Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Kronolojik Türk Tarihi Başlangıçtan, Osmanlı Dönemine Kadar

Burada Türk Tarihinin Çeşitli Dönemlerinden ve Çeşitli Konularından birlikte anlatılan konular bulabilirsiniz. Ayrıca Türk Kültürü hakkında da Konular bulabilirsiniz

Kronolojik Türk Tarihi Başlangıçtan, Osmanlı Dönemine Kadar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 Ara 2010, 21:32

M.Ö. 3'üncüyüzyıl

M.Ö. 312: Teoman (Hiung Nu Kağanı-Hun Kağanı) ile Çinliler ile Kuzey Şansi Savaşı yapılmıştır.
M.Ö. 240: Çinliler, Türk akınlarını durdurmak için Çin Seddi'ni inşa etmeye başladı.
M.Ö. 210: Teoman ölmüştür.
M.Ö. 201: Bozkırlarda Kırgız toplumu görülmeye başlanır.

M.Ö. 2'nciyüzyıl

M.Ö. 187: Çin, Teoman'ın kabilesi, Hunlara saldırılara başlıyor. Pai-Teng Seferi.
M.Ö. 177-M.Ö. 165: Hunlar, Yue-çileri Kansu'da kalan Baktriane bölgesine sürmüş ve bu durum o bölgede bulunan Helen Krallığı'nın ortadan kaldırılmasına neden olmuştur.
M.Ö. 177-M.Ö. 165: Teoman'ın kabilesi Hunlar Çin'e akınlar başlatmıştır.
M.Ö. 138-M.Ö. 126: Çin-İran ilişkileri başlamıştır. Baktria'da Çin elçiliği açılır.

M.Ö. 1'inci yüzyıl

M.Ö.49-M.Ö. 36: Batı Hunlar Çiçi liderliğinde Talas'a göçer.
M.Ö. 48: Hunlar, Kuzey ve Güney Hunlar olmak üzere ikiye bölünür.
M.Ö. 93: Sien Pi adındaki Çinli kabile Hunları yener.

M.S.2'nci yüzyıl

Hazar denizinin kuzeyinde İtil (Volga) bölgesinde ilk kez Hunlar görülmeye başlanır.

MS. 3'üncü yüzyıl

Tabgaçlar, Şan-ş bölgesinde ortaya çıkar

M.S. 4'üncü yüzyıl

304-351: Çin'in kuzey bölgelerinde Hun krallıkları kurulur (Han Zhao-Hou Zhao).
388-392: Ding Ling adındaki Wei Krallığı Çin'in Kuzey bölgesinde kurulur.
374-375: Avrupa Hunları ilk kez Don nehrinden geçer.
386-409: Tabgaç kabilesi Kuzey Çin'in Vey bölgesine yerleşir.

MS. 5'inciyüzyıl

402: Avarlar ortaya çıkar, Rouran Krallığı kurulur.
407-431: Kuzey Çin'de Xia Hun Krallığı kurulur.
422: Tabgaçlar, Çin'in Lo-Yang kentini ele geçirir.
427: Romalılar ve Hunlar müttefik olurlar.
434: Bizans ve Hunlar, Margos adını verdikleri bir barış antlaşması yapar.
440: Ak Hunlar, Avrupa'nın her yanını işgal etmeye başlar.
451: Hun Kağan'ı Attila, Hun ordusunu Galya bölgesine sokar. Avrupa'nın fethi başlamıştır.
452: Attila Roma'ya savaş açar ve başkent Ravenna'ya girer. Papa I. Leo, Attila'nın önünde diz çöker.
480: Bulgarlar adında yeni bir kavim, Hazar denizi ve Tuna nehri arasında kalan bölgede ortaya çıkar. Bu
yeni milletin kökleri Hunlara dayanmaktadır.
480: Sasani bölgesinde Mazdek isyanları başlar. Ak Hunlar, Sasaniler'e isyanı bastırmaları için askeri destek verir.

Orta Çağ/Türkler

6'ncı yüzyıl


531-578: Kafkasya Surları inşa edilir. İranlı Hüsrev.
534: Tabgaçların kurmuş olduğu Vey Hanedanlığı ortadan kalkar.
552: Birinci Göktürk Kağanlığı kurulur. Türkütler/Göktürkler, Rouran Krallığı'na karşı ayaklanır.
565: Göktürkler, Ak Hunların son kalıntılarını da tarihten siler.
582: Birinci Göktürk Kağanlığı'nı bu tarihte bölünür.

7'nci yüzyıl

619: Avarlar ilk kez Bizans'ın Konstantinapol kentini kuşatma altına alır.
626: Avarlar Konstantinapol kentini ikinci kez kuşatma altına alır.
626-627: Doğu Roma İmparatoru Herakleios Hazarlardan yardım ister.
639: Göktürk prenslerinden Kürşad isyan başlatır.
642: Büyük Bulgarya adında Güneydoğu Avrupa'da kurulmuş olan hanlık bölünür.
673-674: Bir Göktürk kenti olan Buhara'ya ilk kez Araplar gelir. Maveraünnehir Araplar tarafından geçilir.
674: İslam topraklarında ücretli Türk askerleri ortaya çıkar.
680: Balkanlar'a Ön-Bulgar kabileleri girmeye başlar.
681-744: Bulgarlar bölünür, İkinci Göktürk Kağanlığı kurulur.

8'inci yüzyıl

770-735: Orhun Anıtları dikilir.
744-840: Uygur Kağanlığı kurulur.
751: Talaş Savaşı, Çinliler ilk kez Orta Asya bölgesine girer.
755: Çin'de, Çinliler adına savaşan ücretli Türk askerleri; Ngan Lu-Şan, Çin'de isyan başlatır.
762-770: Uygurlar Mani dinine geçmeye başlar.
780: İtil-Bulgar Hanlığı adında yeni bir krallık kurulur. Hanlığı en güçlü seviyesine çıkmıştır.

9'uncu yüzyıl

811: Bizans kralı Nikephoros, Bulgar kralı Han Krum tarafından öldürüldü.
833-882: Ücretli Türk askerleri Samarra'da ortaya çıktı.
840-924: Kırgızlar, Uygurlara saldırdı. Uygurlar, güneybatı bölgesine kaçarak Sincan ve Kansu bölgesine yerleşti.
851-863: Aziz Kyrillos, Hazarlarla görüşmeye başladı.
864-865: Ön Bulgarlar Slavlaşmaya başladı. Bulgar kralı I. Boris Hristiyan olur.
868-884: Tolunoğulları Kahire'ye girer.
880: Raşid el-Türki, Yukarı Mısır Seferi'ne başlar.
883: Çin'de Şa-To Türkleri ortaya çıkar. Güneydoğu Avrupa'da Peçenek egemenliği dönemi başlar.

10'uncu yüzyıl

905: İhşid, Mısır valisi olur.
921: İbn Fadlan Müslüman olmamış İdil Bulgarlarını elçi olarak ziyaret eder.
923-946: Şa-To Türkleri, Çin topraklarının kuzeyinde egemenlik kurar.
924: Kırgız devleti, Moğol Hitay devletini ortadan kaldırır.
944-1090: Peçenekler, Bizans İmparatorluğu'na yıldırıcı saldırılara başlar.
965: Sviatoslav, Hazar başkentini ele geçirir.
985: Selçuklular, Siri Derya bölgesinde ortaya çıkar.
995: Harzemşah Devleti birleşir.
999: Uygurlar ve Karluklar tarafından kurulmuş olan Karahanlılar devletinin ordusu Buhara'ya girer. Karahanlılar, Müslümanlaşmaya başlar.

11'inci yüzyıl

1016: Hazar Devleti, Rus ve Bizans ittifakı ile kurulan ordular tarafından ortadan kaldırılır.
1026-1090: Peçenekler, Bizans İmparatorluğu'na saldırılara devam eder.
1040: Gazneliler, Selçuklularla girdiği savaşı kaybederler.
1059: Selçuklular, İsfahan'ı ele geçirir.
1071: Selçuklular, Malazgirt Savaşı ile Bizanslıları yener.
1071-1076: Türkler; Kudüs, Şam ve Antakya bölgesine girer.
1081: Anadolu Selçuklu Devleti kurulur.
1090-1091: Peçenekler, Çaka Bey önderliğinde İstanbul'u kuşatır.
1091: Kıpçaklar, Bizanslılar ile ittifaka girer ve Peçenekleri bozguna uğratır.
1096: Haçlılar, Anadolu'ya girer.
1099: Haçlı ordusu, Kudüs'ü işgal eder.

12'nci yüzyıl

1122: Kıpçaklar, Peçenek halkının tamamını kılıçtan geçirir.
1130-1135: Tunguz Curcenler (Jin Hanedanlığı), Moğol Hitayları tarafından itilerek batıya doğru yönlendirilir. Orta Asya'da Kara Hitay Devleti kurulur.
1150: Gurlular, Gaznelileri ortadan kaldırır.
1157: Büyük Selçuklu devleti ortadan kalkar.
1176: Bizanslılar, Selçuklulara karşı giriştikleri Miryakefalon Savaşı'nı kaybeder.
1187: Gazne İmparatorluğu ortadan kalkar.

13'üncü yüzyıl

Moğol İmparatorluğu'nun yayılması başlamadan önce bölgede son durum.
13'ncü yüzyılda Moğol İmparatorluğu yayılmaya başlar.

1200-1220: Harezm İmparatorluğu altın bir dönem yaşamaktadır.
1206: Cengiz Han, Büyük Kağan ilan edilir.
1206-1209: Delhi Sultanlığı kurulur.
1211: Karahıtay Kağanlığı, Moğollar tarafından ortadan kaldırılır.
1223: Doğu Avrupa'ya Moğol akınları başlar.
1230-1231: Otrar Olayı: Moğollar gönderdikleri elçileri öldüren Harezmlere katliam yapıp bölgeyi ele geçirir.
1230: Yassı Çemen Savaşı: Harezmşahlar ile Anadolu Selçuklu-Eyyubiler ittifakı arasında savaş yapılır.
1241-1242: Moğollar; Polonya, Macaristan, Avusturya ve Adriyatik bölgelerini işgale başlar.
1243: Kösedağ Savaşı: Anadolu Selçukları ve Moğol İmparatorluğu arasında savaş yapılır.
1250: Memluk Devleti Kahire'de egemenlik kurar.
1255-1260: Moğollar; Viyana, Yun-nan, Tonkin, Suriye ve Rusya'da işgallere başlar.
1290-1320: Delhi'de Halaci Hanedanlığı dönemi başlar.
1299: Osmanlı İmparatorluğu kurulur.

14üncü yüzyıl

Moğol İmparatorluğunun bölünür. Altın Ordu devleti Türkleşmeye başlar. Çağatay Hanlığı 1350 yılından itibaren tamamen Türkleşir.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Karışık Zaman-Dizinli ve Karışık Konular hakkında Türk Tarihi ve Kültürü Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir