Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Allah ile Aldatmanin Baş Mağduru: Kadın

Bu 10 senelik süre içinde, AKP Hükümeti'nin yaptığı başarılı "Amerikan Uşaklığı" görevi sayesinde Amerika Irak'ı işgal etmiştir. Sonrasında 1,5 milyon Müslüman'a, Amerika ve AKP tarafından Soykırıma tabi tutulmuştur.
Genelkurmay Başkanları yeniden Amerika'nın hizmetine girdiler(örneğin Hilmi Özkök).
Hilmi Özkök döneminde Şanlı Türk Askerimiz'e çuval giydirilmiştir. Sonrasında Kahramanımız Aziz Ergen Paşa çuval rezaletinin intikamını almıştır, ancak yine AKP döneminde emekli yapılmıştır. Sonrasında R.T.E.'ye "ABD'ye nota verecekmisiniz" diye sorulunca, cevabı "Ne veriyoruz müzik notası mı bu" olurken, Suriye konusunda tam tersi açıklamaları neden yaptığı açık bir şekilde ortadadır.
AKP, PKK teröristlerini ödüllendirdi, Türkiye’de kahraman gibi(Habur İhaneti) karşılanmalarına izin verildi. Oslo’da Tayyip ve Öcalan, İngiltere’nin emriyle ihanet anlaşmasına seve seve imza attılar! Tayyip Yahudilerden üstün hizmet madalyası almıştır ve asla geri iade etmemiştir!
Hizbullahçı teröristler, anlamsız bir şekilde beraat ettirilip ödüllendirildiler.
Silivri'deki Kahramanlarımız en kötü şartlarda yaşarlarken, İmralı'daki terörist bozuntusu Öcalan'ın en lüks hücrelerde yaşatılmasına izin verildi ve buradan bu şerefsize PKK'yı yönetebilme yetkisi verildi. AKP yetkilileri, ABD emriyle, Öcalan ile defalarca işbirliği yaptılar.
ABD-Erdoğan-Mehmet Ali Talat İşbirlği sonucunda KKTC'nin Tam Bağımsızlığını yok edebilmek için önemli anlaşmalar yapıldı. Yunanistan resmen adalarımızı işgal etmiştir.
Erdoğan ve Yandaşları yaptıkları yolsuzluklar sonrasında aşırı derecede zenginleştiler.
Tüm değerli Topraklar ve Milli Kuruluşlar Düşman devletlere satıldı.
Arap Milliyetçisi R.T.E. kendisini Davos fatihi zannederken(Davos olayı bir kurgu-senaryodur), buna karşısında, şerefsiz Tayyip, Azerbaycan Türkleri'nin Namus Meselesi olan Karabağ Soykırımı'na karşı kasıtlı bir şekilde duyarsız kalıp Soydaşlarımıza hakaret etmiştir! Büyük tepki ve baskı olmasa, AKP Ermenistan ile sınırların açılmasını sağlayacaktı.
İşsizlik oranları %30’lara tırmanmaktadır.
Atatürkçü Kahramanlarımız, Şanlı Ergenekon Destanımız'ın adı verilen sahte bir suçlamayla tutuklanıp zindanlara atılmıştırlar.
-Kuzey Irak’taki kukla PKK-Barzani devletine savaş ilan etmesi gerekirken, AKP, ABD’nin emriyle Suriye’yi düşman ilan edip bağımsız bütünlüğümüzü kasıtlı olarak tehlikeye atmaktadır. AKP Barzani’yi resmi devlet başkanı olarak tanıdı. AKP ve yandaşları Kuzey Irak’ta PKK’yla işbirliği yaparak zenginleştiler.
-Tek Çözüm, 1960 devriminde olduğu gibi bir Milli Güç Birliğindedir. Bu birliğin başında İşçi Partisi olmalıdır. Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve onların etrafındaki CIA ajanlarının, aynen Tayyip ve Feto gibi ABD'nin ajanları olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmıştır son dönemde! CHP ve MHP'nin Sorosçu, MİT'çi, Fethullahçı, CIA'ci olmayan Milli Atatürkçü tam bağımsız halk önderleri bir çatı altında birleşip CHP ve MHP üst yönetimini ele geçirip buraları tam bağımsız Atatürkçü'lerle doldurup düzmece olmayan bir CHP-MHP-İP Milli Türk Güçbirliğini kurmaları gerekir!
Önümüzdeki dönemde Türk Milletimizin izlemesi gereken siyasi strateji:
1. Bölücü Anayasa’ya HAYIR, Türk’lük Maddesini Anayasa’dan Çıkartamazsınız!
2. Yurtta Sulh, Cihanda Sulh, Suriye Kardeştir, ABD Kalleştir!
3. NATO'dan çıkmalıyız, Kuzey Irak işgal edilip PKK'nın kökü kazınmalıdır! Türk-Kürt Kardeştir, ABD Kalleştir!
4. FETO'CILAR, TAYYİP, AKP'LİLER, HEPSİ YARGILANACAK, AKP HÜKÜMETİ BEKLENEN EKONOMİK KRİZLE DEVRİLECEK, GÜÇ KAYBEDEN ABD ORTA DOĞU VE TÜRKİYE'DEN DEFOLUP GİDECEK. ASİL TÜRK SOYUMUZ BÜTÜN AVRASYA TÜRKLERİ BİRLEŞTİRİP TÜRK BİRLİĞİNİ KURACAKTIR VE CİHAN HAKİMİYETİNİ YENİDEN KURACAĞIZ, BUGÜN BİZE YAPILAN TECAVÜZLERİN İNTİKAMI ALINACAKTIR, KORKUN BİZDEN!

Allah ile Aldatmanin Baş Mağduru: Kadın

Mesajgönderen TurkmenCopur » 10 Ara 2010, 23:59

ALLAH İLE ALDATMANIN BAŞ MAĞDURU: KADIN

Allah ile aldatma zulmünün en ağırları kadın ve kadın hakları konusunda işlenmektedir. İslam dünyası hu bakımdan bir 'cehennem manzarası' arz ediyor demek bir abartma olmaz. Türkiye'de bugün kadın, özellikle örtünme meselesinin istismarı aracılığıyla, Allah ile aldatan zümrelerin bir tür 'ana maddesi, temel eşyası ve aracı' gibi öne çıkarılmaktadır.
İslam tarihinde vücut verilen sapma ve saptırmaların en acımasızları, hatta en zalimleri kadınlar ve kadın haklarıyla ilgili olanlardır.
En verimli yol olarak hadis uydurma yolu seçilmiştir.

Putperest veya yarı putperest kadın düşmanı Arap örflerini dinleştirmek için akıl almaz yalanlar söylenerek bunlar 'hadis' adı altında Hz. Peygamber'e mal edilmiştir. Bununla da yetinilmemiş, Kur'an ayetleri üzerinde anlam kaydırmalarına gidilmiş, yorum adı altında, ayetlere eklemeler yapılmış ve buradan hareketle ulaşılan kadın aleyhtarı sonuçlar hızlı bir biçimde fetvalaştırılarak 'fetvaya esas olan söz' veya 'ulemanın icmaı' yaftalarıyla vahiy buyruklarının üstüne çıkarılmıştır

İslam dünyasında kadın haklarıyla ilgili bugünkü kabullerin tamamına yakını, vahiy kaynaklı tespitler değil. Hıristiyan konsillerinin kararlarını andıran ulema fetvalarıdır.
Şunu bir vicdan borcu olarak söylemek zorundayız ki. İslam fıkhının kadınla ilgili sayfaları İslam tarihinin en kara, en utanç verici sayfalarıdır. Bu utanç verici örnekleri tarihe bırakanlar arasında eserlerini bizim de okuduğumuz isimlerin bulunduğunu görmekse durumun vehametini bir kat daha artırmaktadır Kadın söz konusu olduğunda o büyük vicdanlı, büyük beyinli insanlar bile birer acımasız zalime dönüşebilmektedirler. Kadını tahkir, ortak bir bilinçaltı yaratmıştır. Bazı örnekler verelim.

İsfahanlı Ragıb (ölm.502/1108) gibi Kur'an dilinin akılcı ve aşılmamış bir ustası bile kadından söz ederken onun, özgürlük ve asalet (kerem) kavramlarıyla birlikte düşü-nülemeyeceğini, çünkü onun sadece hizmetçi ve köle olabilecek bir yaratılışa sahip bulunduğunu söyleyebilmiştir,
(bk. Ragıb; ez-Zeria ila Mekariıni'ş-Şeria, 144)

İbnü'l-Kayyım gibi bir büyük isim bile kadın konusunda saçmalamaktan kurtulamamıştır. Eseri, çelişkiler, hurafeler ve egoizmlerle doludur.
Önemli eserlerinden biri olan Hadil-Ervah'ında, cennet sakinlerinin büyük kısmını kadınların oluşturduğunu söylüyor. Ancak bu konuda, aksi görüşe kanıt olacak bir 'hadis' rivayet edildiği için durumu kurtarmak üzere Ebu Hureyre'nin bir rivayetine sığınıyor Bu rivayete göre, cennette kadınların çoğunlukta olmasının sebebi, her erkeğe en az iki hanım verilmesindenmiş.
(bk. Hadi'l-Ervah, 104)

En az iki hanım söz konusu olunca, akla hemen cenabetten yıkanma meselesi gelebilir diye düşünülmüş olacak ki eserin bir yerinde buna da bir çözüm getirilmiş. Ünlü üstadımıza göre, cennette ne kadar cinsel temasta bulunursanız bulunun, yıkanmak gerekmezmiş. Orada meni, mezi türü akıntılar yokmuş.
(Aynı eser,193)

Cehennem sakinlerinden çoğunluğunun kadın olması ise tartışmasız ve yoruma ihtiyaç bırakmayan bir gerçekmiş.

İbnü'l-Kayyım (ölm. 751/1350), cennetle ilgili tahlillerinden birinde, Vakıa Suresi'nin, cennetten bahsederken kullandığı 'serilmiş yataklar' tabirini yorumluyor ve şu sonuca varıyor:

"Serilmiş yataklardan maksat kadınlardır. Çünkü yatak kadının esas yeridir. Böyle olunca da 'serilmiş yataklar' kadınlardan kinaye olabilir..."
(bk. Hadi'l-Ervah, 182)

İş bu kadarla bilmemektedir. Kadın, fıkıh tarihinin hemen hemen ortak kabulüyle, köpek ve domuzdan daha aşağı görülmüştür. Hak mezhep diye anılan mezheplerin en büyüğü sayılan Hanefilik'in kabulüne göre, erkek ve kadınlara birlikte namaz kıldırmaya niyet etmiş bir imamın arkasında namaz kılan cemaatte, bir kadın, saflardan birinin ortasında namaz kılmaya kalksa sağ, sol ve arkadan birer kişinin namazı bozulur. Halbuki sözü edilen yerde bir köpek veya domuz dursa kimsenin namazı bozulmaz.

İmam Şafii Muhammed b. İdris (ölm. 204/820), alışılmışın şu kadarcık dışına çıkabilmiştir:

Anılan durumda cemaatten hiç kimsenin namazının bozulmayacağını söylemekte, kanıt olarak da böyle bir durumda domuz ve köpeğin namaz bozma sebebi olmadığını, kadının da köpek ve domuzdan aşağı görülmemesi gerektiğini savunmaktadır.

Hanefiler şunu da fetvaya bağlamışlardır:

Namaz kılan 'insan' şehvetten uzak kalmalıdır. Niyaz hali bunu gerektirir. Oysaki yanında, arkasında veya önünde kadın bulunan bir 'insan' şehvetten uzak kalamaz. Bunun için de namazı bozulur.

Hanefiler burada, özrü kabahatinden büyük bir tavır daha sergilemişlerdir:

Demişlerdir ki, "Bu durumda erkeğin namazının bozulmasının bir sebebi de "Allah kadınları geri plana ittiği için siz de onları geri plana itin!" hadisine aykırı olarak kadının, erkeğin yanına alınmasıdır.

Hanefiler, hadis konusunda kılı kırk yarmakla ünlüdürler ama mesele kadını küçültmek ve ezmek olunca onlar da uydurmaları baş tacı etmektedir.
Bu fetvaların daha uzun süre din olmaya devam edecekleri söylenebilir. Çünkü Ortadoğu'da kitleleri çağ dışı ve İslam dışı despotizmlerle güden siyasetlerin, kadın haklarını geleneksel çerçevenin dışına çıkarmaları, bindikleri dalı kesmeleri olur. Hiç kimse bindiği dalı kesmek gibi bir yola girmez. Bu dal, ancak ona binerek hayat sürenlerin kahrı altında ezilen halk kitlelerinin, özellikle kadınların kıyamıyla (baş kaldırmasıyla) kesilebilir.

Ne yazık ki, İslam dünyası denen coğrafyalarda bu kıyamdan öncelikle yararlanacak olan kadınlar, kendileri için çırpınan düşünce ve düşünürlerin yanında olmak yerine onları cehennemlik ilan eden ruhban bozuntusu zalimlerin yanında durmaktadır. Cumhuriyetin açtığı özgür irade ve düşünce ufku sayesinde farklı duran Türkiye'de de son yıllarda ruhban zulmüne kadından destek yönünde ürkütücü bir ilerleme görülmektedir.

Kadın konusunda dine söyletilen vicdansız ve zalim yalanlardan bazılarını sıralamakla yetinecek, örtünme meselesi dışında ayrıntılara girmeyeceğiz. Ayrıntıları merak edenler bizim 'İslam Nasıl Yozlaştırıldı' kitabımızın 'kadın' maddesine bakabilirler.

Kaynakça
Kitap: Allah ile Aldatmak
Yazar: Yaşar Nuri Öztürk
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön 2002-2017: Cumhuriyetimizin 7. İhanet Dönemi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir