1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Küçülen Ulusal Devlet, Büyüyen Mafya-Gladyo Devleti

MesajGönderilme zamanı: 19 Ara 2010, 00:25
gönderen TurkmenCopur
KÜÇÜLEN ULUSAL DEVLET, BÜYÜYEN MAFYA-GLADYO DEVLETİ
(Doğu Perinçek, Makale, Radikal, 7 Kasım 1996)


Yeni Dünya Düzeni, "devletin küçültülmesi"ni de içeriyor. Yerüstündeki devlete bakarsanız doğru. Ne var ki, küreselleşme süreci devletin yeraltındaki örgütlenmesini azmanlaştırmaktadır. Bu olgu, yalnız Türkiye'ye özgü değil, evrensel. Denebilir ki, 20. yüzyılın sonunda emperyalist sistemin tipik devleti, mafya-gladyo diktatörlüğüdür.
Küreselleşmenin tunç yasasını şöyle özetleyebiliriz: Ulusal devlet küçüldükçe, mafya-gladyo devleti büyümektedir.

Küçülenler ve dağılanlar şunlardır: KİT'ler, SSK'lar, parasız eğitim, tarıma destek fonları... Büyüyenler ise şöyle sıralanabilir: Kontrgerilla ya da resmi adıyla Özel Kuvvetler, MİT, JİTEM, polis teşkilatı. Ülkücü Mafya, uyuşturucu ve silah mafyası vb.

Bu yüzyılın ulusal ve emekçi kazanından yıkıldıkça, devletin şiddet ve denetim aygıtı devasa boyutlara ulaşmaktadır. Aslında bu süreç, hakim sınıfların geçirdiği karakteri değişikliğiyle birlikte yaşanmaktadır. Sanayi ve ticaret burjuvazisi daha etkisiz planlara itilirken, uyuşturucu ve silah mafyası ile rant sahipleri iktidarın merkezlerine yerleşmektedir. Hakim sınıf mafyalaşmaktadır.

Bu olay, emperyalist sistemin ölüme gittiğinin de işaretidir. Çünkü sistem, üretimi yöneten kesimlerden üretimi yağmalayan kesimlerin eline geçmektedir. Böylece hakim sınıfların siyasal partileri ve kadro lan da mafyalaşmaktadır. Türkiye'nin son dönem yöneticilerine bakınız, karşınızda mafyanın çehresi belirecektir. Özal ve Çiller aileleri, mafya ailesine karışmış bulunuyor. Kara para, dorukları fethetmiştir. Mafya şeflerinin cenazeleri, resmi törenlerle, bayraklarla, Cumhurbaşkanı çelenkleriyle kaldırılıyor. Siyasal kadrolar, bu törenlerin başaktörleridir.

Kaynakça
Kitap: Çiller Özel Örgütü
Yazar: DOĞU PERİNÇEK

Re: KÜÇÜLEN ULUSAL DEVLET, BÜYÜYEN MAFYA-GLADYO DEVLETİ

MesajGönderilme zamanı: 19 Ara 2010, 00:27
gönderen TurkmenCopur
Hukuka Sığmayan Şiddet

Yasal devletin dağılması ve yasadışı devletin büyümesi sürecine Türkiye zemininde göz atmakta yarar var. Kuşkusuz her devlet, kabileden devlete geçişten bu yana bir yeraltı örgütüne sahip olmuştur. Ancak ilk devlet, emperyalizm çağının devleti kadar dizginsiz bir şiddete ve güçlü bir yalan mekanizmasına muhtaç değildi. Günümüz devleti, insanlık tarihinin en ağır sömürüsüne ve yabancılaşmasına bekçilik ettiği için, şiddet aygıtını ve yalan aygıtını alabildiğine büyütmüştür.

Devlet, bir cepheden şiddetin hukuka bağlanmasıdır. Ancak artık devletin şiddet aygıtı, işte devletin hukuku içine sığamıyor. Böylece devletin yasadışı örgütlenmesi dizginsiz büyüyor.

Re: KÜÇÜLEN ULUSAL DEVLET, BÜYÜYEN MAFYA-GLADYO DEVLETİ

MesajGönderilme zamanı: 19 Ara 2010, 00:27
gönderen TurkmenCopur
İllegal Operasyonların Ülkücü Kadrosu

Bu olayı Türkiye'nin son dönem tarihinde bütün çıplaklığıyla yaşıyoruz. 1980'ler, devletin illegalleşmesinde önemli bir sıçrama noktası. Devletin zor aygıtı, devlet yasalarında kaynağı olmayan operasyonlara girmek ihtiyacını duyuyor. MİT, bu amaçla bir operasyon bölümü kuruyor, elbette illegal, yani yeraltında. Kadro hazır: 1980 öncesinde yüzlerce cinayette tecrübe kazanmış ülkücü militanlar. Üstelik bu militanların "devlet tecrübesi de" var. Örneğin Abdullah Çatlı'lar, Ağca'lar, Oral Çelikler vb. daha o cinayetleri işledikleri dönemde, Kontrgerilla ve MİT kontrolüne girmişler. Avukatları o nedenle onların devlet kurumlarındaki dosyalarını istiyor; açıkçası devlet kimliklerini istiyor. Nitekim devlet görevlisi kimlikleri, mersedesin içinden de çıkmıştır. Ve yine illegal devlete hizmetleri nedeniyle, Ağca'lar hapisten kaçırılıyor. MİT'in illegal operasyon bölümü, bu çocukları kirli işlerde kullanmaya başlıyor.

Parasal kaynak nereden bulunacak? Onun da kolayı var. Uyuşturucu işi de bu çocuklara ihale ediliyor. Böylece devletin yasadışı operasyonları ile uyuşturucu işi birleşiyor. Hem gelir, hem iş.