Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

V. ve XII. Asırlar Arasında Avrupa'da Türkler

Burada Türk Tarihinin Çeşitli Dönemlerinden ve Çeşitli Konularından birlikte anlatılan konular bulabilirsiniz. Ayrıca Türk Kültürü hakkında da Konular bulabilirsiniz

V. ve XII. Asırlar Arasında Avrupa'da Türkler

Mesajgönderen TurkmenCopur » 27 Ara 2010, 03:20

V. ve XII. Asırlar Arasında Avrupa'da Türkler

Türkler, Balkanlara ve tüm Orta Avrupa'ya Osmanlılardan asırlarca önce gelmişlerdir. Bu Türklerden Hunlar'ın bir kolu, Büyük Hun İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasından sonraki yıllarda Volga Hun Devleti'ni kurarak doğu Avrupa'ya adım atmış (m.s 374), somaki yüzyılda Macaristan merkez olmak üzere kurulan Batı Hun Devleti (425 - 454) bütün Orta Avrupa ve Balkanlar'a hükmetmiştir.

Birçoğu bütünüyle, bir kısmı kısmen Batı Hun Devlet'i sınırları içinde yer almış olan bugünkü Avrupa devletleri şunlardır: Macaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Sloven-ya, Avusturya, Güney ve Orta Almanya, Güney Rusya, Arnavutluk, Moldova, Bosna - Hersek ile Sırbistan'ın kuzeyi, kısmen Bulgaristan. Hunlar'ın ünlü komutanı Attila zamanında Yunanistan'ın Korint şehrine kadar bütün Balkanlar, Niş, Filibe Gelibolu ele geçirilmiş, Batı Roma yenilerek çok ağır şartlarla vergiye bağlanmıştır.

Attila'ın ölümünden sonra dağılan Batı Hun Devleti'nin halkının küçük bir kısmı Orta Asya'ya dönmüş, kalanların büyük çoğunluğu yerli halka karışmış, bir bölümü ise Gotlar'a karışarak bugünkü İskandinav ülkelerine göçmüş, 6. asırda Haylundurlar ve Turgutlurlar isimli Hun boyları ise, Anadolu'ya gelerek Sivas, Karaman ve Konya dolaylarına yerleşmişlerdir.

Avrupa ve Balkanlara Türk göçü, 9.-11.-12. yüzyıllarda da devam etmiş, Ongurlarm Bulgarlar'ın yanı sıra Uzlar (Oğuz). Peçenekler, Gagavuzlar, Kumanlar, Vardarlar bu bölgelere gelip yerleşmişlerdir.

Türklük Kürtlük bölümünde kaynaklarıyla açıklandığı üzere Macaristan'ı kuran 13 boydan 7'si Göktürk birliğinin dağılmasından sonra bölgeye Sibirya üzerinden gelen Türk boylarıdır. Macarca'da çok sayıda Türkçe kelime mevcut olduğu gibi Macaristan'da 17. yüzyılda Evliya Çelebi tarafından tesbit edilmiş, Türk oymakları tarafından kurulmuş, çok sayıda yerleşim birimi mevcuttur. Macarca Avrupa dilleri gibi Hint - Avrupa dil ailesine değil. Türkçe'nin de ait olduğu Asya kökenli Ural-Altay dil grubuna mensuptur. Macaristan'ı kuran boylardan 7.'sinin Türk olduğu, G. Nemeth , L. Rosonyi gibi Macar bilim adamlarınca da kanıtlanmış bir husus olup, Bizans kaynakları da bu tespiti doğrulamaktadır.

Macaristan gibi bugünkü Bulgaristanın'da kurucu unsurlarından biri, bu devlete adını veren Bulgar Türkleridir.
Avrupa ve Balkanlara gelen Türkler buralarda, önce dinlerini değiştirerek yerli halkla karışmışlar, sonra da dillerini unutarak asimile olmuşlardır. Ancak, bu boylardan bugünkü Gagavuzlar, Selçuklu'lara katılan Peçenekler, Uzlar gibi ırki niteliklerini korumuş gruplar da mevcuttur.

Kaynakça
Kitap: TÜRKİYE'NİN ETNİK YAPISI
Yazar: Ali Tayyar Önder
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Karışık Zaman-Dizinli ve Karışık Konular hakkında Türk Tarihi ve Kültürü Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron