Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Oğuzlar'ın Kızık Boyu

Burada Türk Milletinin Temel 3 Boyundan Biri Olan Oğuz Boyu hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Oğuzlar'ın Kızık Boyu

Mesajgönderen TurkmenCopur » 25 Ara 2010, 06:48

KIZIK

Kızık'ın adı tarihi kaynaklarda geçmemekle beraber tahrir defterlerinde ve diğer arşiv vesikalarında bu boydan bahsedilmektedir. Tahrir defterlerinde Kızıklara ait 28 yer adı görülmektedir ki, bunlardan pek çoğu şimdi de mevcuttur. Bu Kızık yer adlarından beşinin Ankara'nın Çubuk ve Ayaş kazalarında görülmesi, bu bölgeye Kızık boyuna mensup oldukça mühim bir zümrenin yerleştiğini gösterir.

XVI. yüzyılda Kızıklar'a alt ancak bir oymağa rastgelinebilmiştir ki, bu da Haleb Türkmenleri arasında bulunmaktadır. Kanuni devrine alt eski defterlerde bu Kızık oymağı biri 162, diğeri de 16 vergi evi olan iki kola ayrılmıştır. Oymağın nüfusu zamanla artmış ve 987 tarihinde 667 vergi nüfusuna, yani 468 evli ve 232 bekara yükselmiştir3. Nüfusu gittikçe artmakta devam eden bu Kızık oymağının mühim bir kısmı XVII. yüzyılda Anteb bölgesinde yerleşmiş ve yerleşen bu kısım Oturak-Kızık adı ile anılmıştır. Oturak-Kızıklar Sultan İbrahim (1639-1648) devrinde Anteb bölgesindeki Oğurca, Damlaluca, Çay-Kuyu, Sakal Kara-Dinek, Yalan-Kaz, Üç-Kilise ve Taşlıca adlı köyler ile Anteb şehrinde ve yine Anteb'e bağlı diğer bazı köy ve kasabalarda yaşıyorlardı. Bunlardan başka Mihmadlu ve Boz-Atlu obalarının da Kızıklara mensup olduğunu biliyoruz4. Oturak-Kızıklar'ın yerleşmiş oldukları yerler XIX. yüzyılın sonlarına kadar kendi adları ile anılan idari bir yöre (nahiye) halinde kalmıştır. Bugün onların yerleştikleri köylerin birçoğu eski adları ile mevcudiyetini muhafaza etmektedir.

Sultan İbrahim devrinde Kızkların yerleşik hayata geçmemiş olanları Göçer Kızık adını taşımakta ve 149 vergi nüfusuna sahip bulunmaktadır. Gerek Oturak-Kızıklar'ın, gerek Göçer-Kızıklar'ın 1101 (1690) yılında Avusturya seferine çağırıldıklarını görüyoruz. Sefere çağırılan Oturak-Kızıkların başında Kara-Kethüda oğlu Bekir Beğ, Göçer-Kızıkların ise Hacı Zekeriya oğlu Assaf Beğ ve Kızık Mehmed Oğlu gibi beyler bulunuyorlardı.

XVIII. yüzyıla ait vesikalarda Kızıklar Pehivanluların başında bulunduğu Haremeyn uş-şertfeyn aşiretlerinden biri olarak zikredilmektedir. Bunlar Göçer-Kızıklar idi. Yine Kızıklardan bir kolun XVII. yüzyıl başlarında Orta-Anadolu'ya geldiği anlaşılmakta ise de bunun akibeti hakkında şimdilik hiç bir bilgiye sahip değiliz.

XVI. yüzyılda Kızıkların bir kolu da Dimaşk (Şam) bölgesinde yaşamakta idi. Kanuni devrinde bu Kızık kolu 66 vergi evi olarak gösterilmiştir.

Kaynakça
Kitap: OĞUZLAR
Yazar: Faruk SÜMER
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Oğuz Boyu

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir