1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Şıhan Oymakları

MesajGönderilme zamanı: 19 Ara 2010, 19:59
gönderen TurkmenCopur
ŞIHAN OYMAKLARI:

Bunlar da «Hacan, Musikan, Kubatan (Kubatoğulları), Şıhıman, Kotan, Davaran, Şıhkan, Binkasım,» diye sekiz kısma ayrılmaktadır.
Daha evvel de bahsettiğimiz gibi, göçebe hayatı yaşayan Türk uruğ, boy, oymak, isimlerini çoğu zaman o cemaatlerin başında bulunan veya atası durumunda olan bir şahsın adından alırlar. İşte burada Kubatoğulları buna güzel bir misal teşkil eder. Burada bu ismi «Kubat» adlı bir ata'dan veya bir oymak beyinden almış olmalıdırlar. Kubat ismi Eski Türk isimlerinden olup ve özellikle erkek ismi olarak geçmektedir. Buna bir misal vermek gerekirse, Ahmet Refik Bey «Danişmend Türkmenlerinden büyük Selmanlu Cemaatının Kethüdasının (Oymak beyinin) adı «Kubad kethüda»dır demektedir. Yine bir örnek olarak Karakoyunlu Türk devletinde de aynı isimle anılan kimselerin bulunduğu şu kayıtlardan anlaşılmaktadır. «Karakoyunlu Hükümdarının Tatar Hatun adını taşıyan hemşiresi, Ağaç eri reisine verilmişti. Bundan Ağaç eri reisinin Hasan Beğ adlı bir oğlu olmuştu.

Bu Hüseyin Beğ ise, İskender Mirza'nın en sadık emirlerinden olup, onun Alınçak kalesinde öldürülmesi üzerine oğlu Kubad'ı kalede bulunan diğer beğlerle birlikte Karakoyunlu Hükümdarı ilan etmişti. Bingöl'deki Beritanlı'lar arasında bulunan bir oymağın ismi de «Kobat»dır. Yine Macaristan Kürtlerinden bahsederken, Doğu Anadoludaki bazı isimler ile Macaristan'daki bazı isimleri karşılaştırdığımızda «Koban»ın kasaba ismi olarak hem Macaristan'da ve hem de Oltu'da bulunduğunu göstermiştik. Uygur Türkleri arasında da bu biraz değişik şekliyle «Kotan» erkek adı olarak geçmektedir.

Kaynakça
Kitap: DOĞU AŞİRETLERİ VE EMPERYALİZM
Yazar: MAHMUT RİŞVANOĞLU