Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Mehmet Ali Güller: ABD'nin Stratejik Savunmada, Taktik Atağı

B.O.P.: Büyük Ortadoğu Projesi
Sahibi: A.B.D.
Başkanı ve Yöneticileri: A.B.D. Derin Devleti(Cermen ırkçılığını savunan İngiltere, Rothschild sülalesi ve ona bağlı olan sülaleler), George Bush, Barrack Obama, vs...
Eş Başkanları: T. Erdoğan, A. Gül, A.B. ülkeleri temsilcileri, A. Öcalan, Barzani, Talabani, Karayılan, Zana vs...
-Soğuk Savaş sürecinde A.B.D. ve İngiltere’nin amacı ta baştan beri tam bağımsızlığı savunan Lenin’in Sovyetler Birliği’ni yıkıp etkisiz hale getirmekti. Bunu aslında Stalin(gizli İngiliz ajanı) döneminde başarmıştı, ama Stalin sonrasında Lenin devrimlerinin kalıntıları birşekilde devam edebilmişti, ta ki Sovyetler Birliği yıkılana kadar.
-Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra(yani 1990’ların başından itibaren), Rusya artık A.B.D. için bir tehdit oluşturmuyordu. Rusya artık Çar Rusya’sı döneminde olduğu gibi A.B.D-İngiltere tarafından belirli bir oranda kontrol edilebilir hale getirilmişti.
-Günümüzde, Putin dönemindeki Rusya, her ne kadar önemli derecede A.B.D.’den bağımsız ve milli politikalar üretmeye çalışsa bile, eğer B.O.P. Rusya’nın milli çıkarlarına katkı sağlayacak bir duruma getirilirse, Rusya rahatlıkla B.O.P.’ne destek verecektir. Yani Rusya gerektiğinde daima A.B.D. ile işbirliği yapabilecek bir kişiliğe sahiptir. Aynı durum, Çin içinde geçerlidir. Bunun kanıtı da Libya işgalinde, Rusya ve Çin’in bu işgale karşı çıkmamalarıdır.
-Büyük Ortadoğu Projesi’nin amacı Orta-Doğu ve Orta-Asya bölgelerinde A.B.D.’nin ekonomik çıkarlarını alt-üst eden güçleri yoketmektir. Şimdi, Soğuk Savaş sona erdikten sonra, A.B.D.’nin Ortadoğu’daki gücünü tehdit eden en büyük güç kimdir? Rusya değildir, Çin değildir, ama Türk Silahlı Kuvvetleri(Atatürk Türkiye’sini savunan hakim güç)’dir. Ergenekon Projesi’nin amacı da zaten Amerika’yı Ortadoğu’dan ihraç etme gücüne sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni itibarsızlaştırarak etkisiz hale getirmektir.
-Yani B.O.P.’nin asıl amacı Atatürk Türkiye’sinin tam bağımsızlığını tamamı ile ortadan kaldırmaktır(Sovyet Rusya’sını ortadan kaldırdıkları gibi). Eğer Türkiye yokolursa, bundan Amerika’da, Rusya’da, Çin’de faydalı çıkabilecektir.
-Olası bir III. Dünya Savaşında, eğer Türkiye bölünürse(ALLAH Korusun), aynen I. Dünya Savaşında olduğu gibi Türkiye emperyalist devletler tarafından paylaşılacaktır. Mesela, Türkiye’nin Doğu’su Büyük İsrail’in kurulması için kullanılacaktır, ve Kuzey’ide(Karadeniz Bölgesinden Ermenistan’a kadar uzanan bölge) Rusya’ya verilebilecektir.
-Suriye olayının perde arkasında da bu amaç yatmaktadır. Burada asıl hedef Suriye değildir, Suriye bu olayda bir figürandır. Asıl hedef Türkiye’nin bölünmesidir. Bölünme Anayasası(Atatürk’ün Temel Anayasa Maddelerini yıkarak Türk Milletini ve Türkiye’yi bölme projesi) konusunda, AKP, Tesevci’ler, Fethullahçı’lar ve PKK’lılar sizce neden bu kadar acele etmektedirler?
-Bugün A.B.D. ve NATO’nun arkasında olduğunu zannederek dayılanan BOP Eşbaşkanı T. Erdoğan’ın, Suriye’ye karşı savaş ilan ettiği anda, A.B.D.-Rusya-Çin İttifakı, Türkiye’ye karşı oluşturulacaktır. Ve Billeşmiş Milletler aracılığı ile Türkiye’yi işgal etme kararı alacaklardır.
-B.O.P.’un yokolmasını sağlayacak çözümler:
*Zindanlar’da tutsak edilen TSK’nın Kahramanları serbest bırakılıp, TSK’nın tekrardan AKP dönemi öncesindeki kuvvete sahip olmasını sağlamalıyız.
*Bunu başarabilmek için bir Milli Hükümet’e ihtiyacımız var. Yani AKP’den kurtulmalıyız.
*Milli Hükümet’e sahip olduktan sonra, önce Türk Silahlı Kuvvetlerini baştan aşağa yeniden yapılandırmalıyız ve sonrasında kanımızı emen A.B.D.’ye rest çekip, NATO’dan çıkmalıyız.
*NATO’dan çıktıktan sonra, Kuzey Irak ve Ermenistan’ı, tamamı ile yasal haklarımıza dayanaraktan işgal etmeliyiz.
*İşte bu kadar, bütün bunlar yapılsın, Ortadoğu’da ne BOP kalır nede ABD kalır ve sonuçta Müslümanlar’a karşı yapılan soykırımların sonu gelmiş olur!!!

Mehmet Ali Güller: ABD'nin Stratejik Savunmada, Taktik Atağı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 30 Tem 2011, 15:40

MEHMET ALİ GÜLLER: ABD'NİN STRATEJİK SAVUNMADA, TAKTİK ATAĞI

Resim

Tıpkı ABD Savunma Bakanı Robert Gates gibi ABD Genelkurmay Başkanı Ora. Michael Mullen da, Washington için kötü bir tablo çiziyor... Gates, ABD'nin Asya'daki dört savaşı (Kore, Vietnam, Afganistan, Irak) kaybettiğine işaret etmişti. Ora. Mullen da, Af-Pak başarısızlıklarını, Libya'daki NATO çıkmazını belirtiyor ve tek çıkışın ABD-İsrail-Türkiye eksenine, daha doğrusu Türkiye'ye bağlı olduğunu vurguluyor.

ABD'nin askeri kanadının bu saptamaları bile tek başına Washington'un “stratejik savunma” döneminde olduğunu görmeye yeter. ABD'nin 80'lerde çıkışa geçen ve 90'lardan 2000'lerin ortalarına kadar süren “dünya liderliği”, Rusya'nın 08.08.2008'de Gürcistan'a müdahale etmesiyle inişe geçti!

ABD'nin 2009'da Obamalı dönemle “yumuşak güç” seçeneğini devreye sokması “taktik atak” olmaktan öteye gidemedi... Libya ve Suriye baskıları da ABD'nin genel stratejik savunması içindeki, çaresiz taktik ataklarıdır.

MISIR'DA İKİNCİ DALGA

En başından beri “Tunus, Mısır, Yemen ve Bahreyn” ile “Libya ve Suriye”yi ayrı tutuyoruz. İlk dördü ABD'nin nüfuz alanıydı, son ikisi ABD'nin karşısında konumlanıyordu... Batı'nın, Libya'dan daha fazla insanın öldüğü Yemen'e neden çullanmadığına kafa yormak bile bu basit gerçeğe götürür bizi... Tersine ABD Yemen'de ve Bahreyn'de, Suudi askerler üzerinden muhalefeti kanla bastırmaya çalıştı.

Tunus ve Mısır'da Amerikancı diktatörler devrilirken, bunun bir halk hareketi olduğunu ama nihai sonuca ulaşması için maddi koşulların oluşmadığını belirtmiştik. Halk hareketlerinde inişlerin, çıkışların olacağına dikkat çekmiştik.

İşte Tunus ve Mısır'da yeniden bir çıkış süreci başladı. Şimdiden ismine ikinci dalga bile deniyor. Üstelik bu kez birinci dalganın kazanımları da eklenecek. Daha önemlisi, haftalardır Süveyş Kanalı'nda grev yapan işçiler de sürece ağırlık koyacaklar...

Bu ikinci dalgaya yol açan iç dinamikler dışında, Libya ve Suriye'nin ABD'ye direnmesi şeklindeki dış dinamiği de görmek gerekiyor. Emperyalizme karşı başarı, halkların önünü daha da açacak.

İRAN K. IRAK'A GİRDİ, ABD SUSTU

İşte İran örneği... Daha bir yıl öncesine kadar İran'a saldırının takvimi konuşuluyordu. Şimdi durum tersine gelişti. İran ordusu ABD toprağı sayılan Kuzey Irak'a, “çelik harekât?” yaptı, daha da derinleştiriyor üstelik...

“PKK'nin Kuzey Irak kampları kazınmalı” diyenlere “ABD korkusu” gösterenler, İran'dan ders almalı. Kararlılık en büyük silah çünkü!

BÖLGE İNİSİYATİFİ İRAN'DA

Bölgeyi yakından izleyen uzmanların üzerinde mutabık olduğu tek gerçek şu artık: Irak'ta inisiyatif ABD'de değil, İran'da!

Ki, Irak Petrol Bakanı El-Lueybi'nin “ABD'nin yaptırımları, İran-Irak ilişkilerini etkilemez” sözü bile bu gerçeği gösteriyor.

En önemlisi de, İran'ın Irak ve Suriye ile yaptığı boru hattı anlaşmasıdır. Kuzey Irak'tan da geçecek boru hattının güvenliği, artık belirleyici olacaktır. Suriye'den Akdeniz'e, oradan Avrupa'ya ulaştırılacak İran gazı konusu, Tahran'ın Akdeniz'e, Aden'e hatta Atlantik'e savaş gemisi göndermesini de açıklıyor.

ABD 5. FİLOSUNU BAHREYN'DEN ÇEKİYOR

İngiliz Times gazetesi yazdı: ABD 5. Filosunu Bahreyn'den çekmeyi planlıyor! Washington, filosunu Katar ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nde konuşlandırmaya çalışıyor. Tek gerekçe, Bahreyn'deki güvenlik!

Çünkü ABD-Suudi Arabistan askeri varlığı bile Bahreyn'deki Şii muhalefeti durduramadı! İran'ın Bahreyn'de de inisiyatifi ele geçirdiği belirtiliyor.

ABD'NİN TEK KARTI: TÜRKİYE

Tüm bu gelişmelere karşı ABD'nin elindeki tek silah Türkiye! ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın en üste söylediğimiz saptaması bu bakımdan önemli. ABD'li yetkililerin bu dönemde sıklaştırdıkları ziyaretler, Türkiye'ye abanmaları da bu nedenle... Washington, Türkiye kartı için İsrail'e özür de diletecek.

ABD BAŞ AŞAĞI GİDİYOR!

Ancak...

Dışarıda bunları yaşayan ABD'nin içerideki mali krizi, Washington'un baş aşağı gidişini hızlandırıyor. Ki ABD hâkim sınıfları da bunu tartışıyor: Şerefli geri çekilme mi, bütün dünyayı ateşe vermek mi?

Her iki seçenek de, ABD'yi kurtaramayacak!

Türkiye ise ABD'nin silahı olmaktan vazgeçmediği taktirde, ABD'nin yenilgisini paylaşacak! Ki Obama-Erdoğan işbirliği Türkiye'yi şimdiden, Libya'yla, Suriye'yle, İran'la, Irak'la, Ermenistan'la, Azerbaycan'la, KKTC'yle karşı karşıya getirmeye yetti!

Mehmet Ali Güller
Odatv.com
30.07.2011 01:52


http://www.odatv.com/n.php?n=abdnin-str ... 3007111200
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir