1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

TBMM Başkanlığının İşçi Partisi'ne Yanıtı

MesajGönderilme zamanı: 18 Ara 2010, 22:44
gönderen TurkmenCopur
TBMM BAŞKANLIĞININ İŞÇİ PARTİSİ'NE YANITI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI


Sayı: A.01- 1068
Ankara, 14 Ekim 1996 Sayın Doğu PERİNÇEK
İşçi Partisi Genel Başkanı İLGİ: 3.10.1996 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri bakanı Tansu ÇİLLER ile İçişleri Bakanı Mehmet AĞAR hakkında Meclis soruşturması yapılması istenilmekte, bu istemin Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığınız başvuru üzerine verilen 18.6.1996 tarih ve 186 sayılı karara dayalı olarak Başsavcılıkça TBMM Başkanlığına gönderilen yazı ile birleştirilmek suretiyle ifası talep edilmektedir.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim yollan belirtilmiş, şekle ilişkin esaslar da Meclis içtüzüğünde düzenlenmiştir. Anayasa'nın 100 ve içtüzüğün 107ci maddeleri gereğince TBMM üye tamsayısının en az onda birinin vereceği bir önerge ile Meclis soruşturması açılması istenilmektedir. Bu itibarla Anayasa ve İçtüzük hükümlerinde belirtilen şekil şartlarını haiz olmayan başvurunuz üzerine bir işlem tesis edilememiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına da aynı mealde cevap yazılarak, Başkanlığımıza gönderilen dosya iade edilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Mustafa KALEMLİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan


Kaynakça
Kitap: Çiller Özel Örgütü
Yazar: DOĞU PERİNÇEK