Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Hayali Sermaye T.A.Ş.

Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı Döneminde, Kahraman Bülent Ecevit, Kıbrıs'ta Rauf Denktaş Gibi Kahramanların Önderliğindeki Türkler İle Birlikte, Kıbrıs Türk Barış Harekâtı'nı Başarıyla sonuçlandırarak İngiltereyi ve Amerikayı mağlup etmiştir. İngiltere ve Amerikanın kontolü altında olan Kıbrıs'lı Rumların Kıbrıs'lı Türklere karşı Soykırım Teşebbüsü Kıbrıs Türk Barış Harekâtı ile engellenmiştir.
Bu mağlubiyet karşısında Amerika ve İngiltere'nin verebildiği yanıt, sadece "uluslararası ambargo" ile sınırlıydı.
Bu Başarıdan bir sonuç çıkartmak gerekirse: "Görüldüki, dünyayı yöneten Amerika ve İngiltere, ASLA VE ASLA Türkiye Cumhuriyeti'mizi ve Türk Soyumuzu savaşla mağlup edecek güce sahip DEĞİLDİR. Bu yüzdende yıllardır emperyalist entrikalarla içimize sızmaya çalışıyorlar"!!!

Hayali Sermaye T.A.Ş.

Mesajgönderen TurkmenCopur » 22 Nis 2011, 00:05

HAYALİ SERMAYE T.A.Ş.

Elimizde yeni dosya var. Dosyadaki belgeleri birer birer okuyorum. Bu dosyada, "Hayali sermaye" oyunlarını görüyoruz. "Hayali mobilya" yanında bir de, "Hayali sermaye" kavramı çıkıyor ortaya böylece.
"Hayali sermaye" Demirel kardeşlerin sahibi bulunduğu "Orma-Orman Mamulleri İntegre Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi" ile ilgilidir.

Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 15.3.1972 gün ve 10420 sayılı kararının dördüncü sayfasını açıp okuyorum:

"Orma-Orman Ürünleri İntegre Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluş ve sermaye tezyidi işlemleri sırasında para olarak bankamıza tevdi edilmesi gereken sermaye payı hakkında Ticaret Bakanlığı'na gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu, böylece muzkûr şirketin kuruluş ve sermaye tezyidi işlemlerinin kanun ve mevzuata aykırı şekilde tekemmülüne sebebiyet verdiği anlaşılmıştır... "

İmza: Teftiş Kurulu Başkanı Cemal Baki...

Aynı konuyla ilgili 10.3.1972-2 sayılı soruşturma raporunun kapağını da kaldırıyorum. Bu rapor, tam on ay süren uzun araştırmalardan sonra tamamlanmış ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na sunulmuştur. Raporu hazırlayan müfettişin adı Ertaş Aktürk'tür.

Buyurun rapordan bir parça:

- Orma Şirketi'nin kuruluş ve sermeya tezyidi işlemleri sırasında Isparta şubesince Ticaret Bakanlığı'na hitaben 26.12.1969 ve 27.6.1970 tarihli mektupların yazılmış olduğu, bu mektupların birincisinde "... Şirket sermayesinin 1/4'nü teşkil eden 125.000 liranın şirket kurucuları tarafından bankaya bloke edilmiş bulunduğunun" ve ikincisinin de, "... Şirket sermayesinin 5.000.000 liradan, 20.000.000 liraya çıkarılması dolayısiyle, artan sermayenin % 25'ini teşkil eden 4.875.000 liranın bakanlık adına bloke edilmiş olduğunun" belirtilmiş olmasına rağmen, bu işlemler sırasında şirketten nakdi hiçbir tahsilat yapılmamış olduğu... "

Böyle gidiyor rapor...
Yani, Türk Ticaret Yasası'nın 285'inci maddesinde, bir anonim şirkette, para olarak taahhüt edilmiş sermaye paylarının dörtte birinin ödenmiş olması temel koşulken, bu kural, Demirci'lerin şirketinde geçerli sayılmamış ve bir takım bankacılık oyunlariyle şirket kurulmuş ve sermayesi 20 milyona çıkarılmıştır.
Türk Ticaret Yasası'nın 288'inci maddesine göre, Demirci'lerin bu parayı, Merkez Bankası ya da Ziraat Bankası'na yatırmış olmaları gerekmekteydi amma, kim dinler yasayı?

Şirket "Hayali sermaye" ile kurulmuştur bir kez...
Bunlar hep rastlantı mıdır?

Ziraat Bankası'ndan Demirci'lere yasa dışı krediler açılır... Özel Yükseliş Koleji'nde çalışanların sigorta primleri ödenmediği için 2.639.760.29 lira borç çıkarılır, bu işlem Sosyal Sigortalar Kurumu Çankaya Şubesi'nde, 24 Ekim 1972 gün ve 105949 sayılı yazı ile bildirilir... Ankara 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi, 12.10.1972 gün 972/29 esas, 1972/621 sayı ile, Demirel ailesine yasa dışı kredi veren memurları cezalandırır... Ziraat Bankası Disiplin Kurulu 3.12.1974 gün ve 80 sayılı toplantıyla ayni memurlara disiplin cezası verir... Maliye Bakanlığı, 14 Mart 1973 gün ve 16809 sayılı yazı ile, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na, Çankaya Vergi Dairesi mükellefi Ali Demirel'in 1968 ve 1969 yıllarını kapsayan vergi cezaları olduğunu açıkça yazar... 12 Mart 1974 tarihinde 14947 sayılı yazı, Hacı Ali Demirel'in vergi borcu ve cezalarının tutarını bildirir... Ankara'dan alınıp, Isparta’da "Ekspertiz raporu" verildikten sonra, Antalya, Mersin ve İzmir limanlarından değil, her nedense, Karadeniz Ereğlisi limanından Kıbrıs'a ihraç edilen mobilya takımları ile ilgili olarak, belgeler, bir karpuz sergisi gibi, gözler önüne serilir ve bu dosyaya elkoyan Ticaret Bakanlığı Müsteşarı görevinden alınıp, Diyarbakır'a atanır... Arkasından mobilya ihracatı ile ilgili yazışmaları gerçeğe uygun biçimde yürüten yurt dışında ne kadar görevli varsa, birer birer yerlerinden alınıp, uzak ülkelere sürülür... Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Şehbender Ergin, durup dururken, görevinden alınıverir. Ve gazetelerde, Demirel ailesine açılan, 84 milyon liralık kredinin belgeleri birer, birer açıklanır. Son olarak, Demirci'lerin hayali sermaye ile kurdukları şirketler de ortaya çıkarılır...

Görüyorsunuz, özellikle şu son birkaç aydır, işi gücü bıraktık, Demirci ailesinin kazancı, soy-sop kredileri, mobilya satışı, hayali şirketler ve hayali sermaye ile kurulmuş şirketlerin peşinden koşuyoruz. Yazdığımız her satır da, devletin resmi belgelerine dayanıyor.

Bütün bunlara karşı verebildikleri tek cevap önceleri:

- Kahrolsun komünistler... Son bağımsız Müslüman Türk devleti... İdeolojik maksatlar... Gibi ipe sapa gelmez sözlerdi. Sonra, biraz açıldılar...
Ticaret Bakanı Halil Başol, aylarca sustuktan sonra, gazetelere bir açıklama göndererek mobilya yolsuzluğu ile ilgili haberleri yalanlamaya cesaret edebildi. Bakan beyefendinin kendileri, mobilya dosyasını gördükten sonra, ihracatın durdurulmasını emretmiş, aradan geçen süre içinde, Ticaret Başkanlığı Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı ve yurt dışında, bu konuyla ilgili ataşeler değiştirildikten sonra, lütfen ağızlarını açabilmişlerdir.

Soruyoruz şimdi:

Müsteşar Durugönül, neden görevinden alındı? Teftiş Kurulu Başkanı Şehbender Ergin neden ve hangi tarihte başka göreve atandı? Yurt dışındaki ataşeler hangi gerekçelerle başka ülkelere sürüldü?

Oldu olacak, buyurun, bu "hayali sermaye şirketi"ni de, yalanlayın da, belgeleri birer birer yüzlerinize fırlatalım, olmaz mı?
"Hayali sermaye" ile şirket kuracaksın, sonra da "hayali firmalar" aracılığı ile mobilya satacaksın...
Çok partili düzenimiz, Demirci'lerin elinde, "Hayali Küçük Ali"nin Hayali Karagöz perdesine benzedi ama, yok ki bir hesap soran...
(10 Ekim 1975)

Kaynakça
Kitap: UĞUR MUMCU KİTABI
Yazar: Hürriyet
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön 1971-1974: Cumhuriyetimizin 2. Yükseliş Dönemi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir