1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Fabian Derneği'nin Genel Sekreteri ve Erbakan

MesajGönderilme zamanı: 24 Ara 2010, 17:57
gönderen TurkmenCopur
FABİAN DERNEĞİ'NİN GENEL SEKRETERİ VE ERBAKAN

Fabian Derneği, "Demokratik Sosyalizmin" babasıdır.
1883 yılında Londra'da kurulan dernek, Marksizmin "ihtilalci" stratejisi yerine, eğitime dayalı barışçı bir "evrimi" öngörür.
Çok kısa ve kaba olarak, dünyadaki sosyalizmin gelişmesini "ihtilalci" ve "evrimci" olarak ikiye ayırırsak, sonradan birbirlerinin can düşmanı haline gelen Troçkici ve Leninci ihtilalcilere karşı, aralarında ünlü düşünür ve yazar George Bernard Shaw'un da bulunduğu Fabiancılar, evrimci stratejileri savunmuşlardır.

Dernek, ismini ünlü bir Romalı General'den alır: Fabius Maximus Cunctator.
İngiltere, sadece demokrasinin beşiği olmakla değil, demokratik sosyalizmin kurucusu olmakla da övünür.
Romalı General Fabius Maximus Cunctator'un çok önemli bir özelliği vardır: Kendinden daha güçlü düşman karşısında, doğrudan savaşa girmez. Çeşidi taktiklerle onu oyalar. Doğrudan çatışmadan kaçınarak zamanını bekler ve sonunda zafere ulaşır.

Dernek, tarihsel olarak da bugün de, İngiliz işçi Partisi'nin bir "bilimsel kuruluşu" hatta kimi zaman "akıl hocası" gibi bir işlev görmektedir.
işte TÜSLİS'in 11-12 Ekim 1996 günlerinde İstanbul'da düzenlediği "Sosyal Demokraside Yeni Perspektifler" adlı konferansta, Fabian Derneği'nin Genel Sekreterinin düşüncelerini ayrıntılı olarak dinlemek, sonra da kendisiyle kişisel olarak derinliğine tartışmak fırsatını buldum.
Stephen Twigg, 29 yaşında dinamik bir genç. Ayrıca, işçi Partisi'nin aday adayı ve yaşadığı kentte belediye meclisi üyesi.
Kendisini dinlerken, bu genç yaşında eriştiği konumu hak ettiğini hemen anlıyorsunuz.

Eğitimin Önemi

Bu efsanevi derneğin Genel Sekreteri, sosyal demokrasinin hem genel sorunları, hem de İngiltere'deki durumu hakkında, açık ve net düşünceler ileri sürdü.
Hem genelde, hem de ingiltere'deki durumla ilgili olarak belirlediği en önemli "değişiklik", sosyal demokrat ideolojinin ve uygulamanın, bugüne kadar "bireyle" ilişki kurmaktı? başarısız olduğu ve bugünden sonra, bireyi ön plana çıkaran, onu önemseyen bir programın geçerlilik kazandığı.

Twigg, işçi Partisi'nin önümüzdeki seçimlerde başbakan olmasına kesin gözüyle bakılan lideri Tony Blair'in kısa bir süre önce yapılan Parti Kongresi'nde birinci önceliği verdiği üç konuyu da, "eğitim, eğitim, eğitim" diyerek belirlediğini aktardı.
Tabii burada kastedilen eğitim, bireyin değişen topluma yeniden kazandırılmasını hedefleyen, onu hem üretici hem de yaşamındaki anlamı bilinçle kavrayan bir vatandaş yapacak olan eğitim.

Bu arada Fabiancı Genel Sekreter, ingiltere'deki politikanın kendine özgü koşulları içinde Blair'in sağa kaymış gözüktüğünü, ama gerçek konumunun seçimleri kazandıktan sonra yapacağı uygulamalarla belirleneceğini söylüyor.
Bu bilgileri (ki size çok basit gelebilir ama ben çok, ama çok önemsiyorum) saygıyla, çok meşgul oldukları için, semineri izleme fırsatı bulamayan Sosyal Demokrat Partilerimizin değerli yöneticilerine duyururum.

Ve Erbakan

Peki başlıkta Erbakan'ın ismi neden mi geçiyor, diye merak ettiniz?
Bugünkü siyasal liderlerimiz arasında eğitime en büyük önemi veren, bunun sonuçlarını, bu eğitim yoluyla partisinin tabanını oluşturduklarını söyleyerek parti genel kongresinde iftiharla ilan eden, General Fabius Maximus'un taktiklerini büyük bir başarıyla uygulayan siyasal liderimiz kim?

Kaynakça
Kitap: DEMOKRASİ VE LAİKLİK
Yazar: EMRE KONGAR