1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Tarih ve Kültür

MesajGönderilme zamanı: 20 Ara 2010, 19:07
gönderen TurkmenCopur
TARİH VE KÜLTÜR

İnsanların tarihten alabilecekleri önemli uyarı ve etkilenme dersleri bence, devletlerin genellikle politik kuruluşların meydana gelişinde, bu kuruluşların yapılarını değiştirmelerinde ve bunların çözülüp yıkılışlarında etkili olmuş bulunan nedenler ve kaynaklanmaların incelenmesinden çıkan sonuçlar olmalıdır.
M. K. A. Y. s. 40

Kültür, okumak, anlamak, görebildiğinden anlam çıkarmak, etkilenmek, düşünmek, zekayı eğitmektir.
M. K. A. Y. s. 45

Kültür, doğanın yüksek feyizleriyle mutlu olmaktır. Bu açıklama içinde çok şey toplanmıştır. Temizlik, saflık, yükseklik, insanlık v.b... Bunların hepsi insanlık niteliklerindendir. İşte kültür sözcüğünü mastar biçimine soktuğumuz zaman, doğanın insanlara verdiği yüksek nitelikleri kendi çocuklarına, torunlarına ve geleceğine vermesi demektir.
M. K. A. Y. s. 46

Tarih olaylarının kaynaklanmaları başlıca politik, askeri, toplumsal ve ekonomik olabilir. Çoğunlukla bu kaynaklanmalar etkilerini karışık olarak gösterir. Hiç kuşku yok ki, bu kaynaklanmalar çok önemlidir. Ama, bence bir ulusun doğrudan doğruya yaşamasıyla, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle ilişkili olan en önemli kaynaklanma ulus ekonomisidir. Bu tarihin ve denemenin saptadığı bir gerçektir.
M. K. A. Y. s. 46

Bizim şimdiye değin doğru ulusal bir tarihe sahip olmayışımızın nedeni, tarihlerimizin; gerçek okuyucularının belgelere dayanmaktan çok ya bir takım övgü düzenlerin, ya da birtakım kendini beğenmişlerin gerçek ve mantıktan uzak sözlerinden başka kaynak bulamamaları zavallılığıdır.
7 Nisan 1924; S. D. 5. s. 101

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana bağlı kalmazsa, değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir görünüm alır.
16 Ağustos 1931; T. T. K.

Kültür işlerimiz üzerine, ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da Türk tarihini, doğru temeller üstüne kurmak, öz Türk diline değeri olan genişliği vermek için candan çalışmakta olduğumuzu söylemeliyim. Bu çalışmaların göz kamaştırıcı verimlere ereceğine şimdiden inanabilirsiniz.
1 Kasım 1934; S. D. 1. s. 377

Yine insan zekasıdır ki, beklediğimiz sonucu elde etmemiş olmakla birlikte, Bugünkü araştırıcı zekaları doyuracak ve tarihi aydınlatacak yeni yöntemler ve bilimler bulmuştur. işte arkeoloji ve antropoloji, o bilimlerin başında gelir. Tarih, bu son bilimlerin bulduğu belgelere dayandıkça temelli olur. Tarihi bu belgelere dayanan milletlerdir ki, kendi aslını bulur ve tanır. İşte bizim tarihimiz, Türk tarihi bu bilim belgelerine dayanır. Yeter ki, bugünün aydın gençliği bu belgeleri aracısız tanısın ve tanıtsın.
A. H. H. B. s. 242

Kaynakça
Kitap: DÜŞÜNCELERİYLE ATATÜRK
Yazar: ARI ÎNAN