Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Varsaklar'ın Menşei

Burada Varsak Türkmenleri hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Varsaklar'ın Menşei

Mesajgönderen TurkmenCopur » 28 Ara 2010, 05:41

Varsaklar'ın Menşei

Varsak kelimesinin anlamını ve nereden geldiğini belirttikten sonra şimdi de Varsaklar'ın kimliği ve menşeilerinin ne olduğunu açıklamaya çalışacağız. Varsak kelimesinin nereden geldiğini araştırmak, bu zümrenin kavmi menşeinin bilinmesi meselesi ile ilgili değildir. Çünkü bu husus gayet açık olup bir iki farklı görüşün dışında, çoğu tarihçiler Varsaklar'ın Türkmenler'in Üç-Ok koluna mensup oldukları hakkında ittifak içerisindedirler.
Bedreddin el-Ayni, Varsah olarak zikrettiği Varsaklar'ı Türkmen olarak vasıflandırmaktadır. Makrizi de Kitabu's-sulük'de Varsaklar'ın Türk olduğundan bahseder.

Çukurova tarihi ve buradaki Türkmen aşiretleri üzerinde kıymetli araştırmaları bulunan Faruk Sümer, bu konuda şunları söyler:

"Varsaklar Anadolu'daki diğer bölge ve yörelerde yaşayan göçebe ve yerleşik Türk halkı gibi, Türkmendirler. aşık-Paşa-Zade ve diğer Osmanlı tarihlerindeki bahisten ve tahrir defterlerinin tetkikinden, onların ekseriyetle Oğuz veya diğer adları ile Türkmenler'in Uçok koluna mensup olduklarını söylemek mümkündür. X/V. yüzyılın ikinci yarısının ortalarında yazılmış olan bir Memlük inşa kitabındaki Türkmen boylarına ait listede Varsaklar 'Tarsus Türkmenleri' olarak vasıflandırılıyor". Dr.Fıraylic ve Ravlig, "asıl dolaşım sahaları olan Antalya ve Adana vilayetlerindeki Türkmen aşiretlerini, halkın farsak adıyla andıklarını" belirtirler.

Ayrıca Cevdet Türkay, Aydın-Saruhan sancakları, Ermanak kazası (İçel sancağı), Adana ve Maraş sancaklarında, bulunan farsak (varsak) cemaatleri ile Kırşehri, Bozok ve Kars-ı Zülkadriye kazasında bulunan Varsak cemaatlerinin konar-göçer, Türkmen Yörükani taifesinden olduğunu belirtmektedir.
Yine birçok yazar Varsaklar'ın, Ramazanoğullarını oluşturan Üç-Ok kabilesine mensup, yedi Türkmen ailesinden birisi olduğunu eserlerinde zikreder.
Görülüyor ki bütün bu verilerin ortak sonucu olarak Varsaklar'ın Türkmen olduğu görüşünde birleşilmektedir.

Varsaklar'ın menşei konusuna Mehmet Eröz, farklı bir tarzda yaklaşarak, "Hristiyanlaşan Türkler" adlı eserinde, bunlann Bulgar Türkleri'nden oldukları ihtimali üzerinde durmakta ve bu konuda şunları söylemektedir:

"Bazı kaynaklardan anlaşıldığına göre, Bulgar Türkleri eski tarihlerde müslüman olmuşlar ve Karamanoğullan ordusu içinde müslüman Türk askerleri olarak bulunmuşlardır. Gerçi, Bulgar Türkleri'nin boylarından olması muhtemel olan Varsaklar hakkında Neşrinin 'kefere-i Varsak' deyimini kullanmış olması, çok eski tarihlerin şifahi bilgilerinin bu yönde olduğu ihtimalini akla getirmektedir.

Aynı zamanda, Antalya'nın Korkuteli kazasındaki Farsak yaylası'nda yaşlı Farsaklann şöyle dediği gözlenmiştir:

'Bey, biz karışmışız'. Bu ise 'karışmış' manasına gelen 'Bulgar' kelimesinin ifadesinden başka bir şey değildir".

Bu konudaki başka bir rivayete göre de yine Varsak (Farsak)'ların eski bir Bulgar boyunun adı olduğu üzerinde durulmaktadır.

Kırzıoğlu, "Kars Tarihi" adlı eserinde Varsak Türkmenleri ile Bulgarlar arasındaki ilişkiye değinerek bu konuya şu şekilde bir açıklık getirmiştir:

Varsak (Farsak) Yörükleri, Kars Bulgarları'nın arasında önceleri Hristiyan iken sonradan Müslüman olmuşlardır. Ve onlarla beraber Anadolu'ya gelip Çukurova'ya yerleşmişlerdir.

Demek ki Kırzıoğlu'na göre Varsaklar Çukur-Ova'ya Kars Bulgarları ile beraber gelmişler ve inanç konusunda onlardan etkilenip kısa da olsa belli bir dönem Hristiyan olarak kalmışlar, daha sonra Müslüman olmuşlardır. Ancak onların Bulgarlar ile iç içe yaşamaları Bulgar olmalarını gerektirmez kanaatindeyiz.
Ayrıca F.Köprülü, XIV ve XV. yüzyıllarda sık sık ismi geçen Varsaklar'ın İlhaniler devrinde gelen Türk-Moğol zümrelerinden olabileceği üzerinde durmaktadır.
Ancak araştırmamız esnasında, Varsaklar'ın Moğol veya Bulgar Türklerinden olabileceği hususunu teyid edip doğrulayıcı mahiyette açık bilgiye rastlayamadık.

Kaynakça
Kitap: Anadolu'da Varsak Türkmenleri
Yazar: Ahmet GÖKBEL
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Varsak Türkmenleri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir