Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Cumhuriyet Başsavcılığının İşçi Partisine Yanıtı

18.6.1996

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Önderliğindeki Atatürkçü'ler Susurluk Kazası sonrasında Tansu Çiller'in Türkiye'miz içinde kurduğu Amerikan Örgütlenmesini medya önünde kanıtlayarak Tarihi bir Başarıya imza attılar.

Cumhuriyet Başsavcılığının İşçi Partisine Yanıtı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 18 Ara 2010, 22:45

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İŞÇİ PARTİSİNE YANITI (18 Haziran 1996)

T.C.
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI


YARGITAY
Sayı: SP. 8 Hz. 1996/186 Karar No: 186
Karar Tarihi: 18.6.1996


KARAR

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına ve oradan Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletilen 27. 5.1996 tarihli dilekçesinde özede, Doğru Yol Partisi Genel Başkam ve İstanbul Milletvekili, eski Başbakan Tansu Çiller'in bu sıfatla görevli bulunduğu dönemde örtülü ödeneğe tahsis edilen 500 milyar lira ile kendisine bağlı bir istihbarat örgütü oluşturduğunu, Azerbaycan'da düzenlenen darbe girişiminde bu örgütü kullandığım, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulunda görüşülmeden, Cumhurbaşkanına bilgi verilmeden Iran topraklarında bu örgüte harekat emri verdiğini, örgütün Türk Ceza Yasasının 313. maddesinde belirtilen cürüm işlemek için vücuda getirilen teşekkül niteliğinde olduğunu, Eski Başbakan Tansu Çiller'in bu hareketiyle Türk Ceza Yasasının 127. maddesinde yazılı, devlete karşı darbe ya da düşmanca hareketlere tahrik ve 128. maddesinde yazılı yabancı devletlere karşı düşmanca hareket, 313. maddesinde belirtilen, siyasi görüşten kaynaklanan amaçla cürüm işlemek için teşekkül oluşturmaya azmettirme ve 314. maddesinde açıklandığı üzere bu teşekkül mensuplarına bilerek ve isteyerek yardım etme fiillerini işlediğini iddia etmiş ve Bn. Tansu Çiller'in Başbakan sıfatını taşıdığı sırada işlediği iddia edilen bu fiillerin Anayasanın 148. maddesine göre Yüce Divan tarafından soruşturulması gerekli olup Yüce Divanda savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı yaptığından bahisle dilekçesi ve eklerinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini istemiş ve ilgili evrakın İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Başsavcılığının 27.5.1996 gün, Bakanlık Muhabere No: 1996/ 2084 sayı ile Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği anlaşılmıştır.

Ancak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın konumu, yetki ve görevlerinin nelerden ibaret olduğu, Anayasanın 69, 148 ve 154. maddeleri, 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 6, 27, 46ncı ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 9, 98, 100, 101, 102, 103, 104ncü maddelerinde ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

Bu maddelerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere soruşturmaya ilişkin yetkimiz 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 174ncü maddesi ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun hükümleri ile sınırlandırılmış bulunmaktadır.
Bunların arasında Başsavcılığımızı, dilekçede sözü edilen ihbar ve şikayetleri soruşturmaya yetkili kılan bir yasa hükmü mevcut değildir.
Başbakan hakkında suç teşkil eden eylemlerinden dolayı ne şekilde soruşturma yapılacağı Anayasanın 100. maddesinde düzenlenmiş olup Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesi içinde yürüyen bir prosedüre tabi bulunmaktadır.

Bu prosedür tamamlanıp Bn. Tansu Çiller hakkında iddia edilen fiillerden dolayı son soruşturma dosyası açılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verildiği taktirde, Anayasanın 100, 148 ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 18,35 ve 36. maddeleri uyarınca Yüce Divanda yapılacak yargılamada savcılık görevinin Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı vekili tarafından yerine getirileceği tabiidir.

Sonuç:

Yukarıda açıklanan sebeplerle:


1) Dilekçede belirtilen iddialar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacak bir işlem bulunmadığına,
2) Evrakın Anayasanın 100. maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümlerine göre gereğinin takdir ve ifası için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmasına, birer örneğinin de Dairemizde saklanmasına,
3) Kararın başvuru sahibi B. Doğu Perinçek'e tebliğine,

18.6.1996 tarihinde karar verildi.

Haluk YARDIMCI
Cumhuriyet Başsavcısı

A.Nasuhi KURDOĞLU
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
MK.


Kaynakça
Kitap: Çiller Özel Örgütü
Yazar: DOĞU PERİNÇEK
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön 1996: Cumhuriyetimizin 3. Yükseliş Dönemi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir

cron