Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Sikaklılar Oymağı

Burada Türkmen Aşiretleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Sikaklılar Oymağı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ara 2010, 20:10

SİKAKLILAR OYMAĞI

Van Tarihi bunlar için «Dağılmadan önce Van'ın Caz bucağı bölgesinde oturduklarını ve Türk'lerdeki bölünme geleneğine göre eskiden bütün oymaklarıyla beraber sağ kolda; Artusi uruğu da sol kolda yer alıyorlardı. Bugün de uruk ve oymak yerine «il» deyimi kullanmaktadırlar. İl göçtü, İl kaldı gibi,» diyor.

Rus eserleri de bu oymağın Türk olduğunu yazmaktadırlar. Gerçi kendileri de Türk olduklarını bilirler. 1924 de, başkanları olan Şimiko'nun" asıllarının Türk olduğu yolundaki beyanatını zamanın basını yazmıştı.

Şikkak; Tarama dergisinde Marmaris konuşma ağzında «Mandal» manasınadır. Turgutlu'da Mandal adında bir köy vardır. Kelimenin aslı «Şikkak»tır. Nitekim Hakkari bölgesinde Şikki adında bir oymağın varlığı bu görüşümüzü kuvvetlendirmektedir. Muş ovası halkı arasındaki Şigolar da bunun kısaltılmış şeklinden başka bir şey değildir.

E. Yavuz Bey bu konuda şunu söylemektedir:

«Sikak'lar, Sikhalcr'ın bir devamı olarak gelmekte, çünkü bu oymağa bağlı olanlar arasında Sevilen yani Sikhalar'la beraber Gursistan'dan gelen Siveyler de vardır.

Sikhalar Afganistan'da Karluk ve Halaç Türkleri ile birlikte, İskender zamanında bile görülen kavimlerdendir.
Mesudi'de, Khalaçları, Gurkan khalaçları şeklinde Musul ile Cudi dağı arasında Ksenofon'un ağzında Kardulu şeklinde girmiş korlukları bunun kuzeyinde görürken, doğusunda da Sihalar yani bu günkü deyimi ile «K» nisbet eki almış Sikhak'ları zikretmektedir. Bu bakımdan da hangi yönden ele alınırsa alınsın Şikakların Türklüğü apaçık ortadadır.

Sikaklara bağlı boylar:

1 — Sikahi (bahsettik),
2 — Takuri (Tokriler anlatılırken bahsettik),
3 — Sevi,
4 — Baravi (Şevi oymağı Sevelan veyahut Savalar oymağının bir koludur. Zira Pülümür'de Şavalanların bulundukları Barav köyünün adı Şikaklılar topluluğunda Baravi oymağına ad olmuştur. Sevi ve Baraviler sonlarına «i» nisbet eki aldıklarına göre Şavalan ve Barav'dan ayrılmış kollardır. Asılları Dersimdeki Savalan ve şimdi orada köy adı almış ve oymaklığı unutulmuş «Barav» oymağıdır.
5 — Ademi (Ademan oymağında incelendi.)

6 — Reşi oymağı:

Türkçede «R» ile başlayan kelimenin yok denecek kadar az olduğundan bu kelimenin aslı Farsça'dır. (Reş: Kara anlamına gelir). Evvelce yaygın ve büyük bir oymak olduğu bıraktığı izlerden anlaşılmaktadır. Siirt'te Reşan tepesi, arkasında Dicle'ye karışan Reşan çayı, bu oymağın adını almıştır. Reşi Köyü Ağrı'da, Resik Elazığ'da, Reşikan, Kulp'da Reşsi, Malazgirt'te köy adlarıdır.

7 — Şemski oymağı:

Zazaların İslamiyeti kabulünden sonra Kızılbaşlık mezhebine (Burada alevi demiyoruz, çünkü Kızılbaşlık'ta ayrı bir görüş vardır) soktukları «Gök Tanrısı (Güneş kültü) inanışını ve sabahleyin Güneş ışınlarının ilk uğradığı taşları kutsal kabul ederek öpmeleri (İslamı kabulden sonra Hz. Ali (R.A.)'nın kendisinin Güneşe benzetilmesi, eski Şamanist inancın yerini olmasındandır). Gök Tanrısı ile Yer Tanrısına bir arada ibadetin şekli kabul olunduğundan «Şemski» adının kendilerine verilmesinin, Türk Töremize uygunluğu apaçık görülmektedir. Şems, Arapça Güneş anlamınadır. Burada bu Arapça kelimenin verilişi Raka'ya sürgün edilen Türk oymaklarının uzun zaman Arap tesirinin altında bir çok kelimeler almış olmasındandır. Burada da kullanılan kelimenin kutsallığı Arapça sözlerden sanarak, Güneşe Şems denmesi ve Hz. Ali'yi Güneşe benzetmelerinden ileri gelmektedir.

Nitekim Ermeniler de bunlara «Are Vortik yani Güneş oğulları» diyorlardı.
Mukriler ; F. Kırzıoğlu, «Türkistan'daki adaşları Selçuklular'dan önce anılmakta ve Türk boyu sayılıyordu» demektedir.

9 — Mendek:

Bu Söz Derlemede, «tavşan yavrusu, göçen ve ısırgan otu» anlamlarında gösterilmektedir. Bunu hayvanları totem yapan Türkler oymak adı olarak (tavşan yavrusu) almışlardır. Bu gün anlamlarını kaybetmiş eski Türkçe sözlerden bir çoklarının Kürmanç-Türk oymaklarının birer adı olarak durmakta ve Anadolu'da bir çok köylerin adı olarak da hala yaşadıklarını görmekteyiz.

10 — Bele Kürti oymağı:

Bele Kürti oymağı, için E. Yavuz «Bele kelimesi itibar ve tanım anlamlarında kullanılmakta olduğunu ve Bele-Kürti: Kürt tanınan, Kürt diye itibar gören anlamlarından biri demek olur ki, hangisi de olsa Türkçe'dir» demektedir.

11 — Si - Cariki oymağı: Çarekliler anlatılınca bahsedilecektir.
12 — Livi oymağı: Bu kelimenin aslı «Lig (veya ligi) dır. Türkçe olarak sellerin getirdiği mil manasınadır.

Kaynakça
Kitap: DOĞU AŞİRETLERİ VE EMPERYALİZM
Yazar: MAHMUT RİŞVANOĞLU
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Türkmen Aşiretleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir