Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

İsrail'in Gap Bölgesinde Yaptığı Çalışmalar

1996'da Amerika'ya hizmet eden iki parti, DYP ve Refah Partisi, koalisyon hükümetini kurdular. 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu sonrasında verilen Muhtıra ile bu Amerikancı hükümetin iktidar dönemi sonlandırıldı.
Sonraki yıllarda, bu kararın Cumhuriyetimizin yararına mı yoksa zararına mı olduğu tespit edilememiştir, çünkü bu olay sonrasındaki yıllarda Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül gibi Amerikan ajanları'nın önleri açılmış oldu.
-Erbakan Milli'ydi, konuşmalarında korkmadan ABD emperyalizmi ve siyonistler hakkında önemli tespitler yapabilmekteydi. Günümüzde AKP'nin başında Erbakan olsaydı, belkide yapılan bu şerefsiz hainliklerin büyük bölümüne izin vermeyip engelleyebilirdi. ABD stratejik olarak herzaman, kendisinin kurduğu örgütlerin elemanlarına bile güvenmeyen bir politika izlemektedir. Hele hele o örgutlerin başındaki kişi Türk Soylu ise, ona hiç ve hiç güvenmeyecektir. İşte bu yüzden, Milli Görüş örgütünü yöneten hiçbir zaman Necmettin Erbakan olmamıştır. Erbakan, gelecekte örgütü temizleyip, Milli Görüş’ün gerçek(yani ABD’nin kontrol ettiği değil, Milliyetçi olan Erbakan’ın kontrol ettiği bir Milli Görüş) lideri olabilme hayalleriyle yaşamış olabilir.
Ama maalesef Erbakan’ın içinde bulunduğu örgütün genel başkanı olmasına rağmen, örgüt daima CIA’nın görevlendirilmiş olduğu elemanlar tarafından yönetilmekteydi ve bu sistem aynı şekilde günümüz AKP’siyle birlikte devam etmektedir. Erbakan gibi zeki bir insanın bu gerçeklerin farkinda olmaması mümkün değildir.

İsrail'in Gap Bölgesinde Yaptığı Çalışmalar

Mesajgönderen TurkmenCopur » 28 Ara 2010, 22:53

İSRAİL'İN GAP BÖLGESİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

1. GENEL


GAP projesinin üretim aşamasına geldiği son yıllarda ve özellikle de terörün inişe geçtiği 1998 yılından itibaren, yabancı devletlerin ve bu devletlere ait şirketlerin GAP bölgesine ilgisinin arttığı gözlenmektedir.
Bu ülkeler önceleri terör ve insan hakları ihlalleri gibi olayları incelemek maksadıyla parlamenterleri ve konsoloslukları vasıtasıyla bölgeyi kontrol altında bulundurmaya çalışırken, bugün aynı görevlilerine ticari personelini de ilave etmiş durumdadırlar.

Ulusal ve mahalli basın organlarında yapılan yayınların incelenmesi ve bölge halkı ile yapılan mülakatlarda, özellikle İsrailli işadamlarının bölgede dikkati çekecek yoğunlukta faaliyetler içerisine girdiği ve her geçen gün ilişkilerini derinleştirdiği anlaşılmaktadır.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi(BKİ)'nin işbirliği içerisinde olduğu uluslararası kuruluşların ülkelerine bakıldığında karşımıza iki ülke çıkmaktadır. ABD ve İsrail. İşbirliği yapılan İsrail kuruluşunun adı ise MASHAV(İsrail Uluslararası İşbirliği Merkezi)dir.

2. BASINDA YER ALAN HABERLER

Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi(BKİ)'nin ortak yayınladığı "Tarım Bülteni"nde konu ve satır aralarına serpiştirilmiş bazı dikkat çekici bilgilere rastlamak mümkündür; "1999 yılının 26 Ocak - 26 Mart tarihleri arasında çeşitli ülkelerden gelen 35 öğrenci ile 5 İsrailli uzman bölgede 2 aylık uygulama çalışması yapmaya başlamışlardır."

'İSRAİLLİ YETKİLİLERİN BÖLGEYE AKINLARI' başlığı altında şu açıklamalara yer verilmektedir. "Genel merkezi İsrail'de bulunan MERHAV adlı tarım şirketinin Genel Müdürü Mr. Joseph DLOOMY ve Su Kaynakları Geliştirme Müdürü Shalom HAREL, GAP ile ilgili çalışmaları yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak amacı ile 24-26 Kasım 1998 tarihleri arasında Şanlıurfa ve Mardin illerini ziyaret ettiler.

Ayrıca çiftçi eğitimi ve yayım faaliyetleri kapsamında İsrail Hükümeti ile İdaremiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde İsrailli uzmanlar tarafından 14-24 Aralık 1998 tarihleri arasında GAP illerinden gelen yayım uzmanlarının katıldığı hizmet içi eğitim yapılmıştır.
GAP Bölgesi Tarım İl Müdürlükleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, GAP İdaresi ve Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsünden gelen 41 uzmana verilmiş olan 'Çiftçi Eğitim Ve Yayım Faaliyetleri''konulu kursun açılışı 14 Aralık 1998 tarihinde GAP BKİ Başkan Yardımcısı M. Kaya YAŞINOK ve İsrail Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Amir MAİMON tarafından yapılmış olup, 24 Aralık 1998 tarihine kadar devam etmiştir."

Yasin YAGCI'nın araştırması olarak kaleme alınan ve "GAP'TA SOĞUK SAVAŞ" başlığı ile Aksiyon Dergisinde yayınlanan yazıda konu çok boyutlu olarak ele alınmıştır:

"GAP idaresi son yıllardaki durumunu şu şekilde açıklıyor; 'Bugün üç yabancı sermayeli yatırım inşaat halinde olup, birinin ise anlaşması imzalanmış bulunmaktadır. Bu yatırımlardan biri tekstil (% 33 İsviçre), biri inşaat malzemesi (% 50 Almanya), biri cam elyaflı boru (% 50 ABD) ve biri de gıda (% 50 İsrail) yatırımlardır.".

...Şu ana kadar 67 İsrail firması toprak satın almış, en az bu kadarının da gizli bir şekilde pazarlıklar yürüttüğü kaydediliyor.

...Yabancı ülkelerin Milli Güvenlik Kurulunun bu engelinden (Toprak satışlarına onay verilmemesi) kurtulmak için buldukları yol ise çok basit; bazı yerli firmalar ile ortaklık kurmak. Yerli firmalarla ortaklık kurmuş onlarca yabancı şirket dolaylı olarak toprak satın almış durumda.

...Toprak satın alan veya talepte bulunan İsrailli firmaların çoğunun kamu kuruluşu statüsünde bulunması...

...Her şey 1998 yılının sonlarında İsrail Cumhurbaşkanı Ezer Weizman'ın Türkiye'ye gelmesiyle başladı. İsrail Cumhurbaşkanı gezisinin önemli bir kısmını güneydoğu yani GAP konusuna ayırmıştı.

...Tarihler 28 Ağustos 2000'i gösterirken Ankara'nın bu seferki misafiri İsrail Başbakanı Ehud Barak'tı. Her ne kadar geliş sebebi Ortadoğu barışı idiyse de Barak basın toplantısında "GAP'taki altı ihaleye talibiz." cümlesini sözlerinin arasına sıkıştırmadan edemiyordu.

...İsrail'in bölgede çalışmalar yapmasını meşrulaştıran gerekçeler de yok değil. Mesela basınçlı sulama sistemleri1 konusunda dünyanın ileri ülkelerinden birisi İsrail.

...Nitekim Anasol/D'nin GAP'tan sorumlu Devlet Bakanı Salih Yıldırım bu konuda verilen bir soru önergesine şu cevabı veriyordu meclis oturumunda: " GAP idaresi olarak İsrail hükümeti ile teknik konulardaki işbirliği çalışmaları diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile olduğu gibi yürütülmektedir.

GAP idaresi tarla içi basınçla sulama sistemlerinde dünyada söz sahibi olan İsrail Armaları ile işbirliği
yapmış ve bu firmalar tarafından kendisine hibe edilen ekipmanlarla 1998 yılında bölgede 12 adet çiftçi şartlarında demonstrasyon kurulmuştur. Ayrıca bölgede çalışmakta olan kamu personeline hizmet içi eğitim kapsamında çeşitli konularda seminerler düzenlenmesi ile ilgili olarak GAP idaresi, İsrail hükümet kuruluşu MASHHAV ile işbirliğine gitmiştir.

...GAP kapsamında bölgede alüminyum sulama boru ve ekipmanlarını üretmek üzere bir Türk-İsrail ortak yatırımı hususunda girişimler de söz konusu. Bunun yanı sıra seracılık, tarımsal mekanizasyon, müşterek çiftlikler kurulması yolunda işbirliği çalışmaları da sürdürülüyor. İsrail özellikle GAP projesinin yarım kalan sulama sistemleri ile çok ilgilenmekte ve bunları tamamlamaya hazır olduklarını belirtmektedirler.

Dünyanın ünlü para simsarı George Soros'un ortağı ve Şubat 1999'da "Milenyum GLK"adını verdiği dünya turu kapsamında Türkiye'yi gezen Jim Rogers içinde GAP Bölgesi çok şey ifade ediyor. Yahudi kökenli Jim Rogers'in eşi Paige Parker'la gerçekleştirdiği Türkiye gezisine ve 500.000 Dolar değerindeki özel yapım aracına Türk Medyası büyük yer vermişti. Rogers o günlerde internetteki sitesinde International Herald Tribune'de yayınlanan bir makalesinde ABD'li yatırımcıları GAP Bölgesinde arazi almaya çağınyordu.

Aynı derginin ekonomi bölümünde yazan Harun ODABAŞI'da konu ile ilgileniyor ve yazısında, KOÇ topluluğunun tüketim grubu başkanlığını yapan Cengiz Solakoğlu'nun Şanlıurfa'da kurulan KOÇ-ATA süt ve et besi tesisi için yaptığı açıklamalara yer veriyor:

"...İsrail'deki çiftlikler ve verimlilikleri inceleniyor. ABD'ye gidiliyor ve mukayesesi yapılıyor. Ve Dünya Bankası'nda bir süre çalışmış, bu işleri bilen üç Musevi'yi danışman olarak tutuyorlar. Proje danışmanlarla birlikte iki senelik yoğun bir çalışmanın sonunda ortaya çıkıyor."

11 Ekim 2000 tarihinde açılan KOÇ-ATA tesisinde konuşan Rahmi Koç, tesisin 17 milyon dolara mal olduğunu belirttikten sonra "2.500 dönümlük arsanın sadece 500 dönümünü satın aldık, geri kalan 2000 dönümünü ise kiraladık (20 yıllığına). Esasında, tüm kullanılan araziyi satın almak daha akılcı olurdu. Ancak, arkadaşlarımız 'Bunlar büyük arazi almak için buraya geliyorlar' dedikodularının önüne geçmek için bu şekilde hareket etmeyi uygun gördüler" demiştir.

Köşe yazarı Abdurrahman YILDIRIM KOÇ-ATA tesisinin açılışıyla ilgili yazısının bir bölümünde "...İsrailli mühendislerin de görev aldığını modern teknolojiyle üretim yapı-lan bu çiftlikte..." şeklinde açıklamada bulunmuştur.

"İSRAİL İŞADAMLARI ADANA'DA" başlıklı haber içeriğinde "Ticaret ataşesi Avichai Levit başkanlığında Adana'ya gelen 9 firmadan 20 temsilcinin bulunduğu heyet 'Çukurova'da Tarımsal İşbirliği Fırsatları' konulu toplantıya katıldı" şeklindeki açıklamadan sonra, İsrail Ticaret Enstitüsü Başkanı Yitcak Kiriaki'nin "Ülkesinde tarım alanı ve suyun giderek azaldığını, bu nedenle dış yatırımlara yönelmek zorunda olduklarını, Çukurova'nın ve GAP'in da buna uygun yerler olduğunu" belirten beyanına yer vermiştir.

"ALARKO Şirketler topluluğu Başkanı Üzeyir Garih, 'GAP Bölgesinde tarım teknoparkı olarak 25.000 dönüm arazi üzerinde kurulması planlanan GAPROPARK projesinin bittiği zaman, 50.000 kişinin çalıştığı, 150.000 kişinin yaşadığı modern bir kent oluşacağını' söyledi. Garih yaptığı açıklamada, 'Proje ile ilgili olarak kendi konuları içinde yatırım yapan çok farklı yabana kurum ve kuruluşlarla temaslar sağlanarak etüt çalışmalarına başlandığını kaydetti.

'GAP Bölgesinin kalkınmasında önemli bir paya sahip olacak ve yatırım tutarı 4 Milyar Dolar olarak tahmin edilen projenin 10-12 yılda bitirilmesinin hedeflendiğini' belirten Garih, şöyle dedi 'Alarko olarak bölgeyi yakından ilgilendiren çok ciddi bir proje üzerinde çalışıyoruz. GAPROPARK projesi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca da destekleniyor. ABD'de bu konuda uzman bir şirketle işbirliği halinde yürütülen projenin düşünce aşaması 6 ay sürdü ve 1 Milyon Dolara yakın para harcandı.'

'Proje, tarımda yeniden yapılanma ve reform politikalarına da uygun. GAPROPARK'ın bir bilgi dağıtım şehri olacağını' vurgulayan Garih: "Bu proje yöre çiftçisini daha fazla ve daha kaliteli üretime yönlendirecek. Bu bölgede üretilen mallara talip olan şirketler ile bölge çiftçisinin bağları sağlanacaktır. Böylece ürün çeşitlemesi ve ürün alımı garantisi verilmiş olacak" diye konuştu."

Merkezi Siverek'te bulunan Güç Birliği Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Medet ABBASOĞLU, Roza İlaç Ve Kozmetik aracılığıyla Siverek'ten İsrail'e 3 ton nar çekirdeği, 1 ton nar konsantresi ihraç ettiklerini, nar çekirdeğinin ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanıldığını" belirtmiştir.

"GÜNEYDOĞU'DA TOPRAK OYUNU" başlıklı bir haberde ise, Çukurova Aydınlar Derneği'ndeki konferansta konuşan işadamı Ziyaeddin Yağcı'nın yaptığı açıklamalar ile 'Güneydoğu üzerinde oynanan Yahudi oyunlarına ışık tuttuğu' belirtildikten sonra şu sözlerine yer verilmektedir: "...Buradaki topraklarda gelecek gören Yahudiler bir yerine beş vererek Mardin'de arazi alımına başlamışlardır. Hatta bu konuda Şanlıurfa yöresinde birbirleri ile yarışmaktadırlar. Bölgede bulunan Süryaniler de Kızıltepe'de arazi almalarına yardım etmektedirler.

Diyarbakır Söz Gazetesi, Diyarbakır Milletvekili Sebgedullah SEYDAOĞLU'nun konu hakkındaki aşağıdaki açıklamalarına yer vermiştir:

"...Son yılarda İsrail'in GAP'a ve Güneydoğunun kutsal mukaddes ve bereketli topraklar üzerindeki emel ve niyetleri açıklığa kavuşmuştur. Türkiye ve İsrail Hükümetleri arasında faiz kredili ve içeriği net açıklanmayan kredi süresi faiz oranı ve buna benzer belli olmayan 1 milyar dolarlık GAP kredisini İsrailli firmalara yaptırması Türkiye'nin bağımsız, hür teşebbüsle kendi öz yatırımcılarına vurulan en büyük darbedir. Bu firmalar haham gözetiminde noterle ekonomik ve ticari ahlaka ve uluslararası prensiplere ve şartlara uymayan uzun vadeli bir sömürü taktiğidir. İki ay önce İsrail Büyükelçiliğine ve Konsolosluklarına yaptığım başvurumun cevabını halen net almış değilim... "

Kaynakça
Kitap: İstihbarat Raporlarında İSRAİL'İN GAP SENARYOSU
Yazar: Hasan Taşkın
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: İSRAİL'İN GAP BÖLGESİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

Mesajgönderen TurkmenCopur » 28 Ara 2010, 22:55

BÖLGE HALKI İLE YAPILAN MÜLAKATLAR

Bölge halkı ile yapılan görüşmelerde konu hakkında derinliğine bilgi sahibi olunmadığı, bilgi sahibi olması gerekenlerin ise konuşmaktan yana olmadığı gözlenmiştir.

Halkın küçümsenemeyecek bir bölümü yapılan yabancı yatırımları ve ortaklıkları dikkatle izlemekle beraber birkaç nedenden ötürü çoğunlukla sessiz kalmayı ve yorum dahi yapmamayı yeğlemektedir.

İsrailli işadamları(yetkililer), bölgede görevli kamu personeline "hizmet içi eğitim" kapsamında tertiplediği gezilerle İsrail'e götürmektedir. İsrail'e yapılan bu gezilere özellikle bölgede yatırım ortaklığı yaptıkları veya yapmaları muhtemel büyük toprak sahiplerini, öğretim üyelerini, bürokratları, mahalli gazete sahipleri ve çalışanlarını, ziraat odası başkanlarını ve dini konularda sözü dinlenir şahısları dahil etmektedirler.

(Örneğin Şanlıurfa Vali Yardımcılarından Y. B. 1 ay kadar İsrail'de kalmıştır).

Görüştüğümüz bazı şahıslar, basında İsrail lehine veya aleyhine hiçbir haber çıkmamasını, "İsrail'e götürülerek teknolojik gelişmelerden etkilenen ve İsrail hayranlığı aşılanan" bu şahıslara bağlamaktadır.

1998 yılından bugüne kadar İsrailli yatırımcıların veya Türk ortaklarının bölge halkı ile ilgili tespit edilebilen çalışmaları ve sonuçları şunlardır:

a. İsrail şirketleri "Toros Gübre" bayiliklerini, yatırım ortaklığı kuracakları veya toprak alacakları şahıslar ile temasta, kendi kuruluşları gibi kullanmaktadır.
b. İsrailli işadamları öncelikle piyasaya ödeme zorluğu içerisinde olan hatta Ziraat Bankasına borçları bulunan toprak sahibi ve çiftçiler ile ilgilenmektedir.
c. Özellikle basınçlı sulama teknolojisi ve slaj mısır (yemlik mısır) üretimindeki uygulamalarını, üretimde pay sahibi olmak için yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Mardin Kızıltepe'den Şanlıurfa Harran'a kadar binlerce dönüm arazi bu amaçla kullanılmaktadır.
d. Susuz ve taşlık bir bölge olan KARACADAG'da toprak alma ve kiralama girişiminde bulunan İsrailli şirket yetkilileri, özellikle Türkmen aşiretlerinin olumsuz cevapları ile karşılaşmıştır (50.000 dönüm kıraç arazinin 15 yıllık kirası peşin verilmek istenmiştir).
e. Mardin Derik ilçesine bağlı bazı köylerde (bunlardan Atlı ve Kovalı Köyleri eski Milletvekili Ahmet Türk'e aittir) binlerce dönüm arazi tarım ve hayvancılık yapmak maksadıyla İsraillilere kiralanmıştır.
f. Zaman içerisinde dünyanın en gelişmiş ve büyük seralarının yer alacağı planlanan Şanlıurfa/Karaali bölgesinde halen üretim yapan seralardan bazılarının İsrailli şirketlerle ortak olduğu ve bu bölgede İsrail'in yatırım çalışmalarına devam ettiği bilinmektedir.
g. Şanlıurfa-Suruç yolu üzerinde ABD-TÜRKİYE firmalarının ortaklığıyla kurulduğu bilinen SUBOR boru üretim fabrikasının İsraillilerin yönetiminde olduğu bölge halkı tarafından belirtilmektedir (ABD'lilerin Musevi olmaları muhtemeldir).
h. K.-A. Süt ve Et Besi Tesisi çalışmaları kapsamında bazı İsrailli şahıslar, İsrail'den getirecekleri 4.000 adet büyükbaş hayvanı köylülere karşılıksız dağıtmak için çalışmalara başlamıştır. Bu hayvanların "Yem ihtiyacının kendilerinden satın alınacağı, doğacak yavruların ise şirketin malı olacağı şartını kabul eden ve kendilerince uygun görülecek isteklilere verileceğini belirtmişlerdir.
i. Mezra yapmak amacıyla İsrailli şirketler tarafından kiralanmış hazine arazilerinden binlerce dönümüne (kira anlaşmaları çiğnenerek) pamuk ekildiği bilinmektedir.
j. Suriyeli toprak sahipleri de İsrail'e ait sulama teknolojisini almak maksadıyla Türkiye'deki akrabalarından ve ortaklarından yardım talebinde bulunmuş, kullanılan malzemenin üzerinde bulunan ve "İsrail malı" olduğunu belirten yazıların silinmesi durumunda satın alabileceklerini belirtmişlerdir.

YABANCI ŞİRKETLERİN GAP GİDEM TARAFINDAN MÜSAADE EDİLEN (LEGAL) YATIRIMLARI

FİRMA ADIÜLKEFAALİYET KONUSUMEVCUT DURUMUFAALİYET YERİ
Man (Mardin EnerjiAlmanyaEnerji Üretimi ve doğal gazYer tahsisi ya-Mardin
Özhan Kimya (Ortak-İtalya (Şahıs)DeterjanÜretimdeMardin
SanexBulgaristanTicaret-Mardin
BizafIrakTicaret-Mardin
Ms JordanIrakTicaretMardin
Lazer (Hasbab ortak-İtalyaBattaniye ve tekstil makine-Yer tahsisi ya-Diyarbak ır
Rama (Bayraktar or-SuriyeMeyan kökü türevlerini Ü-FaaliyetteGaziantep
NanhttanİsrailTekstil(Entegre)Yer tahsisi ya-Adıyaman
NaanİsrailSulama sistemleri pazar--Bölge
NetafîmİsrailSulama sistemleri pazar-Bölge
Delta-PineHavs ı z pamuk tohumu ü-OSB'de yer tahsi-Şanlıurfa
ABD firması veABDİçme, kullanma ve tarımsalİnşaat aşamasm-Şanlıurfa
İsrail firması veİsrailSitrik asit (Limon tuzu)Yer tahsisi ya-Adıyaman
ABD-İsveç-TürkiyeABD ve İsveçTarım sektörüne yatırımAraştırma faali-Adıyaman


BÖLGEDE PETROL ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN YABANCI FİRMALAR

FİRMA ADI ÜLKE:


- NVTPERENCO ABD ALAADDIN MIDDLEEST ABD
- DOVVELL SCHLUMBERGER Almanya Gl ABD

FAALİYET KONUSU:

- Petrol arama ve üretimi Petrol arama
- Petrol ile ilgili yan hizmetler Petrol arama

FAALİYET YERİ:

- Diyarbakır
- Adıyaman - Diyarbakır
- Diyarbakır Adıyaman

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak gelişen GAP yabancı yatırımlarının, medyaya yansımayan ve bölge halkının önemli bir bölümünü rahatsız etmesine rağmen dile getiremedikleri bir yapılanmasının olduğu muhakkaktır. Rahmi Koç'un bile "2.500 dönümlük arsanın sadece 500 dönümünü satın aldık, geri kalan 2000 dönümünü ise kiraladık. Esasında, tüm kullanılan araziyi satın almak daha akılcı olurdu. Ancak, arkadaşlarımız 'Bunlar büyük arazi almak için buraya geliyorlar' dedikodularının önüne geçmek için bu şekilde hareket etmeyi uygun gördüler" şeklindeki açıklaması, konuyu daha dikkat çekici bir hale getirmektedir.

Din, milliyet, örf gibi sıkıca sarıldıkları bazı değerleri paradan üstün tutarak, özellikle İsrail kökenli şirketlere hayır diyebilen mal sahipleri, yüksek sesle olmasa da, gü-venilir ortamlarda konu hakkında yorum yapabilmektedirler.

Konu hakkında bilgi alabildiğimiz bu gibi şahısların yabancı şirket temsilcileri ile irtibatları temas veya sadece başlangıç safhasında kaldığı için, bilgileri yüzeysel, bazen abartılı ve genellikle de yorum şeklinde olmaktadır.

İkinci-üçüncü ağızdan aktarılan, abartılı, yoruma dayalı ve bazen de kaynağı belirsiz bu haber karmaşası içerisinde doğru bilgilere ulaşmak epeyce zorlaşmaktadır. Dikkat edildiğinde ise "Hafızası çok güçlü ve yakın çevresine karşı çok dikkatli" bölge halkı arasındaki bu haber karmaşası ve bilgi bulanıklığına, yabancı şirket temsilcilerinin ve onların yerli ortaklarının yaptığı bu çalışmaların neden olduğu görülebilecektir. Çünkü dışarıdan gelen bu şahıslar ve bölgedeki ortakları, alışılagelmiş ticari metotların dışında temas ve uygulamalar içine girmekte, kullandıkları bu teknikler ise, para konusunda zafiyeti bilinen milli değerleri zayıf, dini duyguları ise gösteriş ağırlıklı bölge halkını olumsuz etkilemektedir.

Özellikle İsrailli işadamları tanımadıkları yerli halk ile temastan kaçınmaktadırlar. İlk temas için mutlaka Türkiye'de bulunan ortaklarına bir araştırma yaptırmakta ve işbirliğine girecekleri bölgedeki uygun toprak sahiplerini tespit ettirmektedirler. Sonucunda ise daha önceden anlaştıkları ve kendileri ile ticaret yapan yerli tüccarları aracı olarak kullanarak iş teklifini (toprak alımı, kiralama, ortaklık) yapmaktadırlar.

İsrailli yatırımcılar(Görevliler), işbirliği yaptıkları veya toprağını kiraladıkları(aldıkları) güçlü şahısları ve bunların kontrolündeki bölge halkını da satın almaktadırlar. Din olgusunun en güçlü hissedildiği Şanlıurfa'da dahi hiçbir tepki almadan sessizce yürüttükleri bu çalışmaların her geçen gün geliştiğinin hissedilmesi, İsraillilerin bu konularda ne kadar deneyimli olduklarını göstermektedir.

İkisi de yüksek okul mezunu biri Arap diğeri Türkmen kökenli iki aşiret reisi, içeriği aynı olan şu değerlendirmeyi farklı zamanlarda dile getirmişlerdir : "Görünen tehdit yakın olmamakla birlikte Batılılar ve bunlar(İsrailliler) bölgemizi ikinci Filistin haline getirmeye çalışıyorlar, bu durum bizi çok ürkütüyor".

İsrailli işadamlarının ticaret yelpazesini bu kadar geniş tutmaları, nar çekirdeğinden mısıra, sulama sistemlerinden sitrik asit üretimine kadar hemen her alanda GAP'ın içinde olmaları ve bu kısa sürede Batılı Devletlerin bile önüne geçmeleri dikkat çekicidir.

İsrailli işadamlarının öncelikle piyasaya ödeme zorluğu içerisinde olan toprak sahibi ve çiftçiler ile ilgilenmesi, yurtiçinden ve bankacılık sektöründen bilgi aldığı şeklinde değerlendirilmektedir.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön 1996-1999: Cumhuriyetimizin 6. İhanet Dönemi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir