1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Güvenilir Başsavcı Aranıyor

MesajGönderilme zamanı: 21 Kas 2010, 02:54
gönderen TurkmenCopur
Güvenilir Başsavcı Aranıyor

Dönemin partisi Hürriyet ve İtilaf idi. Ülkenin dört köşesinde şubeler açan bu liberal-dinci ittifak partisi, artık hükümet olmak istiyordu. Ve nihayet, 4 Mart 1919'da Damat Ferid Paşa başkanlığında hükümeti kurdular. Bu hükümete, İngiliz ajanı Hüseyin Hilmi'nin gazeteci dostlarıyla kurduğu Sosyalist Fırka da destek verdi! Damat Ferid Paşa hükümetinin ilk yaptığı icraat, ulusalcıları yargılayan Divan-ı Harp mensuplarına yüksek maaş ödemek oldu. Bu arada Divan-ı Harp'in üyeleri sürekli değişti. Damat Ferid Paşa, Takvim-i Vekayi Gazetesi'ne "güvenilir bir başsavcı bulmakta zorlandıklarını" açıkladı. Yeni hükümetle birlikte yandaş medyadaki "Tutuklayın", "Kapatın", "Neden cezalandırmıyorsunuz" yayınlarında artış oldu. Alemdar gibi yandaş gazeteler, "Sehbalar bile bu adamlara layık değildir; kafalarının koparılması gerekir" diye yazdı. Liberal gazeteciler, Alemdar'da Refii Cevat (Ulunay), Peyam'da Ali Kemal "daha ziyade şiddet" diye makaleler kaleme aldılar. "Bu adamlar için ölümden daha hafif ceza aklımıza gelmiyor" diye yazdılar. Kamuoyu oluşturulduktan sonra istekleri yerine getirildi. Ermeni tehcirinde kusurlu bulunan Yozgat Mutasarrıf Vekili Kemal Bey idam edildi. Fakat umulmadık bir olay gerçekleşti; yandaş medyanın "cani" olarak gösterdiği Kemal Bey'in cenazesine on binler katıldı. Hükümet cenazeye gidenler hakkında soruşturma açtı, içlerinde toplumun çeşitli katmanlarından doktor, tıp öğrencisi, subay, imam, tekke şeyhinin de olduğu bazı kişiler tutuklandı. Üsküdar mevki kumandanı cenaze törenini dağıtmadığı için görevinden azledildi. İşgal ve mütareke dönemi basınında yer alan kimi yazar ve yöneticilerinin aşağıdaki söylemleri, günümüz Türkiye'sinde yaşadıklarımızla bire bir örtüşecek derecede benzerlikler gösteriyordu.

1. "Anadolu'da bir patırtı, bir gürültü, kongreler, beyannameler falan, sanki bir şey yapabilecekler. Blöf yapmanın sırası mı? Hangi teşkilatın, hangi kuvvetin var? Bu ne hayal! Kuzum Mustafa, sen deli misin?" (Refik Halit Karay, Yazar, 1919)

2. "Yunanistan kısa zamanda Mustafa Kemal kuvvetleri denen çapulcuları tamamen tepeleyecektir." (Ref'i Cevat Ulunay, Yazar-Gazeteci, 08.09.1920)

3. "General Paraskevopulos'un ordusu, şimdi sürat ve şiddetle harekata devam eyleyecek olursa, birkaç haftada Ankara önlerinde bulunacaktır. Yunan ordusunun başarısı için dua ediniz!" (Ali Rüştü, Adliye Nazırı, 12.07.1920)

4. "Ayaklanma için sebep yoktur. Fransızlar bizim iyiliğimizi istiyorlar." (Abdurrahman Bey, Adana Valisi, 05.11.1920)

5. "Avrupa ile başa çıkmayı asırlardan beri Asya'nın hangi kavmi başardı ki biz başarabilelim?" (06.02.1921) "Bu ülkedeki yabancı askerler, Teşkilat-ı Milliye'den bin kere daha iyidir." (11.11.1920) (Ali Kemal, Yazar ve Nazır)

6. "Padişahın izni olmadan, yabancı askerlere karşı duranları, asker ve para toplayanları tek tek veya topluca öldürmek İslam'ın gereği ve görevidir." (Dürrizade Abdullah, Şeyhülislam, 1920. Fetva)

7. "İngiltere'ye direnip durmak gereksiz ve tehlikelidir." (Salih Paşa, Sadrazam, 20.08.1921)

8. "Padişah ve benim yegane ümidimiz, Allah'tan sonra ingiltere'dir. " (Damat Ferit Paşa, Sadrazam)

9. "İngiliz ulusuna karşı beslediğim sevgi ve hayranlık duygularımı babam Sultan Abdülmecit'fra miras aldım. Ümidimi Allah'tan sonra İngiltere'ye bağladım." (Vahdettin, Osmanlı Padişahı)

10. "Kendim, kabinedeki arkadaşlarım, Sultan ve geniş bir halk kitlesi adına katiyet ve ciddiyetle temin ederim ki, umumun arzusu İngiltere tarafından idare edilmektir." (Mustafa Şerif Paşa, Hariciye Nazırı, 16.12.1918)

11. "Ankara, Sevr Antlaşması'nı kabul etmelidir." (Tevfik Paşa, Sadrazam, 04.11.1920) 8 9 Tarihi tekerrür ettirmemek için olağanüstü günler yaşadığımız, sınırsız demagojik saldırılarla boğuştuğumuz bugünlerde, geçen yüzyılda kalmış, fakat uzantıları günümüze kadar gelmiş mandacı, küreselci devlet adamlarının, politikacıların, yazarların, gazetecilerin, din adamlarının ulusal bağımsızlığa ilişkin görüşlerini anımsayıp tekrar tekrar okumak ve ders almakta sayısız yararlar var. Malta Sürgünlerini yaratanların amacı, vatanseverleri susturup Türk Kurtuluş hareketine darbe indirmek ve Sevr'i imzalatmaktı, ama başarılı olamadılar. Silivri'nin sonunda da hiç kimsenin kuşkusu olmasın, Kemalistler ve devrimciler yeniden gelecektir.

Kaynakça
Kitap: Kansız Savaş
Yazar: Osman Özbek