Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Barack Obama "CFR" İmalatı Bir Başkandır

B.O.P.: Büyük Ortadoğu Projesi
Sahibi: A.B.D.
Başkanı ve Yöneticileri: A.B.D. Derin Devleti(Cermen ırkçılığını savunan İngiltere, Rothschild sülalesi ve ona bağlı olan sülaleler), George Bush, Barrack Obama, vs...
Eş Başkanları: T. Erdoğan, A. Gül, A.B. ülkeleri temsilcileri, A. Öcalan, Barzani, Talabani, Karayılan, Zana vs...
-Soğuk Savaş sürecinde A.B.D. ve İngiltere’nin amacı ta baştan beri tam bağımsızlığı savunan Lenin’in Sovyetler Birliği’ni yıkıp etkisiz hale getirmekti. Bunu aslında Stalin(gizli İngiliz ajanı) döneminde başarmıştı, ama Stalin sonrasında Lenin devrimlerinin kalıntıları birşekilde devam edebilmişti, ta ki Sovyetler Birliği yıkılana kadar.
-Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra(yani 1990’ların başından itibaren), Rusya artık A.B.D. için bir tehdit oluşturmuyordu. Rusya artık Çar Rusya’sı döneminde olduğu gibi A.B.D-İngiltere tarafından belirli bir oranda kontrol edilebilir hale getirilmişti.
-Günümüzde, Putin dönemindeki Rusya, her ne kadar önemli derecede A.B.D.’den bağımsız ve milli politikalar üretmeye çalışsa bile, eğer B.O.P. Rusya’nın milli çıkarlarına katkı sağlayacak bir duruma getirilirse, Rusya rahatlıkla B.O.P.’ne destek verecektir. Yani Rusya gerektiğinde daima A.B.D. ile işbirliği yapabilecek bir kişiliğe sahiptir. Aynı durum, Çin içinde geçerlidir. Bunun kanıtı da Libya işgalinde, Rusya ve Çin’in bu işgale karşı çıkmamalarıdır.
-Büyük Ortadoğu Projesi’nin amacı Orta-Doğu ve Orta-Asya bölgelerinde A.B.D.’nin ekonomik çıkarlarını alt-üst eden güçleri yoketmektir. Şimdi, Soğuk Savaş sona erdikten sonra, A.B.D.’nin Ortadoğu’daki gücünü tehdit eden en büyük güç kimdir? Rusya değildir, Çin değildir, ama Türk Silahlı Kuvvetleri(Atatürk Türkiye’sini savunan hakim güç)’dir. Ergenekon Projesi’nin amacı da zaten Amerika’yı Ortadoğu’dan ihraç etme gücüne sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni itibarsızlaştırarak etkisiz hale getirmektir.
-Yani B.O.P.’nin asıl amacı Atatürk Türkiye’sinin tam bağımsızlığını tamamı ile ortadan kaldırmaktır(Sovyet Rusya’sını ortadan kaldırdıkları gibi). Eğer Türkiye yokolursa, bundan Amerika’da, Rusya’da, Çin’de faydalı çıkabilecektir.
-Olası bir III. Dünya Savaşında, eğer Türkiye bölünürse(ALLAH Korusun), aynen I. Dünya Savaşında olduğu gibi Türkiye emperyalist devletler tarafından paylaşılacaktır. Mesela, Türkiye’nin Doğu’su Büyük İsrail’in kurulması için kullanılacaktır, ve Kuzey’ide(Karadeniz Bölgesinden Ermenistan’a kadar uzanan bölge) Rusya’ya verilebilecektir.
-Suriye olayının perde arkasında da bu amaç yatmaktadır. Burada asıl hedef Suriye değildir, Suriye bu olayda bir figürandır. Asıl hedef Türkiye’nin bölünmesidir. Bölünme Anayasası(Atatürk’ün Temel Anayasa Maddelerini yıkarak Türk Milletini ve Türkiye’yi bölme projesi) konusunda, AKP, Tesevci’ler, Fethullahçı’lar ve PKK’lılar sizce neden bu kadar acele etmektedirler?
-Bugün A.B.D. ve NATO’nun arkasında olduğunu zannederek dayılanan BOP Eşbaşkanı T. Erdoğan’ın, Suriye’ye karşı savaş ilan ettiği anda, A.B.D.-Rusya-Çin İttifakı, Türkiye’ye karşı oluşturulacaktır. Ve Billeşmiş Milletler aracılığı ile Türkiye’yi işgal etme kararı alacaklardır.
-B.O.P.’un yokolmasını sağlayacak çözümler:
*Zindanlar’da tutsak edilen TSK’nın Kahramanları serbest bırakılıp, TSK’nın tekrardan AKP dönemi öncesindeki kuvvete sahip olmasını sağlamalıyız.
*Bunu başarabilmek için bir Milli Hükümet’e ihtiyacımız var. Yani AKP’den kurtulmalıyız.
*Milli Hükümet’e sahip olduktan sonra, önce Türk Silahlı Kuvvetlerini baştan aşağa yeniden yapılandırmalıyız ve sonrasında kanımızı emen A.B.D.’ye rest çekip, NATO’dan çıkmalıyız.
*NATO’dan çıktıktan sonra, Kuzey Irak ve Ermenistan’ı, tamamı ile yasal haklarımıza dayanaraktan işgal etmeliyiz.
*İşte bu kadar, bütün bunlar yapılsın, Ortadoğu’da ne BOP kalır nede ABD kalır ve sonuçta Müslümanlar’a karşı yapılan soykırımların sonu gelmiş olur!!!

Barack Obama "CFR" İmalatı Bir Başkandır

Mesajgönderen TurkmenCopur » 06 Haz 2011, 01:31

Barack Obama "CFR" İmalatı Bir Başkandır

Barack Hüseyin Obama 4 Kasım 2008 seçimlerinden ABD tarihinin ilk siyahî başkanı olarak çıktı. Barack Hüseyin Obama Kenyalı Müslüman Hüseyin Obama ve Kansaslı beyaz Amerikalı Hıristiyan Ann Durham'ın oğludur.

Baba Obama Hawai ve Harvard Üniversitesi hukuk mezunudur. Harvard'dan hukuk doktorası sahibidir. Oğul Obama, Columbia Üniversitesi siyaset bilimi ve Harvard hukuk mezunudur.

Illinois senatörü Barack Obama'yı ABD Başkanlığına ve Delaware Senatörü Josph Bilden'i ABD Başkan Yardımcılığına soyunduran irade Yeni Dünya Düzeni emperyalizminin beyin örgütü Dış İlişkiler Konseyi (Council On Foreign Relations CFR)'dir. CFR, Obama'yı başkan adaylığı seçimlerine Müslüman olarak sokmuş, halkın büyük tepkisi üzerine onu hızla Hıristiyanlığa geçirmiştir. Böylece Beyaz Saray için pazarlanması kolaylaştırılmıştır. Nitekim bir CFR markası olarak onu Beyaz Saray'a taşımıştır.

CFR'nin Obama Tercihinin Nedenleri

CFR; ABD'nin bugüne kadar yürütmekte olduğu 'küresel hegemonya' (imparatorluk) stratejisinden 'küresel liderlik' stratejisine geçmeye ve bu yolla kendisine rakip güç olarak yükselen Çin ve Çin'in, Hindistan ve Rusya ile ittifak olasılığının önünü kesmeye ve bunu siyahî lider Obama'nın Beyaz Saray'a taşınmasıyla gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

CFR'nin Obama'yı iktidara taşıma operasyonunda ABD'li ileri teknoloji, petrol, doğalgaz, yer altı madenleri ve finans tekelleri üyeleri başı çekmiştir.

Obama ve Afrika Petrolü

Afrika kökenli siyahî lider Obama'nın ABD başkanlığına taşınmasında petrolün önemli rolü olmuştur, çünkü son araştırmalar Afrika'da çok zengin petrol yataklarının bulunduğunu kanıtlamaktadır. ABD, petrolün yüzde 10'unu Afrika'dan karşılamaktadır. Sudan petrol zengini bir ülke olarak öne çıkmıştır. Ancak ABD ve batılı ülkeleri ülkesine sokmuyor, petrolü Çin, Hindistan, Pakistan ve Afrikalı ülkeler çıkartıyor. Sudan, uranyum, alüminyum, demir ve su kaynaklarından da çok önemli rezervlere sahip. Sudan Çin ile 2000'de petrol anlaşması yapmıştır. Çin Sudan'da (Darfur) sadece bir kuyudan 5 milyar varillik petrol rezervinden çıkardığı günlük petrolün yarısını Sudan'a vermektedir. Sudan Devlet Başkanı Türkiye'nin Sudan'da petrol çıkarmasını istemektedir. Hâlbuki Türkiye'de bu teknoloji yoktur. Türkiye ABD adına petrol çıkarmak için Sudan'la görüşmelerde bulunmakta, Sudan ABD ortaklığındaki Türkiye'nin petrol çıkarmasına karşı çıkmaktadır.

ABD; Afrikalı Müslüman Obama ile yalnız Sudan'da değil, Afrika'nın petrol rezervlerine sahip diğer ülkelerinde de petrole Türkiye üzerinden el koymayı planlıyor.

Obama'nın Hızla Ele Alacağı Konular

Yeni Dünya Düzeni'nin küresel liderliğine seçilen Obama'nın gündeminde hayati derecede öneme sahip aşağıdaki 9 konudan Kuzey Kore dışarıda tutulursa 8'i doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye ile ilgili bulunmaktadır.

1. Irak-Kuzey Irak
2. İran
3. Büyük Ortadoğu Projesi
4. Kuzey Kore
5. Kafkaslar-Karadeniz
6. Kıbns
7. Türkiye'nin AB üyeliğine kabulü
8. Afganistan
9. Ermeni Soykırımı

Bu konular arasında 5 Kasım 2007'de Başkan Bush-Başbakan Erdoğan arasında varılan 'Mutabakat'ta yer alan Irak-Kuzey ırak, Türkiye'nin AB üyeliğine kabulü ve Ermeni soykırımı tasarısı; Başkan Obama'nın gündeminde birinci sırayı alacaktır.

Şöyle ki;

- Mesut Barzani ve Celal Talabani ile Türkiye'nin doğrudan görüşmelere başlaması.
- Kuzey Irak'ta fiilen kurulmuş kukla Kürt devletinin hukuken tanınması.
- ABD-Irak-Türkiye için düşman ilan edilen PKK'nın faaliyetlerinin bitirilmesi.
- DTP'nin TBMM'ye sokulması ve etkin faaliyette bulunmasına olanak sağlanması.
- Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da oy itibariyle DTP'nin devreden çıkarılması ve AKP'nin sorunların çözümünde siyaseti ele alması.
- Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı görevi ile Çankaya'ya taşınan Abdullah Gül'ün hükümet nezdinde daha etkin olması.
- Ermeni soykırım tasarısının Kongre'ye getirilmemesi için Obama yönetiminin de Bush yönetimi gibi her türlü çabayı harcaması.
- Ortadoğu bölgesindeki sorunların çözümünde Türkiye'nin, ABD'nin yanı sıra İsrail ve İngiltere ile çok daha kuvvetli bir yakın işbirliğinde bulunması.
- TSK'nın halk nezdindeki itibar ve prestijinin sıfıra indirilmesi ve hızla devreden çıkarılması.
- TSK ve ulusalcı güçlere karşı Ergenekon Operasyonu için düğmeye basılması.

Obama ve Ergenekon Operasyonu

Başkan Obama'nın önünde; Irak'ta Kuvvetler Statüsü Anlaşması (SOFA), Irak'tan Amerikan askerlerinin çekilmesi, Irak'la petrol anlaşmasının sonuçlandırılması, kukla Kürt devletinin hukuken tanınması ve Türkiye'nin AB üyeliğine kabulü gibi hızla sonuçlandırılması gereken ağır sorunlar vardır.

Sözü edilen sorunlar yanında ABD'nin telkinleriyle başlatılan, hedefinde TSK, ulusal güçler bulunan ve siyasi bir operasyon olan Ergenekon Operasyonu geri plana düşecektir. Zaten AKP'nin operasyonu yönetemediği ve ABD için ayak bağı haline getirdiği sonucuna vardığına kuşku yoktur. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinden önce operasyonu sonlandırma düğmesine basılacağı öngörülebilir.

Bu temel çerçevede Başkan Obama yönetimi, BOP Eşbaşkanlığını üstlenmiş Başbakan'ı bu konulan hızla hayata geçirmesi için Başkan Bush yönetimiyle kıyaslanmayacak ölçüde sözünü yerine getirmesi için yoğun politik, ekonomik ve askeri baskı altına alacaktır. Başkan söz verdiklerini, hatta daha da fazlasını gizlice verecektir.

Kaynakça
Kitap: Açılım Kıskacı
Yazar: Erol Bilbilik
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir