1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Ebü'l-Ferec: "Tuğrul Bey'in Soyu Hunlar'ın Kral Ailesinden"

MesajGönderilme zamanı: 31 May 2015, 00:58
gönderen TurkmenCopur
Süryani Tarihçisi Ebü'l-Ferec İbnü'I-İbri: Tuğrul Bey'in Soyu Hunlar'ın Kral Ailesinden

Gazneli Mahmud tarafından Hindistan'da Kalincar Kalesi'nde hapsedilen Selçuk Bey'in oğlu Arslan Yabgu 'nun Tuğrul ve Çağrı beylere, "Yeğenlerim hükümdarlık peşinde koşmaya devam etsinler; zira bu padişah (Gazneli Mahmud) köle oğludur, soyu sopu yoktur, devlet böyle adamlara bı­rakılamaz" diye haber göndermesi (Ravendl, I, 90) onun Mahmud'un asaletini hükümdarlık için yeterli görmediğini gösterir.

Süryani tarihçisi Ebü'l-Ferec İbnü'I-İbri de Sultan Tuğrul Bey'in 1043'te Abbasi halifesine gönderdiği bir mektupta hür insanların evladı olduğunu, soyunun Hunlar'ın kral ailesinden geldiğini, bu sebeple kendisine yapılacak hizmetlerin daha üstün olması lazım geldiğini belirttiğini kaydeder (Tarih, I, 299).

Selçuklular'a tabi Oğuz ve Türkmenler'in en kıritik anlarda bile onlara bağlılıklarını sürdürmesi, Selçuk Bey'in ölümünden sonra to unları Tuğ­rul ve Çağrı beylerin en sıkıntılı zamanlarında dahi çevrelerinde kendilerine hizmete hazır büyük kitleler bulmasının onların asil hanedanlara mensup olmalarından kaynaklandığı ileri sürülmektedir (Kafesoğlu, Selçuklu Ailesinin Menşei Hakkında, s. 25-26; Turan , s. 56).

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ ... 360255.pdf