Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

İlek Zamanı

Burada Batı Hun İmparatorluğu hakkında konular bulabilirsiniz

İlek Zamanı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 22:46

İlek Zamanı

Attila'nın en büyük oğlu İlek idi. Babasının sağlığında Ural ve Balkaş gölüne kadar Doğu kanat beyi olarak vazife yaptı. Yetişmesi ve faaliyetleri hakkında fazla bilgi bulunmamaktaydı. Yalnız Akatir isyanının bastırılmasından sonra, Attila, İlek'i Akatirler üzerine atadı.

Bu konuda Priskos şu malumatı verir:

"...Attila'nın büyük oğlu ile Onegesius Akatir kavmine gönderilmiş bulunuyordu.

Bu Akatirler İskit (Hun) asıllı olup, şu sebepten dolayı Attila'nın hakimiyetine girmişti:

Bu kavmin kabileler ve soylar olarak çok reisleri olduğu için, Theodosios (Doğu Roma imparatoru) onlara hediyeler göndererek Attila ile yaptıkları antlaşmayı bozmalarını ve Romalılar ile antlaşma yapmalarını temin etmek istemişti. Fakat hediyeleri götüren şahıs, bu hediyeleri rütbe sırasına göre vermedi. Beyler içerisinde en rütbeli şahıs olan Curidachus, hediyesini ikinci olarak aldı. Bunun için o, küçük görülmüş ve ona ait hediyelerde düşük olduğundan bu saygısızlığa ve dikkatsizliğe dayanamayıp diğer krallara (beylere) karşı Attila'yı çağırdı. O da derhal büyük bir ordu ile yola çıktı. Bazı kralları öldürdü, diğerlerini itaat altına aldı ve fetih ganimetlerinden hissesini alsın diye Curidachus'u huzuruna davet etti. Fakat Curidachus bir tuzak sanıp, insanın Allah huzuruna çıkmasının zor bir husus olduğunu söyledi. Eğer insan güneşe bakamazsa, tanrıların en büyüğüne nasıl bakabilir ki? diyerek memleketinde kaldı. Krallığını muhafaza etti. Akatirler'in diğer kısmı ise Attila'ya tabi oldu. Büyük oğlunu bu kavmin üzerine kral atadığından, Onegesius'u da beraber göndermişti...".

Attila'nın ölümünden sonra da Hun tahtına çıktı. Fakat hakimiyeti çok kısa sürdü. İktidarı sırasında zayıflamaya başlayan merkezi gücü ayakta tutmaya ve imparatorluktan ayrılmaya çalışan kavimlerin hareketini durdurmaya çalıştı. Hun devletine isyan eden Gepid Kralı Ardarik'e karşı mücadele etti. 454 yılında Tuna bölgesinden Güney Pannonia'ya döndü. Bu sırada Ardarik'in komutasındaki, Germen ve Sarmatlar'ın da yardım ettiği Gepid ordusu ile Karpat havzasında karşı karşıya geldi. Hun İmparatorluğu'nun parçalanma aşamasında hayatî önemi bulunan Nedao (Neato) nehri civarındaki savaşta ordusu mağlup oldu (454). Ordusunun başında kahramanca dövüşen kendisi de, savaş meydanında aldığı yaralar neticesinde öldü. Bu mağlubiyetten sonra çok sayıda zayiat veren Hunlar geri çekildi. Boşalan merkezi ise Gepidler tarafından istila edildi.

Gepidlerin müttefiki olan Germen ve Sarmatlar ise, ele geçirdikleri topraklara yerleşerek hakimiyet tesis etmeye çalıştı. Olt suyunun mültekasından, Tuna ile Sava nehri boyunca kudretli, saldırgan Doğu Germen Krallığı oluşmaya başladı. Sirmium'dan bugünkü Viyana'ya kadar olan araziyi ise Sarmat grupları ele geçirdi. Germenler, Hunlar ile akrabalığı olan Emençur ve Ulkindurları hakimiyeti altına aldı. Bu kavimler Dacya kıyılarında, Utus suyunun ovalarında, Almus ve Öskus'da iskan edildi. Bazı Hun grupları ise Kelkal adında birinin kumandasında, Bizans komutanı Aspar'ın ordusuna dahil olarak, ordunun süvari kısmını teşkil etti. Bu arada Attila'nın kendisine çok benzeyen ortanca oğlu Dengizik ile, Attila'nın en sevdiği küçük oğlu İrnek, kendilerine sadık kalan ve topraklarını kaybeden Hunlarla birlikte Karadeniz'in kuzey bölgelerine çekildi.

Kaynakça
Kitap: AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU
Yazar: ALÎ AHMETBEYOĞLU
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Batı Hun İmparatorluğu Bölümü

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir