1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Sanat - Sanatçı

MesajGönderilme zamanı: 20 Ara 2010, 19:08
gönderen TurkmenCopur
SANAT YE SANATÇI

Zanaatin en basiti, en şereflisidir. Kunduracı, terzi, marangoz, saraç, demirci, nalbant toplum yaşamımızda, askeri yaşamımızda saygı ve saygınlık yerini almaya en çok layık olan zanaatkarlardır.
3 Nisan 1922; S. D. 2. s. 33

Dünyada uygar, derlemiş ve olgunlaşmış olmak isteyen herhangi bir ulus, ergeç yontu yapacak ve yontucu yetiştirecektir. Anıtların şuraya buraya birer tarih anısı olarak dikilmesinin din dışı olduğunu deri sürenler din hükümlerini gereğince incelememiş ve araştırmamış olanlardır.
22 Ocak 1923; S. D. 2. s. 66

İnsanlar olgunlaşmak için kimi şeylere gereksinme duyarlar. Bir ulus ki, resim yapmaz, bir ulus ki yontu yontmaz, bir ulus ki, tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, açıkça söylemeli ki, o ulusun derleme yolunda yeri yoktur. Halbuki bizim ulusumuz gerçek nitelikleriyle uygar ve derlemiş olmaya layıktır ve olacaktır.
22 Ocak 1923; S. D. 2. s. 67

Bir ulusu yaşatmak için bir takım temeller gerekmektedir ve bilirsiniz ki, bu temellerin en önemlilerinden biri sanattır. Bir ulus sanattan, sanatçıdan yoksunsa, tam bir yaşam süremez. Böyle bir ulus, bir ayağı topal, bir kolu çolak sakat ve illetli bir kimse gibidir. Hatta değindiğim anlamı bu söz de anlatmaya yeterli değildir. Sanatsız kalan bir ulusun yaşam damarlarından biri kopmuş olur.
16 Mart 1923; S. D. 2. s. 125

Güzel sanatları önemsemeyen dini biz kabul etmeyiz.
1926; G.Y.

Kaynakça
Kitap: DÜŞÜNCELERİYLE ATATÜRK
Yazar: ARI ÎNAN