Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Doğu Perinçek'in Çiller Özel Örgütü Hakkında Suç Duyurusu

(27 Mayıs 1996)

Turgut Özal ve Kenan Evren'in Türkiye'miz içinde kurduğu Amerikan örgütlenmesi Tansu Çiller ile birlikte dahada güçlendirildi.

Doğu Perinçek'in Çiller Özel Örgütü Hakkında Suç Duyurusu

Mesajgönderen TurkmenCopur » 19 Ara 2010, 00:05

DOĞU PERİNÇEK'İN ÇİLLER ÖZEL ÖRGÜTÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
(27 Mayıs 1996)

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA gönderilmek üzere


İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına
Suç Duyurusunda Bulunan : Doğu Perinçek
İşçi Partisi Genel Başkanı
istiklal Cad. Deva Çıkmazı, No: 15/7,
Beyoğlu-İstanbul

Sanıklar:

1) Tansu Çiller
İstanbul Milletvekili ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı, TBMM Ankara

2) Emre Dinç
Bu şahsın (Yüzbaşı rütbeli) subay olduğu ve Hüseyin Pepekal adını kullandığı da öğrenilmiştir.

3) Yapılacak soruşturma sırasında kimliği belirlenecek diğer sanıklar.
Suç: Türk Ceza Kanunu'nun 127 /!., 12812., 313. ve 314. maddelerine aykırı davranmak suretiyle,
Araştırmalar sonucu, Erme Dinç ve Hüseyin Pepekal adlarını kullanan bu şahsın Yüzbaşı Hüseyin Pepekal olduğu belirlendi. Aydınlık, Yüzbaşı'nın plaka numarasından Adana Trafik Müdüriüğü'ne verdiği adresi saptadı. Bu adreste zaman zaman kalan Yüzbaşı'nın gerçek adının Hüseyin Pepekal olduğu ortaya çıkarıldı. Yüzbaşı, Adana Trafiğine bile sahte ad vermiş, arabasını Hüseyin Tepekal ismiyle kaydettirmişti.

a- Yabancı devletin, Türkiye Devleti aleyhine hasmane hareketlerde bulunmasına matuf fiiller işlemek,
b- Türkiye Devletini harp tehlikesine maruz kılacak şekilde hasmane hareketlerde bulunmak,
c- Siyasi görüşten kaynaklanan amaçla, cürüm işlemek için cemiyet kurmak ve bu kuruluş mensuplarına bilerek ve isteyerek yardımda bulunmak.

AÇIKLAMA

A) Sanıklardan halen Doğru Yol Partisi Genel Başkam ve İstanbul Milletvekili bulunan, eski Başbakan Tansu Çiller'in; Başbakan sıfatı taşıdığı sırada, örtülü ödenekten yaptığı harcamalar ile ilgili olarak, 22 Mayıs 1996 günü, TBMM'de partisinin grup toplantısında bir konuşma yaptığı, bu konuşmasında "Bu sırlar açıklanırsa millet ayağa kalkar, dünya ayağa kalkar. İnsanlar, milletler birbirine düşer. Türkiye çöker, rejim tehdit altına girer. Herkes altında kalır. Halka halka, zincir zincir, o ülkeden buraya, her gün büyüyerek devam eder" şeklinde beyanda bulunduğu basın organlarında yayımlanmıştır. (Ek 1:23 Mayıs 1996günlü Yeni Yüzyıl gazetesi)
Keza, Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Cevheri'nin de "Örtülü ödenek içinde, izah edilirse savaş çıkacak unsurlar var" şeklindeki ve Doğru Yol Partisi'nin diğer Genel Başkan Yardımcısı İsmail Köse'nin (aynı gün yaptığı), "Bunun (örtülü ödenekten yapılan harcamanın) açıklanması, devletler arası mesele çıkarır, Türkiye'de çok çeşitli olaylar olur" şeklindeki açıklamaları, sanık Tansu Çiller'in beyanlarını doğrulamaktadır. (Ek 2:18 Mayıs 1996 günlü Hürriyet gazetesi)

B) Olayın birkaç günlük soruşturmayla bile aydınlatılması mümkündür. Bunun için soruşturma açılmalı, Çiller'in dokunulmazlığı kaldırılmalı, sanıkların kaçmalarının ve kanıtları yok etmelerinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Bu soruşturmanın derhal başlatılması, Türkiye'nin çeşidi tertiplerle karşı karşıya kalmaması bakımından zorunludur ve can alıcı önemdedir. Bunun için yeterli kanıt fazlasıyla vardır.

- Birinci kanıt, Çiller'in kendi itirafıdır.
- İkincisi, Başbakan Mesut Yılmaz'ın ve Cumhurbaşkanı Demirel'in elinde bulunan bilgilerdir.
- Üçüncüsü, Çiller'in Özel İstihbarat Örgütü'nde bulunan Yüzbaşı Emre Dinç (Hüseyin Pepekal veya Kürşat Yüzbaşı)'in vereceği bilgilerdir.
- Dördüncüsü, Çiller ve Özel İstihbarat Örgütünün Azerbaycan darbe girişimindeki rolü.
- Beşincisi, Çiller'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ne İran topraklarında kanun dışı harekât emri vermesi.
- Altıncısı, çeşitli basın organlarının yayınladığı haberler ve duyumlardır.
- Yedincisi, bu Özel İstihbarat Örgütü'nün diğer yönetici ve elemanlarından toplanacak bilgilerdir. Kanıtları bir bir sıralıyorum.

1. "Türkiye'yi Çökertecek" Tertiplerin İçine Girdiğini Bizzat Çiller İtiraf Ediyor

Çiller, örtülü ödeneği Türkiye devletinden gizli tertipler için kullandığını itiraf etmiştir. Çiller ve suç ortakları, kendi ifadeleriyle "Türkiye'yi çökertecek, milletleri birbirine düşürecek" boyutları olan bu karanlık uygulamaya, Cumhurbaşkanı'ndan, Hükümet'ten, Genelkurmay'dan, Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Devletin güvenlik örgütlerinden gizli olarak girmişlerdir.
"Milletleri birbirine düşürecek, dünyayı ayağa kaldıracak" tertipler, ancak devlet düzeyindeki güçlerle yapılabilir. Çiller, bu operasyonu Türkiye Devletiyle yapmadığına göre, başka bir devletle birlikte hareket etmektedir. O nedenle Çiller'in sakladığı sır, Türkiye Devletinin sırrı değil, fakat bir başka devletin sırrıdır.
Çiller'in ve suç ortaklarının bu eylemlerine, Türk Ceza Kanununda ağır cezalar öngörülmüştür.
Dokunulmazlığın kaldırılması kurumu, işte özellikle bu tür eylemler için kabul edilmiştir.

2. Başbakan ve Cumhurbaşkanının Ellerindeki Bilgiler Derhal Toplanmalı

Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın 500 milyarın nasıl kullanıldığı konusunda ellerinde bilgi olduğu açıktır. Ortada suç oluşturan bir eylem varken, bu suçun yargıdan gizlenmesi, ağır sorumluluk gerektirir, hatta suçtur. Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren bir eylemin soruşturulması geciktirilmekte, belki de önlenmektedir. Cumhurbaşkanı ve Başbakan, suçu gizleyemezler, ellerindeki bilgileri derhal yetkili savcılıklara vermek durumundadırlar. Cumhuriyet Başsavcılığı ise, bu kanıtlan derhal toplamak sorumluluğunu taşımaktadır.

3. Çiller'in Özel İstihbarat Örgütü'nün Önemli Elemanı Yüzbaşı Emre Dinç (Hüseyin Pepekan veya Kürşat Yüzbaşı) Sorguya Çekilmeli

Çiller'in Özel İstihbarat Örgütü'nün önemli elemanının kimliği, Aydınlık dergisinin son sayısında açıklandı. (Bkz. Ek: 8, bu kitapta s.96.)
Soruşturma makamları derhal harekete geçmelidir.
Bu şahıs, ordudaki ve devlet içindeki görevi dışında ikinci bir örgütün üyesidir. Bu örgüt TCK 313. maddesi kapsamında olup yasadışıdır.

4. Çiller'in Özel İstihbarat Örgütünün Azerbaycan Darbe Girişimindeki Rolü Araştırılmalı

Çiller'in, Azerbaycan'da ABD tarafından düzenlenen Haydar Aliyev'i hedef alan darbe girişimine suç ortaklığı yaptığı Aydınlık dergisinde açıklandı. (Ek 4: 4 Mayıs 1996 gün ve 463 sayılı Aydınlık dergisi; bkz.
bu kitapta s.90, Ek: 6.)

Bu darbenin devletin resmî örgütleri dışında bir komplo örgütüyle tezgâhlandığı da biliniyor.
Darbenin ABD'yle birlikte gerçekleştirilmesi, Çiller Örgütü'nün CIA ve muhtemelen MOSSAD ile birlikte çalıştığını gösteriyor.

4 Mayıs 1996 tarihli 463 sayılı Aydınlıkta çıkan "Azerbaycan'daki darbe girişiminde Ülkücü mafya-Çiller parmağı" başlıklı haberde, darbeyi Çiller'in talimatıyla Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in koordine ettiği belirtiliyor. Ülkücü mafya ile Doğu Anadolu'daki Özel Tim Müdürü'nün rol aldığı darbede, İstanbul ülkücü mafyasının yeni lideri Abdullah Çatlı'nın adı öne çıktı. Çatlı'nın, aranıyor olmasına karşın, Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemde Mehmet Ağar'ın otomobilinde birkaç kez görüldüğü yine Aydınlık gazetesinde belirtiliyor (EK 4).

5. Çiller'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne İran Topraklarında Harekât Emri Yeni Bilgiler Işığında Soruşturulmalı

Tansu Çiller'in Başbakanlığı sırasında, Bakanlar Kurulu'nda görüşmeden, Meclis'e götürmeden ve Cumhurbaşkanına bilgi vermeden İran topraklarında sınır ötesi harekât emri vermesi, soruşturulmalıdır. (EK 5:1 Mayıs 1996 günlü, 18 sayılı Tempo dergi*(Bkz. Ek: 20, elinizdeki kitapta, s.163.)
Hele bu emrin uygulanması için Çiller'in komplolara girmesi ve yalan söylemesi, ayrıca üzerinde durulması gereken bir olgudur. Çiller'in uluslararası komploculuk konusundaki sicilinin, kendine ait bir Özel İstihbarat ve Operasyon Örgütü kurmasıyla ilişkisi aydınlatılmalıdır.

6. Basın ve Televizyonlardaki Haberler Değerlendirillmeli

Çiller'in özel bir istihbarat örgütü kurarak örtülü ödenekten 500 milyar lira verdiği yolundaki haberler, basında yer almaya başladı. Star televizyonu yorumcusu Engin Ardıç'tan sonra, Posta gazetesi de 23 Mayıs 1996 tarihli sayısının (EK 6) birinci sayfasında, "Alternatif MİT'e 500 milyar" başlıklı bir haber yayınladı.

Alt başlığında "Örtülü ödeneğin 500 milyarının MİT'e alternatif olacak bir istihbarat örgütü için harcandığı, bu örgütün Ağar ve Erkan tarafından kurulacağı öne sürüldü" denilen haberde şöyle denildi:

"Ödenekle ilgili son iddia, yeni bir skandal ihtimali ortaya çıkardı. İddiaya göre, Çiller, eski polis şefleri yeni DYP'li Mehmet Ağar ve Ünal Erkan'ı MİT'e alternatif bir istihbarat örgütü kurması için görevlendirdi. Eski polis şeflerinin 'MİT'ten yararlanamıyoruz. Yeni teşkilat kuralım' önerisini kabul eden Çiller'in girişiminin MİTte tepkiyle karşılandığı belirtildi."

Yine 25 Mayıs 1996 günlü Hürriyet gazetesinde (EK 7) Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök de, Çiller'in 500 milyar lirayı, "Milli Güvenlik Kurulu'nun, MİT'in, İçişleri Bakanlığı'nın ve Genelkurmay Başkanlığı'nın bilmediği bir gruba" vermiş olabileceği ihtimalinin açığa çıkarılmasını talep etmekte ve bunu bir "rejim sorunu" olarak görmektedir.

7. Çiller'in Özel İstihbarat Örgütüyle İlişkili Olduğu Belirtilen Şahıslar Sorgulanmalı

Mehmet Ağar, Ünal Erkan, Ayvaz Gökdemir, MİT Müsteşar Yardımcısı Mehmet Eymür, basında yer alan haberlerde Çiller'in Özel İstihbarat Örgütü'nün yöneticileri ve kurucuları arasında gösterilmektedir. Bu şahıslar derhal sorgulanmalıdır.

C) Hukuki Durum

3. Anayasa'nın 148. Maddesi


Sanık Tansu Çiller'in Başbakan sıfatı taşıdığı sırada işlediği fiilin Anayasa'nın 148. maddesine göre Yüce Divan tarafından soruşturulması mümkün ve gerekli olup aynı maddede "Yüce Divan'da savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı Vekili yapar" denilmekle işbu dilekçe Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına verilmiştir.

İSTEK SONUCU:

Belirtilen nedenler ve sunulan deliller ile sanıklar hakkında soruşturma açılarak gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.
Doğu Perinçek İşçi Partisi Genel Başkanı

Kaynakça
Kitap: Çiller Özel Örgütü
Yazar: DOĞU PERİNÇEK
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön 1993-1996: Cumhuriyetimizin 5. İhanet Dönemi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir