Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Etimoloji ve Etnografya Bakımından Kürtlerin Türklüğü

Burada Türk Tarihinin Çeşitli Dönemlerinden ve Çeşitli Konularından birlikte anlatılan konular bulabilirsiniz. Ayrıca Türk Kültürü hakkında da Konular bulabilirsiniz

Etimoloji ve Etnografya Bakımından Kürtlerin Türklüğü

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ara 2010, 19:47

ETİMOLOJİ ve ETNOGRAFYA BAKIMINDAN KÜRTLERİN TÜRKLÜĞÜ:

Kürmançlar ve Zazalar(Guraniler)ın boy, oymak gibi büyüklü küçüklü aşiret denilen topluluklarının incelemesinde çok ilgi çekici sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Toplum düzenleri, yayladaki yaşayışları, hayvancılıkla uğraşmaları, giyim, kuşam ve yemekleri, yakın ve uzaktaki Türkman ile Yörüklerle aynı olduğunu göstermek için örnekler göstermeye gerek yoktur. Asıl burada bahsedilecek ve bizim için de daha önemli bir konu olan, 900 yıl önce Selçuklu fetihleriyle Anadolunun Türk ve İslamlaşmasından önce ve sonra yazılı belgelerdeki Kürmanç ve Gurani'lerin boy adları ile öteden beri Osmanlı «Tahrir defterlerindeki aşiret veya cemaat adlarının bu gün bilinenlerin incelemesinde bunların adaş ve soydaşlarının Anadolu, Azerbaycan ve Orta Asya'da yaşadıklarını ve Türkçe konuştuklarını görmekteyiz.

Elde edilen bu bilgilere göre Kürmanç ve Zaza'ların boy ve oymaklara ayrılışlarını, adlarını ve bu arada tesbit edilen, oymak ve boyların üzerindede durarak Kürt ve Zazalar'ın Türklüğünü izah etmeye çalışalım.
F. Şerif Fırat, Kürtleri üç toplulukta birleştirmektedir. «Kurmanço'lar, Zaza'lar, Dağ Türk'leri» (Baba Kürdiler). Dağ Türklerini Eski Haldilerin artıkları olduğunu söylemekte ve sonradan batı Anadolu'dan gelen Türkman oymakları ile birleşerek Kurmanço dilini meydana getirdiklerini ortaya atmaktadır. Yine Varto Tarihinde, Şerif Fırat Bey bugünkü Kürtleri dil bakımından da «Kurmançolar ve Zazalar» olarak iki bölümde toplamaktadır. Kurmançları da Mil ve Zil diye iki bölüme ayırmakta ve Zazaları da Dümbeli, Yezidi ve Zaza olarak üçe bölmektedir.

Van Tarihi bu Mil ve Zil ayrılmasını gösterdiği gibi, Dr. Friç de, «Memaliki Osmaniye ile Azerbaycan havalisinde bulunan Kürt Zeban:

Kürmanç şubesine mensup aşiretlerin kısmı azamı Zilan (Ziller) ve Milan (Miller) ün-vanı ile iki büyük şubeye ayrıldığı halde Şerefnamede bu Zilan ve Milan aşiretleri tali zümreler arasında gösterilmiştir» denilmektedir.

Şerefname'de bütün Kürt aşiretlerinin Diyarbakır ve Beyazit merkezlerinden etrafa yayıldıkları iddia edilmekte ise de müellif yani Şerefhan kendi iktidarının kuvvetini göstermek ve Kürtleri bu muhite müteveccih etmek istemektedir. Ayrıca Mil ve Zil oymaklarına bir mevki tanımamaktadır.

İslam Ansiklopedisinde de «Bilhassa kuzeyde ve batıda yayılmış olan diğer bir efsaneye göre Kürtler eskiden Milan ve Zilan diye iki kısma ayrılmış idi» diyor.
Bu arada gerçek dışı bir tutumla «bunların birincisinin Arabistan'dan, ikincisi de Şarktan gelmiştir ve Zilanlar aşağı bir grup olarak telakki edilirdi» denmektedir.

Van Tarihinde de bu Zilleri aşağı görmek söylentisi hakkında şöyle bir açıklama vardır. «Diyarbakır, Genç, Kulp, Çapakçur, Siverek civarı halkı ve Dersimliler kamilen Zaza'dırlar. Zazalara Dümbeli derler. Bunu «Dümmeli yani Meli'nin arkasından gelen» yahut «Meli'nin kuyruğu» gibi bir mana ile tefsir ederler. Güya Kürtler Mil ve Zil diye iki esastan doğmuş imiş, Dümbeli bu kaynaklardan birine tamamiyle mensup olamayan, yalnız ata cihetiy-le Mil ile bir münasebeti olanlara mahsus bir ad olduğu söylenir«... Aslında şu ifadeye dikkat edecek olursak, Za-zaların Türk olduğunun su götürmez bir delilidir. Ayrıca Zazalardan «Çarik, Hormik - Lolan gibi kabileler de zaten asıllarının Türk olduğunu bilirler. Eskiden Dümbelilerle meskun Sekmenova halkının «HATAİ NEJAT» olduğunu havalisine de Türkistan-ı İran denildiğini Cihannuma kaydetmektedir.» denilmektedir.

Yaptığımız araştırmalara göre, Zilan ve Dümbelıler hakkında ortaya atılan bu kuyruk sözünün gerçekte bir yakıştırmadan başka bir şey olmadığını görmekteyiz. Nitekim E, Yavuz Bey «Arapçada Zeyl kuyruk anlamına geldiğinden ve Zeyl, Arapça harflerle yazılışında «Zil» şeklinde yazıldığından ötürü böyle bir söylentinin ortaya çıkmasına sebep olabilir demektedir. Bizim kanaatimize göre de burada anlatılmak istenen durum, aynı boydan gelen iki topluluğun birinin önce, diğerlerinin sonradan geldiğidir. Yoksa her iki Türk Boyu biri diğerinden ne aşağıdır ve ne de değersizdir. Gerçeği hurafelerle karıştırmamak gerekir.

Kaynakça
Kitap: DOĞU AŞİRETLERİ VE EMPERYALİZM
Yazar: MAHMUT RIŞVANOĞLU
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Karışık Zaman-Dizinli ve Karışık Konular hakkında Türk Tarihi ve Kültürü Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir