1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

KGB "Gerçek Atatürkçü" Kılığında

MesajGönderilme zamanı: 20 Nis 2011, 04:31
gönderen TurkmenCopur
KGB "GERÇEK ATATÜRKÇÜ" KILIĞINDA

Sovyetler Birliği'nin casusluk ve yıkıcılık örgütüne «Atatürkçülük» bile az gelmiş, «Gerçek Atatürkçü» diye tanıtıyor kendisini.
Biz bu «Gerçek Atatürkçüler»i çok iyi biliriz. CIA ve MİT ne zaman başı sıkışsa, hemen kaleme sarılıp «Gerçek Atatürkçüler» diye bildiri yayınlar. Emekçilere ve devrimcilere karşı bir tertip mi hazırlanmaktadır, bir saldırı mı düzenlenmektedir, bunun haberini «Gerçek Atatürkçü-fer»in bildirilerinden alabilirsiniz.
CIA ve MİT «Gerçek Atatürkçü» kılığına girebilir de, KGB onlardan aşağı mı kalır. Özellikle ordunun başındaki komutanlara hitap etmenin en etkili silahıdır bu imza. Tertipler ve planlar emperyalistlerin istihbarat örgütlerinde hazırlanır, artık iş bazı kafaları şartlandırmaya kalmıştır. O zaman bildiriler boy göstermeye başlar.

AYDINLIK'ın bugün yayınladığı bildiriyi üstünkörü oku-yanlar bile «Gerçek Atatürkçü» şifresinin altında KGB'nin imzasını görür. Çünkü adam, Moskova Radyosunun ve sahte TKP'nin Doğu Avrupa'daki «Bizim Radyo»sunun her-gün yayınladığı nakaratın yalnız imzasını değiştirmiş. Bu bildiri, Moskova'daki Yeni Çarların Türkiye ve Orta Doğu ile ilgili bütün hedeflerine saldırmakta ve Türkiye hükümetinden açıkça Türkiye İşçi Köylü Partisini ve «Maocu» adını verdiği devrimcileri ezmesini talep etmektedir. Hükümet ezmezse, teröre kendileri başlayacaklarmış.

KGB'nin bildirisi, hükümeti Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Yunanistan'a, İran'a ve ABD'ye karşı kışkırtmaktadır. Görüyor musunuz «Gerçek Atatürkçü»nün dış politikasını? Sanırsınız Brejnev'in Orta Doğu ve Türkiye politikası.

«Gerçek Atatürkçüler» ne zamandan beri Brejnev uşağı ve KGB ajanı oldu? Türkiye'nin Üçüncü Dünya ülkeleri ile arasını açmaya çalışmak, Çin ile Türkiye arasındaki dostluğu dinamitlemek, Yunanistan ve İran düşmanlığı yapmak kimin politikasıdır?
Sovyet sosyal-emperyalizminin Türkiye'nin efendisi olması önündeki yolu açmak mı istiyorsunuz, öyleyse Türkiye'nin Üçüncü Dünya ülkeleri ve komşuları ile dayanışmasını yıkmalısınız.

Sovyet sosyal-emperyalizminin rakibi olan ABD em-peryalistlerini görebilen «Gerçek Atatürkçü»müz nedense Türkiye'nin kuzeyinde dünyanın en saldırgan emperyalistinin oturduğunu bir türlü görememektedir. Anlaşılan bu «Gerçek Atatürkçü», Pravda gazetesinden ve sahte TİKP'nin «Atılım» dergisinden başka bir şey okumuyor.

Çağlayangil, iki yıl kadar önce kapalı yapılan bir AP grup toplantısında Gromiko ile dertlerinin ortak olduğundan söz etmişti. «Ruslar da Marksistlerden, Maoculardan korkuyorlar» demişti. Sovyet yetkilileri ile bizim hükümet yöneticilerinin Türkiye halkına ve devrimcilere karşı şikayetlerini döküp dertleştikleri bilinmekteydi. Yeni Çarlar, Türkiye halkına düşmanlıklarını anlaşılan artık yalnız hükümet yetkililerine söylemekle yetinmiyorlar. Artık bu niyetler eylem planına geçirilmektedir. KGB, hükümeti, generalleri ve kamuoyunu hazırlamak için, tıpkı CIA ve MİT gibi bildiriler çıkarmakta, tertiplere girmektedir.
KGB'nin bildirisinde Türkiye halkına karşı işlenen ci-nayetlerden, Kontrgerillanın tertiplerinden tek satırla bile söz edilmiyor. Çünkü bildirinin bütün hedefi devlet güçlerini TİKP'nin üzerine kışkırtmaktır. Bildiri, «Atatürkçülük» imzasını bugüne kadar kimseye bırakmayan MİT ve Kontr-gerillayı devrimcilere karşı açıkça «silaha başvurmaya» çağırmaktadır.

Ve bu çağrı tabii ki, Kontrgerillayı ve cinayetleri hedef alamaz, çünkü «hükümetiyle, muhalefetiyle» bütün hakim sınıflar «Maocu sarı vebaya» karşı birleşik cepheye çağrılmaktadır. Böylece İsmail Bilen'in «Ulusal Demokratik Cephesinin» proqramı da ilan «dilmiş olmaktadır.
Brejnev bugüne kadar ABD emperyalistlerinin kullandığı silahları rakibinin elinden kapmaya çalışıyor. Ne Kadar açıkgöz bir emperyalistle karşı karşıya olduğumuzu varın siz düşünün artık.

KGB'nin devrimcileri ezdirme çağrıları, jandarmanın TİKP kurucularından Mehmet Çetin'i kurşunladığı, polisin, TİKP Merkez Komitesi Üyesi Hasan Yalçın ve on bir devrimciyi gözaltına alarak baskı yaptığı ve AYDINLIK'ı bastığı, Halk Tiyatrosunun oyunlarının yasaklandığı, AYDINLIK'a ve TİKP yöneticilerine karşı onlarca dava açıldığı bir döneme rastlamaktadır.

Sivil sıkıyönetimi, POL-DER'e yapılan baskıları, mavi berelilerin seferber edilmesini, Sovyet Yeni Çarları ellerini ovuşturarak karşılıyorlar. Onlar akılları sıra tam fırsatı ya-kaladıklarını düşünüyorlar. Kolay mı öyle milyarlarca kredi vermek, boşuna mı açıyor kasanın kapılarını, devrimcileri de ezdirmedikten sonra «Sovyet - Türk dostluğunun» ne anlamı olabilir?

Bütün bunlar, sanırız Türkiye halkı için, bütün yurtseverler için yeterince uyarıcıdır. Artık «komünizm düşmanlığı» silahı da, ABD'nin elinden Moskovalı revizyonistlerin eline geçmiştir. Devrimcilere saldırı çağrıları, düne kadar ABD emperyalizminin işiydi. Brejnevler bu alanda da rakiplerini geçmiş bulunuyorlar. Hatta rakiplerini en fazla arkada bıraktıkları alan budur.

Sovyet sosyal-emperyalistlerinin halka ve devrimcilere karşı «silaha başvurma» ve «terörle ezme» çağrıları Türkiye'nin efendisi olma planlarının bir parçasıdır. Meydanın kendilerine açılması için halkın ezilmesinden ve devrimcilerin susturulmasından daha önemli bir şey var mı onlar için? Ve şimdi hükümet dahil herkes karar vermek durumundadır. Ya Brejnev'in parmağıyla gösterdiği gibi, halka ve devrimcilere saldıracaksınız, veya halkla ve Üçüncü Dünya ülkeleriyle birleşerek iki süper devlete karşı bağımsızlığı savunacak, onların yıkıcı faaliyetlerine dur diyeceksiniz.
Halka saldıranlar, Sovyet sosyal-emperyalizminden ve Kontrgerilla ile MHP'den kaynaklanan anarşiye son veremez ve ülkemize barış getiremezler.

Kaynakça
Kitap: ANARŞİNİN KAYNAĞI VE DEVRİMCİ SİYASET
Yazar: Doğu Perinçek