1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

1961 Anayasası Döneminde HSYK

MesajGönderilme zamanı: 11 Eki 2011, 00:35
gönderen TurkmenCopur
1961 Anayasası Döneminde HSYK
Tarihi Açıdan Yeni HSYK – Bölüm 5


Bu dönem, yargının politik tanzimine ilişkin yarışın anayasallaştırıldığı çok kıymetli bir başlangıç ile açılmıştı. Fakat bu hayal uzun sürmemiş ve iktidar lehine güçlü bir yargı algısının pekiştirilmesi için kısa zamanda bir anayasa değişikliği ile yola devam edilmiştir. Hem meclisin hem de birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcıların demokratik tecrübeleri karşısında geleneksel iktidarların kaygıya kapıldıkları ve daha düzenli ve hiyerarşik bir yargı yapısı oluşturmak için yargıyı "siyasî iktidar" düzeninin bir parçasına dönüştürme çabasına girişildi.

Bu nokta da, 1961 Anayasası, sadece Hâkimler için kurul öngörmüştür. Anayasasının 143. maddesinin 1971 değişikliği öncesindeki özgün halinde, Yüksek Hâkimler Kurulu, onsekiz asıl ve beş yedek üyeden kuruludur. Bu üyelerden altısı Yargıtay genel kurulunca, altısı birinci sınıfa ayrılmış hâkimlerce ve kendi aralarından seçilir. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu, yüksek mahkemelerde hâkimlik etmiş veya bunlara üye olma şartlarını kazanmış kimseler arasından üçer üye, Yargıtay genel kurulunca iki, birinci sınıfa ayrılmış hâkimler ile Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından birer yedek üye seçilir.

Yüksek Hâkimler Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kendi içinden Başkanını seçer. Adalet Bakanı, Yüksek Hâkimler Kurulu toplantılarına katılabilir; oylamaya katılamaz.

20/9/1971 tarihinde 1488 Sy. Kanunun 1.Maddesi ile yapılan değişiklikle; Yüksek Hâkimler Kurulu, onbir asıl ve üç yedek üyeden kurulur. Üyeler, Yargıtay Genel Kurulunca, kendi üyeleri arasından seçilmesi şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Kaynakça
Kitap: Yargı Meselesi Hallolundu! Yargıçların "Eşekli Demokrasi" ile İmtihanı
Yazar: Orhan Gazi Ertekin