1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Bülent Arınç'ın Sabetaycı Kökeni

MesajGönderilme zamanı: 07 Kas 2010, 01:25
gönderen TurkmenCopur
Arınç'ın Dedesini Büyükanıt'a Sordu

06.01.2007 tarihinde Tevfik Diker:

"Kubilay'ın katilleri­nin akrabalarından bugün devleti yönetenler var mı?" şeklin­ deki bir soruyu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a soruyordu: "Elektronik posta yoluyla elden ele dolaşan ve devletin önemli kademelerine de ulaşan bir mektup Ankara'da bir sü­redir tartışma konusu oldu. Elektronik postada Nedim Çakrhak'ın "İşgal Günlerinde İşbirlikçiler" kitabı kaynak gösterile­rek "Menemen olayını düzenleyen ve Kubilay'ı katledenlerin başı olan Derviş Mehmet, Bülent Arınç'ın dedesidir" deniliyor. Söz konusu kitapta ise Arınç ismi yer almıyor, ancak "Derviş Mehmet'in torununun Manisa'daki işlerini bitirerek si­yasete atıldığı" şeklinde bir tarif yapılıyor.

TC. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kayıtla­rına göre Bülent Arınç'ın anne adı Ayşe Sevdiye, baba adı İb­rahim. Baba tarafından dedesinin ismi Ahmet, anne tarafın­ dan dedesinin ismi ise Kazım. Eski milletvekili Tevfik Diker de söz konusu mektupta yer alan iddialarla ilgili Orgeneral Büyükanıt'a açık bir mektup yazdı.

Mektubunu İnternet sitesinde yayınlayan Diker, şöyle dedi:

"Kubilay'ı katledenler kimlerdir? Bu katillerin bugün akrabalarından devleti yönetenler var mı­ dır, varsa kimlerdir? sorularının cevaplarının yer alacağı bir açıklamanın yapılması için gerekli emirleri vermesini kamu adına bekliyorum."

Neyse biz yine dönelim Arınç'ın hayat hikayesine Manisa Lisesi'nden mezun olan Arınç, 1970 yılında Anka­ra Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
Arınç, Manisa'da uzun süre serbest avukatlık yaptı. Ahmet Hakan'ın yazdığına göre davaları hep kaybetti. Ama ben tek tük de olsa kazandığı davaların olduğuna inanıyorum. Üniver­site yıllarından itibaren siyasetle uğraşan, Gençlik Kollan Başkanlığı yapan Bülent Arınç, Refah Partisi İl Başkanlığı göre­vinde de bulundu.

Bülent Arınç'ın Yahudilere Kardeşlik Mesajı

26 Ocak 2006 tarihinde Meclis İnternet'inde TBMM Baş­ kanı Bülent Arınç'ın, İsrail Meclis Başkanı'na Uluslararası An­ma Günü nedeniyle bir mesaj gönderdiği açıklanıyordu. Ya­hudilerle savaşmadan kıyamet kopmayacağını ilan eden Arınç, yukarıda da yer alan görüşlerinin aksine Yahudilere ya­pıldığı iddia edilen soykırımı "korkunç" olarak niteliyordu.

Si­tede Arınç'ın büyük değişimini(!) gösteren haber şöyle yer alı­yordu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Yahudi soykırımı kurbanları anısına BM Genel Kurulu tarafın­ dan ilan edilen 27 Ocak Uluslararası Anma Günü nedeniyle İsrail Meclis Başkanı Reuven Rivlin'e bir mesaj gönderdi.

TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın mesajı şöyle:

"Bu tür korkunç olayların tekrarlanmaması için yeni nesille­rin bilinçlendirilmesine verdiğimiz önem çerçevesinde, 1 Kasım 2005 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen "Yahudi Soykırımının (Holokost) anılması" başlıklı karar tasarısı­nın ortak sunucuları arasında Türkiye de yer almıştır. 27 Ocak tarihinde ülkemizde de Yahudi soykırımı kurban­larının anılması ve Dışişleri Bakanlığımızca bu amaçla bir açıklama yapılması kararlaştırılmıştır. Aynı tarihte, günün an­lamı ile ilgili TBMM adına bir açıklama yapılmasını da öngör­mekteyim."

İsraillilere bu şekilde şirin demeçler yollayan Arınç, RP ha­tibi sıfatıyla yaptığı konuşmalarda İsrail'i "Gasp Devleti" ol­makla suçluyor, esiyor, gürlüyordu:

"İsrail bir gasp devletidir. Çalınmış bir toprakta gasp dev­leti kurmuştur. Müslümanların kanlarını akıtmıştır. İsrail'in Mossad örgütü bugünkü terör olaylarında başı çekmiştir..."

Kaynakça
Kitap: Musanın Mücahiti
Yazar: Ergün Poyraz