Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Adalet

Ana Konular:
"Kahraman Ata'mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Dönemi".
-Atamız, Türk Milletimiz'in çıkarları için Gerçek Demokrasi'yi tamamı ile uygulamış, herşeyini Türkiye Cumhuriyetimizin temelini kurmak için, Türk Soyumuzun ve İslam Dinimizin Tam Bağımsız Geleceği için yaşadığı sürede feda etmiştir.
-Dersim İsyanını(ve ondan önceki benzer isyanlarıda) planlayan, örgütleyen, pohpohlayan ve oluşturanlar ülkemiz içindeki İngiliz ajanlarıdır(örneğin Seyit Rıza). Cahil bırakılmış halkımızı, önemli değerlerimizi(İslam Dini ve Milliyetçilik) kötüye kullanarak, Türkiye Cumhuriyetimize karşı ayaklandıranlar İngiliz ajanlarının ta kendisidir.
-Seyit Rıza, Koçgiri Aşireti mensupları, vs., bunların hepsinin soyu Türk'tür, ama ne tuhaftır ki bu ajanlar Kürtçülüğü, İslam'ı ve Kürdistan'ı savunuyorlar. Bu tarihi gerçekler, size günümüzde neleri hatırlatıyor? Abdullah Öcalan'ın kökeni nedir? Ermeni!!! Ahmet Türk'ün kökeni nedir? Türktür!!! Talabani ve Barzani'nin kökeni nedir? Yahudi??? Bütün bu şahıslar günümüzde hangi devlete hizmet ediyorlar? İngiltere-ABD devletine!!!
-Bir benzerlik görebiliyormusunuz? Amaç Kurtuluş Savaşından itibaren Tam Bağımsız Atatürkçü Türk Cumhuriyetini yıkmaktır ve bu amaç İngilterenin çıkarlarına hizmet etmektedir. Sonuç nedir? Dersim İsyanını oluşturan İngiltere'dir(finansal destekleriyle), ve İsyanı bastıran Atatürk'te İngiltere'ye hizmet eden teröristlere operasyonlar düzenleyip, aslında bir İngiliz harekatını yokedip, İngiltereyi tekrardan mağlup etmiştir!!!
-Atamız'ın Karizmatik Liderliği Döneminde Türkiye'miz, İç ve Dış Siyasette Tam Bağımsız olan Bir Dünya Gücüydü. Atamızın önünde sonsuz sevgi ve saygıyla eğiliyoruz.

Adalet

Mesajgönderen TurkmenCopur » 20 Ara 2010, 19:02

ADALET

Herşey yasa yapmaktan ibaret değildir. Tersine herşey o yasaları uygulamak ve uygulatmaktan ibarettir. Daha geniş açıklama yapmayayım dünyada tarihi bir gerçek ve oluşumun bir gerçeği olarak söylüyorum, bilimsel gerçek olmak üzere söylüyorum, uygulayan, yapan, karar verenden her zamandan daha güçlüdür.
1 Aralık 1921; S. D. 1. s. 213

Efendiler! Uzman kişilerce bilinir ki, yasa yapan insanlar bir takım seçkin niteliklere sahip olmak zorunundadırlar. O niteliklerden birincisi şudur efendiler; Yasayı öneren, yasa yapan, yasa koyan bir kişi insanlığın bütün duygularım, bütün hırslarını, herkesten daha çok sezinlemiş ve kavramış olur. öte yandansa benliğini herkesten daha çok ve tümüyle, bütün kapsamıyla bunlardan sakınmak güç ve yeteneğine sahip olmalıdır. Bu seçkin niteliğe sahip olmayan kişiler insan topluluğu için yasa yapmak hak ve yetkisinden yasaklanmışlardır. Efendiler! Yasalar duygulara dayanılarak ve onlara bağlanarak yapılamaz.
1 Arahk 1921; S. D. 1. s. 198

Hükümet ülkede yasayı egemen kılmak ve adaleti hakça dağıtmakla yükümlüdür. Bunun içindir ki adalet işleri pek önemlidir. O bakımdan adalet politikamızı da açıklamakta yarar buluyorum. Adalet politikamızda izlenecek tutum önce halkı yormaksızın hızla, isabetle, güvenle adaleti dağıtmaktır. İkinci olarak toplumumuzun bütün dünya de ilişki kurması doğal ve kaçınılmazdır. Bunun için adalet düzeyimizi bütün uygar toplumların adalet düzeyleri ölçüsünde bulundurmak zorundayız. Bu sonuçlara ulaşmak için eldeki yasa ve yöntemleri bu görüş açısından düzenlemek, canlandırmak ve yenilemekteyiz ve yenileyeceğiz. Bunda yurdumuzun genişliği, hızlı araçların noksan ve bunlara benzer engel ve zorluklardan başka kimi yörelerin toplumca yaşamlarındaki özellikler de gözönüne alınmıştır.
Efendiler! Çağdaş gelişmeler, ulusların uygarlık gereksinimlerini genişletmede, çoğaltmada, aydınlatmada ve bu uygarca gereksinimlerle orantılı olarak uygarlık haklarını oluşturmayı gerektirmektedir. Her devletin dayandığı toplumun ulaştığı uygarlık ölçüsüyle denk hukuk yasaları vardır. Dünyada var olan bütün uygar devletlerin yurttaşlık yasaları hemen birbirlerine pek yakındır. Bizim ulusumuz ve hükümetimiz adalet düşünce ve kavrama noktasında hiçbir uygar toplumdan aşağı değildir. Belki tarih bu noktada yüksek olduğumuza tanıklık eder. Onun içindir ki, bizim hukuk yasalarımızın da bütün uygar devletlerin yasa derlemelerinden noksan olması uygun değildir. Uğraşlarımızın yöneldiği tam bağımsızlık anlayışında adalette bağımsız olmak düşüncesinin yatması da doğaldır. Onun içindir ki, her bağımsız devletin koparılamaz bir hakkı olan adalet dağıtımı görevine kimseyi karıştırmayız.
1 Mart 1922; S. D. 1. s. 223-244

Bir ülkede adalet yoksa o ülkede anarşiden başka birşey yoktur. Orada hükümet yoktur. Orada hiçbir şey yoktur.
19 Ocak 1923; 1. H. K. s. 116

Toplum düzeninde en yüksek özgürlüğün, en yüce eşitlik ve hakların yerleşmesini sağlamak ve korumak ancak, tam ve kesin anlamıyla ulusal egemenliğin kurulmuş olmasıyla sürebilir. Onun içindir ki özgürlü günde, eşitliğinde, hakkında tek dayanağı ulusal egemenliktir. Toplum düzenimizde, devletimizde özgürlük ölçüsüzdür. Ancak onun hududu, onu ölçüsüz kılan ilkenin korunmasıyla yaşar ve sınırlanır.
1 Mart 1923; S. D. 1. s. 308-309

Ulus, her uygar ülkede görülen adaletteki ilerlemelerin ülkenin gereksinimlerine elveren temel kuruluşları istiyor. Ulus, hızlı ve kesin adaleti sağlıyan uygar yöntemleri istiyor. Ulusun istek ve gereksinimlerine bağlı olarak adalet kuruluşumuzda da her biçim etkilerden cesurca silkinmek, hızla ilerlemeye yönelmede asla oyalanmamak gereklidir. Yurttaşlık haklarında, aile haklarında izleyeceğimiz yol ancak uygarlık yolu olacaktır.
Hukukta işleri oluruna bırakmak ve hurafelere bağlanmak ulusları uyanmaktan alıkoyan en ağır bir karabastıdır. Türk ulusu böyle karabaştı içinde kendini bulundurmaz.
1 Mart 1924; S. D. 1. s. 329-330

Kaynakça
Kitap: DÜŞÜNCELERİYLE ATATÜRK
Yazar: ARI ÎNAN
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön 1923-1938: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Dönemi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir