Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Milli Destan ve Geleneklerde Kürt'lerin Türklüğü

Burada Türk Tarihinin Çeşitli Dönemlerinden ve Çeşitli Konularından birlikte anlatılan konular bulabilirsiniz. Ayrıca Türk Kültürü hakkında da Konular bulabilirsiniz

Milli Destan ve Geleneklerde Kürt'lerin Türklüğü

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ara 2010, 21:13

MİLLİ DESTAN ve GELENEKLERDE KÜRT'LERİN TÜRKLÜĞÜ

Tarih yönünden, Kürtler'in Türklüğünün izahında Dicle Kürtleri bahsinde, Dede - Korkut Oğuznamelerinde adı geçen ve Eski Oğuzlarda «Boğduz - Aman»/Böğ-düz - Emen» adlı ilbeğleri sülalesini, «Şerefname» ile, Hicri 1301 - (1884) tarihli «Diyarbekir Salnamesi» gibi başka kaynaklardan faydalanılarak yazılmış iki eserde Hz. Muhammed'e (S.A.V.) giden elçinin Oğuzlardan ve Kürt taifesinden gösterildiğini görmüştük.

Şimdi burada. Milli destan ve gelenekleri yönünden. Kür - Aras Kürtler'i ile Dicle - Kürtlerinin, Türklerin ilk cihangir hükümdarı «Alp-Er-Tonga/Afrasyab»ın ilk ulu ata sayıldığını göstereceğiz ve Kürmanç'ların diğer Oğuz boyları gibi Destan ve gelenek yönünden de Türklüklerini tarihi belgelerini ortaya koymuş olacağız.

Saka/İskit hükümdarı olan «Afrasyap / Madova (İranlılar'ın söyleyişinin Uygur ve Karahanlı Türklerince de «Alp-Er-Tonga» denen bu ulu Türk Hakam'nı İranlı Keyak-sar'ın M.Ö. 626 yılında hile ile öldürüldüğünü daha evvelce de anlatmıştık. İşte bu günü İranlılar (Persler - Medya-lılar) Kurtuluş günü olarak kutlamaktadırlar. Nitekim, Herodot'un da belirttiği gibi «İranlılar Sakalar'ın bu Cihangir hükümdarını öldürerek Anadolu'ya hakim olabilmişlerdir. M.Ö. 63 yılında Amasya'da doğan tarihçi Stratoon kendi memleketinin 50 km.

Güneyinde bulunan «Zela/Zile» kasabasındaki İran kolonisinin yazın yaptıkları bir milli töreni şöyle anlatır:

«Zela'daki Persler, yazın Anahit tapınağında büyük bir dini tören ve şenliklerle kutladıkları İstiklal/Kurtuluş bayramlarına «Saka Bayramı» diyorlar. Bu durum İranlıların, hile ile İskit Hükümdarı Afrasyab/Alp-er Tonga'yı öldürmelerini bir milli bayram olarak kutladıklarını ve «Sakalardan Kurtuluş» günü olarak ilan ettiklerini göstermektedir. Strabon'dan on asır sonra 915 de ünlü tarihini yazan İranlı islam bilgini «Taberi», kendi çağındaki İranlıların her yıl «Afrasyab'dan Kurtuluş Bayramı» adlı bir milli bayramı kutladıklarını bildirir.

F. Kırzıoğlu yaptığı araştırmalara göre, bu konuda şunları söylemektedir:

«943 de Mürüc'üz - Zehep adlı kitabı yazan Bağdadlı Mes'udi, o çGyda Dile Dicle'nin yukarı kollarından iki - Zapsuları boyunda, eskiden iranlıları yenen Ulu Türk Kağanı Afrasyab'ın hatıralarının yaşadığını anlatır. Kharezmli olduğundan o ülkeyi iyi tanıyan büyük Türk bilgini Elbiruni (973 - 1051) Kharezm'deki İranlıların «Halkın Afrasyab'dan Kurtuluş Bayramı» adı altında kutladıkları milli bayramın (Şimdiki takvimle) 7 temmuza rastladığını bildirir. 1806 - 1810 yıllarında İran'ı dolaşan Jamis Morrier adlı İngiliz gezgini, eski İran töresi ile geleneklerinin koyu olarak yaşadığı Tahran'ın kuzeyinde «Damavend - Dağı çevresindeki yerli İran halkının, her yıl 31 Ağustosda kutladıkları «Eski - İran'ın İstiklal bayramı»na, medrese ağzı ile «Ayd - Kürdi (Kürt bayramı) dediklerini tesbit etmiştir.

Strabon'da «Saka bayramı», Taberi ile El - Biruni'de «Afrasyab'dan kurtuluş bayramı»; günümüzde de 160 yıl önceleri Demavend'de «Kürt bayramı» diye kullanılan ve böylece yazılı kaynaklarda 2000 yıl boyunca tanınmış olan İstiklal yıldönümünün, hep Saka Türklerinden ve onların Ulu Hakanı olan Afrasyab'dan kurtuluşu hatırlattığı anlaşılıyor. Demavend'de buna «Kürt bayramı» denmesi de, Kürmançların Sakalı ve Afrasyab soyundan geldiğini göstermektedir» der,.

Yine F. Kırzıoğlu, «Balasagunlu Yusuf Has Hacib'in 1069 da yazdığı «Kutadgu Bilig» ve Kaşgarlı Mahmud'un Divanın'da Tanrı dağlan çevresindeki Türklerin Afrasvab'a «Tonga - Alp - Er» veya «Alp - Er - Tonga» dediklerini ve onu ilk ulu Türk Hükümdarı sayarak, ölüm yıldönümünü her zaman ağır ve ağıtlı törenlerle andıklarını ve bu ağıtlardan 9 parçayı öğrenmiş bulunmaktayız. 714 yazında Göktürkler Uygurların Beşbalık şehrini kuşatırken, buranın halkı «Tonga - Tiğin Yuğu» Yas töreni) yapmakta idi.» demektedir.

Bunlardan biri:

«Alp er Tonga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı?
Ödlek öcün aldı mı? İmdi ürek yırtılır.»

«Bunun yanında, Hazar Denizi batısındaki Sakalar'ın torunları olan Türkler'de kendilerini «Afrasyab» soyundan saymış ve Kür - Aras Kürtler'i ile Dicle - Kürtleri'de Afrasyab'ı ilk ulu ata olarak bilip anmışlardır.».

Kuzey Azerbaycan'da Şirvanlı'lar, Şaberan şehrini Afrasyab'ın başkenti olarak saymış. Gence - Karabağ'lılar, Gökçegöl doğusundaki mağarayı, İranlı Key-Husrev (Keyaksar) ile savaşan Afrasyab'ın son sığınağı olarak 1225 te Nesevi'ye göstermişler. Evliya Celebi, Nahcivan'-daki «Si-Sak/Si-uni» hanedanından kalma kümbetleri «Afrasyab» neslinin eserleri olarak tanıtmaktadır. Daha evvelce de Malatyalı Süryani Tarihçi olan Ebül Fereç'in «Abdasyap» olarak andığı «Afrasyab'ın», Sakaların Kağanı, Selçukluların ve Türklerin ataları olan «Hunların» ilk hükümdarı olarak gösterdiğini belirtmiştik.

Ne acıdır ki, satılmıştık yüzünden veya cehaletlerinden Kapitalist ve komünist emperyalizmin çıkarcı planlarına kapılanlar «Kürt'lerin» ulu atalarının İran'lı Medyalılar olduğunu söyleyerek ateşe tapıcılıktan kalma «Nevruz» u Milli Kürt bayramı diye tanıtmaya girişerek, hatta M.Ö. 612'de Asurluların Medyalı ve Babilli müttefiklerin eli ile yıkılış tarihine «Milli - Kürt takvimi ve İstiklali'nin başlangıcı» sayarak buna benzer sapıklık ve gülünçlüklerle Türk Kürmanç oymaklarına hakaret etmişler ve bu uğurda Ar-yani Emperyalistler ile Farslann «İran - Nijad Kavimler» mektebinin yıkıcı ve yok edici propagandalarına alet ol-muşlardır. İran'lıların kahpece öldürdükleri, Türk hükümdarı Afrasyab'ın ölüm gününü, Türkler'den (Sakalar'dan) kurtuluş günü olarak kutlarken, Türklüğü ve Türk milletini bölmeyi amaç edinen Siyonist Emperyalizmin köleleri olan bazı aydın geçinen kişiler, Fars Bayramını Kürtlerinde Milli Bayramı olarak kabul etmek istemişlerdir. Bu ne gaflet ve bu ne ihanet..!

Kaynakça
Kitap: DOĞU AŞİRETLERİ VE EMPERYALİZM
Yazar: MAHMUT RİŞVANOĞLU
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Karışık Zaman-Dizinli ve Karışık Konular hakkında Türk Tarihi ve Kültürü Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir