Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Berezan (Barzanlilar) Oymağı

Burada Türkmen Aşiretleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Berezan (Barzanlilar) Oymağı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ara 2010, 19:56

BEREZAN (BARZANLİLAR) OYMAĞI:

Varto Tarihinde Mil topluluğundan bir oymak olarak gösterilen «Berezan/Berzan/Barzan» oymağının bir çok eserlerde ayrı ayrı adlandırıldığını görmekteyiz. Bu ayrı adlandırmalar bulundukları yere göre şive farkının ortaya çıkardığı bir değişiklikten başka bir şey değildir.

«Berazi - Barzi, Barzini, Barzikani, Baris, Barisan, Barshan, Barzan. Barsgan» şekillerinde görülen bu oymağın büyük ve köklü bir oymak olduğu ilk bakışta göze çarpmaktadır. Bu gün Suruç'tan Irak Süleymaniye'ye kadar yayılmış olan bu oymağın, Irak'taki kısmı ne yazıkki Emperyalist petrol tröstlerine hizmet eder bir duruma getirilmiştir. Fakat netice malüm.
Şimdi ilk önce bu oymağın ismi üzerinde duralım. Yukarıda sıraladığımız çeşitli söylenişlerin toplandıkları kök söz «Bars'tır». Divan-ü Lügat-üt Türk» de bu «Pars» olarak geçmektedir. Pars aynı zamanda Türklerin 12'li takvimindeki yıllardan birinin de adıdır. Bars Farsça çoğul eki «An» ı alarak «Barsan» olabileceği gibi, yine Kaşgarlı Mahmut'da «Barsgan Afrasyan (Alp er Tunga)'ın oğlunun adı ve ayrıca bunun kurduğu şehrin ve oymağının adı da aynı adla anılmıştır» demektedir.

E. Yavuz Bey:

«Bahadır Hanın Secere-i İşaye'sinde ise Oğuzhan oğlu Ayhan oğlu Baris gösterildiğine göre Barshanların bu Barishan'a bağlı bir oymak olduğu da açıklanmış olur» der. Türk hakanları arasında Bars adı çoktur. Hazar Türkleri hakanlarından Salip Hanın oğlu Bars han ile Mısır Türk Kölemenli hükümdarı Bay-Bars (Kıpçak Türklerinden'dir), Samiriye Hükümetinin kurucusu Samir Hanın yerine geçen oğlu Barshan, Orhun kitabelerinde geçen Bars Beğ de bunlara birer örnektir.

Bars ile Barz aynı şeydir. Zira «S-Z» ses değişimi her vakit yapılmaktadır. Barz-An bunun Farsça çoğul adıdır. Aslı Barsgan olduğunu söylemiştik. Z.V. Togan'da Barsgan'ları şu şekilde açıklamaktadır. «Gazneliler Devletinin kurucusu «Sübek Tegin (Sübek: Türkçe asker beyi yani ordu zabiti, subay anlamındadır). Acem müellifleri tarafından verilen her türlü soy kütüklerinin yanında, onun kendisi tarafından Ebül Feth Bustiye imla edilen malümat daha mühimdir. Sübek Teginin dediğine göre bunlar Isığ Gölü civarında yaşayan «Barsgan» Türklerinden'dir. Babası Cok isminde bir bahadırmış. Aileleri Cok'-un avda olduğu bir günde komşuları olan «Tokhsi» Türklerinin taarruzuna uğrayıp 12 yaşında olan oğlu Sübek Tegin esir olarak alınmış ve dört sene bu Tokhsilerde esarette kaldıktan sonra Taşkent'e getirilerek Saman oğullarına satılmıştır.

Sübek Tegin'in Barsgan'lı olduğu kaynaklarca kaydedilmiştir. Babası Oğuznamede olduğu gibi «Cok kara Berçken bin Kara arslan» olarak kaydedilmiştir. Isığ Gölünden Gurisiştan'a, oradan Hind'e ve İran'a oradan da Doğu Anadoluya kadar yayılan Barsgan ve sonraları Bar-zan veya Barezan denilen bu oymağın gerçek benliğini biraz daha açıklıyabilmek için yayıldıkları alanları da Türk nomastiğine uygun olarak bıraktığı anılardan izleyelim.

Tarih yönünden Kürtlerin Türklüğü anlatılırken Macarlar arasında büyük bir Türk oymağı olan Kürt adlı bir oymağın da bulunduğunu ve yerleştiği yerlerde bunların hatıralarını saklıyan pek çok yer, akarsu, kasaba ismi 'bulunduğunu da söylemiştik. Nitekim aynı bölgede Barz, Barsya, Beresan, adları ile de karşılaşmaktayız. Ve işin en enteresan tarafı Bars kasabasının hemen üzerinde bir de «Turcsek» kasabasını bulmaktayız.

Slovakya'dan gelerek şimdiki Macar sınırından Tuna'-ya karışan «Gran: Guran» nehrinin üzerinde sınır yakınından başlayarak bu nehrin doğusunda Kürt, bunun kuzeydoğusundaki nehir üzerinde de Bars, bunun da kuzey-doğusunda gene nehir üzerinde «Bars - Sekleno» bunun da hemen kuzeyinde yine Bars ve onun da kuzeyinde Turcsek sıralanmaktadır. Türk, Kürt, Bars, Guran oymaklarının yan yana sıra ile dizilmesi bunların bir tesadüf olmadığını kanaatimizce bize açıklar durumdadır.

Araştırmalarda Kuzey Kafkasya'dan Azak denizine dökülen Beysu üzerindeki bir kasabanın ismi de Beresan olarak görmekteyiz. Beysu ismini de bunların verdiği sanılır. Daha sonra şehrin Rus istilasından sonra Beresansk şeklinde değiştirilmiştir. Yine Karadenizin kuzeyinde Ocak şehrinin yanıbaşındaki limanın adı da Beresan'dır. Ruslar burayı işgal ettikten sonra Ocak'a bir «of» ekleyerek Ocakof yaptılar.

İran'da da Cebeli Bariz ismiyle, İran'ın Kırman (Gurman) bölgesinde bu sıradağa ad olarak verilmiştir. Yine bu bölgenin güneyinde denize uzanan bir burnun da adıdır. Haritada İran'da bir de Bars kasabası görülmektedir. Bunun Kaşan şehrinin güney doğusunda oluşu dikkati çekmektedir. Bu Trakya'da Keşan ve Antalya'daki Kaş ilçesi gibidir. Gördüğümüz gibi Fars tesirine maruz kalmadan asırlarca önce Orta Asya'dan çıkarak güneye ve kuzeye yönelerek, buralarda yerleşmiş ve yerleştikleri yerlerede kendi oymak isimlerini (köy, kasaba, akarsu) veren Barcsan, Barzan'lılar öz be öz bir Türk oymağıdır.

Van Tarihinde bunlara ayrıca Üç Ok'lu da denilmektedir. Şerefnamenin Haseneviyeler diye söz ettiği Kürt beyliği de Barzanlı Hüseyin oğlu Haseneviye tarafından kurulmuştur. 138 sene kadar da Abbasi ve Selçuklular tarafından himaye görmüş ve bu haliyle de uzun zaman Beyliklerini korumuşlardır. Bu Beylik iddia edildiği gibi beyleri dışarıdan getirilmiş kişi tarafından değil, Türk-Barzgan oymağı içinden gelen bir bey tarafından idare edilmiştir. Bunlar arasında Uzlar'ın da bulunduğunu öğrenmekteyiz. Çünkü Araplar Oğuzlara Uz demektedir.

Bunların bulundukları yer de bu Uzların Arapça çoğul şekli elan Ahvaz ismiyle bir şehir bulunmaktadır.
Yukarıdaki verdiğimiz bir çok deliller göstermiştir ki, bu gün sözüm ona Kürdistan hayali adına emperyalizmin orta doğudaki çıkarları için çarpışan Molla Mustafanın başkanlık ettiği Barzan oymağı, gerçekten bir Türk oymağıdır.

Kaynakça
Kitap: DOĞU AŞİRETLERİ VE EMPERYALİZM
Yazar: MAHMUT RİŞVANOĞLU
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Türkmen Aşiretleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron