Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Türkler'in Yayılmaları

Burada Türk Tarihinin Çeşitli Dönemlerinden ve Çeşitli Konularından birlikte anlatılan konular bulabilirsiniz. Ayrıca Türk Kültürü hakkında da Konular bulabilirsiniz

Türkler'in Yayılmaları

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Ara 2010, 16:13

Türkler'in Yayılmaları

Çok eski zamanlardan başlayan anayurttan ayrılma hareketleri aralıklarla binlerce yıl devam etmiştir. M.Ö. gerçekleşen bütün Türk göçlerinin tarihleri kesin bilinmemekle beraber bazı tespitler yapılabilmektedir. Mesela Türkler'in kolları olan Yakutlar (Sahalar) ve Çuvaşların ana topluluklardan ayrılması ve Yakutlar'ın Doğu Sibirya'ya doğru yönelmeleri çok eski bir tarihte olmalıdır. Çünkü dilleri "ana Türkçe'ınden en ayn düşen Türk kavimleri bunlardır. Özellikle Yakutça (Sahaca) en çok değişen Türk lehçelerinden biridir.

Türkler'den bir kitlenin de batıya yönelerek Volga nehri etrafındaki düzlüklerde, M.Ö. VI-III. asırlarda İskitler ile birlikte yaşadıkları ve onların da Türkleşmesini sağladıkları tahmin edilmektedir. Hindistan'ın İndus-Pencap havalisine doğru ilk Türk hareketi bir tahmine göre M.Ö. birinci bin başlarına tesadüf etmektedir. Daha eski tarihlerde Türkler'in İran yaylası üzerinden Mezopotamya'ya inmiş olma ihtimalleri de vardır. Bunlar ilk medeni kavim sayılan Sümerler'dir ki, dilleri Sami ve Hind-Avrupai olmayıp, Türkçe'nin dahil olduğu "bitişken" gruba mensuptur. Ancak Sümerler" in menşei meselesi henüz halledilmemiş, daha doğrusu aslen Orta Asyalı ve muhtemelen Türk soyundan geldikleri ilim dünyasında kesinlik kazanmamıştır.

Milattan sonraki Türk göçlerine katılan boylar ve zamanlan hakkında ise açık ve kesin bilgilere sahip bulunulmamaktadır:

—Hunlar, Orhun bölgesinden Güney Kazakistan bozkırlarına, 1. asır sonları ve 2. asır ortalarında Türkistan'a, 375 ve sonraki yıllarda Avrupa'ya,
—Uar-Hunlar, 350'lerde Afganistan ve Kuzey Hindistan'a,
—Oğurlar, 461-465 yıllarında Güneybatı Sibirya'dan Güney Rusya'ya,
—Uygurlar, 840'ı takip eden yıllarda Orkun bölgesinden İç Asya'ya,
—Avarlar, 6. asır ortasında Batı Türkistan'dan Orta Avrupa'ya,
—Bulgarlar, 668'den sonraki yıllarda Karadeniz'in kuzeyinden Balkanlar'a ve Volga nehri kıyılarına, 830'dan sonra Macarlar'la birlikte bazı Türk boyları, Kafkaslar'ın kuzeyinden Orta Avrupa'ya.

—Sabarlar, 5. asrın ikinci yarısında Aral'ın kuzeyinden Kafkaslar'a,
—Peçenek, Kuman (Kıpçak) ve Uzlar (Oğuzlardan bir kol), 9-11. asırlarda Hazar denizi kuzeyinden Doğu Avrupa ve Balkanlar'a,
—Oğuzlar 10. Asırda Orhun bölgesinde Seyhun nehri kenarlarına ve 1. Asırda Maveraünnehir üzerinden İran'a ve Anadolu'ya göç etmişlerdir.

Bunlardan bilhassa Hun ve Oğuz göçleri hem uzun mesafeler katederek yapılmış, hem de çok mühim tarihi sonuçlan olmuştur. Bu göçler yeni vatan kurma maksadı güden büyük çapta '''fütuhat" olarak nitelendirilir. Tarihte Türk yayılmalarının diğer bir şekli de "sızma" denilen yoldur. Sızma, bazı kalabalık boylardan ayrılan grupların veya ailelerin veya sağlam yapılı gençlerin yabancı devletlerde hizmet almaları şeklinde belirmektedir. Bu şekilde dahi Türkler'in katıldıkları topluluklar içinde üstün bir kabiliyet göstererek askeri kuvvetlere veya siyasi hayata hakim oldukları hatta bazen devlet kurdukları bilinmektedir. (Mısır ve Hindistan'da olduğu gibi).

Türk göçlerinin sebebi nedir, hangi şartlar Türkler'i bu göçlere itmiştir? Araştırmalar hiçbir kavmin kendiliğinden ve keyif için yer değiştirmediğini, göçlerin ancak bir takım zorunluluklar sebebiyle gerçekleştirildiğini göstermiştir. Tarihi kayıtlarda Türk göçlerinin de iktisadi sıkıntı, yani Türk atayurt topraklarının geçim bakımından yetersiz kalması nedeniyle olduğu belirtilmiştir. Örneğin, Hun göçünde büyük ölçüde kuraklık, Oğuz göçünde ise nüfus kalabalıklığı ve mera darlığı Türkler'i göçe zorlamıştır. Toprağın artan nüfusu besleyemez hale gelmesi yüzünden dar ziraat alanlan dışında, ancak hayvan yetiştirebilen Türkler'in hayatlarını sürdürebilmek için çeşitli gıda maddeleri, giyim eşyası vb. gibi, başka iktisadi vasıtalara ihtiyacı vardı ki bunlar da, iklimi elverişli, tabiat servetleri zengin ve o çağlarda pek az nüfuslu komşu ülkelerde vardı. İktisadi sebebin yanısıra, 11. asır Moğol Kitan hücumunda olduğu gibi dış baskıya maruz kalan Türkler, tabiiyeti kabul edip bağımsızlıktan mahrum kalmaktansa memleketi terketmeyi tercih ediyorlardı. Yerleşik kavimler için gerçekleştirilemeyen bu durum, bozkırlı için mümkündü.

Kaynakça
Kitap: DOĞU TÜRKİSTAN TÜRKLERİ TARİHİ
Yazar: Mehmet SARAY
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Karışık Zaman-Dizinli ve Karışık Konular hakkında Türk Tarihi ve Kültürü Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir