Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Türk-Moğol Meselesi

Burada Türk Tarihinin Çeşitli Dönemlerinden ve Çeşitli Konularından birlikte anlatılan konular bulabilirsiniz. Ayrıca Türk Kültürü hakkında da Konular bulabilirsiniz

Türk-Moğol Meselesi

Mesajgönderen TurkmenCopur » 17 Ara 2010, 20:37

Türk-Moğol Meselesi

Eski dönemlerden beri Türklerin anayurdunun bir parçası olarak bilinen ve bugünkü Moğolistan ve Mançurya'yı içine alan Asya'nın kuzeydoğu bölgeleri, Hunlardan itibaren türlü Türk boyları ile Moğol ve Mançu gibi diğer Altay kavimlerinin faaliyette bulunduğu alanlar olmuştur. Türklerin ataları olarak kabul edilen ve Çinliler sürekli bir savaş halinde yaşayan Hunlar, buralardan batıya ve güneye doğru yayılmışlardır. Aynı zamanda, 6-8. yüzyıllardan itibaren Asya tarihinde siyaset ve kültür bakımından büyük önem kazanmaya başlayan Göktürk İmparatorluğu'nun merkezi de burasıydı. Ancak denizden uzak, sert kara iklimine sahip olan ve özellikle Çin ile sürekli bir savaş halinde yaşamayı gerektiren bu bölgeyi, gelecek için karanlık gören Türkler 9. yüzyıldan itibaren tek etmeye başlamıştır. Merkezlerini batıya ve güneybatıya götürmüşlerdir. Türklerin en eski dil ve kültür anıtı olarak bilinen Orhon ve Yenisey Anıtları bu bölgelerde inşa edilmiş ve bunların asılları da hala burada korunmakla beraber, burası bugün artık "Moğolistan" olarak tanınmakta ve Türklükle ilgisi, ancak tarihi bir önem taşımadan öteye gitmemektedir.

Politik ve yönetimsel merkez batı ve güneybatıya kaymakla beraber, Türk kabilelerinin bir bölümü Moğollarla bir arada veya onlarla komşu bir halde yaşamaya devam etmişler, Moğolların bir bölümü Türkleşirken bazı Türk boylarının da "Moğollaştığı" olmuştur. Altay'daki Türk boyları ile Moğollar arasındaki buna benzer karşılıklı temas ve kaynaşmalar, 20. yüzyıla kadar devam etmiş ve bugün de etmektedir. Bu yüzden, Moğollar arasında Türk ve Türkler içerisinde Moğol boy adlarına rastlandığı gibi, bazen de aynı boy adının hem Türk, hem Moğol toplumlarında aynı zamanda kullanıldığı görülmüş; fakat duruma göre bunların bazıları "Türk" bazıları "Moğol" kaynaklı olarak kabul edilmiştir.

12. yüzyılda tarih sahnesine çıkışlarından önce, Moğolların bu bölümüne ait aşağıda isimleri verilen boyların, devlet kurma gibi Politik ve sosyal faaliyetleri bölgesel kalmıştır. 12. ve 13. yüzyıllarda, bir dünya imparatorluğu kurulması şeklinde karşımıza çıkan olaylarsa, dünya tarihinin en önemli dönemlerinden biri olup, bundan önceki Hun, Avar, Göktürk dönemlerini anımsatmakta ve bunların birer tekrarı gibi ortaya çıkmaktadır. Asya bozkırlarında meydana getirilen bu son büyük imparatorluğun liderliğini üzerine alan Cengiz Han, kendisinin ait olduğu Moğol kabilelerini birleştirdikten sonra, Türk boylarını da kendi egemenliği altına alarak, bunların da Moğollarla beraber hareket etmesini sağlamıştı. Zaten eskiden beri aynı tarihi kadere bağlı kalan bu bozkır kabileleri, yönetim ve mali yapı bakımından olduğu kadar, kültürel olarak da birbirlerine yabancı olmadıkları gibi, özellikle bu iki millet arasındaki ilişkilerin daha sık olduğu sınır boylarında etnik bakımdan da az çok birbirlerinin etkisi altında kalmışlardı.
Bozkır yasaları, bu yasaların doğurduğu hayat koşulları ve bunlar üzerine kurulan politik birlikler, uzun yüzyıllar süren ortak tarih içinde, bunların bir kısmını o şekilde birbirine karıştırmış ve yoğurmuştur ki, bu kavimler arasındaki ırk farkları adeta silinmiş ve bazılarını diğerleri içinde eritmiştir. Birçok Moğol kabileleri daha çok eski dönemlerde Türkler içinde temsil edilmiş olduğu gibi, bugünkü Moğollar arasında da bu şekilde temsile uğramış Türk kavimleri bulmak mümkündür. Türk kavimlerinin özellikle Moğollara yakın sahalarda oturan kısımlarında bunun izlerini bugün bile görmek mümkündür.

Cengiz Han'ın liderliği altında ortaya çıkan Moğolların çok kısa zamanda son derece kuvvetli bir şekilde bir birlik ortaya çıkarabilmiş olmalarında, Moğolların kendi kuvvetlerinden çok, Türklerle tarihi kaderlerinin ortak olması etkili olmuştur. Bu yakınlık sayesinde Türk kavimleri Moğollara hemen katılmıştır. Moğollarla, Türklerin bu dönemde birbirlerine yakınlaşmış olmaları, sonrasında komşu, diğer Türk yaşam alanlarında bulunanların da Moğol birliği içine alınmasını kolaylaştırmıştır. Bu siyasi olaylar Türk tarihinin gelişmesinde çok etkili olmuştur. Moğol siyasi birliği ve devlet örgütlenme-sinin eski Türk gelenekleri üzerine kurulmuş olduğu bilinmektedir.

Moğollar, çok eskiden beri Türklere ait olduğu bilinen birçok yöntem ve sistemi kendi devletlerinin içine almışlardır. Bu duruma kanıt olarak, Türk ülkelerinin doğu bölümlerinde etkili olan Burkancılık inancının aynen Moğollara geçmiş olması ve Moğolların Uygur alfabesini kullanmaya başlaması ve hala günümüzde de kullanmaya devam etmesi gösterilmektedir.

Kaynakça
Kitap: CENGİZ HAN
Yazar: Mehmet F. Tufan
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Karışık Zaman-Dizinli ve Karışık Konular hakkında Türk Tarihi ve Kültürü Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir