Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Oğuzlar'ın Ala-Yuntlu Boyu

Burada Türk Milletinin Temel 3 Boyundan Biri Olan Oğuz Boyu hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Oğuzlar'ın Ala-Yuntlu Boyu

Mesajgönderen TurkmenCopur » 25 Ara 2010, 06:57

ALA-YUNTLU

Bu boya alt XVI. yüzyılda 44 yer adma rastgeliniyor3. Bunlardan başka aynı yüzyılda, bilhassa Orta ve Batı-Anadolu'da Ala-Yuntlu oymakları da görülmektedir.

1- At-Çeken:

At-Çekenler arasındaki Ala-Yuntlular, Turgut kazasında sakin bulunuyorlar. Bunlar H. Bayezid ve I. Selim devirlerinde iki kol halinde olup, vergi nüfusu 228 kişi olan birinci kol Koz Virun, Kozancak-Yazısı (?), Anklar-Deresi ve Böğrü-Delük adlarım taşıyan ekinliklerde çiftçilik yapıyor. Ayrıca bu kola mensub 5 kişinin de sipahi olduğu görülüyor. Bu sipahiler, Ay-Doğdu oymağı ile birlikte Elgen-Viraru adlı bir ekinliğe sahib idiler.

Diğer Ala-Yuntlu koluna gelince. Divane Kışlası adlı ekinlikte oturan bu kol (41 vergi nüfuslu) yine aynı kazada oturan At-Çekenlerin büyük teşekküllerinden Yapa oymağının obaları arasında görülüyor. Yapa oymağının başında Yapa-oğulları vardı. Yapa'nın ne zaman yaşadığı bilinemiyor. H. Murad ve Fatih devirlerinde bu aileden Ali Beğ'i görüyoruz. H. Bayezid zamanında ise Ali Beğ'in oğulları Ali, Şah Veli ve Pirl kalmışlardır. Yapa-oğulları XVI. yüzyıldaki bazı dahili hadiselere karıştılar.

At-Çekenler arasındaki Ala-Yuntlulara ilave olarak bu boya mensub 5 vergi nüfuslu çok bir oymağın da Ak-Saray bölgesinde yaşadığım söyliyelim. XVI. yüzyılın sonlarına doğru bu Ala-Yuntlu oymağının ekinliklerinin birer köy haline geldiği görülüyor.

Bu köylerdeki Ala Yuntlu vergi nüfusu şöyle idi:

Kozancah-Yazısı (?) 33, Elgen-Viraru 99, Koz-Viran 69, Aralık-Dere 15, Böğrü-Delük 42, Yağar 69. Bunlardan başka bazı Ala-Yuntlular da Ilgın'ın Çavurçu köyü ile Çakmak ve Deli-Dinar (?) gibi köylerinde yerleşmişlerdir.

Bu bilgiler, Konya bölgesine Ala-Yuntlulardan mühim bir kolun yerleşmiş olduğunu göstermektedir. Aynı devirde Aksaray'a bağlı Ala Yuntlu adlı 5 köyün de bulunması bunu teyid ediyor.

2- Ankara:

Anlaşılacağı üzere, Orta-Anadolu'da Oğuz boy adlarının en fazla bulunduğu bölgelerden biri de Ankara sancağıdır. Oğuz boy adlarından çoğuna alt yer adlarına bu bölgede rastlamak mümkündür. Nitekim Ankara sancağında bu boyun adını taşıyan 3 köy görülmektedir. Bundan başka aynı bölgede bu adda küçük bir oymak da vardır. 19 vergi evi olan bu oymak Kureyş-Özü adlı bir ekinlikte çiftçilik yapmaktadır.

3- Kastamonu:

Bu bölgedeki Ala-Yuntlu oymağı Kastamonu sancağının Boy-Ovası (=Boy-abad) kazasında yaşamaktadır. Bu oymak da, Ankara Yörükleri arasındaki Ala-Yuntlu oymağı gibi, çok küçük olup, ancak 20 vergi nüfusludur.

4- Uşak:

Uşak yöresindeki Ala-Yuntlular 169 vergi nüfuslu bir oymaktır. Bu oymağın bir kolu da dağınık bir halde yaşamaktadır.

5 - Menteşe:

Bu bölgede iki Ala-Yuntlu oymağına rastgeliniyor. Bunlardan biri Muğla'nın Balat (Milet) kazasında sakin olup, vergi nüfusu XVI. yüzyılın ortalarında 100 evden fazla idi. Aynı yüzyılın sonlarında bu Ala-Yuntlu oymağı Muğla'nın Dadya, Balat'ın Baran ve Bayındır adını taşıyan köylerinde yerleşmiştir.

Aynı sancaktaki diğer Ala-Yuntlu oymağı ise sancağın Muğla kazasında yaşamaktadır. Bu Ala-Yuntlu oymağı da 146 vergi evi idi.

6- Haleb Türkmenleri:

Haleb Türkmenlerinin İnalla boyu arasında da Ala-yuntlu adlı bir oba vardır. İki kola ayrılmış bulunan bu obanın 37 evlik kolu Kilis'in Ravendan nahiyesine bağlı bazı köylerde yerleşmiştir. Diğer kol ise daha küçük olup, 15 vergi evidir.

İnalla boyu Oğuzların Boz-Ok koluna mensup bir teşekkül idi. Bu sebeble Ala-Yuntlu adlı bir oymağın İnallu obaları arasında bulunmasını Ala-Yuntlular ile İnallular arasında bir akrabalık münasebetinin varlığı ile izah etmek mümkün değildir.

Kaynakça
Kitap: OĞUZLAR
Yazar: Faruk SÜMER
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Oğuz Boyu

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron