Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Allah İle Aldatanların Tahakküm Teolojisi

Burada Hazreti Muhammed(S.A.V.), İslam Dini ve Kuran-ı Kerim hakkında konular bulabilirsiniz

Allah İle Aldatanların Tahakküm Teolojisi

Mesajgönderen TurkmenCopur » 10 Ara 2010, 22:14

ALLAH İLE ALDATANLARIN TAHAKKÜM TEOLOJİSİ

Allah ile aldatanlar dokunulmaz, eleştirilmez bir 'tahakküm teolojisi' oluşturmuşlardır. Türkiye'de bu teolojiyi egemen kılmak istiyorlar ve bunda büyük ölçüde başarılı olmuşlardır.

Tahakküm teolojisi' tâbiri, ünlü Fransız düşünürü eski Marksist, yeni Müslüman yazar Roger Garaudy'nindir. Garaudy bu tâbirle, Kur'an'ı bir kenara koyarak eski fakihlerin Arapçı yorumlarını din haline getirip günümüz İnsanına İslam diye dayatan saltanatçı-hurafeci siyasal dinciliği ifade eder.
Garaudy, buna karşı, Kur'an'ın bağrından çıkarılacak /aman üstü ilkelere oturan bir 'Kurtuluş teolojisi' önerir. Ru 'kurtuluş teolojisi' sadece Müslümanların değil, dünyanın kurtuluşu olacaktır Bu reçeteler neden alınmıyor Kur'an'dan ve neden hayata sokulmuyor?
Garaudy, eserlerinin hemen hepsinde bu soruya bir biçimde cevap getirmiştir.

Bu cevabın özeti şudur:

Gelenekçi Arap-Emevi İslamı Kur'an'ın ölümsüz-evren-sel ilkelerini insanlığa tanıtmamak tembellik ve beceriksizliği ile kalmamış, bu ilkelere gidebilecek yolları tıkamak gibi büyük bir hıyanetin de faili olmuştur. O, llahlaştırdığı ve Kur'an'ın üstüne bindirdiği eski yorumlarla (Garaudy bunları çöl fıkhı olarak da anar) Kur'an'ın hayat verici dünyasına giden yolları tıkamış, İnsanlıkla Kur'an arasına aşılmaz geçitler koymuştur.

Garaudy bu konudaki düşüncelerini en net biçimde, 'Yaşayan İslam' adlı kitabında sergilemektedir. İlgili paragrafları eserinden aktarıyoruz:

(s. 122-142)
"Kur'an'da yazılı olduğu bahanesiyle yasal bir emrıl harfiyyen uygulamayı iddia etmek, Allah'ın ezeli kanunu! olan İslam'ı, 7. asrın Ortadoğusu'na has tarihi bir uygulama olan o ülke ve o çağda verilmiş hüküm ile karıştırmak] olur. Doğrusu, her ikisi de, Kur'an'da vardır, fakat ikisini! karıştırmak ve Kur'an'ın durmadan bizi davet ettiği düşünmeyi terk etmekle ortaya çıkan ilkelerin körü körüne uygulaması, yaşayan mesajın tanıklığını yapma konusunda bizi beceriksiz kılar"
"Sömürgelikten kurtulmalarına rağmen, Müslüman milletler, niçin tarihin faili, yaratıcısı ve yapıcısı değil de, hâlâ nesnesi olarak kalmaktadırlar? Niçin onlar tarihe liderlik] örneği veremiyorlar? Çünkü, daha tarihinin ilk asırlarından itibaren, bu dinin şekli değiştirildi ve yaşayan gelişmesi durduruldu."
"Kur'an, ölülerin gözüyle okundu. Kur'an'ın ezeli vahyinden hareketle, zamanlarının meselelerini çözümleme' dehası göstermiş olan insanların gözüyle değil. Halbuki biz eskilerin formüllerini tekrar ederek kendi meselelerimizi çözemeyiz. Fakat çözümde onların metotlarından ilham alabiliriz. Kaynaklara geri dönmek, gözleri geçmiş üzerinde sabitleştirerek geleceğe gitmek değildir. Yaşayan kaynağı ve doğuş İslam'ının yaratıcı dinamizmini yeniden bulmaktır İslam, kirli suyu kovayla çekmeye gidilecek durgun bir gölet değildir."

"Dini saptırmak ve tersyüz etmek, prensler açısından, krallığı elde tutmak için bir zorunluluktur. Kur'an'da tarif edildiği şekliyle tanrısal yasa, gücün, servetin ve bilginin bütün kokuşmuşluklarını yasaklar."

"Eğer Allah tek hükmedense, O, mutlak monarşi ve onun feodal derebeyliklerini yasaklamıştır: Bu yasaklar; onların ılısi gelirleriyle petrol paylaşımındaki devletin kredilerini birleştirmelerini, paralarını sadece milletlerarası yatı-ı unlara hizmet eden lüks binalara yatırarak har vurup hurman savurmalarını, bütün kıtalardaki en gerici entegrenin hareketlerini finanse ederek kendilerine müşteriler bulunmalarını; İslam'ı, hâkimiyetlerini zorla kabul ettirdikleri halkın afyonu yapmalarını önlemek içindir."

Mekke'ye giden yol üzerinde, Müslüman olmayan kimsenin şehre girmesini yasaklayan bir levha var. Bu, Necran Hıristiyanlarını kendi camisinde ibadet etmeye davet eden Peygamber'in sünnetiyle çelişiktir. Takva sahibi bir Hıristiyan, Suudilerin Mekkesi'nde ibadet edemezken, bazı isyancılar rejime karşı Kabe'de ayaklandıklarında, Kral onları orada avlamak için yüzbaşı Marril komutasındaki Fransız jandarmalarını çağırdı. Suut ordusu ve polisi, İranlı hacıların gösterisini imlemede âciz kalınca, ertesi gün hemen Alman general Heinrich Wegener, milli muhafız askerlerine eğitici olarak ulandı."

"Her zaman 'demokrasi' dersleri vermeye hazır olan Maldılar, petrol ve parayı görünce, el kesenlere yardım ölmekten çekinmezler ve terör yoluyla kendi Pazar Monoteizmlerini kabul ettirme hususunda onlara yardım için hazırdırlar."

"Amerikan yetkililerine ve onların Batılı derebeylerine göre, iyi ve kötü Müslümanlar vardır. İyi Müslümanlar, onların siyasetlerine hizmet edenler ve IMF'nin emirlerini kabul edenlerdir. Kötü Müslümanlar, bu emirlere karşı gelenlerdir."

"İslam'a ilk gençliğinin dinamizmini yeniden kazandırmak için, İslam'ın beşiği olan yerin mezara dönüştüğünün şuurunda olunması gerekir."
Dünya hâkimiyeti ve Rusya'dan sonra Yeni Şeytan'ı ezme politikası için Başkan Reagan, Suudi Arabistan'ın meziyetlerini takdir etmeyi biliyordu. Yeni Şeytan, İslam ülkelerindeki halk hareketleridir. Reagan şöyle diyordu: 'Suudi Arabistan'ın yeni bir Iran olmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

"Doğuş İslamı'nın dinamizmini yeniden bulmak için İslam'ı derin uykusundan uyandırmak, Müslümanların ilk vazifesidir. Bugünkü dünyada, yığınları harekete geçirmek için sadece bu imkânın kaldığı anlaşılıyor."

"İslam ya geleceğe geri geri girecektir, tefsirler ve tefsir'lerin tefsiri tekrar edilerek gözler geçmiş üzerinde, Emeviler ve Abbasiler devrinde ortaya çıkmış olan hukuki meseleler üzerinde sabitleştirilecektir, ya da kendisi, yeni bir büyüme modelini çözümleme kabiliyetini gösterecektir."

"Şimdinin ve geleceğin bütün meselelerinin çözülmüş olduğuna ve her şeyin cevabına sahip olmak için geçmişin formüllerini ezbere bilmenin yeterli olduğuna inanmak kadar hiçbir şey dünyanın dinamik vizyonuna yani İslam'ın vizyonuna zıt olamaz."

"Ehl-i Sünnet'in bekçileri olduklarını iddia eden ve kendilerini mutlakın vazifelileri gibi gören, kılı kırk yaran fakihlerin çabalarına karşı tenkitçi bir boyut kazanmalıyız. Bize en yakın olan Hindli Müslüman Muhammed İkbal, İslam'da 'Dini Düşüncenin Yeniden Oluşumu' adlı eserinde, ancak bu tenkitçi zihniyetin İslam'ı kutsal metinleri ölülerin gözleriyle okumak olan büyük hastalığından kurtarabileceğini gösterdi"
(Garaudy; Yaşayan İslam, 122-142)

Kaynakça
Kitap: Allah ile Aldatmak
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Hazreti Muhammed(S.A.V.) İmparatorluğu Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir