1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Antropoloji Yönünden Kürt'lerin Türklüğü

MesajGönderilme zamanı: 19 Ara 2010, 19:41
gönderen TurkmenCopur
ANTROPOLOJİ YÖNÜNDEN KÜRT'LERİN TÜRKLÜĞÜ:

İnsanların gövde ve dış görünüşdeki yapılarını ve bilhassa kafataslarını inceleyerek, soyları ile kökenini araştırıp ortaya çıkaran Antropoloji, bu yönden müsbet bir ilim koludur. Turanı ırkından gelen bütün Türk uruglarının antropolojik tetkiklerinde kafataslarının yüzde 85 nisbetinde Yuvarlak başlı (Brakisefal) olarak tesbit edilmiştir. Kürmanç ve Zaza Türklerinde de kafa yapıları yüzde 85 olarak yuvarlak başlıdır. Halbuki Aryani ırkına mensup olanlar, uzunbaşlı (Dolikosefal) dırlar. Ancak, ikisinin arası bir baş yapısı (Mezosefal) ve uzun başlı olarak da Türklerde yüzde 15 kadar olup, bu nisbet Kürmançlar, Zazalar ve Batı Türkistan ile Türkiyedeki Türkmanlar ve yörüklerde de aynı görülmektedir. Her ne kadar gerçekleri ters yüz ederek yayınlar yapan, Türk düşmanı Rus V. Minorsky bile bu gerçeği gizleyememiş ve 1927 senesinde» İslam Ansiklopedisinde» yazdığı Kürtler bölümünde aynen bizim söylediğimiz gibi Kürmançların kafa yapılarının özellikle yuvarlak başlı olduğunu zikretmektedir.

Büyük Türk mütefekkiri ve Sosyologu Z. Gökalp, 1923' de Diyarbakır'da çıkardığı «Küçük Mecmua» adlı dergideki bir yazısında:

«Bir köylü Kürt ile Türkmeni konuşmadıkça dış görünüşlerinden birbirini ayırdetmek imkansızdır. Kürmançlar ile Türkmanlar ki bu dış görünüş ile gövdedeki benzerlik, ruh ile duygularında da birbirlerinin ayniliğinin delilidir.» demektedir.

Milli mücadele sırasında emperyalistlerin çıkarları doğrultusunda hizmet eden bazı hainler gibi. Dr. Şükrü Sekban'da İngiliz emperyalistlerinin haince emellerine önceleri hizmet etmiş, gerçek dışı yayınlar yaparak uzun zaman faaliyette bulunmuştur. Bu arada Irak'ta Süleymanı-yede doktorluk ederken bazı müşahedeleri de olmuş ve 1933 senesinde çıkardığı «La question Kürds» adlı eserinde.

(Kürt sorunları) Kürmançların antropolojik vasıflarının Türkmanlarla bir olduğunu bu ara şöyle belirtmektedir:

«Operatör olarak on yıl Irak'ın Kerkük ve Süleymaniye şehirlerinde tabiplik yaptım. Bu sırada bana gelen hastalan konuşturmadıkça, Kürt mü, Türkman mı olduğunu asla ayırt edemezdim,» diyor.

Daha sonra da gerçekleri gören Dr. Şükrü Sekban Bey, Kürt'lerin kökeni hakkındaki emperyalist görüşlerin bu iki Türk uruğunu parçalamak için ortaya atıldığını ve bu şekilde kendilerinin emperyalist planlarına alet edilmek istendiğini yukarıda bahsettiğimiz kitabında açık olarak izah etmiş; Fransa'da hastalandığında beni öz vatanıma götürün diyerek, Türkiyeye gelmiş ve burada vefat ederek defnedilmiştir. Allah rahmet eylesin.

Kaynakça
Kitap: DOĞU AŞİRETLERİ VE EMPERYALİZM
Yazar: MAHMUT RIŞVANOĞLU