Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Ergenekon Tertibinin Başlangıcı: "Haziran 1998 Mutabakatı"

-Ergenekon Destanı Atalarımızın Şanlı Destanı’dır.
-Ergenekon Davası'nda Yargılanmaya çalışılan Türk Milleti ve Atatürk'tür. Bu yargılamayı yapan A.B.D'dir.
-1990'ların başından beri, Eşref Bitlis önderliğindeki T.S.K. Ortadoğu'da A.B.D.'nin bütün planlarını altüst eden tek güç idi.
Bu yüzden AKP döneminde T.S.K. asimetrik psikolojik savaşlarla itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor, “Mehmetçik düşmanlığı” tavan yaparken, başbakanlık koltuğunda oturan şahıs a.b.d. askerlerinin sağ sağlim evlerine dönmesi için dua ediyor.
-6. yüzyılda, Çin emperyalizmi yüzünden yokolma tehlikesiyle karşı karşıya olan ve tutsak edilen Aşina Hanedanlığı’nın hayatta kalan tek çocuğu, Ergenekon Destanı’nda dişi bir Kurt tarafından yetiştirilip büyütülmüştür. Bu çocuk yıllar sonra soyunu devam ettirip, bir Cihan Devleti olan ve Çin emperyalizmini mağlup edecek olan Gök Türk İmparatorluğu’nu kurmuştur.
-Aşina Aşireti, Türk Soyunun Karluk Boyundandır. Uygurlarda Karluk Boyundandırlar.
-Göktürkler döneminde Çin emperyalizmi, Göktürkleri yıkabilmek için, içten parçalama stratejisini uygulamıştır. Nitekim Gök Türkler’in yıkılışı Çin emperyalizminin kullandığı Uygurlar tarafından gerçekleştirilmiştir.
-Şimdi günümüzde olanlara bakarsak, Silivri’de, Hasdal’da, Metris’te tutsak edilen Kahramanlarımız, işte bu 6. yüzyılda hayatta kalmayı başaran tek Türk çocuğunun evlatlarıdır.
Günümüzdeki Gök Türk Hanedanlığını tarif edelim:
1. Türkiye Cumhuriyeti’nin Koruyucuları olan Oğuz Boyundan Atatürkçü’ler = Gök Türk İmparatorluğu’nu kuracak olan Karluk Boyundan Aşina Hanedanlığı’nın hayatta kalmayı başaran tek çocuğu.
2. Amerika = Gök Türk’leri entrikalarla içten yıkmaya çalışan Çin Emperyalizmi
3. A.B.D tarafından kullanılmakta olan ve Türkiye Cumhuriyet’ini yıkmayı hedefleyen Atatürk ve Cumhuriyet Düşmanı Yobaz AKP’li kitle(Oğuz Boyundan) = Çin Emperyalizminin Gök Türk İmparatorluğunu yıkmak için kullandığı Uygur Türkleri(Karluk Boyundan)
4. Türkiye Cumhuriyeti(Oğuz Boyundan) = Gök Türk İmparatorluğu(Karluk Boyundan)
5. SONUÇ: Türk Milleti elinde sonunda emperyalist devleti yıkacaktır, parçalayacaktır, darmadağan edecektir!
-Günümüzde yargılanan sözde Ergenekon Örgütü, aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin Tam Bağımsızlığını canları pahasına ebediyet için korumayı hedeflemiş olan Atatürk’ün Askerlerinden oluşan Milli bir Örgütlenmedir(herhangi yasa dışı bir faaliyette bulunmayan).
-Bu örgütlenme, 1980 darbesi sonrasında ayaklanan/özüne-dönen namuslu ve şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının önderliğinde başlamıştır. Yani, bu örgütlenme, Atatürkçü ve Anti-Emperyalist düşünceye sahip olan Eşref Bitlis Paşa’mız ve onun yolundan yürüyen Uğur Mumcu ve Doğu Perinçek’lerin A.B.D.’ye karşı verdikleri asil mücadeleler ile birlikte başlamıştır.
-AKP döneminde bu kutsal görevleri yürüten “D.Perinçek, T.Özkan, M.Balbay, E.Poyraz, Ç.Doğan, A.Uğur, E.Alan, V.Küçük, E.Gürses, İ.Selçuk, Ş.Eruygur, H.Tolon, L.Ersöz, S.Öztürk, D.Çiçek, H.Iğsız, S.Yalçın, B.Pehlivan, B.Terkoğlu, D.Yıldırım, V.Küçük, İ.Başbuğ, A.Yıldırım” gibi Atatürkçüler, “Ergenekon”, “Balyoz”, “Islak İmza”, “İnternet Andıcı”, “Kafes”, “ODATV”, “Spor’da Şike”, vs. gibi isimlerin verildiği ve hukukun çiğnendiği davalar ile birlikte zindanlara atılıp tutsak edinmişlerdir. Onların yokluğunda Asil Türk Milleti’miz ve Türkiye Cumhuriyet’i bölünme/yıkılma aşamasına getirilmiştir!!!!
-Ergenekon'daki Kahraman Bozkurtlar çıktı, Fethullahçılar yargılanıyor, ABD Suriye'de yenildi, Büyük bir Ekonomik Kriz yolda, SIRA AKP hükümetinin devrilip yargılanmasındadır, ondan sonra SIRA ABD'nin Orta Asya ve Orta Doğu'dan tamamı ile yokedilip tekmelenmesine GELECEK, BU GÜNLERİ GÖRECEĞİZ, ÇOK YAKIN! EN BÜYÜK HEDEF TÜRK BİRLİĞİ'DİR!

Ergenekon Tertibinin Başlangıcı: "Haziran 1998 Mutabakatı"

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Kas 2010, 18:01

Ergenekon Tertibinin Başlangıcı: "Haziran 1998 Mutabakatı"

Ergenekon Operasyonunun kökü 1998 yılı Haziran ayına kadar uzanıyor. O sırada Mesut Yılmaz Başbakan, Ecevit Başbakan Yardımcısı. ABD ile Mart-Haziran ayları arasında, Ankara, İstanbul ve Telaviv'de bir dizi gizli görüşme yapılıyor. Temmuz ayında Washington'da yapılan son toplantıda mutabakat imzalanıyor.

Bu görüşmelerde ABD'yi Dışişleri Bakanlığı ve CIA'nın Türkiye Masası yetkilileri temsil ediyor. Ankara toplantısında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Ankara Büyükelçisi Marc Grossman, Ankara Büyükelçiliği eski Müsteşarı Francis Ricciardone ve CIA'dan John Mckenan var. Telaviv'deki son toplantıda ise, ABD tarafında Ankara toplantılarına katılanların yanı sıra, askeri yetkililer de bulunuyor. Temmuz 1998'de Mutabakat'ın imzalandığı toplantıya, ABD heyetinde Ankara ve Telaviv görüşmelerine katılanlar yanında Dışişleri Bakanlığı Türkiye Masası'ndan Henry Barkey ile CIA'nın Yakındoğu Masası 2. Başkanı ve iki albay da yer alıyor. Henry Bar key, Gizli Mutabakat'ı ABD Ulusal Güvenlik Konseyinin onayına sunuyor.

Toplantılarda Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığından ve MİT'ten bir ekip temsi l ediyor. Sonradan alınan bilgiye göre, Telaviv toplantısında Genelkurmay 2. Başkanı Org. Çevik Bir de bulunuyor. 1998 Haziran Mutabakatı, aslında bir Gladyo mutabakatıdır. Gladyo'nun küresel merkezi ile Mesut Yılmaz hükümeti, Türkiye'nin önündeki süreci planlamışlardır. Bu Mutabakat'ın özü, 28 Şubat sürecine "balans ayarı" yapılması, hatta Aydınlık'ın o zamanki yorumuna göre 28 Şubat'm "önünün tıkanması"dır. "Tarihin en kötü dönemine girmiş olan Türkiye-ABD ilişkileri düzeltilmiştir."

Temmuz 1998'de Washington'da imzalanan Gizl i Mutabakat'ın en önemli maddesi, AB'ye aday üyelik karşılığında, Kıbrıs Rum kesiminin AB'ye kendi başına üye olması şartını kabul etmesidir. Başka deyişle, Londra-Zürich Antlaşmalarının Türkiye'ye tanımış olduğu haktan vazgeçileceği sözü verildi. 1999 yılı Aralık ayında Ecevit hükümeti, Helsinki'de AB'ye Aday Üyelik Protokolünü bu ödünü vererek imzaladı. Avrupa basını, Türkiye'nin ABD'nin dayatması sonucu AB kapısına bağlandığını yazdı. Böylece Türkiye, kendi nesnel konumu gereği Avrasya ülkeleriyle işbirliğine yönelmekten alıkonacak ve AB kapısında Batı'dan dayatılan programa teslim alınacaktı.

Haziran 1998 Mutabakatı'nın diğer önemli maddeler i şöyle özetlenebilir:

- Türkiye, ABD'nin kriz bölgelerine müdahalelerinde rol üstlenecek. Asker i giderler ABD tarafından karşılanacak.
- ABD'nin Irak'taki operasyonları, bu arada Saddam Hüseyin'in devrilmesi desteklenecek. BM ve NATO'nun Irak'la ilgili kararlarına uyulacak.
- CIA, MOSSAD ve MİT, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkartılması ve Türkiye'ye teslimi için işbirliği yapacak.
- "Kürt Milliyetçiliğine karşı Türk Milliyetçiliğini güçlendirme" gerekçesiyle MHP'nin önü açılacak.
- HADEP'in seçime katılmasına izin verilecek ve alacağı oy oranı, Kürt meselesinin çözümünde ölçü olacak.
- Türkiye'deki ABD ve NATO karşıtı sol partinin kurmayları ve aynı yönde faaliyet yürüten dernek, vakıf ve yayın organlar ı etkisiz hale getirilecek.

Türkiye tarafı ise, Org. Karadayı'nın komutanlığındaki Genelkurmay'ın baskısıyla, dinci odaklara devlet kurumlarından, kamu bankalarından ve ihalelerden para akmasının önlenmesi maddesini masaya getirdi. ABD, bu öneriyi kabul etmiş göründü. Yine ABD, Türk Genelkurmayının Fethullah Gülen'e ve Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği "Ilımlı İslamcı" güçlere operasyon yapılması ısrarına cepheden tavır almadı.

1998 Haziran Mutabakatının uygulamasına gelince:

- Abdullah Öcalan, bir CIA operasyonuyla Türkiye'ye teslim edildi.
- Türkiye, Londra ve Zürich Antlaşmalarında öngörülen Kıbrıs'ın her iki toplumunun uluslararası kuruluşlara birlikte katılması şartından vazgeçti ve 1999 yılı Aralık ayında Aday Üyelik Protokolüyle AB kapısına bağlandı.
- ABD, Kuzey Irak'taki operasyonlarını Türkiye desteğiyle sürdürdü.
- MHP desteklenerek, Ecevit'in iktidar ortağı yapıldı.
- HADEP seçimlere katıldı.
- ABD ve NATO karşıtı faaliyetin odağı olarak kabul edilen İşçi Partisi'ne karşı operasyon düzenlendi. 24 Eylül 1998 günü 15 bin polis seferber edilerek, İşçi Partisi'nin 540.örgütüne baskın yapıldı. MİT'in denetimindeki iki PKK itirafçısına düzenlettirilen bir sahte belgeye dayanılarak İP Genel Başkanı Doğu Perinçek tutuklandı ve 10 ay hapiste kaldı.
- Recep Tayyip Erdoğan onlarca yolsuzluk dosyası varken, şiirden mahkûm edildi. Hapsedilmesi, kahramanlaştırmak için kullanıldı.

Apaçık görülmektedir ki, 1998 Haziran Mutabakatı, Org. Karadayı ve Org. Kıvrıkoğlu komutanlığındaki Genelkurmay'ı ve İşçi Partisi'ni hedef alıyordu. Nitekim bu Mutabakat, ABD'nin 1999 yılı Aralık ayında Türkiye'yi AB kapısına bağlamasını getirdi.
İşçi Partisinin 540 örgütüne yapılan baskın ve aramanın hedefi, Parti'yi kapatmak ve yayın organlarını da susturmaktı. Bu amaçla Parti içine yerleştirilen Gökçe Fırat Çulhaoğlu adlı kışkırtıcı ajana Parti'yi kapattıracak bazı tertipler de hazırlatılmış ve görüntülü kayıtlara alınmıştı. İşçi Partisi, bu tertipleri saptayıp kışkırtıcıları içinden attı. O elemanlar, daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde Rektör Alemdaroğlu'nu ve gençler i hedef alan eylemlerde sahne aldı. Cumhuriyet güçlerinin mitinglerinde "Ordu göreve" pankartlarıyla kışkırtıcı görevi yapanlar da onlardı. Askeri kaynaklar, 1998 yılını, ABD ile Türk Ordusu arasındaki ilişkilerde, en gergin dönem, hatta "restleşme" olarak belirlediler.

Org. Karadayı'nın Genelkurmay Başkanı olduğu 1994-1998 döneminde, ABD kaynaklarına göre, Türk Ordusu "hizadan çıkmıştı ve 1998 yılında Genelkurmay Başkanı olan Org. Kıvrıkoğlu, ilticaya karşı "Bin yıllık mücadele" kararlılığını açıklayarak aynı çizgiyi sürdüreceğini gösteriyordu. İşçi Partisi'ne karşı "PKK'den para ve silah aldılar" suçlamasıyla ve düzmece belgelerle tezgâhlanan operasyon, amaçlanan sonuca ulaşmamakla birlikte, 18 Nisan 1999 seçimler i öncesinde İP'ye karşı yürütülen yoğun psikolojik savaş için malzeme sağlamıştı.

Kaynakça
Kitap: Gladyo ve Ergenekon
Yazar: Doğu Perinçek
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Ergenekon Davası, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Asil Türk Milleti

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir