Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Abd'nin Amacı Orta Asya ve Orta Doğu'dan TÜRK'leri Silmektir

B.O.P.: Büyük Ortadoğu Projesi
Sahibi: A.B.D.
Başkanı ve Yöneticileri: A.B.D. Derin Devleti(Cermen ırkçılığını savunan İngiltere, Rothschild sülalesi ve ona bağlı olan sülaleler), George Bush, Barrack Obama, vs...
Eş Başkanları: T. Erdoğan, A. Gül, A.B. ülkeleri temsilcileri, A. Öcalan, Barzani, Talabani, Karayılan, Zana vs...
-Soğuk Savaş sürecinde A.B.D. ve İngiltere’nin amacı ta baştan beri tam bağımsızlığı savunan Lenin’in Sovyetler Birliği’ni yıkıp etkisiz hale getirmekti. Bunu aslında Stalin(gizli İngiliz ajanı) döneminde başarmıştı, ama Stalin sonrasında Lenin devrimlerinin kalıntıları birşekilde devam edebilmişti, ta ki Sovyetler Birliği yıkılana kadar.
-Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra(yani 1990’ların başından itibaren), Rusya artık A.B.D. için bir tehdit oluşturmuyordu. Rusya artık Çar Rusya’sı döneminde olduğu gibi A.B.D-İngiltere tarafından belirli bir oranda kontrol edilebilir hale getirilmişti.
-Günümüzde, Putin dönemindeki Rusya, her ne kadar önemli derecede A.B.D.’den bağımsız ve milli politikalar üretmeye çalışsa bile, eğer B.O.P. Rusya’nın milli çıkarlarına katkı sağlayacak bir duruma getirilirse, Rusya rahatlıkla B.O.P.’ne destek verecektir. Yani Rusya gerektiğinde daima A.B.D. ile işbirliği yapabilecek bir kişiliğe sahiptir. Aynı durum, Çin içinde geçerlidir. Bunun kanıtı da Libya işgalinde, Rusya ve Çin’in bu işgale karşı çıkmamalarıdır.
-Büyük Ortadoğu Projesi’nin amacı Orta-Doğu ve Orta-Asya bölgelerinde A.B.D.’nin ekonomik çıkarlarını alt-üst eden güçleri yoketmektir. Şimdi, Soğuk Savaş sona erdikten sonra, A.B.D.’nin Ortadoğu’daki gücünü tehdit eden en büyük güç kimdir? Rusya değildir, Çin değildir, ama Türk Silahlı Kuvvetleri(Atatürk Türkiye’sini savunan hakim güç)’dir. Ergenekon Projesi’nin amacı da zaten Amerika’yı Ortadoğu’dan ihraç etme gücüne sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni itibarsızlaştırarak etkisiz hale getirmektir.
-Yani B.O.P.’nin asıl amacı Atatürk Türkiye’sinin tam bağımsızlığını tamamı ile ortadan kaldırmaktır(Sovyet Rusya’sını ortadan kaldırdıkları gibi). Eğer Türkiye yokolursa, bundan Amerika’da, Rusya’da, Çin’de faydalı çıkabilecektir.
-Olası bir III. Dünya Savaşında, eğer Türkiye bölünürse(ALLAH Korusun), aynen I. Dünya Savaşında olduğu gibi Türkiye emperyalist devletler tarafından paylaşılacaktır. Mesela, Türkiye’nin Doğu’su Büyük İsrail’in kurulması için kullanılacaktır, ve Kuzey’ide(Karadeniz Bölgesinden Ermenistan’a kadar uzanan bölge) Rusya’ya verilebilecektir.
-Suriye olayının perde arkasında da bu amaç yatmaktadır. Burada asıl hedef Suriye değildir, Suriye bu olayda bir figürandır. Asıl hedef Türkiye’nin bölünmesidir. Bölünme Anayasası(Atatürk’ün Temel Anayasa Maddelerini yıkarak Türk Milletini ve Türkiye’yi bölme projesi) konusunda, AKP, Tesevci’ler, Fethullahçı’lar ve PKK’lılar sizce neden bu kadar acele etmektedirler?
-Bugün A.B.D. ve NATO’nun arkasında olduğunu zannederek dayılanan BOP Eşbaşkanı T. Erdoğan’ın, Suriye’ye karşı savaş ilan ettiği anda, A.B.D.-Rusya-Çin İttifakı, Türkiye’ye karşı oluşturulacaktır. Ve Billeşmiş Milletler aracılığı ile Türkiye’yi işgal etme kararı alacaklardır.
-B.O.P.’un yokolmasını sağlayacak çözümler:
*Zindanlar’da tutsak edilen TSK’nın Kahramanları serbest bırakılıp, TSK’nın tekrardan AKP dönemi öncesindeki kuvvete sahip olmasını sağlamalıyız.
*Bunu başarabilmek için bir Milli Hükümet’e ihtiyacımız var. Yani AKP’den kurtulmalıyız.
*Milli Hükümet’e sahip olduktan sonra, önce Türk Silahlı Kuvvetlerini baştan aşağa yeniden yapılandırmalıyız ve sonrasında kanımızı emen A.B.D.’ye rest çekip, NATO’dan çıkmalıyız.
*NATO’dan çıktıktan sonra, Kuzey Irak ve Ermenistan’ı, tamamı ile yasal haklarımıza dayanaraktan işgal etmeliyiz.
*İşte bu kadar, bütün bunlar yapılsın, Ortadoğu’da ne BOP kalır nede ABD kalır ve sonuçta Müslümanlar’a karşı yapılan soykırımların sonu gelmiş olur!!!

Abd'nin Amacı Orta Asya ve Orta Doğu'dan TÜRK'leri Silmektir

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Eki 2014, 06:19

TC Ömer Gün
August 2


ABD'nin ve İngiltere'nin Kuklası ve Enstrümanı olan namussuz, şerefsiz, onursuz, ahlaksız, ve Türk düşmanı, Cermen işbirlikçisi, Sözde Müslüman(Özde Hristiyan), Emevi Yezid Bozuntusu Geleğinden gelen El Kaideci IŞİD'çi teröristlerin verdikleri fetvalardan birisi:

"Bir Şii Arabı öldürürsen cennet'te köşkün hazırdır. Eğer öldürdüğün Şii Türk'se Peygamber'e yakın bir köşkün olacaktır"
(kaynak: "Namık Kemal Zeybek")

Yani, bütün bu teröristlerin en büyük amacı Türklüğü İslam coğrafyasından yokedip silmektir.

Hazreti Ali ve onun çocukları'nın katledilmesinden sonra Yeni bir İslam Dini oluşmuştu, bu İslam Dini Hazreti Muhammed'in(S.A.V.) Dininden tamamıyla farklıydı. Bu dinin adı aslında "Emevi Dini"ydi. Bu Emevi dininin temeli ise iktidardakilerin kişisel çıkarları uğruna gerçek İslam Dini'ni kullanmak üzerine kurulmuştu.

Şimdi kabul etmek gerekirki bu "Arap Emevi dininin", "Hazreti Muhammed'in(S.A.V.) Gerçek İslam Dini"yle uzaktan yakından alakası yoktur. Bu Emevilerin iktidarından birkaç yüzyıl geçtikten sonra, Müslüman'lığı Hoca Ahmed Yesevi'nin önderliğinde(Anadolu'da Hacı Bektaş Veli) kabul eden zamanın Türk Milliyetçileri "Hazreti Muhammed'in(S.A.V.) Gerçek İslam Dini"ne sahip çıkmışlardır. Türk Dili'ni ve Kültürü'nü korumaya devam etmeye and içmiş olan bu Türk Milliyetçileri yüzyıllar sonra "Alevi" veya "Kızılbaş" olarak anılmışlardı. Selçuklulardan, İlhanlılardan Safeviler'e kadar bütün Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da bu anlayış yayılmış durumdaydı. Osmanlı Hanedanı Yavuz Sultan Selim'e kadar bu anlayışa sahiptiler, ki zaten ne zaman bu anlayışı terkettiler, ozaman Osmanlı'nın çöküşü başlamıştı.

Günümüzde, 20. yüzyıldan itibaren, İran'da, Suriye'de, Irak'ta, vs. bütün Orta Doğu ülkelerinde kendisine "Şii" diyen bu toplulukların temelinde Hoca Ahmed Yesevi'nin önderliğinde, Emevi Yezid Araplarının mantıksız zulmüne karşı, Hazreti Muhammed'in gerçek İslam'ını kabul edip(ve tüm dünyaya yaymış olan) dünyayı yüzyıllarca yönetmiş olan "Türk'lerin adaletli ve mantıklı Kültürü ve Anlayışı" yatmaktadır.

Yani, aslında bütün bu Şii'lerin, Alevi'lerin kökeninde Türk'lük yatıyor. İşte BOP projesi'nin temel amacı da bu Türk'lüğü yoketmektir. Şii'likte Alevilik demektir aslında, çünkü Şii'lerin kalesi olan İran'ın(ve çevesinin) Alevi-Şii olmasının sebebi(ve kökeni) de Safevi Türkleri'dir.

İngilizler'e karşı çıkmış olan iki temel unsur vardı, Atatürk'ün Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ve Türk kökenli olan Lenin'in Sovyetler Birliği. Sovyetler Birliği yıkıldığına göre ABD ve İngiltere için tek tehlike artık Atatürk'ün Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenip bir "Türk Birliği"ni kurmasıdır, ve bu tehlikeye karşıda BOP projesi üretilmiştir ve bu BOP projesinin en büyük amacı da Türkiye'yi bölmektir! Büyük Ortadoğu Projesi'nin tek Hedefi ve Amacı da "Atatürk'ün Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmektir ve onun yerine Büyük İsrail'i kurmaktır". ABD için Suriye'nin veya İran'ın bölünmesinin büyük bir değeri yoktur. Gerçek amaç, Türkiye'nin bölünmesidir, ki zaten BOP haritasında en fazla toprak kaybeden ülke de Türkiye'dir.

Şimdi IŞİD ve Elkaide'nin neden Türklerden bu kadar nefret ettiğini anlıyormusunuz? IŞİD ve Elkaide'nin neden Barzani'nin teröristleriyle savaşmadıdığını anlıyormusunuz? Tayyip Erdoğan'ın neden Esad'a "Suriye'de Emevi Camisinde" namaz kılacağız dediğini anlıyormusunuz? Tayyip Erdoğan'ın neden IŞİD ve Elkaide'yle fiili bir şekilde işbirliği yaptığını ve Irak konsolosluğundaki rehinelere karşı neden suskun olduğunu anlıyormusunuz? IŞİD ve Elkaide'nin neden Avrupa ve ABD'de(özellike İngiltere ve ABD'de) birtane bile terör eyleminin olmadığını anlıyormusunuz? CIA ve MI6 istihbarat örgütlerinin neden sadece Alevi'lere yönetik düşmanlık içeren projeler üretip uyguladıklarını anlıyormusunuz?

İngiltere'ninde, ABD'ninde, AKP'ninde, IŞİD ve Elkaide'ninde tek amacı Türkiye Cumhuriyetini bölmektir. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ve asil Türk Milleti'nin ne Suriye, ne Irak nede Filistin olmadığını hepside biliyor! Hadi gelsin denesinler, hadi gelin bir CIA elemanı olan bir IŞID El Kaide teröristinin söylediği gibi gelinde İstanbul'u almaya çalışında göreceksiniz Türk Milleti'nin tokadını!!! Böyle bir savaşın çıktığı zaman Türk Milleti'nin uyanıp, akıllanıp, birleşip, asil Türk tarihinde defalarca olduğu gibi şahlanacağını bilmiyorlar! Bilmiyorlarsa Kurtuluş Savaş'ımızı okusunlar, burada Yüce Türk Milleti'nin, İngilizleri, ona bağlı Ermeni terör örgütlerini, işbirlikçi cemaat ve tarikatlerini ve işbirlikçi Osmanlı iktidarını nasıl temizleyip ülke dışı ettiğini GÖRSÜNLERDE KORKSUNLAR BİZDEN!!!

Ayrıca, bütün bu olanlara rağmen hala Tayyibe tapan, Elkaidecileri destekleyen ahmaklara sesleniyorum, yarın ülkemiz bölündüğünde akıllanmayın, GELİN ŞİMDİDEN AKLINIZI, BEYNİNİZİ VE MANTIĞINIZI kullanıp akıllanın ve AKP iktidarına karşı mücadele edin!! AKP ve Feto yandaşlarından edindiğiniz beş kuruşluk maddi çıkar uğruna da vatanınızı ve milletinizi satmaktan vazgeçin artık geç olmadan!!!
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir