Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

İzmir Körfezi NATO Kuşatmasında mı?

B.O.P.: Büyük Ortadoğu Projesi
Sahibi: A.B.D.
Başkanı ve Yöneticileri: A.B.D. Derin Devleti(Cermen ırkçılığını savunan İngiltere, Rothschild sülalesi ve ona bağlı olan sülaleler), George Bush, Barrack Obama, vs...
Eş Başkanları: T. Erdoğan, A. Gül, A.B. ülkeleri temsilcileri, A. Öcalan, Barzani, Talabani, Karayılan, Zana vs...
-Soğuk Savaş sürecinde A.B.D. ve İngiltere’nin amacı ta baştan beri tam bağımsızlığı savunan Lenin’in Sovyetler Birliği’ni yıkıp etkisiz hale getirmekti. Bunu aslında Stalin(gizli İngiliz ajanı) döneminde başarmıştı, ama Stalin sonrasında Lenin devrimlerinin kalıntıları birşekilde devam edebilmişti, ta ki Sovyetler Birliği yıkılana kadar.
-Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra(yani 1990’ların başından itibaren), Rusya artık A.B.D. için bir tehdit oluşturmuyordu. Rusya artık Çar Rusya’sı döneminde olduğu gibi A.B.D-İngiltere tarafından belirli bir oranda kontrol edilebilir hale getirilmişti.
-Günümüzde, Putin dönemindeki Rusya, her ne kadar önemli derecede A.B.D.’den bağımsız ve milli politikalar üretmeye çalışsa bile, eğer B.O.P. Rusya’nın milli çıkarlarına katkı sağlayacak bir duruma getirilirse, Rusya rahatlıkla B.O.P.’ne destek verecektir. Yani Rusya gerektiğinde daima A.B.D. ile işbirliği yapabilecek bir kişiliğe sahiptir. Aynı durum, Çin içinde geçerlidir. Bunun kanıtı da Libya işgalinde, Rusya ve Çin’in bu işgale karşı çıkmamalarıdır.
-Büyük Ortadoğu Projesi’nin amacı Orta-Doğu ve Orta-Asya bölgelerinde A.B.D.’nin ekonomik çıkarlarını alt-üst eden güçleri yoketmektir. Şimdi, Soğuk Savaş sona erdikten sonra, A.B.D.’nin Ortadoğu’daki gücünü tehdit eden en büyük güç kimdir? Rusya değildir, Çin değildir, ama Türk Silahlı Kuvvetleri(Atatürk Türkiye’sini savunan hakim güç)’dir. Ergenekon Projesi’nin amacı da zaten Amerika’yı Ortadoğu’dan ihraç etme gücüne sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni itibarsızlaştırarak etkisiz hale getirmektir.
-Yani B.O.P.’nin asıl amacı Atatürk Türkiye’sinin tam bağımsızlığını tamamı ile ortadan kaldırmaktır(Sovyet Rusya’sını ortadan kaldırdıkları gibi). Eğer Türkiye yokolursa, bundan Amerika’da, Rusya’da, Çin’de faydalı çıkabilecektir.
-Olası bir III. Dünya Savaşında, eğer Türkiye bölünürse(ALLAH Korusun), aynen I. Dünya Savaşında olduğu gibi Türkiye emperyalist devletler tarafından paylaşılacaktır. Mesela, Türkiye’nin Doğu’su Büyük İsrail’in kurulması için kullanılacaktır, ve Kuzey’ide(Karadeniz Bölgesinden Ermenistan’a kadar uzanan bölge) Rusya’ya verilebilecektir.
-Suriye olayının perde arkasında da bu amaç yatmaktadır. Burada asıl hedef Suriye değildir, Suriye bu olayda bir figürandır. Asıl hedef Türkiye’nin bölünmesidir. Bölünme Anayasası(Atatürk’ün Temel Anayasa Maddelerini yıkarak Türk Milletini ve Türkiye’yi bölme projesi) konusunda, AKP, Tesevci’ler, Fethullahçı’lar ve PKK’lılar sizce neden bu kadar acele etmektedirler?
-Bugün A.B.D. ve NATO’nun arkasında olduğunu zannederek dayılanan BOP Eşbaşkanı T. Erdoğan’ın, Suriye’ye karşı savaş ilan ettiği anda, A.B.D.-Rusya-Çin İttifakı, Türkiye’ye karşı oluşturulacaktır. Ve Billeşmiş Milletler aracılığı ile Türkiye’yi işgal etme kararı alacaklardır.
-B.O.P.’un yokolmasını sağlayacak çözümler:
*Zindanlar’da tutsak edilen TSK’nın Kahramanları serbest bırakılıp, TSK’nın tekrardan AKP dönemi öncesindeki kuvvete sahip olmasını sağlamalıyız.
*Bunu başarabilmek için bir Milli Hükümet’e ihtiyacımız var. Yani AKP’den kurtulmalıyız.
*Milli Hükümet’e sahip olduktan sonra, önce Türk Silahlı Kuvvetlerini baştan aşağa yeniden yapılandırmalıyız ve sonrasında kanımızı emen A.B.D.’ye rest çekip, NATO’dan çıkmalıyız.
*NATO’dan çıktıktan sonra, Kuzey Irak ve Ermenistan’ı, tamamı ile yasal haklarımıza dayanaraktan işgal etmeliyiz.
*İşte bu kadar, bütün bunlar yapılsın, Ortadoğu’da ne BOP kalır nede ABD kalır ve sonuçta Müslümanlar’a karşı yapılan soykırımların sonu gelmiş olur!!!

İzmir Körfezi NATO Kuşatmasında mı?

Mesajgönderen TurkmenCopur » 06 Haz 2011, 02:16

İzmir Körfezi NATO Kuşatmasında mı?

24- 25 Nisan 1999 NATO Washington Zirvesi'nde NATO'nun alandışı askeri harekatlarda kullanılması, Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvvetleri kurulması ve bu kuvvetlerin askeri harekatlarda kullanılmasına yönelik kararlar alınmıştır.

25- 26 Nisan 2004 NATO İstanbul Zirvesi'nde NATO'nun etkinlik merkezinin yani jeostratejik çıkarlarının BOP coğrafyasına kaydının tesciline, yeni durumlardan kaynaklanacak tehditleri karşılayacak şekilde yapılandırılmasına, Akdeniz ve Ortadoğu'da NATO askeri varlığınııl güçlendirilmesine, Türkiye'nin terörle mücadelede merkez ülke olmasına, ilişkilerin bu anlayışla yapılandırılmasına, NATO üyelerinin üs, havaalanı, liman ve hava sahalarının ABD'ye açılmasına, ABD üslerinin güvenliklerinin sağlanmasına yönelik kararlar alınmıştır.

NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer 10 Nisan 2004 tarihinde Başbakan Erdoğan'la görüşmüş ve Türkiye'nin NATO faaliyetlerine azami katkıda bulunmayı sürdüreceğine dair teminat almıştır.

Genelkurmay da, NATO'nun değişim sürecinde tehdide dayalı kuvvet bulundurma anlayışından güvenliğe dayalı bir yapılanmaya gidildiğini ve bu konuda önemli görevler üstlendiğini açıklamıştır.

Üstlenilen görevlerden birisi de İzmir'in Urla ilçesinde NATO deniz üssü kurulmasıdır.

Urla'da NATO Deniz Üssü

İtalya'nın Napoli liman kentinde yıllardır hizmet veren NATO deniz üssü Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğuya kaydırılarak Urla'ya taşınıyor. Bir süre önce başlayan taşınma işleri tamamlanma aşamasına gelmiş bulunuyor.

Üs kompleksi Urla'nın karşısındaki Uzunada'yı da kapsıyor. Üs, görev alacak dört bine yakın Amerikan askerinin Urla'ya yerleşmesinin tamamlanmasıyla operasyonel hale gelmiş olacak.

Kompleks içindeki Uzunada zaten NATO planlan çerçevesinde kullanılmaktaydı. Ada, İzmir Körfezi'nin çıkış ve girişini kontrol altında tutması nedeniyle büyük bir stratejik öneme sahip bulunuyor.

Deniz Üssü'nün gelecekteki ABD G. Filosu'nun ana üslerinden biri olarak planlanma olasılığı adanın stratejik önemini daha da arttıracaktır.
İzmir Körfezi çıkış ve girişini kontrol altında tutması itibariyle Uzunada; İzmir Yenikale ve Uzunada'ya konuşlandırılacak Donanma, Güney Deniz Saha ve Ege Ordu Komutanlıklarını körfeze hapsedecektir.

Mordoğan'da NATO Askeri Havaalanı

Üstlenilen diğer görev de, İzmir'in Mordoğan ilçesinde NATO askeri havaalanı kurulmasıdır.

İncirlik hava üssü Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması (SEİA)'ya göre bir NATO üssüdür. Bununla beraber ABD'nin Ortak kullanımına da açıktır. Bir bunalım halinde doğu Akdeniz ve Ortadoğu'ya yönelik harekatlar için ABD'nin doğudaki en ileri hattaki kilit üssüdür. 15
ABD son dönemde İncirlik Üssü'nün sözde İran ve Suriye'nin nükleer füze atış menzili dahilinde olduğunu; bu nedenle ABD personel ve savaş uçaklarının hedef haline geleceğini ileri sürerek Mordoğan'da askeri havaalanı inşasına Türkiye'yi ikna etmiştir. Bir süre önce başlayan inşaat tamamlanmak ve operasyonel hale getirilmek üzeredir.

Türkiye ABD ile sadece Urla, Uzunada ve Mordoğana yönelik anlaşmalar imzalamakla kalmamış, Güney Avrupa Hava Unsur Komutanlığı, NATO Acil Mukabele gücü ve NATO Mükemmeliyet Merkezleri ile ilgili bir dizi anlaşmaya da imza atmıştır.

İzmir'de, NATO Güney Avrupa Hava Unsur Komutanlığı

NATO; "Napoli NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığı"nm (Müşterek Alt Bölge Komutanlığı'nın, MABK) kapatılması üzerine kurulmuş olan, "Napoli NATO Güney Hava Unsur komutanlığı Karargahı"nı (CC Air Headquarter) İzmir'e taşıma kararı almıştır. Taşınma işleri tamamlanan karargah 11 Ağustos 2004 tarihinde faaliyete geçmiştir. Karargah komutanlığına Amerikalı Hava Korgeneral Glen W. Moorhead getirilmiştir. Komutanlık; NATO'nun hava harekatlarıyla ilgili bütün görevlerin izlenmesi, planlanması, koordine ve icra edilmesinden sorumlu olacaktır. NATO Birleşik Müşterek Görev Kuvveti (CJTF) ve NATO Mukabele Gücü (NRF) ile eşgüdüm içinde çalışacaktır.

NATO üyelerine yönelik tehdit ve tecavüzlerde sorumluluk bölgesi dışında da görev yapabilecektir.

İzmir'de faaliyete geçirilen, NATO Güney Avrupa Hava Unsur Komutanlığı; daha önce Napoli Güneydoğu Müşterek Alt Bölge Komutanlığına (MABK) bağlı olarak Çekiç Güç'e destek vermek amacıyla 1991 yılında NATO Savunma Komitesi tarafından İzmir'de kurulan NATO Güneydoğu Müttefik Mobil Gücü'nün yerini almıştır. Bu Güç'ün Çekiç Güç'e verdiği destekle Kuzey Irak'ta bir Kukla Kürt Devleri kurulduğu ve onun görevini üstlenen Hava Unsur Komutanlığına NATO üyelerine yönelik tehdit ve tecavüzlerde sorumluluk bölgesi dışında da görev yapabilme sorumluluğu verildiği dikkate alındığında BOP'un amaçlan açısından bu komutanlığın taşıdığı önem ortaya çıkmaktadır.

İstanbul'da, NATO Acil Mukabele Gücü (NATO Responseforce NSF)

NATO'da oluşturulan Acil Mukabele Gücü'ne Türkiye 3. Kolordusu'nu vermiştir. Bu güç bünyesinde6 ilk komuta devir teslimi 27 Haziran 2004 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. NATO Acil Mukabele Gücü'ne Türkiye; kara, hava ve deniz unsurlarıyla katılmıştır. Komutanlığı Alman General Gerhard Back'ten Amerikalı Amiral Gregor Johnson devralmıştır. 17 bin kişilik Acil Mukabele Gücü 2004 sonu itibariyle görev almaya hazır hale getirilmiştir. Kolordu'da 12 ülkeden subay görev yapmaktadır. Acil Mukabele Gücü'nün ilk döneminde İstanbul Ayazağa'daki 3. Kolordu Komutanlığı NATO'nun yüksek hazırlık düzeyinde kara kuvvetleri arasında kabul edilerek NFR'nin kara unsurları liderliği bir yıl süreyle Türkiye'ye verilmiştir.

NATO Acil Mukabele Gücü'nün görevleri şöyle tanımlanmaktadır.


"Sivil personelin kriz bölgelerinden tahliyesi, kimyasal, biyolojik, radyasyon yayan ve nükleer silahların kullanılması sonucunda ortaya çıkan olayların veya insani kriz durumlarının yönetime destek sağlama, barışı koruma dahil olmak üzere krizlere müdahale hareketini yönetme, terörizme karşı
koyma harekatını destekleme ve ambargo harekatı."

Türkiye 3. kolordusunu NATO emrine vererek; Afganistan'a buradan asker göndererek ve NATO Kuvvetler Komutanlığını üstlenerek BOP çerçevesinde kendisine öngörülen görevleri kabulde hiçbir sakınca görmemiştir.

İstanbul'da Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi

ABD'nin NATO'nun yeniden yapılandırılması kapsamındaki 11 Merkez'inden biri olarak kurulan Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezine (Center Of Excellence) yönelik anlaşma, taraflardan Bulgaristan, İngiltere, Romanya ve Türkiye temsilcilerinin katılımıyla 8 Eylül 2005 tarihinde NATO

Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral James Jones ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Işık Koşaner tarafından imzalanarak faaliyete geçirilmiştir.
Merkez; operasyonel askeri güçlerden oluşmayacak, ağırlıklı olarak teröre yönelik planlama, yeni strateji ve analizler üzerinde çalışmalarda bulunacaktır.

NATO'nun yeni yapılandırılması kapsamında Urla-Uzunada'da NATO deniz üssü, NATO Hava Unsur Komutanlığı ve NATO Mordoğan Askeri havaalanının operasyonel hale getirilmesi Türkiye'nin ulusal çıkarları ve stratejik yeteneklerini olumsuz olarak etkileyecektir.

Şöyle ki;

- NATO'nun (gerçekte ABD'nin) Ege, Akdeniz ve Ortadoğu'da askeri varlığı büyük ölçüde ve kalıç?6 olarak daha da güçlendirilmiş olmaktadır.
- İzmir merkezli Ordu Komuta merkezlerinin hareket kabiliyetleri önemli ölçüde ellerinden alınarak BOP'un bölgeye yönelik operasyonlarının önü açılmıştır.

- Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de olası çatışmalara karşı Yunanistan lehine bir tür deniz perdesi oluşturulmuştur.
- Donanma Komutanlığının Gölcük merkezli kuzeydeki kuvvetleri ile Aksaz merkezli güneydeki kuvvetleri arasındaki geçiş ve harekat yetenekleri perdelenerek irtibatları kesilmiştir.

- Karadeniz-Akdeniz geçişli tanker trafiği denetim altına alınarak petrol ikmal akış yolu üzerinde barikat oluşturulmuştur.
- İncirlik üssüne ilaveten yeni bir havaalanı (üssü) yaratılmıştır. ABD'nin İncirlik'in kullanımında karşılaştığını iddia ettiği engeller bu havaalanına yönelik anlaşmalarda yer alan hükümlerle muhtemelen giderilmeye çalışılmıştır.

NATO; İstanbul'daki 3. Kolorduyu da bünyesine alan İstanbul merkezli NATO Acil Mukabele Gücü ve NATO Mükemmeliyet Merkezi'nin kurulmasıyla ABD; 3 temel kazanç sağlamıştır.

- Hazar Havzası NATO'nun denetimine alınmıştır.
- Karadeniz-Akdeniz NATO'nun denetimine alınmıştır.
- BOP emrinde NATO'nun sorumluluk bölgesi dışında da kullanılmaya hazır halde bekleyen büyük bir güç oluşturulmuştur.

Kaynakça
Kitap: Açılım Kıskacı
Yazar: Erol Bilbilik
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron