1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Abd'nin Amacı Orta Asya ve Orta Doğu'dan TÜRK'leri Silmektir

MesajGönderilme zamanı: 20 Eki 2014, 06:19
gönderen TurkmenCopur
TC Ömer Gün
August 2


ABD'nin ve İngiltere'nin Kuklası ve Enstrümanı olan namussuz, şerefsiz, onursuz, ahlaksız, ve Türk düşmanı, Cermen işbirlikçisi, Sözde Müslüman(Özde Hristiyan), Emevi Yezid Bozuntusu Geleğinden gelen El Kaideci IŞİD'çi teröristlerin verdikleri fetvalardan birisi:

"Bir Şii Arabı öldürürsen cennet'te köşkün hazırdır. Eğer öldürdüğün Şii Türk'se Peygamber'e yakın bir köşkün olacaktır"
(kaynak: "Namık Kemal Zeybek")

Yani, bütün bu teröristlerin en büyük amacı Türklüğü İslam coğrafyasından yokedip silmektir.

Hazreti Ali ve onun çocukları'nın katledilmesinden sonra Yeni bir İslam Dini oluşmuştu, bu İslam Dini Hazreti Muhammed'in(S.A.V.) Dininden tamamıyla farklıydı. Bu dinin adı aslında "Emevi Dini"ydi. Bu Emevi dininin temeli ise iktidardakilerin kişisel çıkarları uğruna gerçek İslam Dini'ni kullanmak üzerine kurulmuştu.

Şimdi kabul etmek gerekirki bu "Arap Emevi dininin", "Hazreti Muhammed'in(S.A.V.) Gerçek İslam Dini"yle uzaktan yakından alakası yoktur. Bu Emevilerin iktidarından birkaç yüzyıl geçtikten sonra, Müslüman'lığı Hoca Ahmed Yesevi'nin önderliğinde(Anadolu'da Hacı Bektaş Veli) kabul eden zamanın Türk Milliyetçileri "Hazreti Muhammed'in(S.A.V.) Gerçek İslam Dini"ne sahip çıkmışlardır. Türk Dili'ni ve Kültürü'nü korumaya devam etmeye and içmiş olan bu Türk Milliyetçileri yüzyıllar sonra "Alevi" veya "Kızılbaş" olarak anılmışlardı. Selçuklulardan, İlhanlılardan Safeviler'e kadar bütün Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da bu anlayış yayılmış durumdaydı. Osmanlı Hanedanı Yavuz Sultan Selim'e kadar bu anlayışa sahiptiler, ki zaten ne zaman bu anlayışı terkettiler, ozaman Osmanlı'nın çöküşü başlamıştı.

Günümüzde, 20. yüzyıldan itibaren, İran'da, Suriye'de, Irak'ta, vs. bütün Orta Doğu ülkelerinde kendisine "Şii" diyen bu toplulukların temelinde Hoca Ahmed Yesevi'nin önderliğinde, Emevi Yezid Araplarının mantıksız zulmüne karşı, Hazreti Muhammed'in gerçek İslam'ını kabul edip(ve tüm dünyaya yaymış olan) dünyayı yüzyıllarca yönetmiş olan "Türk'lerin adaletli ve mantıklı Kültürü ve Anlayışı" yatmaktadır.

Yani, aslında bütün bu Şii'lerin, Alevi'lerin kökeninde Türk'lük yatıyor. İşte BOP projesi'nin temel amacı da bu Türk'lüğü yoketmektir. Şii'likte Alevilik demektir aslında, çünkü Şii'lerin kalesi olan İran'ın(ve çevesinin) Alevi-Şii olmasının sebebi(ve kökeni) de Safevi Türkleri'dir.

İngilizler'e karşı çıkmış olan iki temel unsur vardı, Atatürk'ün Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ve Türk kökenli olan Lenin'in Sovyetler Birliği. Sovyetler Birliği yıkıldığına göre ABD ve İngiltere için tek tehlike artık Atatürk'ün Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenip bir "Türk Birliği"ni kurmasıdır, ve bu tehlikeye karşıda BOP projesi üretilmiştir ve bu BOP projesinin en büyük amacı da Türkiye'yi bölmektir! Büyük Ortadoğu Projesi'nin tek Hedefi ve Amacı da "Atatürk'ün Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmektir ve onun yerine Büyük İsrail'i kurmaktır". ABD için Suriye'nin veya İran'ın bölünmesinin büyük bir değeri yoktur. Gerçek amaç, Türkiye'nin bölünmesidir, ki zaten BOP haritasında en fazla toprak kaybeden ülke de Türkiye'dir.

Şimdi IŞİD ve Elkaide'nin neden Türklerden bu kadar nefret ettiğini anlıyormusunuz? IŞİD ve Elkaide'nin neden Barzani'nin teröristleriyle savaşmadıdığını anlıyormusunuz? Tayyip Erdoğan'ın neden Esad'a "Suriye'de Emevi Camisinde" namaz kılacağız dediğini anlıyormusunuz? Tayyip Erdoğan'ın neden IŞİD ve Elkaide'yle fiili bir şekilde işbirliği yaptığını ve Irak konsolosluğundaki rehinelere karşı neden suskun olduğunu anlıyormusunuz? IŞİD ve Elkaide'nin neden Avrupa ve ABD'de(özellike İngiltere ve ABD'de) birtane bile terör eyleminin olmadığını anlıyormusunuz? CIA ve MI6 istihbarat örgütlerinin neden sadece Alevi'lere yönetik düşmanlık içeren projeler üretip uyguladıklarını anlıyormusunuz?

İngiltere'ninde, ABD'ninde, AKP'ninde, IŞİD ve Elkaide'ninde tek amacı Türkiye Cumhuriyetini bölmektir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ve asil Türk Milleti'nin ne Suriye, ne Irak nede Filistin olmadığını hepside biliyor! Hadi gelsin denesinler, hadi gelin bir CIA elemanı olan bir IŞID El Kaide teröristinin söylediği gibi gelinde İstanbul'u almaya çalışında göreceksiniz Türk Milleti'nin tokadını!!! Böyle bir savaşın çıktığı zaman Türk Milleti'nin uyanıp, akıllanıp, birleşip, asil Türk tarihinde defalarca olduğu gibi şahlanacağını bilmiyorlar! Bilmiyorlarsa Kurtuluş Savaş'ımızı okusunlar, burada Yüce Türk Milleti'nin, İngilizleri, ona bağlı Ermeni terör örgütlerini, işbirlikçi cemaat ve tarikatlerini ve işbirlikçi Osmanlı iktidarını nasıl temizleyip ülke dışı ettiğini GÖRSÜNLERDE KORKSUNLAR BİZDEN!!!

Ayrıca, bütün bu olanlara rağmen hala Tayyibe tapan, Elkaidecileri destekleyen ahmaklara sesleniyorum, yarın ülkemiz bölündüğünde akıllanmayın, GELİN ŞİMDİDEN AKLINIZI, BEYNİNİZİ VE MANTIĞINIZI kullanıp akıllanın ve AKP iktidarına karşı mücadele edin!! AKP ve Feto yandaşlarından edindiğiniz beş kuruşluk maddi çıkar uğruna da vatanınızı ve milletinizi satmaktan vazgeçin artık geç olmadan!!!