Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Doğu Perinçek Yazdı: "Büyük İsrail'in Mücahitleri"

B.O.P.: Büyük Ortadoğu Projesi
Sahibi: A.B.D.
Başkanı ve Yöneticileri: A.B.D. Derin Devleti(Cermen ırkçılığını savunan İngiltere, Rothschild sülalesi ve ona bağlı olan sülaleler), George Bush, Barrack Obama, vs...
Eş Başkanları: T. Erdoğan, A. Gül, A.B. ülkeleri temsilcileri, A. Öcalan, Barzani, Talabani, Karayılan, Zana vs...
-Soğuk Savaş sürecinde A.B.D. ve İngiltere’nin amacı ta baştan beri tam bağımsızlığı savunan Lenin’in Sovyetler Birliği’ni yıkıp etkisiz hale getirmekti. Bunu aslında Stalin(gizli İngiliz ajanı) döneminde başarmıştı, ama Stalin sonrasında Lenin devrimlerinin kalıntıları birşekilde devam edebilmişti, ta ki Sovyetler Birliği yıkılana kadar.
-Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra(yani 1990’ların başından itibaren), Rusya artık A.B.D. için bir tehdit oluşturmuyordu. Rusya artık Çar Rusya’sı döneminde olduğu gibi A.B.D-İngiltere tarafından belirli bir oranda kontrol edilebilir hale getirilmişti.
-Günümüzde, Putin dönemindeki Rusya, her ne kadar önemli derecede A.B.D.’den bağımsız ve milli politikalar üretmeye çalışsa bile, eğer B.O.P. Rusya’nın milli çıkarlarına katkı sağlayacak bir duruma getirilirse, Rusya rahatlıkla B.O.P.’ne destek verecektir. Yani Rusya gerektiğinde daima A.B.D. ile işbirliği yapabilecek bir kişiliğe sahiptir. Aynı durum, Çin içinde geçerlidir. Bunun kanıtı da Libya işgalinde, Rusya ve Çin’in bu işgale karşı çıkmamalarıdır.
-Büyük Ortadoğu Projesi’nin amacı Orta-Doğu ve Orta-Asya bölgelerinde A.B.D.’nin ekonomik çıkarlarını alt-üst eden güçleri yoketmektir. Şimdi, Soğuk Savaş sona erdikten sonra, A.B.D.’nin Ortadoğu’daki gücünü tehdit eden en büyük güç kimdir? Rusya değildir, Çin değildir, ama Türk Silahlı Kuvvetleri(Atatürk Türkiye’sini savunan hakim güç)’dir. Ergenekon Projesi’nin amacı da zaten Amerika’yı Ortadoğu’dan ihraç etme gücüne sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni itibarsızlaştırarak etkisiz hale getirmektir.
-Yani B.O.P.’nin asıl amacı Atatürk Türkiye’sinin tam bağımsızlığını tamamı ile ortadan kaldırmaktır(Sovyet Rusya’sını ortadan kaldırdıkları gibi). Eğer Türkiye yokolursa, bundan Amerika’da, Rusya’da, Çin’de faydalı çıkabilecektir.
-Olası bir III. Dünya Savaşında, eğer Türkiye bölünürse(ALLAH Korusun), aynen I. Dünya Savaşında olduğu gibi Türkiye emperyalist devletler tarafından paylaşılacaktır. Mesela, Türkiye’nin Doğu’su Büyük İsrail’in kurulması için kullanılacaktır, ve Kuzey’ide(Karadeniz Bölgesinden Ermenistan’a kadar uzanan bölge) Rusya’ya verilebilecektir.
-Suriye olayının perde arkasında da bu amaç yatmaktadır. Burada asıl hedef Suriye değildir, Suriye bu olayda bir figürandır. Asıl hedef Türkiye’nin bölünmesidir. Bölünme Anayasası(Atatürk’ün Temel Anayasa Maddelerini yıkarak Türk Milletini ve Türkiye’yi bölme projesi) konusunda, AKP, Tesevci’ler, Fethullahçı’lar ve PKK’lılar sizce neden bu kadar acele etmektedirler?
-Bugün A.B.D. ve NATO’nun arkasında olduğunu zannederek dayılanan BOP Eşbaşkanı T. Erdoğan’ın, Suriye’ye karşı savaş ilan ettiği anda, A.B.D.-Rusya-Çin İttifakı, Türkiye’ye karşı oluşturulacaktır. Ve Billeşmiş Milletler aracılığı ile Türkiye’yi işgal etme kararı alacaklardır.
-B.O.P.’un yokolmasını sağlayacak çözümler:
*Zindanlar’da tutsak edilen TSK’nın Kahramanları serbest bırakılıp, TSK’nın tekrardan AKP dönemi öncesindeki kuvvete sahip olmasını sağlamalıyız.
*Bunu başarabilmek için bir Milli Hükümet’e ihtiyacımız var. Yani AKP’den kurtulmalıyız.
*Milli Hükümet’e sahip olduktan sonra, önce Türk Silahlı Kuvvetlerini baştan aşağa yeniden yapılandırmalıyız ve sonrasında kanımızı emen A.B.D.’ye rest çekip, NATO’dan çıkmalıyız.
*NATO’dan çıktıktan sonra, Kuzey Irak ve Ermenistan’ı, tamamı ile yasal haklarımıza dayanaraktan işgal etmeliyiz.
*İşte bu kadar, bütün bunlar yapılsın, Ortadoğu’da ne BOP kalır nede ABD kalır ve sonuçta Müslümanlar’a karşı yapılan soykırımların sonu gelmiş olur!!!

Doğu Perinçek Yazdı: "Büyük İsrail'in Mücahitleri"

Mesajgönderen TurkmenCopur » 23 Haz 2011, 21:51

Doğu Perinçek Yazdı: Büyük İsrail'in Mücahitleri

Resim

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 23 Haziran Perşembe günü Aydınlık gazetesinde yayınlanan yazısını dikkatinize sunuyoruz.

Atlantik medyası, yine gaz veriyor. 21 Haziran günlü gazeteler, “saygın Amerikan dergisi” Newsweek’te çıkan “Osmanlı imparatorluğu diriliyor” yazısını bozuk çevirilerle yayımladılar. Yazar, şöyle böyle bir adam değil, “Çok uluslu şirketlerin sömürge danışmanı”. Nial Ferguson hazretlerinin ne dediğinden çok, bizim holding gazetelerinin yeniden başlattığı kampanya anlamlı.

Mezarından çıkarılan Osmanlı

Kardeş Suriye’ye karşı Atlantik kıyılarından tamtam sesleri gelirken, Mafya-Tarikat medyası da, Osmanlı imparatorluğunu mezarından bir kez daha çıkartıyor. Şu haritalara bakın siz, Basra Körfezi ve Aden’den Fas’a kadar bütün iklimler Osmanlıya boyanmış.

Bu harita bir yerlerden tanıdık değil mi, evet ta kendisi:

Genişletilmiş Kuzey Afrika ve Büyük Ortadoğu Projesinin haritası. Demek ki bütün dünya kandırılmış, ABD’nin Büyük Ortadoğusu, meğerse bizim mezarından kalkan Osmanlıdan başka bir şey değilmiş.
Mezar soyguncuları işbaşındadır. Kanunî Süleyman dizileri de, mezarı soyulan ahalinin beşiğini sallıyor. Tatlı rüyaların ninnileri!

İsrail’in sopaları

Türkiye sınırından Tayip Erdoğan ve Abdullah Gül ikilisinin salladığı sopanın sapına dikkatli bakın, orada İsrail’in altı köşeli yıldızını göreceksiniz. Her şey o kadar açıktır ki, Suriye’nin karşısında ABD, İsrail, Barzanî-Talabanî ikilisi ve Tayip Erdoğan-Abdullah Gül-Fethullah Gülen üçlüsü var. Avrupa bile tam onların yanında değildir. Suriye’nin yanında ise, İran, mazlum Müslüman âlemi, Rusya, Çin, Hindistan ve barış isteyen insanlık ve elbette Türkiye halkı.

Ön Asya’da ABD’nin bir tek stratejik müttefiki vardır ve o da İsrail’dir. Şimdi onun yanına Kukla Kürdistan’ı eklemişlerdir. O Kukla Kürdistan da, Kürdistan değil, Büyük İsrail’in Fırat-Dicle eyaletidir. Tevrat’ta “Vaat Edilen Arazi” diye anılan “Büyük İsrail” gündemdedir. Ve o “Büyük İsrail”, Türkiye ahalisine “Dirilen Osmanlı” diye cilalanarak reklâm edilmektedir.

Rüya değil gerçek

“Dirilen Osmanlı”, bir rüyadır; ama Büyük İsrail sinsi sinsi kurulmaktadır ve gelmiş Türkiye sınırını da geçmiş, Anadolu’nun içlerine ve İskenderun Körfezi’ne kadar dayanmıştır. Seçimden sonra Diyarbakır’da yapılan toplantıya dikkatli bakınız, orada tarihçilerin bilmediği bazı bayraklar açıldı; Kerkük’ten Fırat’a uzanan bir ülkeden söz edildi ve başkentinin de Diyarbakır olduğu vurgulandı. Sloganları bile var. Türkiye’nin içlerine kadar uzanan bu yeni sınırlar, acaba bir Osmanlı eyaleti mi, yoksa Büyük İsrail’in eyaleti mi? Bu sorunun cevabı, rüyalarda değil, 1991’den bu yana eylemli olarak verilmektedir.

PKK-BDP kendisini İsrail’e mahkûm etti

Ön planda ABD silahlı güçleri, ama asıl örgütçü İsrail’dir. Kürdistan’ı İsrail örgütlemiştir ve PKK de, 1991 yıllarından beri yalnız ABD ile değil, İsrail ile çok sıkı bağlantılar içindedir. PKK-BDP, bu topraklarda etnik bölünmeyi derinleştirerek ve Türkiye’ye silah çekerek İsrail’e mahkûm olmuştur. PKK, Büyük İsrail’in mahkûmudur ve kölesidir. ABD ve İsrail ile aynı mevziye girerek, o mevzide kendisini zincire vurmuştur.

İki Abdullah

Türkiye’deki ABD-İsrail işbirlikçisi büyük mafya sermayesine iyi bakın, örneğin İshak Alatonlara dikkatli bakın, onların medyasına şöyle bir göz atın, “İki Abdullah”ı o kadar çok seviyorlar ki. “İki Abdullah” kavramının kâşifi Cengiz Çandar! 1973 yılında Lübnan’da Nahrel Bared Kampında sekiz arkadaşımızın İsrail Deniz piyadeleri tarafından şehit edilmesinden birkaç gün önce kampı terk eden Cengiz Çandar! Ne şanlı bir tarih değil mi? Cengiz Çandar’ın “İki Abdullah” adını verdiği ikili, Abdullah Gül ve Abdullah Öcalan.

Peki Tayyip Erdoğan, bu “İki Abdullah”ın neresinde? Bütün kusuru, adının Abdullah olmayışı mı?

Şimdi büyük İsrail’in mücahitlerini tanıdınız mı?
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir

cron