Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

NATO'nun Yeni Stratejik Konsepti

B.O.P.: Büyük Ortadoğu Projesi
Sahibi: A.B.D.
Başkanı ve Yöneticileri: A.B.D. Derin Devleti(Cermen ırkçılığını savunan İngiltere, Rothschild sülalesi ve ona bağlı olan sülaleler), George Bush, Barrack Obama, vs...
Eş Başkanları: T. Erdoğan, A. Gül, A.B. ülkeleri temsilcileri, A. Öcalan, Barzani, Talabani, Karayılan, Zana vs...
-Soğuk Savaş sürecinde A.B.D. ve İngiltere’nin amacı ta baştan beri tam bağımsızlığı savunan Lenin’in Sovyetler Birliği’ni yıkıp etkisiz hale getirmekti. Bunu aslında Stalin(gizli İngiliz ajanı) döneminde başarmıştı, ama Stalin sonrasında Lenin devrimlerinin kalıntıları birşekilde devam edebilmişti, ta ki Sovyetler Birliği yıkılana kadar.
-Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra(yani 1990’ların başından itibaren), Rusya artık A.B.D. için bir tehdit oluşturmuyordu. Rusya artık Çar Rusya’sı döneminde olduğu gibi A.B.D-İngiltere tarafından belirli bir oranda kontrol edilebilir hale getirilmişti.
-Günümüzde, Putin dönemindeki Rusya, her ne kadar önemli derecede A.B.D.’den bağımsız ve milli politikalar üretmeye çalışsa bile, eğer B.O.P. Rusya’nın milli çıkarlarına katkı sağlayacak bir duruma getirilirse, Rusya rahatlıkla B.O.P.’ne destek verecektir. Yani Rusya gerektiğinde daima A.B.D. ile işbirliği yapabilecek bir kişiliğe sahiptir. Aynı durum, Çin içinde geçerlidir. Bunun kanıtı da Libya işgalinde, Rusya ve Çin’in bu işgale karşı çıkmamalarıdır.
-Büyük Ortadoğu Projesi’nin amacı Orta-Doğu ve Orta-Asya bölgelerinde A.B.D.’nin ekonomik çıkarlarını alt-üst eden güçleri yoketmektir. Şimdi, Soğuk Savaş sona erdikten sonra, A.B.D.’nin Ortadoğu’daki gücünü tehdit eden en büyük güç kimdir? Rusya değildir, Çin değildir, ama Türk Silahlı Kuvvetleri(Atatürk Türkiye’sini savunan hakim güç)’dir. Ergenekon Projesi’nin amacı da zaten Amerika’yı Ortadoğu’dan ihraç etme gücüne sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni itibarsızlaştırarak etkisiz hale getirmektir.
-Yani B.O.P.’nin asıl amacı Atatürk Türkiye’sinin tam bağımsızlığını tamamı ile ortadan kaldırmaktır(Sovyet Rusya’sını ortadan kaldırdıkları gibi). Eğer Türkiye yokolursa, bundan Amerika’da, Rusya’da, Çin’de faydalı çıkabilecektir.
-Olası bir III. Dünya Savaşında, eğer Türkiye bölünürse(ALLAH Korusun), aynen I. Dünya Savaşında olduğu gibi Türkiye emperyalist devletler tarafından paylaşılacaktır. Mesela, Türkiye’nin Doğu’su Büyük İsrail’in kurulması için kullanılacaktır, ve Kuzey’ide(Karadeniz Bölgesinden Ermenistan’a kadar uzanan bölge) Rusya’ya verilebilecektir.
-Suriye olayının perde arkasında da bu amaç yatmaktadır. Burada asıl hedef Suriye değildir, Suriye bu olayda bir figürandır. Asıl hedef Türkiye’nin bölünmesidir. Bölünme Anayasası(Atatürk’ün Temel Anayasa Maddelerini yıkarak Türk Milletini ve Türkiye’yi bölme projesi) konusunda, AKP, Tesevci’ler, Fethullahçı’lar ve PKK’lılar sizce neden bu kadar acele etmektedirler?
-Bugün A.B.D. ve NATO’nun arkasında olduğunu zannederek dayılanan BOP Eşbaşkanı T. Erdoğan’ın, Suriye’ye karşı savaş ilan ettiği anda, A.B.D.-Rusya-Çin İttifakı, Türkiye’ye karşı oluşturulacaktır. Ve Billeşmiş Milletler aracılığı ile Türkiye’yi işgal etme kararı alacaklardır.
-B.O.P.’un yokolmasını sağlayacak çözümler:
*Zindanlar’da tutsak edilen TSK’nın Kahramanları serbest bırakılıp, TSK’nın tekrardan AKP dönemi öncesindeki kuvvete sahip olmasını sağlamalıyız.
*Bunu başarabilmek için bir Milli Hükümet’e ihtiyacımız var. Yani AKP’den kurtulmalıyız.
*Milli Hükümet’e sahip olduktan sonra, önce Türk Silahlı Kuvvetlerini baştan aşağa yeniden yapılandırmalıyız ve sonrasında kanımızı emen A.B.D.’ye rest çekip, NATO’dan çıkmalıyız.
*NATO’dan çıktıktan sonra, Kuzey Irak ve Ermenistan’ı, tamamı ile yasal haklarımıza dayanaraktan işgal etmeliyiz.
*İşte bu kadar, bütün bunlar yapılsın, Ortadoğu’da ne BOP kalır nede ABD kalır ve sonuçta Müslümanlar’a karşı yapılan soykırımların sonu gelmiş olur!!!

NATO'nun Yeni Stratejik Konsepti

Mesajgönderen TurkmenCopur » 06 Haz 2011, 00:41

NATO'nun Yeni Stratejik Konsepti

Madeleine Albright Barack Obama Yönetimi'ne Hazırlık Ekibi tarafından resmi görüşme yapmak için yetkilendirilmiştir.
NATO Genel Sekreterliğine seçilen Anders Fogh Rasmussen de NATO'nun Yeni Stratejik Konsepti'ni hazırlamaya katkıda bulunmak üzere oluşturulan Özel Komite'ye başkanlık edecek isim olarak ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın belirlendiğini açıklamıştır.
On iki kişiden oluşan komitede Türkiye'nin eski NATO daimi temsilcisi Ümit Pamir de yer almaktadır.

Özel Komite Başkan ve Üyeleri:

• Madeleine Albright-ABD eski Dışişleri Özel Komite Başkanı
• Jeroen Van der Veer-Royal Decth Shell eski Başkanı Özel Komite Başkan Yardımcısı
• Geoff Hoon-İngiltere Eski Savunma Bakanı.
• Bruno Racine-Fransa Ulusal Kütüphanesi Başkanı.
• Gian Carlo-İtalyan Büyükelçi.
• Marie Gervais-Vidricarie (Kanada Büyükelçisi).
• Fernando Perpina-Robert Peyra (İspanya Büyükelçisi).
• Hans-Friedrich Von Ploetz (Almanya Büyükelçisi).
• Aivis Ponis.
• Yannis-Alexis Zepos (Yunan Büyükelçisi).
• Adam Daniel Rotfeld-Polonyalı Profesör.
• Ümit Pamir-Türkiye'nin NATO eski Büyükelçisi.

Bu konu; 4 Aralık 2009'da Brüksel'deki Dışişleri Bakanları, 4-5 Şubat 2010 tarihli Türkiye'nin ev sahipliğinde yirmi sekiz NATO ülkesinin savunma bakanları ile Afganistan'daki ittifak gücü içinde asker bulunduran ülkelerin katıldığı gayrı resmi İstanbul toplantısı -ki bu toplantıya Afganistan'da NATO bünyesinde yüz on bini aşkın askere komuta eden Korgeneral Stanley Mc Crystal de katılmıştır- ve 7 Şubat 2009 tarihinde gerçekleştirilen 45. Münih Konferansında ele alınmıştır.

Bakanlar; Afganistan savaşının sona erdirilmesi için askeri ve siyasi alanda gerçekleştirilecek yeni stratejiler üzerinde görüş birliği sağlamaya çalıştılar.

NATO'nun; Kosova'daki askeri siyasi misyonunun, NATO'nun artan görevlerinin sürdürülmesi ve bu görevlerin finansmanının ABD ve Avrupa tarafından sağlanmasına karar verildi. Diğer taraftan üye sayısı yirmi sekize ulaşmış, üstlendiği görevler ve görev coğrafyaları artmıştır.

NATO'nun tehdit algılamasında üstlenilecek rollerin türleri ve bölgeleri konusunda bir sınırlama getirilecek midir? Şimdiki NATO Stratejik Konsepti'nde "açık bir misyon" ve "açık bir coğrafya" tanımı yoktur. Buna karşın NATO hali hazırda Afganistan, Aden Körfezi ve korsanlara karşı Afrika5( ülkelerinde 'barışı korumak', Asya ve Afrika'da 'insani yardım' için görev almaktadır. NATO'nun ileride tehdit saydığı İran ve Yemen gibi ülkelere müdahale edip etmeyeceğini karar verilecektir.

NATO'nun bundan önceki stratejik konsepti 1999 yılında kabul edilmişti. Yirmi sekiz ülkenin üye olduğu günümüz NATO'sunda Yeni Stratejik Konsepti'nin hazırlanmasında, 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen terör saldırılarının belirleyici rol oynadığı açıklanmıştır. Nitekim 11 Eylül sonrasında Marc Grossman; anlaşılması gereken şeylerden biri artık herkesin cephe ülkesi olduğudur. Coğrafya şimdi daha az önemli. Coğrafya eskisinden farklı olarak artık ne bir savunma aracı, ne de tayin edici. Türkiye'de 11 Eylül sonrası bakışını coğrafyanın ötesine taşımalıdır.

ABD Savunma Bakanı Robert Gates:

28 Ağustos 2008'de açıkladığı ABD Savunma Belgesi'nde, "köktendinci ideolojilerin uluslararası devlet sistemini değiştirme arayışında olduğu" uyarısı yaparak bu hareketlere karşı mücadele de dünyada "yönetimsiz bölgeleri" azaltmak ve köktendinci düşmanların yataklarını yok etmek için müttefik ülkelerle askeri işbirliğini arttırmak gerektiğini vurgulamıştır.

"Savunma Bakanlarının İstanbul'daki NATO gayri resmi toplantısından önce Türkiye'den bir grup gazeteci 24-27 Ocak 2010 tarihlerinde Brüksel'deki NATO karargâhına davet edilmiştir. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile NATO Kamu Diplomasisi Bölümü'nün ortak düzenlediği etkinlikte, ittifakın yenilenen stratejik konseptiyle ilgili bilgi verilmiştir. Kısa ve anlaşılır bir dille yazılan belgede öncelik kamu diplomasisine veriliyor, çünkü NATO özellikle Müslüman ülkelerde işgalci güç olarak algılanmaktan rahatsız.

Yeni belgede her ne kadar NATO'nun temel misyonunda bir değişiklik olmasa da klasik anlamdaki savunma stratejileri değişiyor.
"İnsan odaklı yaklaşım" ve "Parlamenter görüş açısı" tanımlamaları ile hali hazırdaki NATO imajının değişmesi hedefleniyor.

Yeni dönemde güçlendirilecek ortaklıklar, Akdeniz ve Körfez ülkeleri olarak gösterilirken AB'den ise daha fazla istek ve destek bekleniyor. Bunun temel nedeni ise NATO'nun uzun süre ABD ile özdeşleştirilmiş olması. Askeri ittifak yeni dönemde, "gençlerin NATO'yu nasıl algıladığı ve olumsuz algının nasıl değiştirilebileceği" sorularına yanıt arıyor. Bunun için medya seminerleri, Facebook ve benzeri sosyal paylaşım ağlarının kullanılması gibi yollar üzerinde duruluyor. Akil adamlar grubu tarafından hazırlanan ve Mayıs 2010'da NATO Genel sekreteri Rasmussen'e sunulması beklenen Yeni Stratejik Konsept'te internet suçları, enerji savaşlan, hava ve deniz korsanlığı, iklim değişiklikleri, güvenlik sorunu gibi güncel tehditlere yönelik savunma stratejileri geliştiriliyor.

NATO'nun zaman ve enerjisinin üçte ikisini Afganistan'a harcadığını, bu nedenle bölgede artık yeni bir strateji belirlenmesi gerektiğini ifade eden bir yetkili:

"Orada yalnızca askeri bir çözüm, çözüm olmak için yeterli değil. Kaldı ki biz, Taliban'ı tamamen bitirebileceğimizi düşünüyoruz. Amacımız, bölge halkının kendini koruyabileceği, güvenli bir ortam geliştirmek. Burada Türkiye'ye büyük bir görev düşüyor" demiştir.

Afgan güçlerinin liderliğinde kontrolün sağlandığı bölgelerde halkla ilişkiler kurabilen aynı dini ve kültürel değerleri paylaşan Türk askerlerine, Afganistan devletinin ülke çapında kontrolü ele geçirme ve sağlamlaştırma sürecinde etkin rolü BOP Eşbaşkanının başbakan olduğu Türkiye'ye verildiği somut gerçeğinin açık olarak görülmesi zorunludur.

Türk askerinin NATO gücü olarak Afganistan'da savaşa gönderilmesi onun Amerika komutası altında Çin'e karşı savaşa gönderilmesidir. Irak'ta Kürt devletinin meşrulaştırılmasıdır. ABD komutasında İran'a karşı savaşa katılacak olmasıdır. O nedenle Türkiye'nin Afganistan'a muharip güç gönderilmesini kabul etmesi, Türkiye'nin Sevr'e geri dönmesidir. Bu nedenle kabul edilmesine kararlılıkla karşı çıkılması gerekmektedir.

Kaynakça
Kitap: Açılım Kıskacı
Yazar: Erol Bilbilik
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir