Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Antalya Varsakları

Burada Varsak Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Antalya Varsakları

Mesajgönderen TurkmenCopur » 28 Ara 2010, 05:53

Antalya (Teke)

Tekindağ'ın naklettiğine göre, II.Bayezid devrine ait tapu defterinde Varsak Yörükleri cemaatinin Karaman'dan geldikleri bildirilmektedir. Sümer de verdiği bilgilerle Antalya'ya gelen Varsaklar'ın Karaman'dan geldiklerini teyid etmektedir. O zamanki İç-İl, Karaman vilayetine dahil olduğu için, bu Varsaklar'ın Teke'ye İç-İl'den geldikleri hükmü kolayca verilebilir. Bu Varsaklar, üç cemaat olup birincisi; Gülnar, ikincisi; Bozdoğan, üçüncüsü; Üryan-Temürlü adını taşımaktadır. Varsaklar'dan Gülnar cemaati, 195 hane; Silifke'deki büyük Bozdoğan boyundan olan ikinci cemaat, 54 haneden ibarettir. Üryan-Temürlü'nün ise vergi nüfusu kaydedilmemiştir. Bunlar zamanımızda tamamen köylüleşmiş olup kendilerine Farsak denilmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, özellikle Barbaros ve Gazi Kemal Reis zamanında denizcilik konusunda önemli katkıları olan Varsak aşireti, II.Bayezid zamanında Antalya vilayetine atanan şehzadesi Korkud'un Mekke'ye gitmesi söz konusu olunca, Şikari'nin Varsak komutanları arasında saydığı Akbaş reis. beş gemiyle yola çıkarak İskenderiye'ye kadar Korkut'a refakat etmiştir.

Kaynakça
Kitap: Anadolu'da Varsak Türkmenleri
Yazar: Ahmet GÖKBEL
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: Antalya Varsakları

Mesajgönderen TurkmenCopur » 28 Ara 2010, 06:54

Antalya'da Varsaklar

XIII.yüzyılın ilk yarısından itibaren, Uç-Oklar'ın ekseriyetini oluşturan Türkmen zümrelerinden bir bölümü, XIV ve XV.yüzyıllarda ise, Üç-Oklar'a tabi bazı boy ve oymaklar, zaman zaman bulundukları yerlerden Teke-eli'ne gelip yerleşmişlerdir. Menteşe, Saruhan ve Karamanoğulları'nın zayıflamaları veya dağılmaları üzerine bazı Türkmen (Yörük) aşiretleri de bunlara katılmışlardır. Ş.Tekindağ'ın II.Bayezid devrine ait tapu tahrir defterine dayanarak verdiği bilgilere göre, bazı cemaatlerle beraber Varsak Yörükleri cemaati de XV. asırda Karaman'dan Antalya'ya gelmişler-dir283. Fatih'in, Karamanoğulları Beyliği'nin siyasi hakimiyetine son vermesiyle, bunlara tabi olan bazı cemaatlerde bir başı boşluk ve panik havası yaşanmıştır. Gerçi Fatih'in ölümünden sonra Karamanoğlu Kasım Bey, başta Varsaklar olmak üzere Ramazanoğulları'nı oluşturan diğer Üç-Oklu Türkmenler'i başına toplayarak, II. Bayezid'e karşı Cem tarafını da tutarak Osmanlı'ya başkaldırmış ise de bunda başarılı olamamıştır. Bundan sonra Karamanoğulları'nın bir daha kendilerini toplamaları mümkün olmamıştır. O dönemde Karaman'da bulunan bazı Varsak beyleri, başındaki cemaatle beraber Antalya tarafına göç etmişlerdir. Antalya'ya göç eden Varsaklar'ın hepsi toplu olarak birarada kalamamıştır. Antalya'nın merkezine olduğu gibi başta Korkuteli olmak üzere diğer Türkmen cemaatlerle beraber bazı ilçelere dağılmışlardır. Çeşitli yerlere dağılan bu aşiret mensuplarının çoğu, şu anda bu kimliklerini kaybetmiş durumdadırlar. Öte yandan 1973 yılına kadar köy olup daha sonra kasaba haline getirilen, şehre 10 km uzaklıkta bir "Varsak" beldesi vardır. Belde halkına göre Antalya bölgesinde bulunan Varsaklar'ın büyük çoğunluğu şehrin kuzeyine düşen bu beldede toplanmıştır.

9 Aralık 1973'de kasaba olan bu yerleşim biriminin 1990 nüfus sayımına göre 5786 nüfusu vardır. Ancak kasaba halkı, beldede şu anda 1700 ile 1800 arasında hane bulunduğunu, bunun da 7000 civarında nüfus edeceğini belirtmektedir. Hakim olan görüşe göre, bu nüfusun en az 6 bininin Varsak aşiretine mensup olduğu, kalan kısmın ise dışarıdan gelip yerleşen insanlar tarafından oluştuğu bildirilmektedir.

Kasaba, altı mahalleden oluşmaktadır. Bunlar Karşıyaka, Ortamahalle, Kayadibi, Şelale, Zeytinlik ve Garipler'dir. Bunlardan Karşıyaka, Ortamahalle, Kayadibi ve Şelale mahallelerinin tamamına yakını Varsak'tır. Dışarıdan gelen yabancılar diğer iki mahallede yoğunlaşmışlardır.

Kasaba sakinleri Varsaklar'ın bu bölgeye ne zaman geldikleri hakkında bilgi verememektedirler.
Diğer bazı bölgelerde görülen ve buradaki insanlarda da eskiden olduğu gibi hala yaylacılık devam etmektedir. Yazları olmak üzere senenin üç ayını yaylada geçirmeyi yeğlerler. Yaylak olarak Korkuteli ilçesinin Sülekler köyü ile Daşkesik arasındaki araziyi kullanmaktadırlar. Bu insanların o iki köy arasında üç bin dönümden daha fazla arazileri olup bu mıntıkaya yazlık evler yapmışlardır. Korkuteli sınırları içerisindeki bu bölge "Varsak Yaylası" olarak meşhur olmuştur. Bunlara göre yaylaya göçmenin asıl amacı, hava değişimi ve Antalya'nın sıcağından kurtulmaksa da ek olarak bir kısım insanların hayvanlarını daha iyi otlatmaları, bir kısmının da başta tahıl olmak üzere, patates vb. sebzeler yetiştirme yoluna gitmeleridir.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön Varsak Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir