Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Bu DışPolitika Türkiyeyi BölgeselAktör Yapmaz, Figüran Yapar

B.O.P.: Büyük Ortadoğu Projesi
Sahibi: A.B.D.
Başkanı ve Yöneticileri: A.B.D. Derin Devleti(Cermen ırkçılığını savunan İngiltere, Rothschild sülalesi ve ona bağlı olan sülaleler), George Bush, Barrack Obama, vs...
Eş Başkanları: T. Erdoğan, A. Gül, A.B. ülkeleri temsilcileri, A. Öcalan, Barzani, Talabani, Karayılan, Zana vs...
-Soğuk Savaş sürecinde A.B.D. ve İngiltere’nin amacı ta baştan beri tam bağımsızlığı savunan Lenin’in Sovyetler Birliği’ni yıkıp etkisiz hale getirmekti. Bunu aslında Stalin(gizli İngiliz ajanı) döneminde başarmıştı, ama Stalin sonrasında Lenin devrimlerinin kalıntıları birşekilde devam edebilmişti, ta ki Sovyetler Birliği yıkılana kadar.
-Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra(yani 1990’ların başından itibaren), Rusya artık A.B.D. için bir tehdit oluşturmuyordu. Rusya artık Çar Rusya’sı döneminde olduğu gibi A.B.D-İngiltere tarafından belirli bir oranda kontrol edilebilir hale getirilmişti.
-Günümüzde, Putin dönemindeki Rusya, her ne kadar önemli derecede A.B.D.’den bağımsız ve milli politikalar üretmeye çalışsa bile, eğer B.O.P. Rusya’nın milli çıkarlarına katkı sağlayacak bir duruma getirilirse, Rusya rahatlıkla B.O.P.’ne destek verecektir. Yani Rusya gerektiğinde daima A.B.D. ile işbirliği yapabilecek bir kişiliğe sahiptir. Aynı durum, Çin içinde geçerlidir. Bunun kanıtı da Libya işgalinde, Rusya ve Çin’in bu işgale karşı çıkmamalarıdır.
-Büyük Ortadoğu Projesi’nin amacı Orta-Doğu ve Orta-Asya bölgelerinde A.B.D.’nin ekonomik çıkarlarını alt-üst eden güçleri yoketmektir. Şimdi, Soğuk Savaş sona erdikten sonra, A.B.D.’nin Ortadoğu’daki gücünü tehdit eden en büyük güç kimdir? Rusya değildir, Çin değildir, ama Türk Silahlı Kuvvetleri(Atatürk Türkiye’sini savunan hakim güç)’dir. Ergenekon Projesi’nin amacı da zaten Amerika’yı Ortadoğu’dan ihraç etme gücüne sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni itibarsızlaştırarak etkisiz hale getirmektir.
-Yani B.O.P.’nin asıl amacı Atatürk Türkiye’sinin tam bağımsızlığını tamamı ile ortadan kaldırmaktır(Sovyet Rusya’sını ortadan kaldırdıkları gibi). Eğer Türkiye yokolursa, bundan Amerika’da, Rusya’da, Çin’de faydalı çıkabilecektir.
-Olası bir III. Dünya Savaşında, eğer Türkiye bölünürse(ALLAH Korusun), aynen I. Dünya Savaşında olduğu gibi Türkiye emperyalist devletler tarafından paylaşılacaktır. Mesela, Türkiye’nin Doğu’su Büyük İsrail’in kurulması için kullanılacaktır, ve Kuzey’ide(Karadeniz Bölgesinden Ermenistan’a kadar uzanan bölge) Rusya’ya verilebilecektir.
-Suriye olayının perde arkasında da bu amaç yatmaktadır. Burada asıl hedef Suriye değildir, Suriye bu olayda bir figürandır. Asıl hedef Türkiye’nin bölünmesidir. Bölünme Anayasası(Atatürk’ün Temel Anayasa Maddelerini yıkarak Türk Milletini ve Türkiye’yi bölme projesi) konusunda, AKP, Tesevci’ler, Fethullahçı’lar ve PKK’lılar sizce neden bu kadar acele etmektedirler?
-Bugün A.B.D. ve NATO’nun arkasında olduğunu zannederek dayılanan BOP Eşbaşkanı T. Erdoğan’ın, Suriye’ye karşı savaş ilan ettiği anda, A.B.D.-Rusya-Çin İttifakı, Türkiye’ye karşı oluşturulacaktır. Ve Billeşmiş Milletler aracılığı ile Türkiye’yi işgal etme kararı alacaklardır.
-B.O.P.’un yokolmasını sağlayacak çözümler:
*Zindanlar’da tutsak edilen TSK’nın Kahramanları serbest bırakılıp, TSK’nın tekrardan AKP dönemi öncesindeki kuvvete sahip olmasını sağlamalıyız.
*Bunu başarabilmek için bir Milli Hükümet’e ihtiyacımız var. Yani AKP’den kurtulmalıyız.
*Milli Hükümet’e sahip olduktan sonra, önce Türk Silahlı Kuvvetlerini baştan aşağa yeniden yapılandırmalıyız ve sonrasında kanımızı emen A.B.D.’ye rest çekip, NATO’dan çıkmalıyız.
*NATO’dan çıktıktan sonra, Kuzey Irak ve Ermenistan’ı, tamamı ile yasal haklarımıza dayanaraktan işgal etmeliyiz.
*İşte bu kadar, bütün bunlar yapılsın, Ortadoğu’da ne BOP kalır nede ABD kalır ve sonuçta Müslümanlar’a karşı yapılan soykırımların sonu gelmiş olur!!!

Bu DışPolitika Türkiyeyi BölgeselAktör Yapmaz, Figüran Yapar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 25 Tem 2011, 16:19

TUFAN TÜRENÇ: BU DIŞ POLİTİKA TÜRKİYE’Yİ BÖLGESEL AKTÖR YAPMAZ ANCAK FİGÜRAN YAPAR

Resim

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Osman Korutürk’ün gazetecilere yaptığı açıklamalar çok ilginç.

Korutürk ömrünü diplomasiye vermiş bir insan. Emekli büyükelçi. Çok başarılı meslek kariyerini tamamladıktan sonra emekli oldu ve CHP’den gelen bir öneri üzerine politikaya girdi.

İyi ki de girdi çünkü Korutürk bütün deneyimlerini şimdi meclis içinde seslendiriyor ve dış politika konusunda çok önemli öneriler yapıyor, bilgiler veriyor.

Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu bu bilgi ve önerileri komplekse kapılmadan değenlendirirlerse bundan ülke kazançlı çıkar.

Korutürk’ün şu saptaması çok önemli:

“Hükümetin dış politikadaki hedefi Türkiye’yi bölgesel bir güç ve küresel bir aktör yapmak.

Bu hedef yetersiz ve yanlış. Çünkü dış politikanın değişmez öncelikli hedefi ülkenin ve ulusun çıkarlarını ve güvenliğini korumaktır.

Başbakan dış politikanın ne olduğunu, nasıl yürütülmesi gerektiğini anlayamamış görünmektedir.”

İnanıyorum ki, Başbakan hayranlığı nedeniyle gerçekleri göremeyen insanların dışındakiler bu saptamaların doğru olduğu konusunda birleşirler.

Bu saptamalar doğrudur. Bunun kanıtı da dış politikada bugüne kadar hiçbir sorunun çözümlenememesidir.

Korutürk, bu saptamalarından sonra bir diplomat olarak şu öneri ve bilgileri sıralıyor:

“Türkiye bölgede uluslararası güç olmak için öncelikle kendi içindeki sorunları çözerek güçlü bir demokrasi haline gelmelidir.

Bu olmadan durum ve gelişmelere göre farklılıklar gösteren söylemlerle sonuç elde etmeden oradan oraya koşuşturmalarla rüzgara göre dümen kırmakla aktör değil ancak figüran olunabilir.”

Korutürk’ün bu saptamaları ışında bazı ayrıntılara girmekte yarar var.

Başbakan ikitdara geldiği günden bu güne kadar hep Türkiye’nin gerçek demokrasi konusunda büyük mesafeler katettiğini iddia etmektedir.

Bu iddiayı onu destekleyen yandaş medya ve yazarlar da bütün güçleriyle savunmuşlar, bunu sürekli kullanarak büyük bir propogandaya dönüştürmüşlerdir.

Ama bugün Türkiye Başbakan ve yandaşlarının iddialarının tam tersi bir yöne savrulmuştur.

Türkiye bugün milyonlarca insanın telefonu dinlenen, karı-kocanın bile birbirleriyle korkusuz bir şekilde konuşamadığı, keyfi gözaltılar ve tutuklamalara sahne olan, tutuklulukların infaza dönüştüğü, yargının tamamen taraflı hale sokulduğu bir ülke durumuna gelmiştir.

Türkiye bugün hemen her alanda ileri demokrasinin değil, bir polis devletinin egemen olduğu bir ülkedir.

Ne acıdır ki, Başbakan’ın iddia ettiği ileri demokrasiden bugünkü Türkiye’de eser yoktur.

Korutürk’ün açıklamalarına dönersek, şu saptamaları da çok önemli:

“AKP Türkiye’yi bölgesel güç olma yerine büyük ülkelerin taşeronu haline getirdi.

Başbakan ‘NATO’nun Libya’da ne işi var’ dedi ama bir hafta sonra NATO operasyonunun tezkeresini Meclis’e sundu.”

Başbakan Erdoğan’ın sık sık yaptığı bu tip birbiriyle çelişen açıklamalar sadece dış politikada değil, iç politikada da geçerli.

Devlet adamı olmak nitelik ve donanım gerektiriyor.

“Ben tarihe geçeceğim” diye yapılan çıkışlar ise hep hüsranla sonuçlanıyor.

***

Lütfen sabırla şu satırları okuyun:

“Başbakan Erdoğan Kıbrıs, AB ve İsrail konularında Büyük İskender’e taş çıkartırcasına ’3 kördüğüm’ konusunda, Türkiye’nin kılıcını indirerek yıllardır beklenen restleri çekmiştir.”

Durun daha bitmedi:

“Başbakan Erdoğan’ı kutlamak gerekir. Kıbrıs Milli kahramanı Denktaş’dan sonra O’nu Kıbrıs’ın ve yeni güçlü Türkiye’nin kahramanı olarak ilan ediyoruz.”

Devleti tanıyan, iyi bilen, çünkü devletin en yüksek bürokrasisinin tepesinde yıllarca görev yapan şimdilerin çiçeği burnunda yazarının satırları bunlar.

Yazar, Erdoğan’ın daha geçen yıl Denktaş’ı “Git politikanı kendi ülkende yap” diye Türkiye’den kovduğunu herhalde unutmuş olmalı.

Çünkü Başbakan’ı çok kızdığı Denktaş’ın düzeyine çıkarıyor.

Başbakan’ı övmek için akıllıca bir benzetme değil. Eminim bu övgü Başbakan’ı mutlu etmemiştir.

Hele Denktaş’ı sadece öfkelendirmiştir.

Tufan Türenç
Odatv.com
25.07.2011 12:23


http://www.odatv.com/n.php?n=bu-dis-pol ... 2507111200
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir