı,
24 — Zimtekli'dir (Oğuzlamaya uygun bir 24 oymaklı teşekkül tarzı).
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: ZAZA OYMAKLARI

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Ara 2010, 03:36

GÜNEYDOĞU ZAZA'LARI

Zaza veya Dümbeli adı verilen cemaatların bir kolu Tunceli taraflarında, diğer kolu Diyarbakır Urfa bölgelerinde bulunur. Kuzeydeki Zazalar'ın çoğu Alevi, Güney Doğu'dakiler Sünnidir. Ziya Gökalp'ın bahsi geçen eserin 15 -16. sayfasında açıkladığı ve Minorsky'nin İslam Ansiklopedisinin ilgili maddesinde belirttiği gibi, Zazalar Kurmanç'lardan tamamen başka bir dil kullanmaktadırlar. Buna lehçe farkı denemez. Tamamen ayrı iki dildir. Bu ayrılığı şahsen tetkik etmek fırsatım bulduk, birçok yerlerde Kurmançca bilenlerin, Zazaca bilenlerle anlaşamadıklarını gördük, iki lisanın ortak noktalan Türkçe kelimelerden gelmektedir. Bazı Arapça ve Farsça kelimeler de müşterekliği sağlamaktadır. Bunların dışında ayn köklerden, ayn kelimelerden meydana gelen iki Usan vardır, iki cemaat da ayn dillere, ayn örf ve adete sahip olduklarını bilmektedir.

Zaza'lara Dümbeli dendiği gibi, lisanları göz önüne alınarak «Güran» da denmektedir. «Güran», «an» eki yardımıyla «Güri»'nın çoğaltılmış şekil ise, Zaza'ların Türk menşeli olduklarına şüphe kalmamaktadır. «ibni Haldün, Güri'lerin Türklüğünü kat'i olarak ifade ederken, Müneccimbaşı ve başkaları Güri'lerin Hata (= Hita) Türklerinden (Sahayif-ül-Ahbar, c. H, sf. 600, Tarih-i Gaffari, sf. 91). olduğuna kanidirler.» Zaza'ların Türklüğüne dair en güzel delil ve bilgiler, merhum M. Şerif Fırat'ın «Doğu illeri ve Varto Tarihi» isimin eserinde verilmiştir. Biz de bu yazımızda Siverek Zaza'larından ve Diyarbakır Zaza'larından bahsederek, Türklüklerine dair deliller vermeğe çalışacağız.

Siverek Zaza'ları beş . ana kola (aşiret, boya) ayrılır:

1 — Karanlı Boyu,
2 — Bucak Boyu,
3 — Kırvar Boyu,
4 — Hasaran Boyu,
5 — Bapviran Boyu.

Kaynakça
Kitap: Doğu Anadolu Türklüğü
Yazar: Mehmet Eröz
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Türkmen Aşiretleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir