Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Batı Trakya Türkleri

Burada Günümüzeki Diğer Türk Cumhuriyetleri'nin Tarihi hakkında konular bulabilirsiniz

Batı Trakya Türkleri

Mesajgönderen TurkmenCopur » 15 Ara 2010, 18:54

Batı Trakya Türkleri

XIX. asrın sonları ile XX. asrın başları milliyetçilik akımlarının son derece canlı olduğu bir devir olmuştu. 1889'da kurulan İttihat ve Terakki Fırkası, Osmanlı Türkiyesi'nde birlik ve ilerlemeyi hedef alan bir cemiyet idi. Bu cemiyeti kuran ve yöneten insanların bütün vatanperverliklerine rağmen, mücadele arkadaşlarını seçmedeki isabetsizlikleri ve orduyu siyasete karıştırmaları, istedikleri neticeyi elde etmelerine mani olduğu gibi, büyük acılara ve kayıplara da sebep olmuştur. Türk subayları siyasetle uğraştıkları için orduya kumanda edememişler ve Balkan Harbi tam bir mağlubiyetle sona ermiştir. İşte bu bozgun neticesinde Balkanlarda kalan Türklerden Batı Trakya Türkleri ezici çoğunlukta bulundukları ülkelerinin istiklalini ilan ederler. Bu, Batı Trakya Cumhuriyetidir (31 Ağustos 1913). Fakat İstanbul'daki İttihat ve Terakki iktidarının alakasızlığı neticesinde, kuruluşundan iki ay sonra, 25 Ekim 1913'de varlığı sona erdi. Buna rağmen Batı Trakya Türkleri mücadeleden vazgeçmemiş ve aralarında kurdukları teşkilat ile I. Dünya Harbi'nin badireli yıllarında 31 Ağustos 1915'den 27 Eylül 1917'ye kadar Batı Trakya Bölge Hükumeti'ni kurmaya muvaffak olmuşlardır. Ne hazindir ki, bu hükümet de Osmanlı Türkiyesi'nin alakasızlığı yüzünden sona ermiştir. Fakat mücadeleden yılmayan Batı Trakya Türkleri sonunda en uzun ömürlü devletlerini üçüncü teşebbüslerinde kurmaya muvaffak olmuşlardır. Batı Trakya Devlet-i Muvakkatesi olarak tarihe geçen bu devlet, 25 Mayıs 1920'de kurulmuş ve 24 Temmuz 1923'de Lozan Muahedesi gereği feshedilmek mecburiyetinde kalınmıştır.

Bugün Türklerin yaşadığı Batı Trakya bölgesi, Rodop dağlarından Ege Denizine kadar uzanan bir sahayı içine alır. Gümülcine, İskece, Dedeağaç ve Sofulu belli başlı merkezlerini teşkil etmekte ve burada 150.000'e yakın Türk yaşamaktadır. Lozan Andlaşması'na göre Batı Trakya Türkleri'ne her türlü azınlık hakkı tanınmıştır.

Nitekim Lozan'ın 38. maddesi şöyle der:

"Yunan Hükümeti tevellüt, milliyet, lisan, ırk ve din farkı gözetmeksizin Yunanistan'da yaşayan halkın tamamına hürriyetlerini tanımayı ve korumayı taahhüt eder". Aynı Lozan Andlaşması'na göre Türkiye'de, çoğunluğu İstanbul havalisinde yaşayan ve bugün sayıları 80.000 civarında olan Rum halkına tam azınlık haklarını tanımayı taahhüt etmiş ve bu taahhütlerini de tutmuştur. Fakat, Yunan Hükümeti, andlaşmalarla Batı Trakya Türklerine tanımayı taahhüt ettiği hakları vermediği gibi, bu hususta yapılan ikazları da dinlememektedir. İşin hazin tarafı, Atatürk'ün vefatın-dan sonra Türkiye, Batı Trakya Türkleri'nin haklarının korunması hususunda üzerine düşen sorumluluğu gereğince yapmamaktadır ki, bu da Yunanistan'ın Türkler üzerindeki baskı politikasını devam ettirmesi-ne sebep olmaktadır.

Kaynakça
Kitap: ATATÜRK VE TÜRK DÜNYASI
Yazar: MEHMET SARAY
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Günümüzdeki Diğer Türk Cumhuriyetleri'nin Tarihi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir