Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Zazalar'ın Türklüğü

Burada Türk Tarihinin Çeşitli Dönemlerinden ve Çeşitli Konularından birlikte anlatılan konular bulabilirsiniz. Ayrıca Türk Kültürü hakkında da Konular bulabilirsiniz

Zazalar'ın Türklüğü

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ara 2010, 20:14

ZAZALAR:

Doğu İleri ve Varto Tarihinde Zazalar hakkında şunlar anlatılmaktadır:

«Milattan yarım asır önce Bahteriyan ve Belh, havalisinden, İran'a akan «Part» Türkleri, bugün Zaza - Dümbei[ dediğimiz dağlı Türklerin atalarıdır. Bir kısmı da Eti Türklerinin iran hudutlarına çıkan boylarına mensuptur», derken, «Part Türkleri ilk önce İran, Midya, Babil'i almış hatta Ermeni Veliahtı ikinci Dikran'ı esir götürmüşlerdir. Bunlar bir müddet sonra yerlerine çekilip giderken bunlardan bir kaç kabile Haiti Türkleriyle İran arasındaki bölgede kalmış ve İran toprağına yerleşmişlerdir. Bu Türkler bir taraftan kendi ırkdaşları olan Haiti - Loharto dağlı Türklerle işbirliği yapmışken, diğer taraftan Acemlerin sosyal yapılarından etkilenip dillerine Acemce bir çok kelimeler geçmiştir... Yine bu Part Türkleri Kadisiye Savaşından sonra İran'a giren Arap ordularıyla şiddetli çarpışmalar yaparak doğu illerinin özellikle Sason, Mutki, Çapakçur gibi sarp ve yalçın dağlı arazisine sığınarak burada barınmışlardır...» demektedir.

Doç. Dr. M Eröz'ünde Zazalar konusundaki yaptığı araştırmalara göre şunları öğrenmekteyiz. «Zaza veya Dümbeli adı verilen aşiretlerin bir kolu Tunceli taraflarında, diğer kolu da Diyarbakır, Urfa bölgelerinde bulunmaktadır. KuzeySekiTeF Alevi, Güneydoğudakiler Sünniler. Zazalar, Kurmanç'lardan farklı bir dil kullanmaktadırlar. Birbirleriyle ortak noktalar' Türkçe kelimelerdir» demektedir.
Bu arada «İbni Haldun Gurilerin Türklüğünü kat'i olarak ifade ederken»

«Müneccimbaşı ve diğerleri Guri'leri Hota (Hita) Türklerinden olduğunu» kabul etmektedirler.
İslam Ansiklopedisinde Kürtler yazarı, Minorsky Zazalar hakkında «Onuncu asırda Kürtler arasında bu uruğa mensup olmayan bir İrani unsurun «Guran - Zaza» zümresi mevcudiyeti ortaya çıkarılmıştır. Kürtler içinde bir çok yerlerde sırasıyla yeni gelenlerin siyasi hakimiyetine bağlı olarak sosyal tabakalar görülmüştür.» Süleymaniye'de Savucbulak'da «Sokaklara boyun eğmiş Küresin'lilerin görüldüğü Koturda sistemli tetkikler Kürt adı ile örtülen bir tabaka altında bir çok eski urugların mevcudiyetini ortaya çıkarmıştır» denmektedir.

Burada önemli bir nokta olarak, Rus Minorsky, Zazaların İrani bir unsur olduğu hükmünü nereden çıkarmıştır? Eğer bu fikri ona Küresin'lerin durumu veriyorsa evvela bunların kimlikleri üzerinde durmamız gerekmektedir.

Van Tarihi bunlar hakkında şöyle yazmaktadır. «Yakın zamanlarda Sikak'lar mıntıkalarını civar Küresin adlı Türk aşiretini himayesine almış ve bunlar da Sikaklar'ın sosyal bünyesine uymağa başladılar. Bunlar Azerbaycan şivesi ile Türkçe konuşurlar ve Kürtçe bilmezlerdi. Bu Küresin Türkleri kendilerinin bir zamanlar Samsun tarafından geldiklerini söylerler. Esasen böyle bir iddiada bulunmağa mecburiyetleri olmayan İran hududu dahilinde bulunan bu adamların sözleri asılsız olmasa gerektir» denilmektedir.

Şerefname'de Dersim oymakları arasında gösterilen Kuris'ler de bunlardandır. Burada «İn» bilgi edatı olarak Küretsin olmuştur. Böyle olunca, İslam Ansiklopedisinde Minorsky'nin ileri sürdüğü İrani görüşü yukardaki tarihi belgelere istinaden geçersiz bir görüş olmaktan ileri gidemez.

Bu tarihi belgeler Zazaların Guran Türklerinin bir devamı olduğunu bize açıkça göstermektedir.

Kaynakça
Kitap: DOĞU AŞİRETLERİ VE EMPERYALİZM
Yazar: MAHMUT RİŞVANOĞLU
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Karışık Zaman-Dizinli ve Karışık Konular hakkında Türk Tarihi ve Kültürü Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir