Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

12 Mart 1971 CIA (NATO) Darbesi ne Ait CIA Belgeleri

27 Mayıs 1960 Devrimi, Amerika ve Amerikan Gladyo'suna karşı kazanılmış bir savaştır.
Ardından Deniz Gezmiş gibi Kahraman Atatürkçü'lerin mücadeleleri ile Amerikan Gladyosu yok olma noktasına geldi.
Ve sonunda 12 Mart 1971 Muhtırası ile Amerikan Gladyosu yeniden güç kazandı.

12 Mart 1971 CIA (NATO) Darbesi ne Ait CIA Belgeleri

Mesajgönderen TurkmenCopur » 06 Haz 2011, 02:26

12 Mart 1971 CIA (NATO) Darbesine Ait CIA Belgeleri

ABD, 1969-1972 yıllarına ait 100 sayfaya yakın 39 CIA Belgesi'ni 36 yıl aradan sonra, 16 Şubat 2008 tarihinde açıkladı. 12 Mart 1971 CIA (NATO) darbesine ait 6 CIA Belgesi de bunlar arasında yer aldı.

CIA Belgesi 1(19 Mayıs 1969)

19 Mayıs 1969 tarihli Genelkurmay'da darbe konusunu ele alan toplantı ile ilgili 314/07360-69 no.lu

CIA Belgesi:


Bu belge ABD Dışişleri Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanlığına aynı gün ulaştırıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, 20-21 Mayıs 1969 gecesi yönetime el koyacaktı.

"CIA'nin 19 Mayıs 1969 tarihli raporu Amerikan Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları ile Beyaz Saray'a aynı gün ulaştı.

314/07360-69 numaralı bu raporun konu başlıklı bölümünde şunlar yazılıydı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri hükümetin yetkilerini almayı planlıyor... Bazı politikacılar ile Türk Genelkurmay Başkanlığı birkaç gün süren toplantılar sonunda askerler 16 Mayıs gecesi, Celal Bayar ve gözden düşmüş eski politikacıların politik haklarının iade edilmesi ve bunun için anayasanın değiştirilmesi konusunda son kararlarını aldılar. Bu karar, senatonun bu yasayı 20 Mayıs günü kabul etmesi halinde hükümetin yetkilerinin alınması yönünde idi. Cumhurbaşkanı Sunay ile de konu konuşulmuş ve askerin yanında yer almıştır.

Türk Genelkurmay Başkanlığı Orgeneral Tağmaç imzası ile bütün birlik komutanlarına kara, hava, deniz ve jandarmaya gizli bir emir ile komuta kademesinin; bu kararlarını bildirmiştir. Askerler 20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece harekete geçecek ve halkı harekatın amacı hakkında Türkiye radyosundan muhtemelen haber saatinde bilgilendirecektir."

Raporun ilk cümleleri bunlar... Ardından Genelkurmayın Başbakan Demirel dahil tüm politik liderlere bunu yapmalarının nedenlerinin özellikle senato ve belirli senatörler üzerindeki çalışmalarının bildirileceği yazılmış.

Bu süreçte CHP'nin ne yaptığını rapordan okuyalım:

"CHP'li senatör Hıfzı Oğuz Bekata ve CHP Başkan Yardımcısı Kemal Satır, partinin senatoda bu yasa tasarısının aleyhinde oy vereceklerini, böylece üçte iki çoğunluk elde edilemeyeceğinden yasanın geçemeyeceğini, askeri ajanlar bir süredir her politik görüşteki senatörleri izlemekte ve yakın gelecekte senatoda yeter sayının bulunmasının çok zor olduğunu tahmin etmektedirler. Askerler senatonun bu yasayı öldüreceğine ve bu nedenle de harekete geçmeye gerek kalmayacağına inanmaktadır, ama eğer
her şeye rağmen yasa geçerse ordu harekete geçecektir açıklamaları blöf değildir."

CIA Belgesi 2 (1 Nisan 1969)
1 Nisan 1969 tarihli Nixon-Erim Beyaz Saray görüşmesi ile ilgili CIA belgesi


Başbakan Demirel, Başkan Richard Nixon ile Beyaz Saray'daki zirve görüşmesine katıldı.

"1 Nisan 1969 tarihinde Beyaz Sarauy'daki zirve görüşmesine Türkiye Başbakan Demirel, Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Büyükelçi Esenbel ev sahibi ABD ise Başkan Nixon, Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Kissinger ve Türkiye Dairesi Başkanı Cash ile katıldı.
Zabıtlara göre Demirel cenazesine katıldığı Eisenhower konusunda, Türk halkı bütün özgür dünyaya hizmet etmiş bu isme saygısını sunmayı bir görev saymıştır, dedi...

Başkan Nixon'a kendilerine zaman ayırdığı için teşekkür etti ve bunun görüş alışverişi için iyi bir imkan olduğunu söyledi. Bakan pek çok şeyin olduğunu ve dünyanın değiştiğini belirtti. Türkiye ile ABD'nin iyi dost olduklarından Türk halkının haberdar olmasını istediğini bildirdi. Türklerin büyük riskleri büyük fedakârlıklarla göze aldıklarını ve bunun karşılığını beklediklerini bildiğini, Türklerin ilişkilerin istedikleri düzeyde olmadığını hissetmeleri halinde bu konunun büyükelçiler veya en üst seviyede ele alınabileceğini kaydetti."

Demirel bu sözlere şu karşılıkları verdi:

"Çok iyi olan ilişkilerimiz karşılıklı olarak hükümetlerimiz ve halklarımız sayesinde gerçekleşmektedir. Bunun devam etmemesi için bir sorun yoktur. Bu ilişkiler iki tarafın da çıkarınadır. Bütün dünyada yeni şartlar oluşmuştur. Savaşın çektirdiklerini bilmeyen yeni nesiller daha iyi bir yaşam istemektedirler. Bugün özgür basın, seçim ve çok partili sistemin olduğu ülkeler barış istemektedir.
Bu arada bir nokta unutulmamalıdır; uluslararası komünizm hedef değiştirmemiş, sadece taktik değiştirmiştir."
Başkan bu sözler üzerine, yeni taktiklerle başa çıkmanın eskilere nazaran daha zor olduğunu söyledi.

Demirel ise şöyle devam etti:

"Komünistler şimdi kalkınmakta olan ülkelerdeki demokratik sistemden yararlanarak sorunlar yaratıp onu çökertmek istemektedirler. Eğer bir hükümet bu girişimleri bastırmak isterse büyük gürültü kopmaktadır. Böyle bir durumda bütün demokratik ülkeler tek cephe olmalıdır. İşler bugün yirmi yıl öncesine nazaran daha kolay değildir. Örneğin hakkında çok az şey bildiğimiz Çin."

ABD Başkanı bu sözler üzerine Demirel'e şunu sorar:

'Bu konuda sizce ne yapmalıyız?'

Demirel cevap verir:

'Kalkınma tek çıkış noktasıdır. Bu başarılı olursa işler iyiye gider, olmazsa sorunlarımız olur. Türkiye için bir örnektir; Türkler başarılı olacaktır ve bunun için ABD yardımına müteşekkiriz.'

Nixon:

'Türkler pek çok şeyi kendileri başardılar.'

Demirel:

'6 veya 7 yıl içinde Türkiye artık verecek ülke konumuna gelecektir.'

Nixon:

'Zaman yetecek mi? Bugünün gençleri sabırsız.' Demirel: 'Bunun alternatifi yok.'

Nixon:

'Sayın Başbakan, çok iyi bir analiz yaptınız. Son yılda gerçekten dünya değişti, ama Sovyetlerin hedefleri değil taktikleri değişti. Şimdi Batı'da da dostlara ihtiyaçları var. Olası bir ABD-SSCB toplantısına ne dersiniz? Bu yumuşama politikası diğer ülkeleri zayıflatır mı?'
Demirel: 'Konuşmak bence iyi, ama Başkan söylediğiniz gibi bu görüşmeler diğer ülkelerin birliğe güvenini sarsmamak için çok dikkatli yapılmalı'
Raporun bundan sonrasını özetlersek, Demirel Sovyetlerle yakınlaşmanın ABD ve müttefikleriyle olan ilişkilerin zararına olmayacağını anlatıyor, ardından CENTO ile ilgili bilgi veriyor, Akdeniz'de görülmeye başlanan Sovyet etkisinden söz ediyor, Suriye'nin giderek daha zor bir ülke olmaya başladığını, Irak'ın Sovyet etkisine girmemesi için çalıştıklarını, Ortadoğu krizlerinin uluslararası kriz olarak değil, ama bölgesel olarak çözülmesini öneriyor ve görüşme 30 dakika sürüyor."

LAJ CIA Belgesi 3 (23 Eylül 1963)

23 Eylül 1969 tarihli Beyaz Saray'da Türkiye'de darbe olasılıklarının ele alındığı toplantı ile ilgili CIA belgesi.

Beyaz Saray'da darbe olasılıkları ile ilgili toplantı

19 Mayıs 1969 tarihli CIA raporu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'nın Başkanlığında 23 Eylül 1969 günü bir toplantı yapıldı.
"Toplantıya Dışişleri ve Savunma Bakanları yanında CIA Başkanı, Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Bütçe Bürosu Başkanları katılmıştır. Toplantının başlığı Türkiye Programı Analizidir ve Başkan Nixon'ın emri ile Türkiye'de ABD programlan ve bunların ABD hedeflerine katkıları; Ulusal Güvenlik Konseyi'nin incelemesi için ana politik ve seçenek programları üzerine bir açıklama; Türkiye'ye askeri yardım ve Türk ordusunun geliştirilmesi için, Türkiye'ye sosyal ve ekonomik yardımlar: Türkiye'deki üslerde bulunan Amerikalı personelin gereksinmeleri ve bunlann Türk-ABD ilişkilerine etkileri; NATO'nun güney kanadında bulunan Türkiye'ye destek için ne kadar Amerikan askeri gücü gerektiği: Amerikan Tarım Bakanlığı ve Haber Ajansı'mn programları. Bu çalışma Dışişleri Bakanlığ?6 Başkanlığında yapılacaktır. Hazırlanacak rapor 1 Aralık 1969 gününe kadar başkanın ulusal güvenlik konseyi danışmanına verilecektir."

Kissinger'e Verilen Rapor

19 Mayıs 1969 tarihli CIA raporuna paralel olarak Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'de Politik Durum" raporu 23 Aralık 1969 günü Başkan Nixon'un Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Henry Kissinger'e teslim edildi.

"Türkiye'deki politik yaşamda, elit azınlıkla, geniş toplum kesimlerine dayanan politikacılar arasında hayati bir bölünme vardır. Elitistler Türkiye'nin ihtiyacı olan aydınlanma ve ilerici liderliği, ancak kendilerinin yapabilecek nitelikte olduklarını söylerken karşıtlarını popülist olarak tanımlarlar.
Elitler arasında ana muhalefet partisi olan CHP vardır. Bu partinin sol kanadında ufak Marksist tip ve parçalanmış radikal sol gruplar bulunmaktadır.
Toplumdaki bu ayrışım hala devam etmiyor mu?

1965 seçimlerinde, 1960 darbesi ile devrilen Türk toplumunun aynı segmentlerinden AP, 5 yıl aradan sonra iktidara geldi. Bu askeri darbe geniş biçimde elitler tarafından desteklendi ve ülkedeki rolü ekonomik yönetim ve politik baskı yüzünden gerçekleşti. Devrilen DP ve yerine geçen AP, iktidara muhafazakar köylüler ve tüccar sınıfı tarafından getirildi.

Rapor, Başbakan Demirel'in kardeşleri etrafında kopan yolsuzluk fırtınasının hem partisi içinde hem muhalefete onu iktidardan indirmek için uygun bir olanak yaratmasını, partisinin bölünmesini, Demirel'in mecliste hakkında verilen yolsuzluk gensorularını başarı ile atlatmasını anlattıktan sonra, üniversitelerde başlayan radikal sol terörün radikal sağ terörü yarattığını ve bunun da üniversitelerde kaosa yol açtığını anlatıyor.

"Türkiye'deki kentli nüfus başlangıçta genel olarak radikal solun eylemlerine tarafsız kaldı. Bu arada Amerika üzerinden AP eleştiriliyordu, ama sonunda bu kesim de yeter artık, dedi. bunlara ek olarak Türkiye'nin sorunlarına karşı meclisin sorumsuzluğu ve yetersizliği de geniş kesimlerde memnuniyetsizlik yarattı.

CIA Belgesi 4(10 Mart 1970)

10 Mart 1970 tarihli Genelkurmay'da darbe kararının alındığı toplantı ile ilgili TDCS 314/02595-7 no.lu CIA Belgesi

Genelkurmay'da darbe kararı alındı.

"Genelkurmay Başkanlığının ışıkları 10 Mart 1971 günü sabaha kadar yandı. Başbakan Demirel'e 1971 Muhtırası'nın verilmesine saatler kalmıştı. O gün Genelkurmay Başkanlığı komuta kademesi 8 saat süren bir toplantı yapmıştı. Bu toplantı ile ilgili CIA'nin Ankara'da elde ettiği çok gizli bilgileri65 içeren CIA raporunun başlığı, "Türk Ordusu Komuta Konseyi'nin Toplantısı".

10 Mart 1971 tarih ve TDCS 314/02595-7 numaralı gizli rapor bu, ama raporun 'kaynaklar' bölümünde yer alan yedi satır tutan isimler hakkında gizlilik kararı kaldırılmadığından bu isimlerle ilgili bölüm boş. CIA raporunu okuyalım.

'Türk Ordusunun Komuta Konseyi Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç başkanlığında Genelkurmay başkanlığında takriben saat 10.00'dan 18.00'e kadar süren şimdiye kadar görülmemiş bir toplantı yapmıştır. Toplantıya kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanları ile birinci, ikinci ve üçüncü ordu komutanları, birlik komutanları, hava kuvvetlerinin bütün alan komutanları ile diğer generaller katıldı. Bu toplantı, 4 Amerikan hava askerinin kaçırılması ve öğrenci polis çatışmalarının ardından ülkedeki politik duruma karşı Silahlı Kuvvetlerin alması gereken kesin kararları konuşmak üzere çok sayıda yüksek rütbeli subayın isteği üzerine yapılmıştır.

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Hayati Savaşçı (Not: Burada bir satır, gizlilik nedeniyle serbest bırakılmamıştır) toplantının iki karardan birinde karar kılmak üzere yapıldığı açıklaması yapılmıştır. Ya çok sayıda genç generalin istediği şekilde yönetime tamamen el konması ya da Orgeneral Tağmaç ve başkalarının istediği Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel'e belirgin ve hemen alınması gerekli kontrol mekanizmalarının dikte edilmesi şeklinde olacaktır. Savaşçı, bu ikisinin dışında bir alternatif olmadığını sözlerine eklemiştir. Savaşçı artık ordunun politik duruma müdahale edip etmeyeceği konusunda da bir soru işareti kalmadığını belirtmiş, ordunun müdahale etmekte olduğunu ve karar verilmesi gereken tek noktanın bunun şekli olduğunu bildirmiştir. Savaşçı, eğer ayrılıklar devam ederse tehlikeli bir durumun ortaya çıkacağını ve bu durumda da hayal kırıklığı yaşayan grupların kendi görüşlerini diğerlerine zorla kabul ettirme yöntemini uygulayabileceklerini söylemiştir.

Özellikle Hava Kuvvetleri Komutanları derhal yapılacak askeri müdahalenin güçlü taraftarlarıdır ve Tağmaç'ın çözümüne güçlü biçimde karşı çıkmaktadırlar. (Not: Burada 4 satır gizli tutulmuştur.)

Rapor şu cümle ile sonuçlanıyor:

10 Mart günü gece yarısı saat 24.00 itibariyle Ankara sakin ve görünen bir askeri hareketlilik yoktur.

Raporun son derece ilginç olan sonuç bölümünde CIA kendi başkentine şunları bildirmiş:

'Ordunun şu andaki durumla fevkalade kışkırtılmış olduğuna hiç şüphe yoktur. Onların gazabî doğrudan CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'ye yöneliktir ve tuhaftır. Başbakan Demirel'e o kadar kızmamaktadırlar. Askeri darbe muhtemelen sadece parlamentoyu kapatmakla yetinecek, Sunay (Not: Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı) görevinde kalacak ve Demirel ile bakanlarının seçime kadar işbaşında kalmalarına izin verecektir. Ordunun uzun dönemli kontrol istediğine ilişkin bir işaret yoktur, ama herhangi bir seçim kampanyası muhtemelen daha sıkı denetlenerek daha ağırbaşlı geçecektir. Askerler sadece şu mesajı vermek istemektedirler: Bizim anayasamız değiştirilemez.'

Cumhurbaşkanı Sunay 19 Mayıs günü yayınladığı bayram mesajını Türkiye radyosunda vermiş ve konuşmanın yazılı metni gazetelerde yayınlanması için gönderilmiştir. Sunay, mesajında anayasanın değişmesi için herhangi bir fırsat yoktur demiştir. Bu arada bazı söylentilere göre Sunay, senato'daki oylamayı atlatmak için yetkisini kullanarak parlamentoyu feshedecek ve 60 gün içinde seçim çağrısı yapacaktır.

(Not: Bu raporun 8,5 satırı üzerindeki gizlilik devam etmektedir. Özellikle kaynaklarla ilgili bölümler)

10 Mart 1971 tarihli 2. CIA belgesinden sonra gizliliği kaldırılan ilk belge 25 Mart 1971 tarihini taşıyor. Bu durumda askeri darbe kararının alındığı tartışmalı Genelkurmay Başkanlığı toplantısından sonra geçen on gün içinde yaşananlar hala bilinmiyor. ABD Büyükelçisi YVilliam Hadley, 12 Mart 1971 günü YVashington'a neler yazdı? Demirel'in darbeyle uzaklaştırılmasının nasıl değerlendirdi? Nihat Erim'in Başbakanlığa getirilmesine nasıl bakıldı? Bilemiyoruz, eğer on gün içindeki belgelerde açıklanmış olsaydı, 12 Mart'ın karanlıkta kalan yönleri tümüyle aydınlığa çıkacaktı, ancak yine de açıklananlar arasında 12 Mart'a çeyrek kala hazırlanan 2,5 sayfalık gizli rapor var, ama raporun tarihi yok. Raporun muhtemelen Ocak 1971'de yani muhtıraya kala hazırlandığı anlaşılıyor. Raporun en çarpıcı tahmini ise sonunda yapılıyor ve 'darbenin an meselesi' olduğu bildiriliyor.

12 Mart 1971 Muhtırasını Tetikleyen Olaylar

12 Mart Muhtırası'nı tetikleyen son olay dört ABD askerinin kaçırılması oldu. Silahlı bir grup 4 Mart 1971'de kaçırdı. Olay Ankara'da bomba gibi patladı. Silahlı grup 400 bin dolar fidye istiyordu. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Başbakan Demirel'i uyandırıp olayı bildirdi. Birçok kez ABD Büyükelçisi William Hadley'le görüştüler. ABD Başkanı Richard Nixon'a sürekli bilgi aktarıldı.

Muhtıra'ya altı gün kala Başkan Nixon'a verilen bir rapor, Ankara'da Başbakan Demirel'in ABD Başkanı Nixon'a gönderdiği gizli mesajı da gün ışığına çıkardı. 6 Mart 1971 Cumartesi saat 17.00'de Ulusal Güvenlik Yardımcısı Henry Kissinger'in Başkan Nixon'a iletilen mesajda, Demirel, 'ABD askerlerini kaçıranlarla pazarlığa girmeyeceğiz. Hiçbir fidye de ödemeyeceğiz' dedi.

Washington'da Demirel'in tutumunu benimsedi, ama yine de içinde 400 bin dolar olan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait bir askeri uçak Atina Havaalanı'nda bekletilmeye başlandı, ancak uçak hiçbir zaman havalanmadı.

Kissinger 8 Mart'ta Nixon'a ABD'li askerlerin serbest bırakıldığını bildirdi. CIA Belgesi 5 (25 Mart 1971)
25 Mart 1971 tarihli Başkan Nixon'a sunulan Başbakan Erim ve Genelkurmayca ilişkiler konusuna dair CIA Belgesi

Belge gizliliği kaldırılan ilk belge olma özelliğini taşıyor.

Başkan Nixon'a sunulan CIA belgesi.

Başkan Nixon'a sunulan CIA raporu, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi Harold Saunders tarafından ABD Başkanı Nixon'ın yardımcılarından biri olan Eğil Krogh'a sunulmuş, yani Başkan Nixon'a sunulduğu anlamına geliyor. Raporda, başbakanlığı üstlenen Nihat Erim ve ordunun tutumu değerlendiriliyor. ABD'nin o günlerde tek bir hedefi var: 'Bir an önce Türkiye'de afyon üretimini durdurmak.'

Rapordan izleyelim:

'Başbakan Nihat Erim'in önceliği aşırı siyasi grupları baskı altına almak ve kamu düzenini kurmak olacaktır. Parlamento ise geri planda kaldı. Eğer karşı gruplar arasındaki çatışmalar kontrol altına alınabilir ve üniversite kampuslarında huzur sağlanabilirse afyon kontrolü programının önünde hiçbir engel kalmayacaktır.

Parlamento ordunun gözetimi altında bulunuyor. Bu nedenle afyon yasası oylama öncesinde, Demirel döneminden daha az tartışmaya neden olacaktır. Ordu parlamentoya dayanan bir hükümetle çalışmayı tercih ediyor, ama son kararı her halükarda ordu veriyor. Yakın gelecekte Türkiye'de öncelikleri saptayan ordu olacaktır. Aslında ordu şu anda uluslararası afyon sorununun Türkiye'yi nasıl etkilediği konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Bu konuda kesin bir tavır ortaya koymadılar. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da soruna dahil edilmiş bulunuyor ve cumhurbaşkanı ordunun üst kademesine halen etkili konumdadır. Böylece orduda karar noktalarını ikna etme yollanınız açılmış bulunuyor.

Bir önyargıyla da direnişle mücadele etmemiz gerekmeyecek. Generaller işbirliklerinin karşılığında Türkiye için elle tutulur maddi bir karşılık alırlarsa çok daha anlayışlı olacaklardır.

Raporda Başbakan Nihat Erim de şöyle değerlendiriliyor:

Başbakan Erim'in soruna nasıl yaklaştığı konusunda fazla bir bilgiye sahip değiliz, ama uluslararası hukuk uzmanıdır ve Türkiye'nin 1961 BM sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerine sadık olmasına inanmaktadır. Desteği alınabilir, ayrıca gerçekten ABD taraftarıdır ve siyasi tabanı sağlamdır.
Demirel'in yaptığı gibi, Amerikan çıkarlarına hizmet ettiği suçlamaları karşısında cayması çok daha zayıf bir olasılıktır.

25 Aralık 1971 tarihli CIA Belgesinde: Afyon planı şöyle yer alıyor:

"Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi Harold Saunders, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi William Handley'e Türkiye'de afyon üretiminin durdurulması için saptadığı üç hedefi özetle şöyle sıralıyor:

1. İlk aşamada mahsulün toplanması sırasındaki kontrol tedbirlerini arttırmak için acil program uygulanmasını sağlamak.
ABD Büyükelçisi Hadley, Türk hükümetine bu programın uygulanmasından doğacak zararların karşılayacağını bildirecek.
2. Aynı anda ve acilen lisans ve kontrol yasası parlamentodan geçirilecek.
Büyükelçi Hadley, halen askeri yetkililerle ve kilit noktalardaki milletvekilleriyle görüştü ve önerimizi bildirdi. Eğer sonuç alamazsak Dışişleri Bakanı William Rogers, 30 Nisan'da CENTO Dışişleri Bakanları toplantısı için Ankara'ya yapacağı ziyaret sırasında sorunu gündeminin ilk sırasına koyacak.
3. Haziran 1972'ye kadar bütün üretimi durdurulacak. Böylece Bakan 1972'deki kongreye afyon üretiminin durdurulduğu mesajıyla gidecek.AA

CIA Belgesi 6 (21 Mart 1972)

21 Mart 1972 tarihli Nixon ile Erim'in Beyaz Saray'da yaptığı görüşme ile ilgili CIA Belgesi • Nixon - Erim Washington görüşmesi.

Tarih: 21 Mart 1972, Sabah 11.00 Yer: Washington

Başbakan Nihal Erim, Başkan Nixon'la görüştü


"Erim: Türkiye'de demokrasiyi yerleştirmek için çaba gösteriyoruz. Demokrasiden yanayım, bu nedenle aşırı uçlar beni eleştiriyor, ama anayasaya bağlı kalmakta kararlıyım. Orduyu modernize etmeye çalışıyorum. Ordunun morali Türkiye'nin istikrarı açısından önemli, eğer Türk ordusunun
morali çökerse bu çok tehlikeli olur."

Kaynakça
Kitap: Açılım Kıskacı
Yazar: Erol Bilbilik
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Re: 12 Mart 1971 CIA (NATO) Darbesi ne Ait CIA Belgeleri

Mesajgönderen TurkmenCopur » 06 Haz 2011, 02:28

Başkan Nixon'a CIA-1, CIA-2, CIA-3, ve CIA-5 Belgelerini Hazırlayan Beyaz Saray CIA Kadrosu ve CIA Türkiye Ekibi

- Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, Henry Kissinger
- Dışişleri Bakanı, William Rogers
- Savunma Bakanı, Melvin Laire
- ABD Türkiye Büyük Elçisi, William Handlet
- Ulusal Güvenlik Konseyi Üyesi, Harold Sounders tarafından hazırlanan planlar 1
- Başkan Nixon'un yardımcılarından Eğil Krough'a sunulmuştur.
- Howard Hunt, Başkan Nixon'un danışmanlarındandır. CIA için çalıştığı sürece (1971 dahil) görevinin yabancı hükümetleri devirmek olduğunu söyledi.

12 Mart Darbe Sürecindeki CIA Türkiye Ekibi

- Richard Helms, CIA Başkanı
- Paul Henze, Ankara CIA İstanbul Şefi (1971-1973)
- Duane Claridge, CIA İstanbul Şefi (1968-1971)
- Duane Claridge, CIA Ankara İstasyon Şefi (1968-1971), aynı zamanda CIA Ortadoğu Şefi.
- Ruzi Nazar CIA Ankara İstasyon Şefi (1960-1970 sonu).

Sonuç

Yukarıda aktarılan çok gizli CIA belgeleri dikkatli ve derinlikli bir analize tabi tutulduğunda; darbeye karar veren mutlak iradenin genelkurmayın iradesi olduğu ısrarla vurgulanmakta ise de gerçek irade sahibinin ABD iradesi olduğu rahatlıkla saptanmaktadır.
ABD, 12 Mart'ta gerçekleştirdiği CIA (NATO) bu stratejik üslubu uygulamıştır. İkinci saptama ise ABD'nin hem ordunun kendi eliyle kendisine hem de sivillere karşı "sivil" darbeyi bir arada gerçekleştirmiş olmasıdır.

Bu bağlamda ABD; 12 Mart'ta renkli CIA (NATO) darbesi gerçekleştirmiş olmaktadır.

Kaynakça
Kitap: Açılım Kıskacı
Yazar: Erol Bilbilik
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26


Dön 1960-1971: Cumhuriyetimizin 1. Yükseliş Dönemi ve Cumhuriyetimizin 2. İhanet Dönemi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir